Sidor

lördag 31 januari 2009

Dödsstraff är fel!

Jag hade nöjet att se nypremiären av operan Dead Man Walking i går på Malmö Opera. Jag är ingen van operabesökare men uppskattade gårdagens föreställning mycket. Det var starkt och mäktigt.

Temat, en dödsdömds väntan, är viktigt. Än en gång framgår det, i alla fall för mig, att dödsstraff är fel, oavsett hur vidrigt brott som begåtts. Inte ens staten har rätt att släcka en människas liv.

Läs Sydsvenskans recension här.

måndag 26 januari 2009

Stoppa antidemokraterna!

Det är oacceptabelt att manifestationen till stöd för Israel tvingades avbrytas i går. Enligt rapporter i media (Sydsvenskan, Dagens Nyheter) kastades glasflaskor, fyrverkerier och ägg mot manifestationens deltagare från demonstranter bland vilka bl a palestinska symboler visades. Demonstranterna överröstade manifestationen och kapade elen till högtalaranläggningen.

Återigen visar antidemokrater upp sina fula trynen i Malmö. De respekterar inte lagarna som ger alla rätt att uttrycka sina åsikter utan försöker gång på gång, och lyckas tyvärr ofta, tysta sina meningsmotståndare. Detta måste stoppas!

Vi har alla ett ansvar att visa vårt avståndstagande mot dessa antidemokratiska krafter. Jag uppmanar dock ingen att på gator och torg fysiskt konfrontera dem. Det är alltför farligt då många av antidemokraterna visat stor hänsynslöshet även mot liv och lem. Men i samtal, debatt och handling i övrigt måste var och en visa att antidemokratiska metoder, som den på Stortorget i går, är oacceptabla.

Ett stort ansvar har Staten. I det här fallet var det polisen som skulle garantera att deltagarna i manifestationen kunde ge uttryck för sina åsikter. Man hade sökt och fått tillstånd för manifestationen och polisen hade därmed haft möjligheter att förbereda sig. Ändå misslyckades polisen så gravt. Polisen säger att man delvis lyckades med insatsen, ingen kom ju till skada. Fast det var bara ren tur eftersom polisen stoppade varken glasflaskor, fyrverkerier eller ägg som kastades mot manifestationen. Polisen måste dimensionera sina insatser så att antidemokraterna inte vinner mot friheten gång på gång.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

onsdag 21 januari 2009

Möjliggör kommunala poliser!

Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder skriver angående polisnärvaro ute i kommunerna:

"... statens främsta uppgift kommer inte att skötas väl förrän ansvaret för den lokala ordningspolisen är delegerat till kommunerna. När det blir kommunpolitiker – inte länspolischefer eller justitieministrar långt borta – som ställs till svars för att det saknas polisnärvaro på en ort kommer det att bli helt annat ljud i skällan."

Jag håller med och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

tisdag 20 januari 2009

Låt inte terroristerna bestämma!

Sydsvenskan rapporterar (Sydsvenskan) att Davis Cup-matchen i tennis mellan Sverige och Israel i Malmö den 6-8 mars kanske kommer att spelas inför tomma läktare. Tidningen citerar Fritidsnämndens ordförande (S) som av polisen fått veta att matchen är ett högriskprojekt.

Jag tar för givet att det verkligen är det som är skälet och inte den israelhatande opinionen inom de skånska socialdemokraterna som vill stoppa matchen helt.

Men det är ändå inte okej att matchen kanske spelas inför tomma läktare. Sverige ska inte tillåta att terrorister bestämmer på det sättet. Då tillåts terroristerna att vinna. Deras mål är att skrämmas så att Israel och Israels företrädare uppfattas som besvärliga och obehagliga gäster när de bl a som idrottsmän besöker andra länder. Det enda hållbara är att Staten garanterar de resurser som krävs för att säkerställa att matchen ska kunna genomföras som den idrottsfest med välfyllda läktare som det från början var tänkt. Något annat vore ett stort svek. Mot demokratin och mot demokratins försvarare.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Sanslöst israelhat

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan

måndag 19 januari 2009

Fosterhem, för barnets eller vuxnas bästa?

En artikel på Newsmill pläderar för en ökning av nationella adoptioner. Argumenten är att barn inte ska användas som brickor i socialtjänstens arbete med rehabilitering av vuxna samt att förhindra att barn kastas runt i olika fosterhem och bollas fram och tillbaka mellan föräldrar och fosterhem.

