Sidor

lördag 30 augusti 2008

Välkomna nya skolor!

Återigen försöker Malmö stad motverka att nya friskolor etablerar sig i Malmö. Sydsvenskan skriver i dag om att sjutton nya ansökningar fått kalla handen. Det anmärkningsvärda den här gången är att den miljöpartistiske ersättaren inte står bakom den röda majoriteten i Utbildningsnämnden.

Skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) motiverar den här gången med att "Det vore helt ansvarslöst att nu satsa stora resurser på tusentals nya gymnasieplatser när vi har en utveckling där antalet gymnasieelever minskar kraftigt". Jag menar att hon inte ska bry sig om vilka satsningar fristående aktörer gör. Bedömer någon att det finns utrymme för just deras skolsatsning är det deras val och deras risktagning. Det socialdemokratiska skolkommunalrådet försöker få det att låta som om kommunen tvingas betala för de nya satsningarna. Så är det ju inte. Kommunen betalar lika mycket för varje elev oavsett vilken skola eleven går på.

Jag misstänker att skolkommunalrådet (s) fruktar att det ska visa sig att de fristående skolorna blir populärare än de kommunala och ju färre som går i kommunala skolor desto mindre blir politikernas makt. Det är en utveckling jag skulle välkomna men det gör naturligtvis inte socialdemokratiska politiker.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Befria skolan i Malmö
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ

fredag 29 augusti 2008

Befria skolan i Malmö

I dag skriver Malmös skolkommunalråd Agneta Eriksson (s) under Aktuella frågor i Sydsvenskan. Det är ett svar på den moderate riksdagsledamoten Mats Gerdaus artikel i onsdags.

Agneta Eriksson tycker inte om friskolor. Enligt henne är de duktiga på marknadsföring och på att med braskande reklam locka till sig elever. Hon gillar inte heller att de vill göra vinst. Agneta Eriksson motiverar att Malmö stad avvisar alla som vill starta friskolor i kommunen med att elevunderlaget minskar och redan befintliga skolor riskerar att behöva slå igen när nya etablerar sig. Enligt henne skulle det vara ett slöseri med skattemedel och svek mot elever, föräldrar och skolpersonal att bejaka nya skoletableringar.

Det är inget förvånande att socialdemokraterna hävdar sin socialistiska planstyrda skolpolitik. De vill bevara politikernas makt över skolan på elevernas och familjernas bekostnad. Därför är det viktigt med ett maktskifte som befriar skolan i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ

torsdag 28 augusti 2008

Tillåt hundar i parkerna!

Sydsvenskan rapporterar i dag att Tekniska nämnden beslutat att porta hundar från Folkets park under sommarsäsongen. De gör det på begäran av Södra innerstadens stadsdelsnämnd. I samband med att ärendet behandlades i den nämnden kommenterade jag det här.

Jag tycker att det är ett riktigt dåligt beslut. För många många malmöbor är deras hundar bland det allra viktigaste som finns. Familjemedlemmar som man tillbringar stora delar av livet med och som man inrättar sin vardag efter. Ska Malmö stad förändra sin attityd borde det i stället vara i en riktning som är mer positivt inställd till hundägarna och deras fyrfota vänner. När staden planeras och regler upprättas måste stor hänsyn tas till att en stor andel av malmöborna vill att hundar ska vara en naturlig del av vardagslivet. Jag tycker att det är helt befängt att vilja förbjuda hundar i stadens parker. Det är ju där hela familjerna ska kunna umgås, med eller utan hundar.

Beslutet tas också i strid mot parkchefens ståndpunkt. Han talar i stället för att tillåta hundar i parken och att det har en positiv effekt.

Precis som jag varnat för tidigare är risken stor att detta bara är ett första steg när hundägarnas rörelsefrihet i staden ska begränsas. Det finns förslag på gång att införa koppeltvång i hela staden och i Sydsvenskans artikel i dag flaggar Gatudirektören för hundförbud i delar av både Pildammsparken och Slottsparken.

