Sidor

onsdag 31 december 2008

Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme

En del försäljare av fyrverkerier har tydligen dåligt omdöme på mer än ett sätt. Sydsvenskan rapporterar om barn utklädda till raketer som i en rondell gör reklam för en fyrverkeriförsäljare.

Bojkott!
Jag kommer framöver att undvika att handla hos företagen nedan eftersom de satsar stort på att sälja fyrverkerier även i år. Jag önskar att de med hänsyn till människor och djur avstått från att sälja fyrverkerier. Tipsa mig gärna om vilka som borde finnas med på listan.

 • Rusta
 • Plantagen
 • Coop
 • Silvan
 • Bauhaus

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

lördag 27 december 2008

Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring

Sydsvenskan rapporterar att årets raketterror är igång. Polisen uppges vara uppgiven och efterlyser att något görs för att komma tillrätta med eländet.

Jag har under flera år agerat politiskt för att situationen ska förbättras. Min motion har ännu inte behandlats i kommunfullmäktige men det ansvariga socialdemokratiska kommunalrådet har tagit initiativ så att han kan visa att man, när den tas upp för behandling, verkat i motionens anda.

Men ett aldrig så väl utformat politiskt beslut kan i sig själv sätta stopp för det besvärande okynnessmällandet som så många lider av nu. Ansvaret ligger tyngst hos föräldrarna till de ungdomar som leker med fyrverkerier. Det är upp tillföräldrar att hålla reda på vad deras barn sysslar med. Men även de som säljer ansvarar för att inte sälja till minderåriga. Dessutom finns skrupelfria individer som langar till minderåriga.

Jag har noterat att ICA Maxi, med hänsyn till djur, miljö och människor, i år har valt att inte sälja fyrverkerier. Det tycker jag är ett mycket positivt initiativ som jag önskar att fler tar efter.

Sedan jag för första gången tog upp frågan politiskt har attityderna tydligt förändrats. Nu tycker allt fler att okynnessmällandet är oacceptabelt och att något måste göras. Min förhoppning är att utvecklingen fortsätter i den riktningen. Då kommer allt fler föräldrar att ta sitt ansvar, acceptansen bli mindre och tillgängligheten lägre.

Bojkott!
Jag kommer framöver att undvika att handla hos företagen nedan eftersom de satsar stort på att sälja fyrverkerier även i år. Jag önskar att de med hänsyn till människor och djur avstått från att sälja fyrverkerier. Tipsa mig gärna om vilka som borde finnas med på listan.
 • Rusta
 • Plantagen
 • Coop


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan

fredag 28 november 2008

Reepalu (s) i armkrok med aggressiva aktivister

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i går fick jag svar på min enkla fråga om kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) är beredd att verka för att Malmö stad ska ersätta de privatpersoner, fastighetsägare och företag som drabbades av skadegörelse och andra kostnader i samband med European Social Forum (ESF) i Malmö tidigare i höst. Kommunstyrelsens ordförande var själv för andra gången frånvarande när frågan skulle besvaras och hade överlämnat den till kommunalrådskollegan Kent Andersson (s).

Kommunalrådet (s) svarade att man inte är beredd att verka för att de drabbade ersätts. Som skäl angavs att kommunen inte har den rätten. Den slutsatsen har socialdemokraterna i Malmö kommit fram till genom erfarenheterna från det ekonomiska haveriet i samband med Bo01. Kommunalrådet gjorde också en jämförelse med händelser i samband med fotbollsmatcher.

För det första är Bo01 och ESF inte jämförbara. Bo01 handlade om affärsuppgörelser där företag själva valde att delta.
De som drabbades på grund av ESF kunde inte värja sig utan blev direkt påverkade av aktiviteterna som Malmö stad direkt medverkade i.

Jämförelsen med fotbollen är också den riktigt dålig och direkt oförskämd mot Malmö FF och fotbollens organisationer som arbetar aktivt, målmedvetet och framgångsrikt med att minska våldet och skadegörelsen i samband med fotbollsmatcherna. Dom tar i problemen och jobbar hårt för att lösa dom. Motsvarande kan man inte säga om ESF som inte tar avstånd från de maskerade och våldsamma aktivisterna utan försvarar i stället deras tilltag. Jag kan konstatera att de maskerade och våldsamma aktivisterna är en del av ESF-rörelsen.

Riskerna med ESF var kända men nonchalerades av Kommunstyrelsens ordförande (s) och hans majoritet. Den nonchalansen får nu privatpersoner, fastighetsägare och företag betala kostnaderna för.

Jag tycker att det är bekymmersamt att Malmös kommunstyrelseordförande (s) hellre väljer att gå i armkrok med aggressiva politiska aktivister än att värna malmöborna och andra som verkar i staden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Enkel fråga: Vill (s) ersätta ESF:s offer?
ESF 2008: (S)tä(mp)la rätt ans(v)ariga
ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regeradeESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan

onsdag 26 november 2008

Insändare: Malmö stad är företagarfientligt

På sidan C4 i dagens Sydsvenskan (endast som pdf) rapporteras att Malmö skolrestauranger förväntas gå med närmare fyra miljoner kronor i underskott i år. Med anledning av det har jag till malmötidningar sänt denna insändare:

"Media rapporterar att Malmö skolrestauranger, som är en verksamhet under den kommunala Serviceförvaltningen, i år väntas gå med närmare fyra miljoner i underskott. Det är i och för sig inget överraskande utan precis som det brukar vara: 2005: -1,35 miljoner, 2006: -2 miljoner, 2007: -3,1 miljoner. Malmös skattebetalare får alltså än en gång täcka verksamhetens underskott.

Ett viktigt problem med detta är att Malmö skolrestauranger inte bara är en intern kommunal verksamhet utan att den också konkurrerar med riktiga företag på den öppna marknaden. Malmö skolrestauranger tar alltså mindre betalt för måltiderna än vad det kostar dem att tillverka. Så kan den göra som har skattebetalarnas pengar i ryggen. De privata företagen man konkurrerar med kan inte som kommunen tvångstaxera någon utan måste bygga på frivilliga pengar. Och det är just därför offentliga och privata verksamheter aldrig konkurrerar på lika villkor.
Jag vill att Malmö ska vara en attraktivt stad för företag att verka i och etablera sig i. Därför är det så viktigt att Malmö stad, på alla områden, slutar att konkurrera med riktiga företag så att dessa kan utvecklas utan att skattepengar snedvrider marknaden."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Företag utkonkurreras m h a skattepengar
Insändare: Kommunen konkurrerar med riktiga företag

tisdag 11 november 2008

Skamlig behandling av gamla

Både i går och i dag skriver Sydsvenskan om hur Malmö stad behandlar sina riktigt gamla invånare. Det finns tydligen ingen beredskap för att ens par som levt ihop i 70 år ska kunna fortsätta med det när den enes vårdbehov blivit för stort för att den ska kunna bo kvar hemma. Det är en skam!