Jag tycker att det är en viktig fråga att diskutera. När jag suttit som ledamot i socialnämnder och beslutat om vad som ska hända med barn som under kortare eller längre tider inte kan bo med sina föräldrar, har jag ofta ifrågasatt om det verkligen är rätt att så gott som alltid eftersträva återförening. Men det har varit en i det närmaste helig riktlinje för socialtjänsterna. Även när föräldrarna oändligt många gånger visat sin oförmåga att skapa ens rimliga uppväxtförhållanden för sina barn.

Det förefaller mig troligt att det är bättre för ett barn att växa upp i en familj där det är en fullvärdig medlem än i ett fosterhem där ingen vet hur länge placeringen ska vara. Jag föreställer mig att så fort det fosterhemsplacerade barnet är gammalt nog att förstå lider det av en gnagande oro för vad som ska hända och vet inte hur starkt det vågar knyta an till sin fosterfamilj. Dessutom är jag inte säker på att fosterhemmen alltid är så bra uppväxtmiljöer. Min uppfattning är att det är svårt att hitta tillräckligt bra familjer och de man hittar överbelastar man därför. Däremot finns det många bra familjer som gärna skulle adoptera om de fick möjlighet.

Jag ser gärna att den här diskussionen fortsätter och fördjupas. Det måste vara barnens rätt som sätts i första rummet och barnen får inte, precis som arikelförfattaren skriver, bli brickor i socialtjänstens arbete med rehabilitering av vuxna.

fredag 16 januari 2009

Personangrepp respektlösa

Jag läser på flera ställen (Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet) att riksdagsledamoten Luciano Astudillo (S) från Malmö och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) grälar om debattnivån dem emellan. Jag vet inte hur Littorin brukar uttrycka sig mot Astudillo och hur deras meningsutbyten brukar se ut. Men är det på samma nivå som det Astudillo-citat som publiceras i Sydsvenskan tycker jag att dom båda måste skärpa till sig:

”Littorin påminner allt mer om min dotter när hon blir trött. Extra gnällig och trotsig för att hon inte får som hon vill. Men hon är sex år. Har regeringen i Littorin fått en liten jobbig barnunge i trotsåldern?”

Visst är det ibland svårt att styra känslorna i debattens hetta och visst slinker det ibland iväg ett olämpligt personangrepp. Det upplever vi ju inte minst då och då i malmöpolitiken. Men det är inte önskvärt att det blir en del av debattekniken.

Personliga påhopp skadar förutsättningarna för en seriös, kreativ och öppen politisk diskussion. De inblandade personerna ska i många fall verka i samma politiska sammanhang i många år och då är det kontraproduktivt att smutsa ner debattklimatet med personliga motsättningar. Man behöver inte tycka om varandra men jag tycker att man ska visa respekt för sin meningsmotståndare och avstå från personangrepp.

Bredda klimatdebatten!

I dag skriver företrädare för Stockholmsinitiativet i en artikel på Newsmill:

"Inget tyder på att nutida klimatförändringar är annat än naturliga. Tanken att vi kan styra klimatet är en trosuppfattning utan vetenskaplig grund. Det är än mer naivt att tro att vi kan uppskatta kostnaderna för den uppenbart missriktade klimatpolitiken. Det är också orimligt att på en sådan grund stödja "klimatåtgärder" som orsakar miljöförstöring och svält och bidrar till ekonomisk recession. Ett tungt ansvar för detta vilar på de klimatforskare som inte tidigare velat redovisa de monumentala osäkerheter man rör sig med.

Våra resurser bör istället användas för att bygga en infrastruktur som klarar ett klimat som alltid varit föränderligt, och till att hantera jordens verkliga problem som miljö och fattigdom."


Jag tycker att det är viktigt att inlägg som detta från Stockholmsinitiativet inte bara sopas under mattan utan finns med som en del av beslutsunderlaget när viktiga beslut i klimatfrågan tas. Som jag skrivit tidigare är ett problem att minsta ifrågasättande av koldioxidhypotesen bemöts mycket aggressivt av stora delar av Sveriges viktiga miljöbeslutsfattare.