Attackerna mot Malmös hundägare måste bemötas och bekämpas!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ja till hundar i Folkets park!

tisdag 26 augusti 2008

Vårdvalet gynnar alla

Under Aktuella frågor i dagens Sydsvenskan fortsätter debatten om privatfinansierad barnsjukvård. Den startade på DN-debatt förra veckan och följdes upp med en ledarkommentar i Sydsvenskan ett par dagar senare. Dessa båda inlägg har jag kommenterat här och här.

Lars H Gustafsson, som var en av undertecknarna till DN-artikeln, förklarar i dag sitt motstånd till privatfinansierad barnsjukvård med att dagens primärvård fungerar dåligt för många av dem som behöver den mest. Han skriver:

"Barnen i Rosengård hör till dem med sämst hälsa och i störst behov av vård. Trots det söker familjerna där mer sällan vård för sina barn än i övriga Malmö. Jag har frågat många av familjerna varför. De vanligaste skälen tycks vara brist på tillit till en hårt ansträngd primärvård och att man har svårt, både ekonomiskt och praktiskt, att komma loss från jobb och barnpassning för att sitta i timmar på sjukhusets akutmottagning, som dessutom kan verka skrämmande för en familj som kommer från helt andra förhållanden.

En mottagning av Martinas modell, placerad i Rosengård, med korta väntetider, personlig omvårdnad och hög vårdkvalitet skulle vara guld värd för barnen där och deras föräldrar. Men för en vanlig trebarnsfamilj på Rosengård skulle notan för barnens försäkringar hamna på uppemot 10 000 kronor per år. Det är få föräldrar som har råd med det."

Jag sympatiserar inte med Lars H Gustafssons kritik av privatfinansierad barnsjukvård men håller med om hans beskrivning av primärvårdens brister och även om vilket värde en privat driven mottagning i Rosengård, av den typ han beskriver, skulle kunna få för många familjer.

Inom kort beslutar Region Skåne om att under första halvan av 2009 införa vårdval för alla skåningar. En vårdpeng som bl a bygger på vårdtyngd och socioekonomiska faktorer följer varje skåning till den vårdgivare den väljer. Det kommer att innebära att en privat vårdgivare kan öppna en mottagning i t ex Rosengård och erbjuda den vård som efterfrågas.

Jag är en ihärdig påhejare för införandet av vårdval. Mycket av makten flyttas från politiker och tjänstemän till invånarna som själva kan välja den vårdgivare de tycker tillfredsställer deras behov bäst. Jag är övertygad om att behovet av att skaffa privata vårdförsäkringar kommer att minska när vårdgivarna, för att inte förlora sin finansiering, tvingas anpassa sig efter vårdtagarnas behov och önskemål.

Lars H Gustafsson skriver att han inte vill förbjuda privatfinansierad barnsjukvård utan mota den i grind genom att rusta upp den öppna barnsjukvården som är tillgänglig för alla. Införandet av vårdvalet är precis en sådan upprustning.

Sydsvenskan publicerar också en artikel om beslut som tagits i Region Skånes vårdproduktionsberedning inför vårdvalet. Den här gången rör det taxorna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Privat barnsjukvård är självklart ok
Måste tillåtas prioritera sina barn
Aktuellt sprider vänsterpropaganda

måndag 25 augusti 2008

Invänta Citytunnelns konsekvenser

I dag skriver Sydsvenskan om att länsstyrelsen inte är nöjd med hur Malmö stad jobbar med förbättringen av stadens luftkvalitet och då specifikt kvävedioxidhalten.

Jag tycker också att det är viktigt att luftföroreningarna i Malmö minskar. Men jag har under några års tid argumenterat för att Malmö stad inte ska göra några stora trafikförändringar innan vi ser vilka konsekvenser Citytunneln får för trafiksystemet och resandeströmmarna. Det är omöjligt att förutse exakt vilka konsekvenserna blir men vi kan vara säkra på att de blir betydande och att det kommer att krävas åtgärder för att på olika sätt parera och anpassa. Därför är det inte ansvarsfullt att nu genomföra stora ombyggnader och andra kostsamma åtgärder som om bara ett par år med stor sannolikhet, till stora kostnader, måste rivas upp och ändras.