Egentligen tycker jag att det är upp till var och en att planera för livets olika faser. Men så länge den extremt hårda beskattningen i Sverige består måste också kraven på den offentliga servicen vara hög. Det är inte värdigt att gamla människor behandlas så styvmoderligt som Sydsvenskans artiklar beskriver. Självklart ska inte par behöva separeras när de på ålderns höst behöver mer daglig omsorg. Jag förväntar mig att stadens ansvariga omedelbart agerar så att inga fler ska behöva drabbas.

lördag 8 november 2008

Reepalu (s) borde välja vänner mer noggrant

Jag läser i dagens Sydsvenskan att Malmös kommunstyrelseordförande, Ilmar Reepalu (s), blev illa berörd när ledaren för Dansk folkeparti, Pia Kjærsgaard, via länk dök upp på Malmö arenas invigning och lyckönskade. Jag förstår Reepalus (s) motvilja. Dansk folkeparti är ett obehagligt populistiskt parti som fiskar i mycket grumliga vatten och spelar på människors oro och tveksamhet när det gäller invandrare och främmande kulturer. Dansk folkeparti finns det all anledning att hålla på minst armlängds avstånd. Samtidigt förstår jag att det privata företaget bakom Malmö arena inte gjort några djupare politiska överväganden när man bjudit i företrädare för folkvalda partier i Danmark och Köpenhamn. Det finns ingen anledning att kritisera dem.

Det är bra att Reepalu (s) markerar mot ett parti som Dansk folkeparti. Men tyvärr är Reepalu (s) inte konsekvent. Medan han skjuter Dansk folkeparti ifrån sig stryker han andra obehagliga krafter i samhället medhårs. Jag syftar på hans stöd av European Social Forum (ESF) och de våldsamma aktivister som ingår i den rörelsen. Jag önskar att han vore lika tydlig i det fallet. Dessutom tycker jag att han ska prata med sitt (anti)demokratikommunalråd och se till att Malmö stad har en tydlig hållning mot de antidemokratiska krafter som härjat på Malmös gator vid ett par tillfällen under hösten.

fredag 31 oktober 2008

Malmö har ett antidemokratikommunalråd (v)

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde "utnämnde" jag vänsterpartiets Anneli Philipson till antidemokratikommunalråd. Det kan tyckas hårt men jag menar att hon som demokratikommunalråd, och vänsterpartiet för att vara ett trovärdigt parti, måste ta avstånd från de antidemokratiska krafterna som tillåter sig att störa och avbryta politiska partiers möten på allmän plats. Inte heller vid gårdagens debatt tog Anneli Philipson chansen att fjärma sig från antidemokraterna utan argumenterade för att det var upp till var och en hur de vill uttrycka sig på gator och torg.

Jag anser att Anneli Philipson (v) som demokratikommunalråd har uppgiften att verka för ett positivt och konstruktivt klimat för politisk debatt och diskussion i Malmö. Då kan man inte acceptera att politiska partier inte kan genomföra möten på allmän plats. Det oroar mig också att ledande vänsterpartister i Skåne på olika sätt uttrycker sitt stöd för antidemokraterna och deras metoder.

Jag önskar att vi hade ett demokratikommunalråd som verkligen stått upp för demokratin och yttrandefriheten. Att hon presenterat ett batteri av åtgärder för att mota bort antidemokraterna från Malmös gator. Men tills vidare gäller att majoriteten i Malmö, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, försett Malmö med ett antidemokratikommunalråd.

Kommentar på Kvällspostens ledarsida.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(v) och (sd) i samma båt
Enkel fråga: Agerar (v) mot antidemokraterna?
Antidemokrater på Malmös gator

Sydsvenskan, Sydsvenskan

tisdag 28 oktober 2008

Enkel fråga: Vill (s) ersätta ESF:s offer?

Den 21 september skrev jag i bloggen angående att privatpersoner, fastighetsägare och företag drabbats av kostnader på grund av att European Social Forum genomfördes i Malmö, att Malmö stad borde ersätta de drabbade. Inför Kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag har jag skrivit en så kallad enkel fråga i saken:

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) angående ersättningar till drabbade under European Social Forum i Malmö.

Malmö stad stödde direkt och indirekt genomförandet av European Social Forum (ESF) i Malmö under hösten till ett värde av minst 5-6 miljoner kronor. När beslut om stöden togs var det känt vilka grupperingar som finns inom ESF:s hägn och vad de brukar ställa till med. Tyvärr besannades farhågorna och privatpersoner, fastighetsägare och företag drabbades på grund av ESF:s arrangemang i Malmö av betydande skadegörelse och andra kostnader.

Eftersom Malmö stad, trots vetskapen om riskerna, aktivt gjorde det möjligt för ESF att genomföra arrangemanget i Malmö menar jag att det är rimligt att staden ersätter de drabbade.

Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande:
Är kommunstyrelsens ordförande beredd att verka för att Malmö stad ersätter privatpersoner, fastighetsägare och företag som drabbades av skadegörelse och andra kostnader i samband med att European Social Forum genomfördes i Malmö?


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: (S)tä(mp)la rätt ans(v)ariga
ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

lördag 18 oktober 2008

(v) och (sd) i samma båt

Det är med sorg jag tar del av rapporteringen (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter) från antidemokraternas framfart på Malmös gator i dag. Återigen organiseras i Malmö en stor mobb för att angripa ett torgmöte som hålls av Sverigedemokraterna. Även om jag är mycket kritisk till sd:s politik, som jag bl a uppfattar som starkt främlingsfientlig, försvarar jag deras rätt att framföra sitt budskap utan att bli tystade så som de blivit vid två tillfällen i Malmö på kort tid. I den svenska demokratin är det fullständigt oacceptabelt att delta i aktioner som omöjliggör politiska möten på allmän plats som det getts tillstånd för. Demokratins försvarare måste kraftfullt ta avstånd från antidemokraterna och deras metoder. Om inte det görs är risken stor att de antidemokratiska mobbarna vinner och det demokratiska samtalet skräms till tystnad.

Det är mycket obehagligt att Vänsterpartiet i Skåne inte tar avstånd från antidemokraterna. Och inte bara det. De försvarar metoderna och ledande företrädare deltar till och med i de antidemokratiska mobbarna.

Anneli Philipson (v), som är kommunalråd i Malmö med ansvar bl a för demokratifrågor, tycker att det är helt okej att genom aktioner störa partiers möten och säger i City att Sverigedemokraterna får skaffa sig bättre ljudanläggningar om de vill höras.

Vilmer Andersen (v), som är sitt partis gruppledare i Skånes regionfullmäktige, är enligt Sydsvenskan medlem i gruppen Blockera SD på Facebook.

I dagens Skånska Dagbladet skriver Morgan Svensson (v), som är sitt partis ordförande i Malmö, att han deltog i den antidemokratiska mobben för ett par veckor sedan och uppmanar malmöborna att fortsätta angripa sd på samma sätt. Han skriver att han tycker att metoden är rätt.

Jag måste tyvärr konstatera att Vänsterpartiet i Skåne inte uppfyller kraven för att kunna betraktas som ett parti som står för demokrati. Morgan Svensson (v) skriver att man inte kan acceptera sd som vilket parti som helst. Jag håller med honom, och konstaterar att det kan man inte med Vänsterpartiet i Skåne heller. De sitter i samma båt.

En annan observation är att polisen inte klarade av sitt jobb den här gången heller. Det är mycket allvarligt att politiska partier inte kan genomföra möten som de sökt och fått tillstånd för.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Enkel fråga: Agerar (v) mot antidemokraterna?
Antidemokrater på Malmös gator

Sydsvenskan

fredag 10 oktober 2008

Enkel fråga: Agerar (v) mot antidemokraterna?

Inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober har jag sänt in en så kallad enkel fråga:

Enkel fråga till demokratikommunalrådet Anneli Philipson (v) angående antidemokratiska mobbar på Malmös gator.

