Sidor

tisdag 6 januari 2009

Granska klimatalarmisterna!

I dag publiceras två inlägg på Newsmill (Newsmill, Newsmill) som ifrågasätter klimatalarmisterna. Jag tycker att det är bra att det finns utrymme för debatt i den här frågan. Under mitt nuvarande uppdrag som vice ordförande i Miljönämnden har jag varit på en del konferenser där klimatfrågan diskuterats. Hittills har det aldrig hänt att en endaste programpunkt har handlat om ifrågasättande av alarmisterna utan alltid om vad som måste göras för att minska koldioxidutsläppen. När någon djärv seminariedeltagare vid ett tillfälle påpekade att även Al Gores film måste granskas kritiskt blev det rena lynchstämningen bland Sveriges ledande kommunala miljöpolitiker och -tjänstemän. I den grupperingen sitter skygglapparna snävt och toleransen är låg.

Jag är orolig för att vi om 10-15 år kommer att titta tillbaka och undra hur i hela världen vi kunde fokusera så enögt på koldioxidutsläppen och lägga nästan allt annat miljöarbete åt sidan. Därför hoppas jag att debatten kan breddas och öppenheten för olika synvinklar öka.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vinande piskor (mp)

9 kommentarer:

 1. På samma sätt som att rapporteringen kring effekterna av rökning är så ensidig. Varför är det bara de som hävdar att det föreligger en förhöjd cancerrisk som får komma till tals?

  SvaraRadera
 2. Till Rasmus Ling:

  Menar du att du tycker att koldioxidens effekter på klimatet är lika väl bevisade som rökningens på hälsan?

  SvaraRadera
 3. Ja. Men ännu viktigare är att konsekvenserna blir så oerhört mycket allvarligare även med försiktiga beräkningar på skador på ekosystem och ekonomi orsakade av växthuseffekten, än vad rökning någonsin kommer göra.

  SvaraRadera
 4. Till Rasmus Ling:
  Men jag menar att det råder mycket stora oklarheter om växthuseffekten i sig och i ännu högre grad om dess orsaker.

  Risken när alla springer i den riktning som alarmisterna hysteriskt pekar ut är att mycket stora resurser satsas på helt fel åtgärder. Därför är det viktigt att det tillåts en öppen och tolerant debatt.

  SvaraRadera
 5. Vi är uppenbarligen inte överens om den vetenskapliga säkerheten angående växthuseffektens konsekvenser.

  Men min fråga till dig är: Hur säker anser du att man måste vara för att det måste läggas stora resurser på att ställa om samhället till att bli fritt från koldioxidutsläpp? Räcker 50 procents säkerhet? Räcker 10? Eller måste risken vara uppåt 70 procent att växthuseffekten innebär en global humanitär katastrof?

  Och vad ska vi göra om vi om 10-15 år kommer på att vi inte längre kan bo här? Var ska vi flytta?

  SvaraRadera
 6. Rasmus Ling har rätt, vi är inte överens om den vetenskapliga säkerheten angående växthuseffektens konsekvenser.

  Jag kan inte uttrycka i procent hur säker man måste vara på effekterna. Men utifrån allt det jag läst och tagit del av finns det inte fog för att dra så enögda slutsatser som alarmisterna gör.

  Jag har inte hört någon sansad bedömare som, av något skäl, kommit fram till att det inte skulle gå att bo i Malmö, Skåne eller för den delen Sverige om 10-15 år.

  SvaraRadera
 7. Vi kommer att kunna bo i Malmö år 2100 också även om havsytan stiger med en dryg meter (Länstyrelsen, Naturvårdsverket m.fl.), men det som egentligen får mig att kommentera detta inlägg är följande:
  Tycker du (Rickard) att det satsas för mycket på klimatet? Jag kan hålla med om att debatten blivit ensidig inom miljöområdet - dvs att det fokuseras oproportionerligt mycket på klimatet jämfört med föroreningar och resursuttag. Alla är viktiga (eftersom de samverkar). Men på dig låter det som om att miljön får för mycket utrymme och för stora resurser generellt. I ett större perspektiv (och i ett historiskt perspektiv) är det snarare tvärtom. Föredrar du snarare en reaktiv linje - att vi tittar tillbaka om 10-15 år och säger "Oj, vi skulle kanske gjort mer"?
  Jag har suttit med på möten med dig, sett utlåtanden du gjort, hört återberättelser från andra som suttit med i bl.a. nämndssammanträden ... och jag måste säga att det är oerhört frustrerande och oroväckande att du (i den position du är) uppvisar en sådan brist på helhetstänk, långsiktighet och neutralt faktaunderlag.
  Jag tillhör själv inte den politiska sfären utan den vetenskapliga, och är därför noggrann med ett brett och så neutralt faktaunderlag som möjligt. Framför allt färgas inte min forskning, mina beslut och gärningar utifrån politiska eller ekonomiska värderingar utan efter den naturvetenskapliga kartan över miljöns processer och påverkan. I stort sett alla världens neutrala forskare är ense: Det krävs krafttag för snabba förändringar av beteende- och samhällsstrukturer. Vi har inte tid med den bromsverkan du faktiskt bidrar till. Jag säger samma sak till dig som jag har sagt till andra som utövar en större form av bromsverkan: "Jag ber dig att tänka efter när du tar större beslut gällande miljö, då dessa beslut (om de är felaktiga) även drabbar andra samt att det kan ta lång tid och stora resurser att återställa." Något så grundläggande och viktigt som miljön får aldrig försummas pga (block)politik eller vinstintressen.