För att på kort sikt få ner luftföroreningarna till acceptabla nivåer vill jag se enklare begränsningar i utsatta områden för t ex tung trafik, som enligt experter, är de viktigaste bovarna när det gäller utsläppen av kvävedioxid.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bilar och stadsjeepar i Malmö - den ickeskruvade versionen
Insändare: Bilen, ett redskap för frihet
Insändare: Citytunneln förändrar trafiksystemet

söndag 24 augusti 2008

USA-valet: McCain bättre för Malmö

Genom sitt val av vicepresidentkandidat bekräftar Barack Obama det som många av hans kritiker hävdat; att han är en utrikes- och säkerhetspolitisk lättviktare. Det ska nu den erfarne senatorn Joe Biden väga upp. Nu återstår att se om det räcker.

Sydsvenskans ledarsida tycker att liberala tummar på den här sidan av Atlanten bör hållas för Obama. Jag håller verkligen inte med. För mig som malmöbo, svensk och europé är två frågor speciellt viktiga när amerikanerna väljer sin president. Att presidenten är frihandelsvän och att presidenten är beredd att låta USA agera även militärt för att försvara mänskliga fri- och rättigheter varhelst de kränks i världen. Obama har slirat betydligt i de här frågorna medan John McCain uttalat sig klart mer tillfredsställande.

Under Aktuella frågor, också på Sydsvenskans ledarsida, skriver docenten i statsvetenskap, Ann-Sofie Dahl, att de amerikanska väljarna inte är lika övertygade som de europeiska tyckarna att valet är avgjort till Obamas fördel. Hon menar att det finns flera skäl att förvänta sig att det blir McCain som flyttar in i Vita huset i januari.

Fler artiklar om presidentvalet i dagens tidningar:
Sydsvenskan, Sydsvenskan
Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
McCain ett bättre val än Obama
Bäst om McCain lyfter luren i Vita huset

lördag 23 augusti 2008

FRA-lagen: Den totala skanningen problemet

dagens DN-debatt gör den förre försvarsministern Mikael Odenberg ett inlägg i FRA-diskussionen. Jag tycker att det är ett av de bästa och mest balanserade någon från lagens förespråkare hittills gjort. Det är inte utan att man inser hur trist det är att han lämnade sin post och Regeringen. Det var en betydande förlust.

Han beskriver de goda syften den nya FRA-lagen har. Och de goda intentioner dess förespråkare har. Och jag håller med om att det är bra att den tidigare oreglerade signalspaningen regleras.

Men det blir enligt min mening ändå fel eftersom lagen trots allt tillåter att all trafik kommer att skannas Och det förnekar ju inte heller Odenberg. Men han menar att regleringar som säger att när otillåten information läcker igenom ska den omedelbart förstöras räcker för att värna enskildas integritet. Det håller inte jag med om. Problemet är just att staten ska tillåtas att massavlyssna och att information därmed kan komma i orätta händer. Vi vet att oavsett de bästa intentionerna och de bästa syftena så är risken stor, att när möjligheten finns, så sker missbruk. Därför vill inte jag att möjligheterna ska tillskapas.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

fredag 22 augusti 2008

FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!

Intresset för FRA-lagen ebbar inte ut. Det kan vara lugnt några dagar men så händer något som t ex Centerns utspel i går (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet) och debatten drar igång igen.

Centern vill att endast trafik som passerar genom Sverige ska få avlyssnas och menar att det ska gå att lösa tekniskt. Trafik som börjar och slutar i Sverige ska inte få avlyssnas. Folkpartiet har uttryckt sitt gillande för förslaget och försvarsministern välkomnar det som ett inspel i den fortsatta beredningen inför nästa behandlingsomgång i Riksdagen under hösten.

Sydsvenskan tar upp FRA-lagen på ledarplats i dag och skriver "Gör slut på cirkusen. Dra tillbaka förslaget. Gör en ordentlig utredning. Lägg sedan fram en ny proposition som har ett brett stöd i riksdagen. Det vore det rimliga." Jag håller med. Fortsätter cirkusen får vi en dålig FRA-lag samtidigt som chanserna för en ny alliansvinst i valet 2010 minskar. Många många av dom som låg bakom Alliansens valseger 2006 känner sig svikna i dag och kommer inte att göra samma insats 2010, om inte förtroendet kan återupprättas.