Lördagen den 4 oktober försökte Sverigedemokraterna hålla torgmöte i Malmö. Men de stördes och avbröts av en antidemokratisk mobb. Jag tycker mycket illa om sd:s politik. Enligt min mening är den främlingsfientlig och sd skyller allt ont i Sverige på "massinvandringen" och mångkulturen. Men likaväl har de i Sverige rätt att framföra sitt budskap. De hade sökt och fått tillstånd för sitt möte på allmän plats. Ändå mobiliserade någon en mobb för att störa och avbryta mötet. Det är att agera antidemokratiskt och är fullständigt oacceptabelt.

Sydsvenskan hade pratat med några personer på plats. En som sa sig vara förtroendevald i Malmö stad ryckte på axlarna åt att mobben som hon deltog i angrep sd-mötet och sa enligt Sydsvenskan "Så kan det bli. Folk blir arga av sd, de ljuger." En annan person Sydsvenskan pratade med motiverade sitt antidemokratiska handlande med "De är kräk som ljuger. Man kan inte diskutera med dem.”.

Jag tycker att det är mycket oroväckande att antidemokrater härjar på Malmös gator på det här sättet. I en demokrati måste det vara möjligt att framföra även obehagliga budskap som provocerar.

Jag frågar därför demokratikommunalrådet: Agerar demokratikommunalrådet på något sätt för att händelser som den här beskrivna inte ska upprepas i Malmö?


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Antidemokrater på Malmös gator

Sydsvenskan

onsdag 8 oktober 2008

Senfärdig brandkår?

I måndags sammanträde Räddningstjänsten Syds direktion. På dagordningen fanns bland annat Delårsbokslut 2. Det ser i stort bra ut. Ekonomin är under kontroll och verksamheten fortlöper som den ska. Utom på en punkt. De uppsatta målen för framkomsttiderna vid utryckningar uppnås inte.

Målen är att Räddningstjänsten Syd ska nå olycksplatsen inom 10 minuter vid 90% och inom 20 minuter vid 100% av larmen. Utfallet enligt delårsbokslutet är för maj-augusti 2008 66% (73%) respektive 93% (93%), januari-april inom parentes.

Det är alltså en betydande avvikelse som redovisas. Verksamhetsledningen kunde vid sammanträdet inte redogöra för om siffrorna alls stämmer, och därmed inte heller vad avvikelserna beror på, utan skriver i rapporten att en arbetsgrupp för analys och utvärdering startas upp under hösten och att märkbara resultat inte bedöms kunna uppvisas förrän under 2009.

Jag tycker inte att denna hantering är tillräcklig. Eftersom framkomsttiderna har avgörande betydelse för att Räddningstjänsten Syd ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste Direktionen enligt min mening snarast säkerställa att målen uppnås. Därför yrkade jag att förbundsdirektören vid Direktionens sammanträde i december i år ska redovisa:
 • huruvida siffrorna i delårsbokslutet avseende framkomsttiderna stämmer
 • vad avvikelserna beror på
 • hur och när målen kommer att uppnås

Jag inte fick gehör för mitt yrkande från några andra ledamöter och reserverade mig därför till förmån för mitt eget yrkande.

söndag 5 oktober 2008

Antidemokrater på Malmös gator

I går försökte Sverigedemokraterna hålla torgmöte i Malmö. Men de stördes och avbröts av en antidemokratisk mobb. Jag tycker mycket illa om sd:s politik. Enligt min mening är den främlingsfientlig och sd skyller allt ont i Sverige på "massinvandringen" och mångkulturen. Men likaväl har de i Sverige rätt att framföra sitt budskap. De hade sökt och fått tillstånd för sitt möte på allmän plats. Ändå mobiliserade någon en mobb för att störa och avbryta mötet. Det är att agera antidemokratiskt och är fullständigt oacceptabelt.

Sydsvenskan har pratat med några personer på plats. En är Ann-Sofie Jakobsson som enligt Sydsvenskan är vänsterpartist och sitter i Tekniska nämnden i Malmö. Hon rycker på axlarna åt att mobben som hon deltar i angriper sd-mötet och säger enligt Sydsvenskan "Så kan det bli. Folk blir arga av sd, de ljuger." En annan person Sydsvenskan pratar med är medarbetare på vänstertidskriften Mana. Han motiverar sitt antidemokratiska handlande med "De är kräk som ljuger. Man kan inte diskutera med dem.". Det var tidskriften Mana som i februari rasade mot att deras statliga stöd ifrågasattes. En ledande person bakom tidskriften sa då att det var med respekt för yttrandefriheten som staten borde stödja deras verksamhet. Deras yttrandefrihet ska tydligen respekteras men inte andras. Men så har de också idolporträtt av Che Guevara på redaktionens väggar.

Jag är förvånad över att polisen inte var bättre förbered. Det måste betraktas som ett gravt misslyckande när ett möte den givit sitt tillstånd till inte kan genomföras som planerat.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

fredag 26 september 2008

FRA-lagen: Karskare riksdagsledamöter framöver?

Det är för tidigt att avgöra om Regeringens nya förslag till FRA-lag är tillräckligt bra. Men det är ingen tvekan om att Regeringen tagit intryck av den massiva kritiken. Det är bra och står i bjärt kontrast mot den obehagliga arrogans som många alliansföreträdare tidigare visat i debatten. Viktigt för mig är bl a att ingen massavlyssning tillåts, att avlyssnade underrättas i efterhand och att felaktigt avlyssnade kan få skadestånd.

Det är intressant att höra i rapporteringen om det nya förslaget till FRA-lag att "alla 178 riksdagsledamöterna från allianspartierna nu står bakom förslaget". Jag uppfattar det som något nytt. Att det erkänns någon betydelse vad enskilda riksdagsledamöter har för uppfattning i en fråga. Det tycker jag är en positiv utveckling som jag vill ska fortsätta. Riksdagsledamöter uppfattas ofta som röstboskap och det är sällan det syns ens tecken på något som motsäger det. Kanske kan FRA-debatten vara starten på något nytt och kanske får vi se högre svansföring hos riksdagsledamöterna framöver.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Den totala skanningen problemet
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter

tisdag 23 september 2008

Äntligen skånskt vårdval!

I dag beslutade Regionfullmäktige Skåne att införa ett vårdval, kallat Hälsoval, i den skånska primärvården. Det är ett stort och viktigt beslut som jag är säker på kommer att innebära en bättre tillgänglighet i vården för alla skåningar.

Jag har tidigare uttryckt min förvåning över att socialdemokraterna ställer sig bakom ett förslag som flyttar makt från regionens politiker och tjänstemän till skåningarna. Det är jag inte van vid att socialdemokrater verkar för. I dagens debatt överraskade socialdemokraterna igen genom att framförallt Ingrid Lennewald (s) var den som allra hårdast argumenterade för införandet av vårdvalet. Hon gav bl a vänsterpartisterna, som är motståndare till reformen, uppsträckningar och förklarade fördelarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ännu bättre med fri etablering
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

ESF 2008: (S)tä(mp)la rätt ans(v)ariga

Det finns säkert anledning att syna Polisens insats under ESF i Malmö. Men att utifrån den information som finns så här långt skylla den omfattande skadegörelsen vid Triangeln på fredagskvällen på Polisen menar jag är helt fel. Främst ligger naturligtvis skulden på de enskilda kriminella som genomförde skadegörelsen. Stor skuld har också ESF som låter de maskerade och våldsamma aktivisterna vara en del av sin rörelse. Men en avgörande skuld ligger på den rödgröna majoriteten (s, v, mp) i Malmö som drivit igenom att stödja ESF-arrangemanget i Malmö med 5-6 miljoner kronor. Detta trots att man visste vilka våldsverkare som finns i ESF:s led. Den som välkomnar ESF till sin stad måste tyvärr räkna med våld och skadegörelse och det visste Malmös rödgröna majoritet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan

måndag 22 september 2008

ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse


ESF:s arrangörer intervjuas i dagens Sydsvenskan. Inte heller denna gång tar ESF avstånd från de våldsamma aktivisterna och deras arrangemang. De säger lamt "Men vi vill klargöra att vi inte accepterar skadegörelse". Struntprat!