Jag är orolig för att vi om 10-15 år kommer att titta tillbaka och undra hur i hela världen vi kunde fokusera så enögt på koldioxidutsläppen och lägga nästan allt annat miljöarbete åt sidan. Därför hoppas jag att debatten kan breddas och öppenheten för olika synvinklar öka.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

onsdag 14 januari 2009

Fyrverkerieländet: Äntligen beslut i Malmö

Det är lite förvirrande när man läser Sydsvenskans rapportering om ett eventuellt(?) fyrverkeriförbud i Malmö. Av en artikel i går fick jag uppfattningen att utsikterna för att förbudet ska godkännas är dåliga. En annan artikel i dag ger en helt annan bild. Nu "väntas ett fyrverkeriförbud bli verklighet innan nästa nyår".

Jag hoppas att dagens artikel är den som bäst siar om framtiden. I så fall blir det i praktiken förbjudet att använda fyrverkerier i hela Malmö. Utom mellan 18 och 02 på nyårsnatten. Det blir också möjligt att söka tillstånd för att bränna av fyrverkerier när något ska firas vid andra tillfällen.

Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) säger att "Vi har haft stora problem med okynnessmällande och missbruk av fyrverkerier i Malmö framför allt runt jul- och nyårshelgerna. Ett mycket stort antal Malmöbor vill att vi ingriper och sätter stopp för det som av väldigt många upplevs som rena övergrepp och trakasserier."
Så lät det inte för några år sedan då jag började engagera mig frågan. Ledande socialdemokrater viftade undan problemet och menade att det fanns inget att göra, smällandet fick man leva med.

Men vi var en del som inte gav upp utan tog upp frågan gång på gång. För egen del genom bl a många debattartiklar och insändare samt s k enkla frågor och en motion i kommunfullmäktige. Under flera år hände i stort ingenting utan socialdemokraterna fortsatte att ignorera problemen. Men, plötsligt, för ungefär ett år sedan skrev tre tunga malmösocialdemokrater, med ks-ordförande Reepalu i spetsen, en debattartikel där man efterlyste åtgärder "så att vi får stopp på fyrverkerieländet". Äntligen!, var min reaktion då och visst blev det startskottet för den process som lett fram till förslaget som tydligen tas upp i Fullmäktige om två veckor.

Min förhoppning är att den tydliga markering Malmös kommunfullmäktige på det här sättet gör mot fyrverkerimissbruket verkligen ska få till effekt att problemen drastiskt minskar. Men det kräver bl a att langningen upphör, föräldrar tar ansvar för sina barn och att polisen visar att man har för avsikt att se till att förbudet följs.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fyrverkerieländet: Positiv debatt
Fyrverkerieländet: Polisen äntligen fattat
Öka föräldrars ansvar!
Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

Sydsvenskan

Kollektivtrafiken: Marknad bättre än socialism!

Skånetrafiken avråder enligt Sydsvenskan Regeringen från att tillåta konkurrens på kollektivtrafikmarknaden. Man motiverar med att privata buss- och tågbolag i så fall plockar russinen ur kakan och att Skånetrafiken i så fall får "rollen som städpatrull". Jag antar att man menar att Skånetrafiken skulle bli de enda som trafikerar olönsamma linjer.

Jag tycker att man måste fundera på vad som är Region Skånes uppgift och uppdrag. En del av mitt svar är att det INTE är Region Skånes uppgift och uppdrag att göra sådant som det finns, eller skulle kunna finnas, en marknad med privata aktörer för. Jag menar att fri konkurrens på öppna marknader alltid fungerar effektivare och är mer rättvisa än socialistiska monopollösningar.

En variant skulle kunna vara att Region Skåne inte är huvudman för någon trafik utan låter fri konkurrens råda. Skulle det, mot förmodan, leda till att det saknas trafik på någon linje som man av någon anledning anser borde trafikeras kan Region Skåne upphandla och betala för just den.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bättre med fri konkurrens
Gratis är fel!
Insändare: Oärligt (s, v, mp) lova sänkta busspriser

tisdag 13 januari 2009

Fyrverkerieländet: Positiv debatt

Sydsvenskan skriver att kommuner i Skåne har svårt att begränsa användningen av fyrverkerier genom skärpningar av de lokala ordningsstadgorna. Det är länsstyrelsen som ska godkänna skärpningarna och den tolkar lagarna så att kommunernas begränsningar anses för snäva.