Fler aktuella länkar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

torsdag 21 augusti 2008

Privat barnsjukvård är självklart ok

I dag skriver Sydsvenskan på ledarplats om de reaktioner som kommit på att ett privat barnsjukhus öppnas i Stockholm. Sydsvenskans skribent tycker precis som jag att det inte övertygar att, som debattörerna på DN-debatt i måndags, vifta med FN:s barnkonvention när man förfasar sig över sjukhusets etablering. Han skriver i stället "Om det finns föräldrar som anser att ett par tusenlappar om året är väl investerade pengar för att slippa tröstlös väntan på akuten och prioriterar detta framför en ny mobiltelefon – vari ligger problemet?" Han fortsätter "Det reflexmässiga, ideologiskt betingade svaret är att det finns föräldrar som inte har råd att sätta av några hundralappar i månaden till försäkringen. Därför skall ingen annan heller ha den möjligheten; i likhet med fattigdom accepteras vårdköer lättast om de delas av alla, är tanken."

Självklart måste föräldrar tillåtas att prioritera sina barns välbefinnande framför annan konsumtion.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Måste tillåtas prioritera sina barn

onsdag 20 augusti 2008

FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater

Den förre justitieministern Thomas Bodström (s) skriver i dag på DN-debatt om FRA-lagen. Det är klart att socialdemokraterna spinner vidare i den här frågan där Regeringen fått så mycket stryk. Jag håller med om mycket av det som Thomas Bodström framför i sin artikel men funderar samtidigt på vad en socialdemokratiskt ledd regering skulle gjort annorlunda. Det var trots allt en sådan regering som från början initierade förslaget till FRA-lagen. Det är lätt att vara efterklok när man sett kritikstormen. Men visst är det bra att socialdemokraterna svängt i frågan och jag önskar att Regeringen haft en mer ödmjuk och lyssnande inställning.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

tisdag 19 augusti 2008

Måste tillåtas prioritera sina barn

DN-debatt i dag ondgör sig tre skribenter över privatfinansierad sjukvård och då framförallt privatfinansierad barnsjukvård. De reagerar mot att det inom kort öppnas ett privatfinansierat barnsjukhus i Stockholm. Skribenterna utgår från FN:s barnkonvention och menar att ingen borde tillåtas få tillgång till sjukvård som inte alla andra också har tillgång till. Ingen ska få prioritera sina privata resurser så att de tecknar en försäkring som ger vård utöver den nivå som politikerna bestämt. Så absurt! Den som tycker sig ha råd ska alltså inte få lov att använda sina egna pengar för att tillförsäkra sina barn bästa tänkbara sjukvård.

Vad är det för samhälle skribenterna vill ha? De tror väl inte att ett offentligt finansierat system någonsin kan tillfredsställa alla medborgares upplevda behov? Ett offentligt finansierat system måste alltid ransonera och en del medborgare kommer alltid vilja ha tillgång till en högre nivå. Jag vill inte leva i ett samhälle där föräldrar förbjuds att prioritera sina barns välbefinnande framför annan konsumtion.

Avslutningen på artikeln visar att skribenterna förstår att deras resonemang inte håller. De skriver:
"Med detta sagt inbillar vi oss inte att några kapacitetsproblem går att komma till rätta med genom att hindra sjukhus från att diskriminera barn efter föräldrarnas tjocklek på plånboken. Lösningen ligger förmodligen i stället i utökade resurser och omorganiseringar för effektivisering. Men att godkänna sjukvård som i praktiken utestänger barn med funktionsnedsättningar liksom obemedlade barn är inte heller någon lösning. Snarare en oacceptabel kapitulation som dessutom strider mot en av mänsklighetens viktigaste konventioner."

Det är FN:s barnkonvention som de kallar "en av mänsklighetens viktigaste". Jag skulle vilja kalla den en av mänsklighetens mest orealistiska konventioner. Skulle den efterlevas skulle vi tvingas leva i samhällen ännu värre än vad socialisterna och kommunisterna i det gamla östblocket lyckades åstadkomma.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aktuellt sprider vänsterpropaganda

måndag 18 augusti 2008

(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism

Den ledande socialdemokraten Nalin Pekgul motsätter sig att elever och deras familjer kan välja skola och hon tycker att friskolor i princip inte ska få finnas. Hon ser skolan som ett verktyg för politikerna att förverkliga sina samhällsprojekt. Det framgår av hennes debattartikel i dagens Sydsvenskan.