Hade ESF verkligen velat fjärma sig från de maskerade och våldsamma aktivisterna hade de för det första lagt ett riktigt attraktivt eget arrangemang parallellt med Reclaim The Streets aktivitet i fredags. Och sedan hade man inte tillåtit dem att delta i lördagens demonstration.

Min slutsats efter att ha följt ESF:s hantering av detta under dessa dagar i Malmö är att de maskerade och våldsamma aktivisterna accepteras av ESF som en viktig del av rörelsen. Annars hade man agerat annorlunda och kraftfullt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

söndag 21 september 2008

ESF 2008: Låt kommunen betala


På grund av att ESF har genomförts i Malmö har privatpersoner, företag och fastighetsägare genom vandalism och annan påverkan drabbats av betydande kostnader. ESF har hela tiden värjt sig och påstått att man inte har samröre med de våldsamma grupperingarna som alltid följer deras arrangemang. Men det är inte sant. De vägrar att ta avstånd från arrangörerna av fredagens våldsamheter på Föreningsgatan och de maskerade våldsverkarna välkomnades i ESF:s stora demonstrationståg på lördagen. Det är ingen tvekan om att även de våldsamma grupperingarna är en del av ESF.

Den rödgröna majoriteten i Malmö, med Ilmar Reepalu (s) i spetsen, har drivit igenom att Malmö stad stödjer ESF 2008 med minst 5-6 miljoner kronor. Därigenom har det möjliggjorts för att arrangemanget alls blivit av i Malmö. När kommunen, med visshet om vilka grupperingar som finns i ESF:s hägn och vad de brukar ställa till med, aktivt medverkar till att arrangemanget genomförs i Malmö måste också kommunen ställa upp och betala för de kostnader tredje man drabbats av.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESFReepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur

Inför ESF i Malmö har jag funderat på bl a tre saker.

Klarar man att administrationen?
Tusentals människor, hundratals arrangemang, boende, mat, transporter, lokaler m m m m. Det verkar man ha gjort. Med stort finansiellt och personellt stöd från Malmö stad ska tilläggas. Men det är självklart bra att detta fungerade. Forumets seriösa deltagare har säkert fått en positiv bild av Malmö som de sprider framöver.

Var står ESF politiskt och ideologiskt?
Att det är en samlingsplats för vänstern visste jag ju. Men de försöker göra sken av att det är en demokratisk vänster som samlas. Och så kan jag konstatera att det inte är. En mycket stor andel av de organisationer som medverkar står för aggressiva politiska budskap, förtryck och diktatur.

Tar ESF avstånd från de våldsamma aktivisterna?
De första signalerna tyckte jag tydde på att ESF fjärmade sig från de maskerade och våldsamma aktivisterna. Men genom hur de förhöll sig till reclaim-aktiviteten i fredags och hur de hanterade sin egen demonstrationen i går bekände ESF färg. De ser maskerade och våldsamma aktivister som en del av sin rörelse. Jag är mycket besviken. Inte minst med tanke på att Malmö stad stött forumet med minst 5-6 miljoner kronor.
Läs mina tidigare relaterade inlägg:

lördag 20 september 2008

Arrogan(s) försenar Hyllieplanen

Malmös byggkommunalråd Anders Rubin (s) kan inte riktigt hantera att socialdemokraterna inte har tillräcklig majoritet i Malmö stad. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags räckte det inte att (s) fick stöd av (v) och (sd) utan förslaget till detaljplan för Hyllie stationstorg återremitterades. Anders Rubin (s) visar den demokratiska processen dålig respekt när han kallar övriga partiers ovilja att följa hans förslag för fjantighet.

Redan i Kommunstyrelsen visade både de borgerliga partierna och (mp) genom reservationer att de inte var helt nöjda med planen. Detta struntade Anders Rubin (s) i och lade fram samma förslag i Kommunfullmäktige. Det är obegripligt att han räknade med att ärendet skulle antas. Det är han och hans parti som har allt ansvar för den försening av ärendet som nu uppstått.

När saken tas upp i Fullmäktige igen den 2/10 räcker enkel majoritet för att ärendet ska gå igenom. Det återstår att se om (s) nöjer sig med den majoritet som utkristalliserade sig i torsdags, (s)+(v)+(sd), eller om man går den borgerliga oppositionen till mötes.

Vi från de borgerliga partierna, (m), (fp), (spi) och (kd) anser att förslaget till detaljplan inte lämnar tillfredsställande svar vad gäller cykeltrafik och parkering för cyklar. Vi anser inte heller att konsekvenserna av trafikbelastningen samt bilparkeringsmöjligheterna i området är tillräckligt utredda. Detta kallar Anders Rubin (s) för fjantigheter men för oss är det viktigt att området blir så bra som möjligt redan från början så att inte onödiga problem uppstår.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Malmö utan fungerade styre

ESF 2008: Svansen regerade

På fredagskvällen var det dags för svansen till European Social Forum att regera i Malmö. Det hade bjudits in till gatufest vid Stadshuset. Jag försöker bemöta ESF 2008 och dess hang arounds med ett öppet sinne. Så jag begav mig till Stadshuset för att bilda mig en uppfattning vad det handlar om. Ett första intryck var nog att det fanns en hel del folk som hade genuint trevligt och faktiskt var där för att festa. Men efterhand som jag strosade runt bland festdeltagarna på den blockerade Föreningsgatan kände jag de aggressiva vibrationerna. Det var ingen fest för festandets skull utan man inväntade något. Jag noterade också att många bar för mig väldigt udda festkläder; huvor, luvor och scarfar som dolde ansikten. Jag fotograferade och det uppskattades inte av alla. En svartklädd maskerad man i ungefär samma storlek som jag själv föste undan min kamera, knuffade mig och kommenderade mig att sluta fotografera. Han höll inte med mig om att gatan tillhörde lika mycket mig som honom och att jag fick fotografera om jag ville. Han uttryckte att jag kunde ju prova och se vad som hände om jag fortsatte. När jag tittade honom i ögonen och frågade om han hotade mig började han säga något till sina lika svartklädda och maskerade kompisar om att här fanns en någonting som jag inte riktigt uppfattade . Men jag fann för gott att smita iväg och inte ta reda på mer. Jag kände mig rejält hotad och blev riktigt rädd. Resten av kvällen höll jag mig mest en bit bakom polisens linjer när jag följde händelserna vid Triangeln fram till strax efter midnatt.

"Festen" övergick efter ett tag till endast en provokation där deltagarna gjorde vad de kunde för att få polisen att attackera dem. Men polisen var otroligt skicklig och lät sig inte provoceras. Jag blev till en början irriterad på polisen och retade mig på att de hela tiden backade undan. Men de visste vad de gjorde. Fler och fler av "fest"-deltagarna tröttnade och gav sig iväg. Jag hörde några som bestämde sig för att gå hem och lyssna på musik i stället eftersom "det ju ändå inte hände något". När jag läser vad en man säger till Sydsvenskan blir jag beklämd: "Det blir ju stökigare ju mer poliser här är." Han kan inte ha varit speciellt observant när han kikade ut.