Jag tycker att det vore synd om Malmö stad inte tillåts göra de begränsningar som planerats. Fast det är inte helt avgörande för att en faktisk förbättring ska ske. Jag tycker mig märka en betydande attitydförändring hos allmänheten, handlarna, politikerna och även hos polisen. Det senare är uttalandet i samband med händelsen i Bjärred i lördags ett exempel på. Polisen prioriterar nu ärenden när ungdomar leker med fyrverkerier. I alla fall när det sker i närheten av skolor.

Oavsett om Malmö stad lyckas få ändringarna i ordningsstadgan godkända eller inte, räknar jag med att polisen framöver kommer att prioritera bättre. Det tror jag att den allmänt ändrade attityden i saken kräver. För det är ju så att de allra allra flesta som leker med fyrverkerier på andra tider än just timmarna runt nyår är minderåriga. Och redan i dag är de förbjudna att handha fyrverkerier. Jag skulle kunna tänka mig att Malmö stad veckorna före nyår bistår polisen med resurser för att förbättra övervakningen.

Så även om det inte blir några skärpningar av ordningsstadgorna tror jag att den intensiva diskussionen lett fram till en faktisk förbättring.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fyrverkerieländet: Polisen äntligen fattat
Öka föräldrars ansvar!
Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

Sanslöst israelhat

"Vänsterpartiets ledning och socialdemokraternas kvinnoförbund kräver att tennismatchen mellan Sverige och Israel i Malmö i mars stoppas. Orsaken är Israels attacker mot Gaza de senaste veckorna." rapporterar Sydsvenskan och Aftonbladet.

Socialdemokraten Ingalill Bjartén, från Staffanstorp och vice ordförande för s-kvinnor i Skåne, säger att Israel gör "exakt samma sak som nazisterna". Hon hävdar att Gaza är ett utrotningsläger jämförbart med nazisternas. Det är en fullständigt orimlig jämförelse. Det finns inga beröringspunkter. Israel försvarar sig mot attacker mot sin civilbefolkning från en angripare som har som högsta mål att utrota Israel. Hamas i sin tur utnyttjar fegt sin egen civilbefolkning som mänskliga sköldar. Bjartén visar att hon hatar Israel mer än hon värnar om Gazas civilbefolkning. På annat sätt kan jag inte förstå hennes sanslösa uttalande.

Sydsvenskan rapporterar också om ett brandattentat mot kapellet på gamla judiska begravningsplatsen i Malmö. Det är inte omöjligt att hatiska påhopp som Bjarténs motiverar ännu mer förvirrade individer att begå handlingar som denna.

Sydsvenskan

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Hamas bär skulden
Rimliga proportioner

Bättre med fri konkurrens

Från och med nästa år kommer Skånetrafiken, enligt Sydsvenskan, inte längre att kunna förbjuda privata långfärdsbussar att sälja biljetter inom Skåne . Det är ju naturligtvis en mycket bra förändring för resenärerna som ges fler alternativ samtidigt som det blir konkurrens på bussträckor även inom Skåne. Visserligen en kraftigt snedvriden konkurrens eftersom Skånetrafiken är en skattefinansierad verksamhet. Men ett steg i rätt riktning.

Det anmärkningsvärda tycker jag är att Skånetrafiken hittills faktiskt kunnat förbjuda privat konkurrens på det sättet.

Som politiker har jag haft en del kontakter med Skånetrafiken och har stor respekt för verksamheten och dess företrädare. Man jobbar seriöst, målmedvetet och framgångsrikt för att det ska finnas en effektiv kollektivtrafik i Skåne. Men jag är säker på att även kollektivtrafiken skulle utvecklas och förbättras om det rådde fri konkurrens och myndigheterna höll sig till att forma regelverken och sköta tillsynen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Gratis är fel!
Insändare: Oärligt (s, v, mp) lova sänkta busspriser

måndag 12 januari 2009

Hamas bär skulden

För den utan egna erfarenheter går det säkert inte att helt sätta sig in i den fasansfulla situation människorna i Gaza befinner sig. Instängda, utan någon möjlighet att fly eller söka säkert skydd, och i ständig rädsla för att bli dödade eller lemlästade av förfärligt effektiva vapen. Men det är begripligt att förtvivlan och paniken är stor.