Det är som att höra en röst från en annan tid när man tar del av Nalin Pekguls tankar. När hon ser problem i samhället vill hon lösa dem med politisk ingenjörskonst. Individer och familjer får stå tillbaka för den politiska sfärens intressen. Kinesiska statsfunktionärer skulle fälla glädjetårar över hennes renlärighet.

Nalin Pekguls artikel är en reaktion på en rapport som de moderata ledamöterna i Riksdagens utbildningsutskott presenterat. Jag har kommenterat den här tidigare. Den är mycket bra och vill stärka både friskolorna och friskolornas elever. Det tål inte Nalin Pekgul. För då minskar ju politikens makt över barnen och familjerna. Då kan det ju göras val som politiken ogillar och som inte ingår i politikens plan.

Jag vill se mer av frihet och valmöjligheter i den svenska skolan och att Nalin Pekguls socialism förpassas till historiens skräphög.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ

söndag 17 augusti 2008

Bötfäll nedskräparna!

I dagens Sydsvenskan intervjuas en beteendevetare som är anställd på Malmös gatukontor. Hon försöker ta reda på varför människor använder papperskorgar, eller inte gör det. Såvitt jag förstår har hon än så länge egentligen inte kommit fram till något. Men hon säger att hon ibland tänker att böter mot nedskräpning vore det allra bästa men att det inte är ett samhälle hon önskar sig. Vad hon nu menar med det? Böter mot felparkering och mot rödljuskörning är väl både accepterat och effektivt. Vad talar emot detsamma när det gäller nedskräpning?

Jag vill att Malmö ska införa böter mot nedskräpning. Det har jag utvecklat på Malmöinitiativet där du kan också rösta för förslaget.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bötfäll nedskräparna!

torsdag 14 augusti 2008

Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas

Jag har reagerat på en insändare under Ordet i dagens Sydsvenskan och skickat in följande:

"Skribentens inlägg i debatten om aggressiva hundar är det dummaste och minst genomtänkta jag hittills sett. Han tycker att poliser ska ha befogenheter att direkt på plats avliva hundar som de tycker är uppenbart farliga. Motivet är att det skulle förbättra ägarnas ansvarskänsla. Jag förstår att Skribenten själv inser att hans förslag är tvivelaktigt när han skriver "En överdriven omsorg om rättssäkerheten gör allmänheten rättslös gentemot kriminella hundägare." Och det borde fått honom att besinna sig och vi hade sluppit läsa "... hundar som väl förtjänat ett välriktat nackskott".

Jag tycker inte att svenska myndighetspersoner efter summariska rättsprocesser på gatan ska syssla med välriktade nackskott.

Skribenten tycker att rättssäkerheten är för hög för kriminella hundägare. Den SKA vara hög, för ALLA. Betänk att polismannen på plats gör en grav felbedömning och avlivar en hund som inte borde avlivas. Ett sådant misstag går inte att rätta till.

Jag argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

onsdag 13 augusti 2008

(s) vill inte elevernas bästa

Skånska Dagbladet rapporterar i dag att Malmö kommun inte vill att någon av de elva nya friskolor som vill öppna i Malmö ska få göra det. Det ansvariga kommunalrådet säger "... skälet är demagogiskt, vi har haft en kraftig minskning av antalet elever i grundskolan och det fortsätter ännu i flera år. Nya skolor innebär då att redan etablerade skolor tvingas lägga ned. Malmö har haft en kraftig etablering av nya friskolor och när vi pratar med dem är de heller inte intresserade av fler. Samhällsekonomiskt är det rena vansinnet."

Jag antar att hon inte sagt, eller i alla fall inte menat, demagogiskt utan demografiskt. Men enligt Nationalencyklopedin betyder demagogisk "bestickande men osaklig om argument" så det passar ju i och för sig bra.