Tyvärr blev det ju ändå omfattande skadegörelse. Men det kan inte polisen lastas för. Jag kan inte se hur någon annan taktik från deras sida skulle ha lett till mindre vandalism. Snarare tvärtom.
Under lördagen är det dags för ESF:s stora demonstration. Det är viktigt att ESF visar ansvar genom att inte acceptera de kriminella ligisterna i sitt tåg. ESF kan inte direkt lastas för vad våldsverkarna ställde till med under fredagskvällen och de har en god chans att hålla sina händer fortsatt rena om de agerar ansvarsfullt i samband med demonstrationen och den efterföljande festen i Pildammsparken.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Lite avundsjuk

fredag 19 september 2008

ESF 2008: Lite avundsjuk

European Social Forum (ESF) i Malmö pågår för fullt. Det märks runt om i staden. Inte bara genom demonstrationer och protester, som jag i flera fall tycker direkt illa om eftersom de uttrycker så mycket hat och aggressioner, utan också genom att det i vart och vartannat gathörn står någon med karta i handen och kliar sig i huvudet.

Jag är säker på att de allra flesta av ESF-besökarna är i Malmö för att de är seriöst intresserade av forumets aktiviteter och att de vill ha trevliga dagar i staden med gamla och nya vänner. Det är inte utan att jag blir lite avundsjuk när jag ser vilket mastigt aktivitetsprogram de har till sitt förfogande. Inte så att jag känner något sug att delta men jag skulle gärna besöka något liknande som speglar mina värderingar och min världsbild.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

torsdag 18 september 2008

Malmö utan fungerade styre

Efter valet 2006 styrs Malmö av en rödgrön koalition som leds av (s) och där även (v) och (mp) ingår. Men den koalitionen fungerar inte i frågor som rör stadsbyggnadsfrågor och kommunens markägande. Strategiskt helt avgörande frågor för Malmös framtid och malmöbornas välfärd. Detta fick vi två tydliga bevis på vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde.

Det ena ärendet handlad om försäljning av en tomt i Västra hamnen, som kommunen äger, till ett företag som vill bygga och utveckla verksamheter där. (v) är principiellt emot att kommunen säljer mark och röstar nej till sådana förslag. Därför tvingades (s) förlita sig på oppositionen för att förslaget skulle godkännas av Fullmäktige. Det gick bra den här gången och är normalt inget problem i relativt okomplicerade ärenden som det här. Men koalitionen (s)+(v)+(mp) fungerade alltså inte.

Haveriet för (s) inträffade när den viktiga detaljplanen för Hyllie stationstorg, en del av citytunnelnstationen där, behandlades. Redan i Kommunstyrelsen reserverade sig både den borgerliga oppositionen och (mp) på ungefär samma grunder. Det finns i detaljplanen inga tillfredsställande svar på hur cykeltrafiken och parkeringen av cyklar ska lösas och trafikbelastningen i övrigt samt parkeringsmöjligheterna för bilar är inte heller tillräckligt utredda. (s) valde att bortse från den kritiken vilket resulterade i en så kallad minoritetsåterremiss av ärendet.

Jag tycker att det är arrogant och ansvarslöst av (s) att hantera ett så viktigt ärende så slarvigt. (s) borde innan sammanträdet i Kommunfullmäktige säkerställt att det fanns ett förslag med en stabil majoritet bakom. Nu försenas hanteringen och Kommunfullmäktige kallas till ett extra sammanträde. Det återstår att se om (s) nöjer sig med den majoritet som utkristalliserade sig i ärendet i går, (s)+(v)+Sverigedemokraterna, eller om man går den borgerliga oppositionen till mötes.

Sydsvenskan, Sydsvenskan

ESF 2008: Lugn inledning

Inledningen av European Social Forum (ESF) i Malmö tycks ha avlöpt lugnt och fridfullt. Inget våld och ingen skadegörelse. Låt oss hoppas att det fortsätter så!

I dag kommer ESF upp för diskussion i Rådhuset när Kommunfullmäktige sammanträder. Kommunstyrelsens vice ordförande, Anja Sonesson (m), undrar i en så kallad enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande, Ilmar Reepalu (s), om han anser att konsekvensanalysen var tillfredsställande när Malmö stad tog på sig värdskapet för arrangemanget. Jag frågar Tekniska nämndens ordförande, Emmanuel Morfiadakis (s), om det är rätt att ESF slipper betala när man tar kommunal mark i anspråk samtidigt som andra organisationer måste betala.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

onsdag 17 september 2008

ESF 2008: Välkomna till Malmö!

I dag drar European Social Forum (ESF) igång i Malmö. Jag är direkt negativ till att Malmö stad stödjer arrangemanget med kontanter, arbetsinsatser och uteblivna avgifter till ett värde av minst 5-6 miljoner kronor. Jag hade helst sett att ESF inte genomför sitt arrangemang i Malmö eftersom riskerna för våld och skadegörelse är stor. På den rödgröna majoriteten i Malmö, med Ilmar Reepalu (s) och Anneli Philipson (v) i spetsen, vilar ett tungt ansvar eftersom man aktivt drivit på för att få arrangemanget till staden.

Men jag vill ändå välkomna alla de individer som kommer till Malmö med anledning av ESF 2008. Jag vill att Malmö ska vara en attraktiv stad för bl a konferenser och kongresser av olika slag. Människor från världens alla hörn ska vilja träffas i Malmö för att gemensamt driva sina organisationer och projekt vidare.

Jag är alltså orolig för att ESF 2008 och dess svans ska leda till våld och skadegörelse i Malmö. Nu hoppas jag att jag blir överraskad.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

måndag 15 september 2008

Ännu bättre med fri etablering

Nästa vecka beslutar Regionfullmäktige Skåne om att införa vårdval. Det tycker jag är mycket bra eftersom jag räknar med att tillgängligheten kommer att öka samtidigt som vårdgivarna stimuleras att utveckla sina verksamheter på vårdtagarnas villkor.

Sydsvenskan rapporterar i dag att överenskommelsen är blocköverskridande. Det kan tyckas förvånande att socialdemokraterna ställer sig bakom en reform som minskar politikernas makt till förmån för medborgarna. Kanske är deras analys att vårdvalet har stora möjligheter att bli en succé och då vill man i framtida valrörelser slippa förklara varför man en gång varit emot.

Jag är dock inte helt nöjd med utformningen av det vårdval som nu genomförs. Det blir ingen fri etableringsrätt för vårdgivare som uppfyller kraven utan vårdgivarna måste dessutom avtala förutsättningar med Region Skåne. Det tycker jag är fel. Risken är stor att det blir politiken som styr etableringarna i stället för marknaden och det betyder alltid köer, slöseri och ineffektivitet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

tisdag 9 september 2008

Begränsa inte offentlighetsprincipen!

Via fildelarsajten The Pirate Bay går det att ladda ner obehagliga och upprörande dokument. Det är inget nytt. Men en högt uppskruvad debatt (Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan) har pågått några dagar sedan det uppmärksammats att bland det som går att ladda ner finns förundersökningen i ett aktuellt mordfall. Pappan till de mördade barnen har bett The Pirate Bay att ta bort dokumentet eller i alla fall vissa bilder. Denna vädjan har The Pirate Bay avvisat med hänvisning till att de inte censurerar lagligt material. Detta i sin tur har lett till kritik mot The Pirate Bay från olika håll.

