Sidor

måndag 23 mars 2009

Oenighet i Miljönämnden

I dag har jag, som viceordförande i Miljönämnden mejlat ut detta pressmeddelande:

Miljonrullning utom politikernas kontroll samt urholkning av skyddet av allmänhetens liv och hälsa
förmodade resultat av Miljönämndens sammanträde i dag

Vid Miljönämndens sammanträde i dag klockan 15 kommer vi allianspartier (M, FP) i nämnden med största sannolikhet att reservera oss mot besluten i två viktiga ärenden. Tyvärr finns det inget som talar för att den rödgröna majoriteten (S, V, MP) kommer att bifalla våra förslag.

Det ena ärendet är Budgetskrivelse 2010. Det vi framförallt vänder oss mot är att den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill förändra Miljönämndens miljö- och livsmedelstillsynsarbete. Förändringen innebär att myndighetsfunktionen ska kombineras med opinionsbildande arbete. Sammanblandningen gör att det blir oklart för verksamhetsutövare vad som är den kommunala myndighetens lagstyrda tillsyn och vad som är stadens politiska majoritets opinionsbildning. Vi menar att en sådan sammanblandning absolut inte får ske. Det måste vara otvetydigt vad som är lagreglerad tillsyn, som kan resultera i olika sanktioner mot den enskilde verksamhetsutövaren, och de styrande politikernas tyckande, som inte kan backas upp med lagliga sanktioner. Det är inte osannolikt att det är just den osäkerheten den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill uppnå för att få bättre effekt i sin opinionsbildning. För den enskilde verksamhetsutövaren kan det vara svårt att avgöra vilket i det som den kommunala myndighetspersonen påpekar som är lagens krav och vilket som inte är annat än politiska ambitioner. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden tar kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

Det andra ärendet är Årsanalys och bokslut 2008. Vid nämndens förra sammanträde återremitterades det ärendet och förvaltningen fick i uppdrag att redovisa nämndens omfattande projektverksamhet så att det för respektive projekt framgår om ekonomin är under kontroll samt om syften och mål uppnås. När nu ärendet återkommer för beslut finns ingen sådan redovisning. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden kan därmed inte godkänna årsanalys och bokslut för 2008. Projektverksamheten utgör en betydande andel av Miljönämndens ansvarsområde och utan en komplett redovisning av den delen kan ingen helhet godkännas. Projekten, som oftast löper under flera år, omsluter över 100 miljoner kronor och under 2008 har cirka 25 miljoner kronor flutit in. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden menar att det saknas underlag för oss förtroendevalda att ta ansvar för projektverksamheten under 2008.

lördag 21 mars 2009

Socialtjänstens ansvar

När jag först såg bilder från de vanskötta lägenheterna på Herrgården i Rosengård kunde jag inte tro att det var sant. Att någon levde under så usla förhållanden i Sverige. Förfall, fukt, mögel, skadedjur ... Men jag fick snabbt acceptera att det är sant och att omfattningen är stor.

Nu är maskineriet igång. Det som upptäckts på Herrgården kommer efterhand att åtgärdas. Och det funderas på om det finns liknande omständigheter på andra håll i staden.

Jag har, inte minst som viceordförande i Miljönämnden, funderat en del på vems ansvaret är när familjer i Malmö bor i lägenheter under omständigheter som uppenbarligen kan vara skadliga för hälsan på olika sätt. Jag menar att det yttersta ansvaret alltid ligger på hyresgästerna själva. De har att se till att bostaden är i skick genom den egna skötseln och genom dialog med fastighetsägaren. Hjälper inte det kan de ta kontakt med och anmäla till kommunens miljönämnd. Fastighetsägaren i sin tur har sitt ansvar att hålla bostäderna i tillräckligt bra skick. Normalt fungerar detta enligt min uppfattning bra. Då och då kommer hyresgäster och fastighetsägare inte överens och då kopplas Miljönämnden in. Förvaltningens tjänstemän griper in och ibland beslutar nämnden om viten för att trycka på. Dessutom finns ju Hyresgästföreningen som hjälper sina medlemmar.