Nåväl, det är som vanligt. Socialdemokraterna i Malmö är motståndare till friskolor. I stället för utvecklande konkurrens vill man konservera det befintliga. I socialdemokraternas Malmö ska dåliga skolor inte behöva oroa sig för att eleverna väljer nya och bättre alternativ. Förlorare är barnen och deras familjer som inte får så hög kvalitet på skolgången som skulle varit möjlig.

Detta visar hur viktigt det är att de idéer som moderaterna i Riksdagens utbildningsutskott presenterat i en rapport förverkligas. De föreslår förändringar som stärker friskolorna och eleverna som valt friskolor. Jag har kommenterat rapporten här tidigare.

tisdag 12 augusti 2008

Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras

Både i går och i förrgår (Sydsvenskan, Sydsvenskan) skadade återigen aggressiva hundar människor och andra hundar i Malmö. Det kommer att fortsätta att hända gång på gång tills polisen får effektiva verktyg att bekämpa problemet. Trots att lagarna nyligen ändrats är det fortfarande mycket svårt för polisen att ta till de allra mest långtgående åtgärderna mot ägarna till aggressiva hundar. Polisen kan inte heller agera förrän en hund redan ställt till med betydande skada. Detta måste åtgärdas!

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

måndag 11 augusti 2008

Bilar och stadsjeepar i Malmö - den ickeskruvade versionen

Tidningen Malmö Lund City skriver att jag vill förbjuda bensinslukande bilar i centrala Malmö, att jag inte vill se stadsjeepar där och att jag vill att polisen ska se till att sådana förbud efterföljs.

Journalisten har valt ut en liten del av en längre diskussion han och jag hade och sedan skruvat den långt.

Han kontaktade mig med anledning av att han läst min debatt i Sydsvenskan (här och här) med en av stadens miljöpartister. Miljöpartisten tycker att Malmö stad genast måste ta till mycket drastiska åtgärder med långtgående begränsningar för att komma tillrätta med luftföroreningar. Jag håller med om att det är viktigt att begränsa luftföroreningarna men tycker att staden ska vänta med stora och kostsamma satsningar tills vi sett vilka effekter Citytunneln får.

Till journalisten på Malmö Lund City sa jag att när man sett effekterna av Citytunneln och det fortfarande finns problem med luftföroreningar som kan härledas till personbilar så är det intressantare att använda begränsningar som stimulerar till effektivare fordon än att generellt förbjuda och införa bilfientliga regleringar.

Jag håller fast vid att bilen inte ska förbjudas eller göras så dyr att bara de rikaste har råd med den utan utvecklas så att den fungerar i ett modernt samhälle och kan fortsätta vara ett fantastiskt frihetsredskap för den stora mängden människor.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Citytunneln förändrar trafiksystemet
Insändare: Bilen, ett redskap för frihet

söndag 10 augusti 2008

Låt inte OS legitimera diktaturer

I sin krönika i Sydsvenskan skriver i dag Per T Ohlsson om OS och politik. Han visar att OS i Peking är det mest kontroversiella idrottsevenemanget sedan Berlin 1936. Precis som då är det de inre förhållandena i värdlandet som står i fokus. Så var det inte vid Moskva-OS 1980. De bojkottande staternas protest vände sig inte mot kommunistdiktaturen utan mot Sovjets inmarsch i Afghanistan.

Per T Ohlsson landar i att stödja idén som förs fram då och då; att uppföra en permanent OS-arena vid Olympia i Grekland, där allt en gång tog sin början. Han konstaterar att det inte skulle befria OS från politik men att det åtminstone skulle hindra diktaturer från att med hjälp av OS-värdskap legitimera sig inför omvärlden.

Jag tycker att den idén är bra. En annan väg skulle vara att Internationella Olympiska Kommittén tar politisk ställning mot diktaturer och kränkningar av mänskliga rättigheter. Bl a genom att man endast väljer in delegater som vågar stå upp för mänskliga fri- och rättigheter. Då skulle en diktatur som den kinesiska vara omöjlig som OS-värd. Det är upp till sponsorer, idrottsrörelsen och konsumenter att på olika sätt utöva press på IOK. Organisationen är föråldrad, en relik från en annan tid, och måste moderniseras. Men det kommer den inte att göra av sig själv utan behöver kraftfullt yttre tryck.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Heder åt modiga idrottare!
Kina-OS? Ja, men inte på diktaturens villkor
Möt gärna Kineser, men med rak rygg

lördag 9 augusti 2008

Frigörande moderat skolinitiativ

Moderaterna i Riksdagens utbildningsutskott har presenterat en rapport om mer valfrihet i skolan. Jag uppfattar det så att man anser att en del kommuner och Skolverket behandlar friskolor styvmoderligt. Därför föreslås förändringar som stärker friskolorna och eleverna som valt friskolor. Dessutom vill de moderata riksdagsledamöterna göra de kommunala skolorna friare.