Självklart önskar de allra flesta att plågan för Gazas civilbefolkning omedelbart ska upphöra. Men samtidigt är Israels agerande fullt begripligt för mig. Hamas ständiga terrorhandlingar dödar, skadar och sätter skräck i den israeliska civilbefolkningen. Att Hamas måste stoppas är självklart. Det är Hamas usla, fega och utstuderade taktik, när man använder Gazas civilbefolkning som mänskliga sköldar, som är den direkta orsaken till att civila kommer till skada och dödas när Israelisk militär opererar för att oskadliggöra Hamas. Att Israel skulle avstå från att försvara sin befolkning anser jag är fullständigt orimligt.

En TT-artikel som publiceras i Sydsvenskan och Aftonbladet samt en artikel på Newsmill tycker jag är intressant läsning.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rimliga proportioner

Fyrverkerieländet: Polisen äntligen fattat

Ibland fungerar saker och ting precis som de ska. Sydsvenskan rapporterar att polisen i lördags ryckte ut i Bjärred när några 14-åringar lekte med fyrverkerier vid en skola. Polispatrullen fick tag i dem och kontaktade deras föräldrar. Utmärkt så!

Närpolischefen kommenterar: "Efter alla skolbränder är vi uppmärksamma på det här".

Jag tycker att det är tråkigt att det skulle krävas så allvarliga händelser för att polisen skulle vakna och börja ta ungdomars lek med fyrverkerier på allvar.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Öka föräldrars ansvar!
Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

söndag 11 januari 2009

Skrota LAS!

På DN-debatt den 11/1 2009 presenterade professor Magnus Henrekson flera goda argument för att den nuvarande Lagen om anställningsskydd, LAS, bör skrotas. Han skriver att LAS kanske var bra i en annan tid men inte fungerar på den moderna arbetsmarknaden. Dessutom skyddar den enskilda arbetstagare dåligt eftersom makten lagts hos fack och arbetsgivare som kan förhandla om turordningen, ÄVEN för individer som inte är fackligt anslutna.

Professor Henrekson har inget förslag på någon ny modell. Det tycker jag är bra. För mig räcker det att man skrotar LAS. Det borde vara självklart att det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som ska vara anställda i dens verksamhet. Uppsägningstider, lön m m bör regleras av avtal som upprättas när arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om en anställning. Den överenskommelsen har inte Staten med att göra.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DN vill att politiker ska styra och reglera
Individer vet själva bäst

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan

fredag 9 januari 2009

Rimliga proportioner

Rimliga proportioner är rubriken på en ledarartikel i dagens Sydsvenskan. Den handlar om den upptrappade gazakonflikten och Mats Skogkär reagerar på kritiken mot Israel från bl a FN:s förre rättschef Hans Corell och folkrättsprofessorn Ove Bring. Båda påstår att Israel reagerar oproportionerligt på Hamas raketattacker. Det visar sig dock att när Bring ska motivera sin ståndpunkt resulterar det i svammel och hänvisningar till vad media rapporterat den senaste tiden från Gaza. Föga vetenskapligt. Skogkär konstaterar att det saknas för många pusselbitar för att kunna bedöma proportioners rimligheter i konflikten. T ex saknas ofta ens beaktande av situationen för den israeliska civilbefolkning som år efter år lever under dödshot från Hamas raketer. Att inte fler israeler dödats beror säkert inte enbart på att Hamas är oskickligt och har dålig materiel utan på att den israeliska befolkningen lyckats skydda sig väl. Men att leva under sådana förhållanden har också sina konsekvenser. De som kritiserar Israel för att reagera oproportionerligt borde fördjupa sin analys och inte bygga den enbart på en jämförelse av hur många dödsoffer som krävts på respektive sida.

Rimliga proportioner skulle också kunna vara en uppmaning till den som läser en annan artikel i Sydsvenskan. Den handlar om att vädret i världen fortsätter bli allt varmare. Det är brittiska meteorologer som sammanställt de senaste 158 årens årsmedeltemperaturer. Det görs inget försök i artikeln att förklara temperaturökningen. Men det är ofta den här typen av data som klimatalarmisterna använder för att hävda att koldioxiden snabbt leder oss mot undergång. Det är dock inte osannolikt att variationerna de brittiska meteorologerna visar i sitt diagram i ett klimathistoriskt perspektiv är normala.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

torsdag 8 januari 2009

Öka föräldrars ansvar!

Enligt Sydsvenskan kan de som langat fyrverkerier till de minderåriga som misstänks ha orsakat skolbranden i Södra Sandby häromdagen bli skadeståndsskyldiga. Och beloppen är inte att leka med, 60-70 miljoner kronor.