Representanter för gammelmedierna var snabbt på banan. De anklagar The Pirate Bay för att genom att möjliggöra nedladdning av dokumenten riskerar de att politikerna går in och begränsar offentlighetsprincipen som är så viktig för granskningen av makten. Justitieministern reagerade i sin tur precis som gammelmedierna önskade och uttalade att hon kan tänka sig begränsningar.

Det är inte svårt att inse i vilken fruktansvärd situation den i det här fallet drabbade pappan är. Men samtidigt måste man besinna sig innan man börjar ropa på begränsningar och förbud.

Jag menar att man inte ens ska överväga begränsningar och förbud. Bland det allra viktigaste i den svenska demokratin är just offentlighetsprincipen. Den håller tummen i ögat på politiker och offentliga tjänstemän och möjliggör en effektiv granskning av den offentliga makten.

Jag tycker mig märka att den uppkomna debatten handlar om att gammelmedierna vill försvara sin position. De vill vara det filter som bestämmer vad som ska nå ut till en bredare krets. De vill att det ska vara omständligt att få tag i offentliga handlingar och gärna lite av en yrkeskonst i sig. När nu dokument finns relativt enkelt tillgängliga för alla intresserade, och däribland de nya medierna, minskar gammelmediernas makt.

Gammelmedierna är snabba på att göra en jämförelse och säga att de skulle aldrig, så som The Pirate Bay, publicera det aktuella materialet. Men det är en felaktig jämförelse. The Pirate Bay är ingen tidning, tv-kanal och faktiskt inte heller en nyhetssajt. Den som går in på The Pirate Bay får inte en snaskig eller otäck detalj från ett lagrat dokument kastat i ansiktet på sig så som det kan bli när man öppnar en tidning eller slår på tv:n utan det kräver ett aktivt sökande. The Pirate Bay är mer av ett arkiv. Fast inte svårtillgängligt som offentliga arkiv kan vara utan tillgängligt för alla med en internetuppkoppling.

måndag 8 september 2008

(v) gillar inte patientmakt

Jag har reagerat på gårdagens artikel under Aktuella frågor i Sydsvenskan och skickat iväg den här insändaren till Skånes tidningar:

"Två av Skånes ledande vänsterpartister, Anneli Philipson och Vilmer Andersen, kritiserar i en debattartikel det kommande vårdvalet i Region Skåne. Det är i sig inget förvånande. Vänsterpartister brukar inte tycka om att politikers makt minskar till förmån för enskilda individers. De skriver att "Det är patienternas rätt som skall stärkas - inte vårdgivares rätt att etablera sig.". Det håller jag till fullo med om och just därför är jag en ivrig påhejare för införandet av vårdval i Skåne. I dag är det bara vårdgivarnas rätt som gäller genom att politikerna bestämmer precis var, när och hur vård ska ges. Vårdval flyttar makten, rätten, till patienterna som genom sina val tvingar vårdgivarna att anpassa sig. Vårdgivarna kommer att lägga sina mottagningar där patienterna vill ha dom, hålla öppet under tider som passar patienterna och erbjuda det mottagande patienterna efterfrågar.

Argumenten mot vårdval som Philipson och Andersen för fram stämmer inte överens med verkligheten.

Philipson och Andersen hävdar att vårdval hotar rätten till god vård på lika villor, att privata vinstintressen kommer styra framför medicinska behov och att köerna kommer att öka i områden med de tyngsta vårdbehoven. Jag förstår inte hur de kommit fram till det.

Rätten till god vård på lika villkor påverkas överhuvudtaget inte. Det blir en fortsatt offentlig finansiering med t o m något lägre patientavgifter.

I Hälsoval Skåne, som vårdvalet i Skåne kommer att heta, kommer pengarna som följer varje patient till den vårdgivare den väljer att vara anpassad efter bl a vårdtyngd och socioekonomiska faktorer. Privata vinstintressen kommer alltså inte att styra framför medicinska behov. I stället blir patienter med stora vårdbehov genom vårdvalet intressantare för vårdgivarna än de är i dag.

I dag när politikerna bestämmer exakt var vårdcentralerna ska ligga är det på sina håll långa köer och usel tillgänglighet. Vårdvalet kommer att möjliggöra för nya vårdgivare att etablera sig och det är inte orimligt att tro att det kommer att finnas en önskan att etablera sig i områden där missnöjet med dagens vård är stort. Det finns alltså inte heller något fog för att påstå att köerna kommer att öka i områden med de tyngsta vårdbehoven.
Vårdvalet kommer att stärka patienterna i Skåne, inte försvaga dem som Philipson och Andersen påstår. Däremot kommer politikernas makt att minska, och det är väl det Philipson och Andersen inte gillar."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

fredag 5 september 2008

(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval

Om jag förstår artikeln i dagens Sydsvenskan rätt så har socialdemokraterna i Region Skåne accepterat Femklöverns förslag till vårdval för skåningarna. "Kompromissen" är att vårdval ska kallas hälsoval och vårdpeng vårdersättning. Det kan jag leva med. Men jag är förvånad. Vårdvalet står för mycket av det som socialdemokraterna brukar vara emot: valfrihet för medborgarna, konkurrens och marknad samt minskad politikermakt. Kanske är deras analys att vårdvalet har stora möjligheter att bli en succé och då vill man i framtida valrörelser slippa förklara varför man en gång varit emot.

Jag är en ihärdig påhejare för införandet av vårdval. Mycket av makten flyttas från politiker och tjänstemän till invånarna som själva kan välja den vårdgivare de tycker tillfredsställer deras behov bäst. En vårdpeng som bl a bygger på vårdtyngd och socioekonomiska faktorer följer varje skåning till den vårdgivare den väljer. Det kommer att tvinga vårdgivarna att vara lyhörda för kundernas önskemål.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vårdvalet gynnar alla

torsdag 4 september 2008

Inget kollektivt ansvar för hundägare, heller

På Skånska Dagbladets insändarsida svarar en skribent på en tidigare insändare av mig om hundförbud i Folkets Park. Jag har sänt in en replik:

"Insändarskribenten tycker att eftersom några hundägare inte sköter sig ska det få konsekvenser för alla hundägare. Han skriver att den enskilde hundägaren ansvarar inte bara för sig själv utan för alla andra hundägare också. Därför menar han att det är rätt att förbjuda hundar i Folkets Park. Varför nöjer han sig med hundförbud i Folkets Park? Och varför är det bara bristande ansvarstagande hos hundägare som ska beivras kollektivt? Ska insändarskribentens tes om ansvar och påföljder gälla borde det bl a råda bilförbud och alla barn skulle bo på institution. Det finns ju bilförare som är farliga för andra och då ska ju ingen få kör bil. Eller? Och det finns ju föräldrar som gravt missköter sina barn och då kan ju ingen tillåtas att ta sitt föräldraansvar. Eller?

Nej, insändarskribentens resonemang är befängt. Kollektivt ansvar på det sättet han beskriver är orimligt. Hur ska man kunna ta ansvar för andra som man inte har någon relation till, förutom att man också råkar vara t ex hundägare eller bilist eller förälder?

Jag vidhåller att det är fel med hundförbud i Folkets Park och Malmös övriga parker. För många många malmöbor är deras hundar bland det allra viktigaste som finns. Familjemedlemmar som man tillbringar stora delar av livet med och som man inrättar sin vardag efter. Ska Malmö stad förändra sin attityd borde det i stället vara i en riktning som är mer positivt inställd till hundägarna och deras fyrfota vänner. När staden planeras och regler upprättas måste stor hänsyn tas till att en stor andel av malmöborna vill att hundar ska vara en naturlig del av vardagslivet. Jag tycker att det är helt befängt att förbjuda hundar i stadens parker. Det är ju där hela familjerna ska kunna umgås, med eller utan hundar.