Jag tycker att rapporten är mycket bra. Folkpartiet har alldeles för länge fått spel fritt på skolpolitikens område inom Alliansen. Enligt min mening har Folkpartiet ingen vidare liberal skolpolitik. Det handlar i stället mycket om detaljregleringar, betyg och kontroller. Det är sällan man hör någonting om att förbättra friskolornas ställning eller valfrihet för eleverna och deras familjer. Den moderata rapporten är en vitamininjektion som jag hoppas får stor betydelse för Alliansens framtida skolpolitik.

Svenska Dagbladet är positiv till rapporten och man underbygger sitt ställningstagande med intressanta fakta. Jag ska väl inte påstå att jag blir förvånad när jag läser Sydsvenskan och DN men blir ändå besviken. Sydsvenskan håller med kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s) som kallar de moderata förslagen "flåshurtig nyliberalism". Det är han som leder en kommun där den politiska majoriteten är rabiata motståndare till friskolor och uppmanar Skolverket att avslå i stort sett alla ansökningar om etableringar i kommunen. Sydsvenskan behöver kalibrera sin politiska kompass om man ska fortsätta kalla sig liberal. DN i sin tur har hakat upp sig på att moderater både i rapporten och i andra sammanhang säger att det inte är ett självändamål att elever går i friskolor. DN menar att innebörden av förslagen pekar i en annan riktning. Personligen skulle jag önska att DN hade rätt; att moderaterna, Alliansen, ja hela Riksdagen skulle säga att lika lite som kommunerna är etablerade i livsmedelsbranschen ska de vara etablerade i utbildningsbranschen. Men rapporten är inte i närheten av det utan är välbalanserad och politiskt realistisk. Vad DN vill framgår inte av artikeln.

Biståndet korrupt och ineffektivt

I sin krönika i dagens DN skriver Anders Isaksson om FN och bistånd. Han är som vanligt skarp och träffsäker. Han ger exempel på hur makthavare glider fram i systemen och hur vårdslöst pengarna som tagits från skattebetalarna hanteras.

Jag skulle vilja att Sverige reviderar och omprövar hela biståndspolitiken och stöden till alla organisationer. Kraven på rätt målsättningar, resultat och frånvaro av korruption måste höjas avsevärt.

fredag 8 augusti 2008

FRA-lagen: Läge för pudel

En opinionsundersökning (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet) visar att hela 51% av svenskarna är emot FRA-lagen. Endast 32% är för. Jag är inte den som vill att politiker ska vända kappan efter vinden men det är klart att det är enklare för Regeringen att ändra sig om man gör det i opinionsvindens riktning. Därför borde Regeringen ta tillfället i akt och göra en pudel. Backa och börja om. Då ökar chanserna att vi får en bra lag samtidigt som Alliansens läge inför valet 2010 förbättras avsevärt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

torsdag 7 augusti 2008

Heder åt modiga idrottare!

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterar att 40 OS-deltagare varav tre svenska i ett öppet brev kritiserar den kinesiska regimen. Brevet har skickats till den kinesiska regeringen och det publiceras på organisationen Sports for peaces hemsida.

Det tycker jag verkar vara ett utmärkt initiativ. Och ganska modigt. Internationella Olympiska Kommittén har regler som förbjuder politiska yttringar av OS-deltagarna. Visserligen sägs att det ska handla om protester inne på arenor och det olympiska området men det finns nog anledning att tänka sig att IOK är känsligt på den här punkten. Ska bli intressant att se vilka reaktionerna blir.