Bra att ansvaret i den delen tycks vara så tydligt. Det kanske kan få langare att tänka efter framöver. Den som döms till ett skadestånd i den storleken lär aldrig bli skuldfri.

Däremot har föräldrarna inget ansvar vilket jag tycker att det måste ändras på. Jag tycker att föräldrar ska vara fullt ut ansvariga för vad deras minderåriga barn ställer till med.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen

Sydsvenskan skriver (Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan) apropå den stora branden på Killebäckskolan i Södra Sandby att flera kommuner är på gång att ändra sina lokala ordningsstadgor för att minska fyrverkerieländet.

Det är bra att kommunerna försöker att göra något. För inte så länge sedan ignorerades problemen helt, t ex av det rödgröna styret i Malmö. Det har svängt, och det är bra. Frågan är då om de planerade åtgärderna får någon effekt. Såvitt jag kan bedöma handlar de mycket om att förtydliga och utöka begränsningarna av hur, när och var fyrverkerier får användas. Det är bra signaler som jag tror kan få viss, men begränsad, effekt.

De stora problemen i dag utgörs i första hand av tonåringar som okynnessmäller fyrverkerier framförallt veckorna innan nyår. Redan innan de aktuella regelförändringarna är de under 18 år förbjudna att använda fyrverkerier. Därför räcker det inte att lagar och förordningar stramas upp utan kontrollen av efterlevandet måste också förstärkas. Det är kanske inte rimligt att kvalificerade poliser i större omfattning ska jaga runt på gator, torg och i parker efter ouppfostrade tonåringar. Men kommunen skulle kunna bidra med vakande ögon och resurser beredda att agera. Tonåringar, och deras familjer, vars föräldrar inte tar sitt ansvar borde vara en målgrupp för socialtjänsten som borde finnas på plats under dessa veckor. Kommunalt, eller av polisen, engagerade väktare och ordningsvakter skulle kunna patrullera på allmänna platser och handgripligen agera.

Det är alltså bra att kommunerna nu vaknat och att regelverken stramas upp men kontrollen att de efterlevs måste också stärkas.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

tisdag 6 januari 2009

Granska klimatalarmisterna!

I dag publiceras två inlägg på Newsmill (Newsmill, Newsmill) som ifrågasätter klimatalarmisterna. Jag tycker att det är bra att det finns utrymme för debatt i den här frågan. Under mitt nuvarande uppdrag som vice ordförande i Miljönämnden har jag varit på en del konferenser där klimatfrågan diskuterats. Hittills har det aldrig hänt att en endaste programpunkt har handlat om ifrågasättande av alarmisterna utan alltid om vad som måste göras för att minska koldioxidutsläppen. När någon djärv seminariedeltagare vid ett tillfälle påpekade att även Al Gores film måste granskas kritiskt blev det rena lynchstämningen bland Sveriges ledande kommunala miljöpolitiker och -tjänstemän. I den grupperingen sitter skygglapparna snävt och toleransen är låg.

Jag är orolig för att vi om 10-15 år kommer att titta tillbaka och undra hur i hela världen vi kunde fokusera så enögt på koldioxidutsläppen och lägga nästan allt annat miljöarbete åt sidan. Därför hoppas jag att debatten kan breddas och öppenheten för olika synvinklar öka.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vinande piskor (mp)

Debattartikel: Mindre politik!

Den här debattartikeln av mig publiceras bl a på GT:s hemsida:

"Jag läste en sidan 4-artikel av den miljöpartistiska frontfiguren Maria Wetterstrand. Hon skrev om machokulturen inom idrotten som hon vill bekämpa och hon önskar mer jämställdhet i den sektorn. Så långt tyckte jag att hennes beskrivning och resonemang lät intressanta och relevanta. Men så kom Wetterstrand till hur hon vill driva igenom sin vilja. Och hennes metod är så typisk för svenska politiker, oavsett kulör. Hon vill använda statliga och kommunala bidragspengar för att uppfostra idrottsföreningarna. Hennes argument är "att föreningar som tar emot skattemedel för sin verksamhet också har ett ansvar för att aktivt arbeta med jämställdheten och mångfalden inom sin idrott". Så typiskt! Först snor politiken åt sig en mycket stor andel av de resurser som människor i Sverige arbetar ihop. Sedan portionerar politiken ut det som blir över, när de offentliga apparaterna malt färdigt, till dem som uppför sig så som politiken vill. T ex "att aktivt arbeta med jämställdheten och mångfalden inom sin idrott". Bättre vore om politiken drog sig tillbaka och betydligt mer av resurserna fick finnas kvar i det civila samhället och individer, familjer, föreningar, företag och andra organisationer själva fick bestämma.