Jag uppmanar Tekniska nämnden att tänka om och ta tillbaka sitt beslut."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tillåt hundar i parkerna!
Ja till hundar i Folkets park!

onsdag 3 september 2008

Fel stödja ESF

Sydsvenskans huvudledare kommenterar i dag debatten som blossat upp inför European Social Forum (ESF) som arrangeras i Malmö om ett par veckor. När kommunstyrelsens vice ordförande Anja Sonesson (m) kritiserar att Malmö stad stödjer forumet med 2,5 miljoner kronor svarar Sydsvenskan med "Även partier som få betraktar som politiskt rumsrena har rätt till ekonomiskt stöd om de lyckas få tillräckligt många röster." Vad har det med saken att göra? ESF är inget parti invalt i Malmö kommunfullmäktige. Sedan skriver Sydsvenskan "Om man börjar tumma på yttrande- och mötesfriheten för att polisinsatserna kostar för mycket är demokratin illa ute." Vem har föreslagit något sådant?

Problemet är att Malmö stad stödjer ESF med 2,5 miljoner kronor. Det finns ingen anledning för staden att göra det. Alla tycks överens om att risken är mycket stor att genomförandet av European Social Forum i Malmö leder till bråk, skadegörelse och i värsta fall kravaller. Därför borde Malmö stad inte aktivt agera för att få det till Malmö. Som en del av våra grundläggande friheter kan inte Malmö stad hindra ESF att hålla sitt arrangemang i Malmö. Och det tycker jag är bra. Det är för mig en hörnpelare i demokratin. Men Malmö stad behöver varken välkomna, eller ekonomiskt och praktiskt stödja, ESF.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Reepalu mjuk mot huliganer

tisdag 2 september 2008

Reepalu mjuk mot huliganer

I dagens Sydsvenskan rapporteras att aktivister under European Social Forum, 18-21 september, i Malmö kommer att "slå tillbaka" och att "bryta upp asfalt". Surfar man runt på aktivisternas hemsidor hittar man mer information om vilka planer som smids. Det känns direkt hotfullt och att det är risk för liv, lem och egendom i Malmö under dessa dagar.

När kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s), om detta säger "Jag hoppas att det bara är ord." tycker jag att han sticker huvudet i sanden. Han är direkt medansvarig för att krafterna släpps lösa i Malmö och borde ha en attityd där han kraftfullt visar att han gör vad han kan för att inga personer och ingen egendom ska komma till skada.

lördag 30 augusti 2008

Välkomna nya skolor!

Återigen försöker Malmö stad motverka att nya friskolor etablerar sig i Malmö. Sydsvenskan skriver i dag om att sjutton nya ansökningar fått kalla handen. Det anmärkningsvärda den här gången är att den miljöpartistiske ersättaren inte står bakom den röda majoriteten i Utbildningsnämnden.

Skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) motiverar den här gången med att "Det vore helt ansvarslöst att nu satsa stora resurser på tusentals nya gymnasieplatser när vi har en utveckling där antalet gymnasieelever minskar kraftigt". Jag menar att hon inte ska bry sig om vilka satsningar fristående aktörer gör. Bedömer någon att det finns utrymme för just deras skolsatsning är det deras val och deras risktagning. Det socialdemokratiska skolkommunalrådet försöker få det att låta som om kommunen tvingas betala för de nya satsningarna. Så är det ju inte. Kommunen betalar lika mycket för varje elev oavsett vilken skola eleven går på.

Jag misstänker att skolkommunalrådet (s) fruktar att det ska visa sig att de fristående skolorna blir populärare än de kommunala och ju färre som går i kommunala skolor desto mindre blir politikernas makt. Det är en utveckling jag skulle välkomna men det gör naturligtvis inte socialdemokratiska politiker.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Befria skolan i Malmö
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ

fredag 29 augusti 2008

Befria skolan i Malmö

I dag skriver Malmös skolkommunalråd Agneta Eriksson (s) under Aktuella frågor i Sydsvenskan. Det är ett svar på den moderate riksdagsledamoten Mats Gerdaus artikel i onsdags.

Agneta Eriksson tycker inte om friskolor. Enligt henne är de duktiga på marknadsföring och på att med braskande reklam locka till sig elever. Hon gillar inte heller att de vill göra vinst. Agneta Eriksson motiverar att Malmö stad avvisar alla som vill starta friskolor i kommunen med att elevunderlaget minskar och redan befintliga skolor riskerar att behöva slå igen när nya etablerar sig. Enligt henne skulle det vara ett slöseri med skattemedel och svek mot elever, föräldrar och skolpersonal att bejaka nya skoletableringar.

Det är inget förvånande att socialdemokraterna hävdar sin socialistiska planstyrda skolpolitik. De vill bevara politikernas makt över skolan på elevernas och familjernas bekostnad. Därför är det viktigt med ett maktskifte som befriar skolan i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ

torsdag 28 augusti 2008

Tillåt hundar i parkerna!

Sydsvenskan rapporterar i dag att Tekniska nämnden beslutat att porta hundar från Folkets park under sommarsäsongen. De gör det på begäran av Södra innerstadens stadsdelsnämnd. I samband med att ärendet behandlades i den nämnden kommenterade jag det här.

Jag tycker att det är ett riktigt dåligt beslut. För många många malmöbor är deras hundar bland det allra viktigaste som finns. Familjemedlemmar som man tillbringar stora delar av livet med och som man inrättar sin vardag efter. Ska Malmö stad förändra sin attityd borde det i stället vara i en riktning som är mer positivt inställd till hundägarna och deras fyrfota vänner. När staden planeras och regler upprättas måste stor hänsyn tas till att en stor andel av malmöborna vill att hundar ska vara en naturlig del av vardagslivet. Jag tycker att det är helt befängt att vilja förbjuda hundar i stadens parker. Det är ju där hela familjerna ska kunna umgås, med eller utan hundar.

Beslutet tas också i strid mot parkchefens ståndpunkt. Han talar i stället för att tillåta hundar i parken och att det har en positiv effekt.

Precis som jag varnat för tidigare är risken stor att detta bara är ett första steg när hundägarnas rörelsefrihet i staden ska begränsas. Det finns förslag på gång att införa koppeltvång i hela staden och i Sydsvenskans artikel i dag flaggar Gatudirektören för hundförbud i delar av både Pildammsparken och Slottsparken.

Attackerna mot Malmös hundägare måste bemötas och bekämpas!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ja till hundar i Folkets park!

tisdag 26 augusti 2008

Vårdvalet gynnar alla

Under Aktuella frågor i dagens Sydsvenskan fortsätter debatten om privatfinansierad barnsjukvård. Den startade på DN-debatt förra veckan och följdes upp med en ledarkommentar i Sydsvenskan ett par dagar senare. Dessa båda inlägg har jag kommenterat här och här.

Lars H Gustafsson, som var en av undertecknarna till DN-artikeln, förklarar i dag sitt motstånd till privatfinansierad barnsjukvård med att dagens primärvård fungerar dåligt för många av dem som behöver den mest. Han skriver:

"Barnen i Rosengård hör till dem med sämst hälsa och i störst behov av vård. Trots det söker familjerna där mer sällan vård för sina barn än i övriga Malmö. Jag har frågat många av familjerna varför. De vanligaste skälen tycks vara brist på tillit till en hårt ansträngd primärvård och att man har svårt, både ekonomiskt och praktiskt, att komma loss från jobb och barnpassning för att sitta i timmar på sjukhusets akutmottagning, som dessutom kan verka skrämmande för en familj som kommer från helt andra förhållanden.