  SvaraRadera
 8. Till anonym:

  För det första tycker jag att det är fegt att dölja sin identitet. Framförallt när anonym påstår att den suttit med på möten och iakttagit mig. Anonym är en fegis!

  För det andra minskar anonymiteten inläggets värde och relevans. Det går ju inte att bedöma anonyms syften. Den skriver högtravande att den minsann inte tillhör "den politiska sfären utan den vetenskapliga, och är därför noggrann med ett brett och så neutralt faktaunderlag som möjligt. Framför allt färgas inte min forskning, mina beslut och gärningar utifrån politiska eller ekonomiska värderingar utan efter den naturvetenskapliga kartan över miljöns processer och påverkan." Jösses! Berätta vem du är och låt andra bedöma det!

  Jag debatterar gärna med personen bakom anonym men inte förrän den avslöjar sin identitet.

  En sak kommenterar jag dock. Anonym skriver "Jag ber dig att tänka efter när du tar större beslut gällande miljö, då dessa beslut (om de är felaktiga) även drabbar andra samt att det kan ta lång tid och stora resurser att återställa." Mitt svar är att jag alltid tänker efter när jag är med och tar beslut. Jag samlar på mig tillgängligt material, rådfrågar mitt nätverk, diskuterar med andra beslutsfattare och tjänstemän samt överväger utifrån det samlade underlaget. Det är för mig en självklarhet när det gäller såväl miljöbeslut som andra. Men det behöver inte innebära att jag kommer fram till samma slutsats som anonym. Och det har inget att göra med att jag skulle brista i "helhetstänk, långsiktighet och neutralt faktaunderlag".

  SvaraRadera
 9. Uncertecknad har ett förflutet i det som idag kallas klimatforskning. Jag har läst alla IPCC-rapporterna framförallt den vetenskapliga delen. Jag har trott på hypotesen som alla andra. När jag så småningom läste andra artiklar som inte platsade i IPCC-sammanställningen så blev min slutsats att på sin höjd kan man säga att resultaten är "inconlusive". Det går nämligen att hitta en peer-review artikel som säger motsatsen för varje alarmistiskt påstående. Slutsatserna i den senaste IPCC-rapporten skrevs INNAN de vetenskapliga delarna skrevs. Vad säger det om materialets kvalitet?
  Jag hoppas att du som politiker orkar fortsätta vara kritisk mot AGW-hypotesen. Den ska absolut inte vara höjd över all kritisk granskning med tanke på alla osäkerheter. Min klara uppfattning är - trots IPCC:s slutsatser - att osäkerheterna har ökat därför att det har visat sig att den naturliga variabiliteten är mycket större än tidigare trott. Det är alltså mycket möjligt att alla klimatförändringar som förvisso observeras kan hänföras till att ligga inom de naturliga variationerna. IPCC anger en möjlighet på max 10% för detta. Men kom då ihåg att det bygger beror på att man i MODELLERNAS uppbyggnad inte ger större utrymme för naturlig variation. Ingenting annat. Det intressanta är - som ytterst få känner till - att det numera finns 100% naturliga modeller som klarar av att producera samma trendinformation, Roy Spencers t.ex (=erkänd klimatforskare även om Greenpeace och andra klimatizter inte gillar honom). Det tar bort argumentet att det inte finns någon annan möjlig förklaring än mänsklig påverkan.

  Var fortsatt kritisk - även mot mig. Jag kan ju vara köpt av Exxon...

  SvaraRadera