Andra områden där politiken uppfostrar medborgarna med hjälp av skattemedel är kulturen, barnomsorgen, skolan, högre utbildning, äldreomsorgen, socialförsäkringarna och sjukvården. Ja, i Sverige är det väl nästan inget fält som är fritt från politikens tillrättavisningar.

Men, säger väl då vän av ordning, hur skulle det se ut!? ... inte kan väl gemene man själv ta allt detta ansvar!? Jo, svarar jag, det skulle säkert fungera alldeles utmärkt för de allra flesta. För de få som inte klarar det vill jag se ett offentligt skattefinansierat grundskydd. För att finansiera det skulle behövas ett skatteuttag som är en bråkdel av dagens.

Eftersom varje rörelse i den riktning jag förespråkar minskar politikens makt och finansiella omfång är trögheten stor. Tyvärr tycks det finnas väldigt få politiker som verkligen vill minska sin makt över medborgarnas liv."

måndag 5 januari 2009

Civil olydnad kan vara ok

Sydsvenskan publicerar en artikelserie om civil olydnad. Definitionen man utgår från överensstämmer så vitt jag kan bedöma med Nationalencyklopedins:

"civil olydnad, ohörsamhet, lagbrott och uppmaning till lagbrott under åberopande av moraliska principer som står över lagar, regler eller order från militär eller civil myndighet, vilka då betraktas som omoraliska, orättvisa eller tyranniska. Syftet är att öka den allmänna politiska medvetenheten och mobilisera stöd för förändring."

Justitieministern fördömer all civil olydnad och konstaterar: "Lagen gäller. Land ska med lag byggas." Jag antar att det är vad en justitieminister måste säga för att inte riskera att hamna i omöjliga diskussioner om när det är ok att bryta mot lagar.

De flesta av oss har nog en mindre rigid inställning. För egen del tycker jag att civil olydnad enligt definitionen ovan kan vara ok. Men för mig är det viktigt att det verkligen handlar om ohörsamhet mot en omoralisk, orättvis eller tyrannisk stat som förtrycker medborgare. Och att inget av alla de demokratiska verktygen fungerar.

Jag menar alltså att det inte är ok att skada företag som producerar krigsmateriel. Det handlar inte om något direkt förtryck mot enskilda medborgare och det finns arenor för demokratisk påverkan. Visserligen tar sådan påverkan tid men förtrycket ser jag som för diffust för att legitimera civil olydnad.

Däremot har jag förståelse för dem som vapenvägrar. Det upplevda förtrycket är personligt och direkt samtidigt som opinionsbildning och andra demokratiska yttringar inte skulle ha någon effekt för den enskilde.

Ett problem med definitionen av civil olydnad ovan tycker jag är "Syftet är att öka den allmänna politiska medvetenheten och mobilisera stöd för förändring.". Jag tycker att det kan vara ok att undvika kränkningar från staten utan att man i samband med den enskilda handlingen försöker "öka den allmänna politiska medvetenheten och mobilisera stöd för förändring". Det är i och för sig självklart för mig att jag föredrar demokratisk debatt och politiska beslut som leder till önskade förbättringar, men ibland har jag förståelse för dem som i en given situation, av olika skäl, väljer andra vägar.

Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan

fredag 2 januari 2009

Insändarsvar: Servicenämnden är inget företag!

I dagens Skånska Dagbladet svarar ordföranden (s) och en ledamot (mp) i Servicenämnden (kan läsas här) på en insändare av mig. Jag har mejlat in denna replik:

"Ordföranden Sara Fagnani Nilsson (s) och ledamoten Rasmus Ling (mp) i Servicenämnden skriver att jag inte har en aning vad jag pratar om och att jag saknar kunskaper jag borde ha som kommunfullmäktigeledamot. Utan att bedöma deras lämplighet för det ena eller det andra kan jag konstatera att deras påståenden inte stämmer överens med verkligheten. När man läser deras inlägg verkar det som om de tror att Servicenämnden med tillhörande -förvaltning fungerar som ett riktigt företag. Men vad händer t ex om Servicenämnden går med underskott? Jo, då tvingas skattebetalarna täcka det underskottet. Vad händer om ett riktigt företag går med underskott? Jo, då måste ägarna skjuta till pengar, ELLER så går företaget i konkurs. Det är en avgörande skillnad. Offentlig verksamhet har alltid skattebetalarnas tvångstaxerade pengar i ryggen. Riktiga företag bygger på frivilligt satsade. Så ser verkligheten ut och det kan inte Fagnani Nilsson (s) & Ling (mp) ändra på, oavsett hur otrevligt och nedvärderande de uttrycker sig."