En mottagning av Martinas modell, placerad i Rosengård, med korta väntetider, personlig omvårdnad och hög vårdkvalitet skulle vara guld värd för barnen där och deras föräldrar. Men för en vanlig trebarnsfamilj på Rosengård skulle notan för barnens försäkringar hamna på uppemot 10 000 kronor per år. Det är få föräldrar som har råd med det."

Jag sympatiserar inte med Lars H Gustafssons kritik av privatfinansierad barnsjukvård men håller med om hans beskrivning av primärvårdens brister och även om vilket värde en privat driven mottagning i Rosengård, av den typ han beskriver, skulle kunna få för många familjer.

Inom kort beslutar Region Skåne om att under första halvan av 2009 införa vårdval för alla skåningar. En vårdpeng som bl a bygger på vårdtyngd och socioekonomiska faktorer följer varje skåning till den vårdgivare den väljer. Det kommer att innebära att en privat vårdgivare kan öppna en mottagning i t ex Rosengård och erbjuda den vård som efterfrågas.

Jag är en ihärdig påhejare för införandet av vårdval. Mycket av makten flyttas från politiker och tjänstemän till invånarna som själva kan välja den vårdgivare de tycker tillfredsställer deras behov bäst. Jag är övertygad om att behovet av att skaffa privata vårdförsäkringar kommer att minska när vårdgivarna, för att inte förlora sin finansiering, tvingas anpassa sig efter vårdtagarnas behov och önskemål.

Lars H Gustafsson skriver att han inte vill förbjuda privatfinansierad barnsjukvård utan mota den i grind genom att rusta upp den öppna barnsjukvården som är tillgänglig för alla. Införandet av vårdvalet är precis en sådan upprustning.

Sydsvenskan publicerar också en artikel om beslut som tagits i Region Skånes vårdproduktionsberedning inför vårdvalet. Den här gången rör det taxorna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Privat barnsjukvård är självklart ok
Måste tillåtas prioritera sina barn
Aktuellt sprider vänsterpropaganda

måndag 25 augusti 2008

Invänta Citytunnelns konsekvenser

I dag skriver Sydsvenskan om att länsstyrelsen inte är nöjd med hur Malmö stad jobbar med förbättringen av stadens luftkvalitet och då specifikt kvävedioxidhalten.

Jag tycker också att det är viktigt att luftföroreningarna i Malmö minskar. Men jag har under några års tid argumenterat för att Malmö stad inte ska göra några stora trafikförändringar innan vi ser vilka konsekvenser Citytunneln får för trafiksystemet och resandeströmmarna. Det är omöjligt att förutse exakt vilka konsekvenserna blir men vi kan vara säkra på att de blir betydande och att det kommer att krävas åtgärder för att på olika sätt parera och anpassa. Därför är det inte ansvarsfullt att nu genomföra stora ombyggnader och andra kostsamma åtgärder som om bara ett par år med stor sannolikhet, till stora kostnader, måste rivas upp och ändras.

För att på kort sikt få ner luftföroreningarna till acceptabla nivåer vill jag se enklare begränsningar i utsatta områden för t ex tung trafik, som enligt experter, är de viktigaste bovarna när det gäller utsläppen av kvävedioxid.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bilar och stadsjeepar i Malmö - den ickeskruvade versionen
Insändare: Bilen, ett redskap för frihet
Insändare: Citytunneln förändrar trafiksystemet

söndag 24 augusti 2008

USA-valet: McCain bättre för Malmö

Genom sitt val av vicepresidentkandidat bekräftar Barack Obama det som många av hans kritiker hävdat; att han är en utrikes- och säkerhetspolitisk lättviktare. Det ska nu den erfarne senatorn Joe Biden väga upp. Nu återstår att se om det räcker.

Sydsvenskans ledarsida tycker att liberala tummar på den här sidan av Atlanten bör hållas för Obama. Jag håller verkligen inte med. För mig som malmöbo, svensk och europé är två frågor speciellt viktiga när amerikanerna väljer sin president. Att presidenten är frihandelsvän och att presidenten är beredd att låta USA agera även militärt för att försvara mänskliga fri- och rättigheter varhelst de kränks i världen. Obama har slirat betydligt i de här frågorna medan John McCain uttalat sig klart mer tillfredsställande.

Under Aktuella frågor, också på Sydsvenskans ledarsida, skriver docenten i statsvetenskap, Ann-Sofie Dahl, att de amerikanska väljarna inte är lika övertygade som de europeiska tyckarna att valet är avgjort till Obamas fördel. Hon menar att det finns flera skäl att förvänta sig att det blir McCain som flyttar in i Vita huset i januari.

Fler artiklar om presidentvalet i dagens tidningar:
Sydsvenskan, Sydsvenskan
Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
McCain ett bättre val än Obama
Bäst om McCain lyfter luren i Vita huset

lördag 23 augusti 2008

FRA-lagen: Den totala skanningen problemet

dagens DN-debatt gör den förre försvarsministern Mikael Odenberg ett inlägg i FRA-diskussionen. Jag tycker att det är ett av de bästa och mest balanserade någon från lagens förespråkare hittills gjort. Det är inte utan att man inser hur trist det är att han lämnade sin post och Regeringen. Det var en betydande förlust.

Han beskriver de goda syften den nya FRA-lagen har. Och de goda intentioner dess förespråkare har. Och jag håller med om att det är bra att den tidigare oreglerade signalspaningen regleras.

Men det blir enligt min mening ändå fel eftersom lagen trots allt tillåter att all trafik kommer att skannas Och det förnekar ju inte heller Odenberg. Men han menar att regleringar som säger att när otillåten information läcker igenom ska den omedelbart förstöras räcker för att värna enskildas integritet. Det håller inte jag med om. Problemet är just att staten ska tillåtas att massavlyssna och att information därmed kan komma i orätta händer. Vi vet att oavsett de bästa intentionerna och de bästa syftena så är risken stor, att när möjligheten finns, så sker missbruk. Därför vill inte jag att möjligheterna ska tillskapas.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

fredag 22 augusti 2008

FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!

Intresset för FRA-lagen ebbar inte ut. Det kan vara lugnt några dagar men så händer något som t ex Centerns utspel i går (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet) och debatten drar igång igen.

Centern vill att endast trafik som passerar genom Sverige ska få avlyssnas och menar att det ska gå att lösa tekniskt. Trafik som börjar och slutar i Sverige ska inte få avlyssnas. Folkpartiet har uttryckt sitt gillande för förslaget och försvarsministern välkomnar det som ett inspel i den fortsatta beredningen inför nästa behandlingsomgång i Riksdagen under hösten.

Sydsvenskan tar upp FRA-lagen på ledarplats i dag och skriver "Gör slut på cirkusen. Dra tillbaka förslaget. Gör en ordentlig utredning. Lägg sedan fram en ny proposition som har ett brett stöd i riksdagen. Det vore det rimliga." Jag håller med. Fortsätter cirkusen får vi en dålig FRA-lag samtidigt som chanserna för en ny alliansvinst i valet 2010 minskar. Många många av dom som låg bakom Alliansens valseger 2006 känner sig svikna i dag och kommer inte att göra samma insats 2010, om inte förtroendet kan återupprättas.

Fler aktuella länkar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post