På Herrgården har detta inte fungerat och skälen tycks bl a vara att många av de boende inte förstått att standarden i deras lägenheter varit undermålig, att många av de boende av olika anledningar inte vågat klaga och att fastighetsägaren varit ovillig att sköta underhållet. Man kan ju tycka att det inte borde vara svårt att förstå att lägenheterna varit misskötta långt bortom acceptansens gräns och att det är självklart att under sådana förhållanden klaga och sätta press på fastighetsägaren. Men på Herrgården bor många som relativt nyligen kommit till Sverige och därför inte vet vare sig vad de kan förvänta sig av t ex boendet eller hur de tar tillvara sina rättigheter. Faller ansvaret då på någon annan? Jag tycker det. I alla fall delvis.

En mycket stor andel av de boende på Herrgården är socialbidragstagare vilket alltså innebär att kommunen betalar bl a familjernas hyror. I sådana fall menar jag att socialtjänsten har ett ansvar att se till att bidragstagarna har tillräckliga kunskaper för att hävda sina rättigheter bl a som hyresgäster. I det aktuella fallet på Herrgården har socialtjänstens passivitet inneburit att malmöbornas skattepengar fyllt fickorna hos en oseriös fastighetsägare. Jag anser att socialtjänsten måste vara aktiv så att bidragstagare inte utnyttjas och skattepengar slösas bort.

I debatten har höjts röster som argumenterar för att Miljönämnden borde vara aktivare när det gäller att motverka misskötsel av bostäder. Jag håller inte med om det. Jag tycker att den ordning för nämndens ansvar som gäller i dag i princip är bra. När någon klagar aktiveras myndigheten. Jag vill inte se att Miljönämndens tjänstemän, på motsvarande sätt som de gör vid tillsyn av t ex restauranger, med jämna mellanrum knackar på och utifrån formulär bedömer bostäder. Det vore rena hemfridskränkningen och orimligt omfattande. Vad jag kan tänka mig är bredare angreppssätt när det upptäcks att flera bostäder i samma bestånd är misskötta.

Sydsvenskan, Kvällsposten

måndag 9 mars 2009

All heder åt SSU-basen (!)


Ordföranden i SSU, Jytte Guteland, var i lördags i Malmö för att tala i samband med nätverket Stoppa matchens demonstration. Hon trodde att det var demokratiska krafter som arrangerade demonstrationen och att man följde en icke-våldslinje. Efter ett tag förstod hon, när maskerade våldsverkare tilläts medverka i tåget, att det inte handlade om en fredlig demonstration. Då bestämde hon sig för att lämna demonstrationen och åka hem. Det tycker jag var bra gjort och det ska hon ha all heder av!

Guteland riktar hård kritik mot Stoppa matchens arrangörer för att demonstrationen inte avbröts när det stod klart att den inte längre skulle kunna genomföras under fredliga former.

Ledande skånska SSU-medlemmar håller inte med henne utan tycker att det var bra att manifestationen fortsatte som den gjorde.

Jag har gjort samma bedömning av förutsättningarna för demonstrationen som Guteland. Och menar alltså att hon gjorde rätt när lämnade arrangemanget. Mycket tråkigt att de skånska SSU-ledarna inte har samma insikt utan accepterar våld som ett politiskt medel.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
"Stoppa matchen" misslyckat
DC: Dag 1
DC-matchen: Upprör inte AFA?
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter

lördag 7 mars 2009

"Stoppa matchen" misslyckat

Nätverket Stoppa matchen har hållit hög profil i flera veckor. Pratat om 10.000 deltagare i dagens demonstration, fredlig protest och en folkfest. Inget av detta uppnåddes. Man misslyckades kapitalt med allt man föresatt sig.

Klockan 12 på Stortorget kunde jag konstatera att det inte fanns ens 2.000 personer där och många av dessa var från media. Väl utanför stadion hade antalet demonstranter ökat något men långt långt ifrån till både de 6.000 en del medier skriver om och de 10.000 som var målet. Dessutom tillhörde uppåt hälften de svartklädda, varav många maskerade, aktivisterna som avvisar demokrati och i stället låter våldet tala. Det dröjde inte heller länge tills polisen attackerades med stenar, fyrverkerier och bomber. Våldet från deltagarna i Stoppa matchen var besinningslöst och bara polisens skicklighet gjorde att ingen skadades eller blev dödad.

Arrangörerna av Stoppa matchen har visat på gravt bristande omdöme. Man välkomnade de våldsamma aktivisterna till sitt tåg och budskapen från talarna var hätska, uppviglande och onyanserade.