Jag tycker att Fagnani Nilsson (s) & Ling (mp) har en tråkig attityd och maktfullkomlig debattstil när de anklagar sin meningsmotståndare för bl a okunnighet. Just härskartekniker och arrogant maktspråk brukar ju annars företrädare för deras partier kritisera.

Ling skriver också på sin blogg att jag censurerar min från kommentarer. Det är riktigt att jag inte publicerar alla kommentarer som kommer in. En del för att de är direkt kränkande, andra för att de inte har med ämnet att göra och en del, vilket drabbat Ling, därför att jag inte låter en ordväxling pågå hur länge som helst utan att något nytt tillförs.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Malmö stad är företagarfientligt
Insändare: Företag utkonkurreras m h a skattepengar
Insändare: Kommunen konkurrerar med riktiga företag

Är Folkpartiet mottagligt?

Alexander Bard har enligt Sydsvenskan blivit folkpartist. Han har också varit med och skapat Liberati, en organisation som bl a ska påverka Folkpartiets politik i en liberal riktning.

Det låter egentligen hur bra som helst. Bard är en av de personer jag stött på i tankesmidarsammanhang som berört mig mest. Förutom att han är intelligent, beläst och kunnig har han en härlig klarsyn och tänker tankar och idéer, fritt, kreativt och hela vägen. Han kan bli en vitaliserande injektion inte bara i Folkpartiet utan för hela den svenska politiken.

Fast samtidigt undrar jag om Folkpartiet, eller något annat svenskt parti, är mottagligt för sådan verklig förändring som jag uppfattar att Bards vilja skulle leda till. Svensk politik har tidigare malt ner andra starka personligheter med förändringsagenda. Men jag hoppas att Bard lyckas!

Gränsgångarstrulet: Har Regeringen gett upp?

Jag har uppfattat det som att Regeringen sedan tillträdet jobbat för att minska strulet för bl a Öresunds gränsgångare. Tyvärr tyder en artikel i dagens Sydsvenskan på att Regeringen gett upp. Statsministern säger att han tycker att skillnaderna i t ex välfärdssystemen ska ses som något positivt. Han säger också att det är upp till den enskilde gränsgångaren att sätta sig in i hur systemen fungerar.

Jag håller inte med honom. För oss som bor och verkar i Öresundsregionen är gränsgångarstrulet ett högst påtagligt och betydande problem. Bron har geografiskt gjort regionen "närmare" och väl fungerande transportsystem gör den rent fysiska förflyttningen tämligen smidig. Men eftersom regler och byråkrati är dåligt synkroniserade över sundet hämmas och försvåras utvecklingen.

Detta gäller inte minst välfärdssystemen. Statsministern säger att det är upp till den enskilde att ta reda på vad som gäller innan den tar steget till att jobba på andra sidan sundet. För det första är det ofta inte möjligt att få några svar i förväg. Många som frågat myndigheterna vad som gäller har fått svaret att det vet ingen säkert utan det får klargöras när ett verkligt fall uppstår. För det andra är regelsystemen i flera av de fall där de utretts till nackdel för gränsgångare.

Jag menar att Regeringen inte får nöja sig med situationen som den är och säga att "skillnaderna mellan Danmarks och Sveriges välfärdssystem bör ses som något positivt". I stället bör den ta tag i frågan på allvar och verkligen jobba för att underlätta för gränsgångare.

Det stora problemet är att välfärdssystemen skiljer sig mycket åt länder emellan samtidigt som de är hårt knutna till att individerna håller sig till att leva och verka hela livet i samma land. Det tycker jag är föråldrat i en modern värld där människor vill kunna röra sig över jorden i sitt yrkesliv och på sin fritid. Därför tycker jag att Sverige ska individualisera välfärdssystemen så att den som vill flytta runt i världen under sitt liv ska kunna ta med sina välfärdsförsäkringar.

Sydsvenskan