Huvudtalaren Per Gahrton sa bl a i sitt tal att visserligen är stater som Nordkorea, Burma och Zimbabwe inte några mönsterdemokratier men de kränker inte humanitära rättigheter i samma omfattning som Israel. Då var jag nära att börja bua men hann tänka på att jag stod mitt bland diktaturkramare av varje sort som den svenska vänstern kan stampa fram. Men herregud, hur vimmelkantig kan Gahrton bli utan att ramla? Det är inte sansat att göra sådana jämförelser som han gör. Jag såg sedan när oroligheterna började vid stadion att han smög iväg och gömde sig i Pildammsparken.
Demonstrationsledaren på scenen vid stadion gjorde några försök att lugna de våldsammaste aktivisterna. Men i nästa stund hojtande han och andra på scenen "stoppa matchen, stoppa matchen, stoppa matchen ...". Man kan ju undra hur de ville att det skulle uppfattas. Särskilt med tanke på att tennismatchen just då pågick bara några hundra meter därifrån.

Jag noterade att åtminstone en av Malmös tyngsta socialdemokratiska ledare, Jamal el Haj, tycktes ha en framträdande roll i Stoppa matchen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

fredag 6 mars 2009

DC: Dag 1

21.00
Tillbaka från Baltiska hallen och den spännande femsetaren. Det var riktigt trevlig underhållning och så oerhört synd att inte fler fick möjlighet att se det gastkramande dramat på plats.

Bland åskådarna såg jag inga företrädare för Malmös rödgröna majoritet. Däremot fanns två moderata representanter från Fritidsnämnden på plats, John Roslund och Rickard Hansson.
Skönt att gastkramningen så här långt har hållit sig till tennisplanen. Protesterna har hittills varit relativt små och fredliga. Jag hoppas att det fortsätter i samma stil.


17.45
Trevlig stämning i hallen. En liten israelisk klack och en svensk håller stämningen uppe. Jämn och bra tennis också, såvitt jag kan bedöma.

16.15
På plats i Baltiska hallen. Hög säkerhetsnivå vid insläppet. Mycket poliser och säkerhetsfolk i lokalerna. 3-400 personer i hallen gissar jag på. Just nu glada israeler efter 1-0 i set.

kl 15.10
Nyss tillbaka från en ny runda runt Baltiska hallen. Det är mer folk i rörelse nu. Mycket påtagligt fler poliser i rörelse och utposterade. Inte heller nu väldigt många aktivister. Spridda smågrupper och en lite större utanför Coop. Framförallt är mediefolket nu ännu fler.
Avspärrningarna är massiva och poliser tycks finnas överallt.
kl 11.10
Tog en cykeltur kring avspärrningarna runt Baltiska hallen. Poliser stoppade, identifierade och visiterade ungdomar som bar symboler för Stoppa matchen. Ungdomarna tog det med för mig förvånansvärd ro.

En grupp poliser till häst kom lunkande.
Vid Coop fanns den största samlingen aktivister. Kanske ett tjugotal. Medierepresentanterna var förmodligen fler.

kl 9.20
Solen har gått upp för första dagen under Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel i Malmö. Medierna rapporterar om lugn runt Baltiska hallen där matchen ska spelas och om endast några få demonstranter på Coops parkering vid Stadiongatan. På andra sidan Baltiska hallen, vid John Ericssons väg, kunde jag själv under mitt löppass konstatera lugnet och några utposterade polisfordon. Jag såg också flera polisfordon körandes på Pildammsvägen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: Upprör inte AFA?
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet

torsdag 5 mars 2009

DC-matchen: Upprör inte AFA?

Stoppa matchen-nätverket är upprört över att nazister kommer att delta i deras demonstrationståg på lördag. "Jag ser det som en ren provokation och som ett försök att smutskasta vår solidaritetsfest för Palestina" säger enligt Sydsvenskan Annsofie Jacobsson, en av vänsterpartiets representanter i kampanjen."

Jag förstår deras upprördhet och att de inte vill sammanblandas med nazister. Vad jag inte förstår är att Stoppa matchen-nätverket inte blivit lika upprört över att bl a den våldsamma antidemokratiska vänsterrörelsen AFA också tänker delta i demonstrationen på lördag. Men jag är inte överraskad. Om jag inte misstar mig är det flera personer i organisationen bakom Stoppa matchen som också var ledande när ESF arrangerades i Malmö i höstas. Då framgick det tydligt att AFA och andra antidemokratiska organisationer har en symbiotisk relation till den mer etablerade vänsterrörelsen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö

I morgon börjar Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel i Malmö och det syns i media.

Sydsvenskans ledare läxar upp Malmös rödgröna styre för undfallenheten mot extremister.

I Dagens Nyheter konstateras på sportsidorna att Malmös rödgröna styre ställt sig på demonstranternas sida.

Svenska Dagbladet rapporterar att judar känner sig otrygga i Malmö.

Nynazister från Blekinge är enligt Sydsvenskan på väg till Malmö för att sluta upp vid vänsterextremisternas sida i protesterna mot Israel.

SDS, DN och SvD skriver om gatstensupplaget som finns i direkt anslutning till Baltiska hallen där matchen ska spelas och polisens skyddsombud hotar att stoppa polisens arbete om upplaget inte tas bort.

Det är ingen vacker bild som ges av Malmö. Det rödgröna styret i armkrok med extremister i olika kulörer samtidigt som den ansvariga förvaltningen tycks ha försummat relevanta delar av förberedelsearbetet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

onsdag 4 mars 2009

DC-matchen: Varför just Israel?

I en debattartikel argumenterar Per Gahrton, Olof Holmgren och Bengt Frejd för att Israel borde bojkottas bland annat i idrottssammanhang och kallar Davis Cup-matchen i Malmö för skamlig.

Man kan naturligtvis ha synpunkter på Israel och det landets politik, även om jag tycker att de här debattörerna bedömer verkligheten väl enögt. Men jag menar att det är bättre att ha ett utbyte även med dem som man är djupt oense och då ta upp en dialog om det man tycker ska förändras. Som jag ser det skapar bojkotter bara än djupare skyttegravar.

Det är märkligt att det är just utbyte med Israel som debattörerna reagerar så starkt mot. Varför hörs inga protester från dem när Malmö har kravlösa utbyten med Kina och Saudiarabien? Stater som, till skillnad från Israel, inte är demokratier utan grymma diktaturer som systematiskt förtrycker och mördar sina egna medborgare.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

måndag 2 mars 2009

Slut som evenemangsstad?

Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) försöker i dag försvara det rödgröna styrets hantering av Davis Cup-matchen i staden den 6-8 mars. Han hävdar att beslutet att spela matchen inför tomma läktare togs av strikta säkerhetsskäl. Jag tillåter mig att tvivla. Jag kan inte se att det inte skulle finnas möjligheter att bl a via riktad biljettförsäljning och rigorös insläppskontroll hantera åtminstone någon publik. Jag noterar också att det sliras på fakta i Reepalus artikel. Räddningstjänsten har enligt uppgifter jag inhämtat inte deltagit i några möten av det slaget som omnämns i artikeln.

Ledande rödgröna företrädare, bland andra kommunstyrelseordföranden själv, har uttryckt sina aversioner mot Israel, sagt att matchen helt borde ställas in och att Sverige borde bojkotta Israel. Det är i detta jag menar att det finns mycket starka skäl att anta att de verkliga motiven till beslutet att utestänga publik från matchen står att finna.

Är det verkligen så att säkerhetsskäl tvingar fram att publik inte kan tillåtas på en internationell tennismatch i Malmö är det förödande för staden. Det skulle få långtgående konsekvenser och radera ut Malmö från kartan över evenemangsstäder. Därför måste Malmös rödgröna ledning omgående redogöra för hur man menar att situationen ser ut och vad den betyder för Malmös framtid som evenemangsstad.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet

söndag 1 mars 2009

DC-matchen: Rödgrönt medlöperi

Den israeliske tennisspelaren Andy Ram är mycket kritisk mot att DC-matchen i Malmö mot Sverige ska spelas inför tomma läktare. Han säger "... gör att andra i framtiden kan komma att säga att de inte kan garantera säkerheten kring Israels lag". Precis så är det! Och det är säkert precis det som många av dom som drivit kampanj mot matchen på olika sätt vill uppnå. Att det ska uppfattas som avskräckande farligt, problematiskt och kostsamt att på det ena eller andra sättet ha med israel att göra. Och detta medverkar det rödgröna styret i Malmö till genom att besluta att matchen ska spelas utan publik och genom att göra antiisraeliska uttalanden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

Sydsvenskan, Sydsvenskan