All heder åt de idrottare som skrivit under brevet!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Kina-OS? Ja, men inte på diktaturens villkor
Möt gärna Kineser, men med rak rygg

FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten

Svenska Dagbladets ledarsida skriver i dag om att FRA-chefen i går chattade med DN:s läsare. Ledarskribentens uppfattning är att FRA-chefen i sin dialog på chatten slirar på sanningen.

Det är naturligtvis inte alls bra om det är på det sättet. Jag tycker inte heller att det är FRA-chefen som ska vara ute och debattera den här frågan nu. Det är i allra högsta grad en politisk diskussion som pågår och då är det politikerna, inte myndighetschefer, som ska delta i debatten.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

onsdag 6 augusti 2008

Gratis är fel!

Sydsvenskan skriver i dag om ett förslag att det ska vara gratis för pensionärer att resa med kollektivtrafiken i Malmö mellan klockan 9 och 15 och efter klockan 18.

Jag tycker att subventioner är fel. Var och en ska betala för sin konsumtion och varje verksamhet måste täcka sina kostnader.

Redan i dag subventioneras kollektivtrafiken i Skåne till 30-40%. Den siffran är det viktigt att man jobbar med att förbättra.

Dock kan man tänka sig att Skånetrafiken använder sig av mer differentiering vid prissättningen för att bättra på sin kostnadstäckning. Kanske är det affärsmässigt riktigt att t ex pensionärer under vissa tider kan resa till kraftigt rabatterade priser. Har man inte redan tittat på dessa möjligheter borde man göra det.

Skulle Malmö kommunfullmäktige besluta enligt förslaget blir det en kostnad som Malmö stad måste betala till Skånetrafiken.

DN vill att politiker ska styra och reglera

DN:s ledarsida kommenterar gårdagens DN-debatt av Hägglund och Nordh. DN skriver att förslaget om subventionerade kompetenskonton är utmärkt. Tråkigt tycker jag. Subventioner av det här slaget betyder bara att politiker ska styra och reglera. Precis som jag skrev i går vill jag i stället se att arbetsmarknaden avregleras och skatterna sänks. Då ökar rörligheten på arbetsmarknaden samtidigt som den enskilde själv bestämmer hur den vill använda sina pengar.

tisdag 5 augusti 2008

Individer vet själva bäst

dagens DN-debatt (Svenska Dagbladet) skriver kd-ledaren Göran Hägglund och TCO-ordföranden Sture Nordh tillsammans. De vill införa skattesubventioner för individuella sparkonton för utbildning. De vill genom reformen öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Syftet är naturligtvis gott. Säkert sitter många kvar på jobb där de inte trivs men vågar inte lämna en fast tjänst eller så känner de att de inte har kompetens att gå vidare. Men ännu ett system där politiker ska styra och reglera är ingen bra lösning. Bättre vore avreglering och lägre skatter så att utrymmet för den enskildes handlingsfrihet ökar. Individerna vet bäst själva hur de ska sträva efter lycka i sina liv.

Avreglera arbetsmarknaden! Det skulle öka rörligheten.

Sänk skatterna! Det ökar möjligheterna för den enskilde att rusta sig bl a kompetensmässigt.

FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig

Peter Wolodarski skriver i dagens DN om de 14 moderaternas inlägg på DN-debatt i går. Han reagerar precis som jag på att artikeln handlar mycket om risken att förlora röster om Regeringen håller fast vid förslaget och mindre om att förslaget faktiskt är dåligt. Wolodarski skriver "Man anar hur de fjorton moderaterna resonerat om "väldigt många väljare" i stället hade varit för FRA-lagen."

För mig, som aktiv moderat, finns det två viktiga delar i den här frågan. Den allra viktigaste är att FRA-lagen är en oacceptabel lag eftersom den gravt kränker individers integritet. Detta är tillräckligt för att kräva att Regeringen upphäver lagen och återkommer med ett bättre förslag. Men jag oroar mig naturligtvis också för vad Regeringens tjurskallighet ska leda till opinionsmässigt och det är också viktigt eftersom framtida maktinnehav står på spel.

Gårdagens DN-debatt kommenteras även i Sydsvenskan och i Svenska Dagbladet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

måndag 4 augusti 2008

FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe

På dagens DN-debatt (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet) uppmanar 14 tunga moderata företrädare Regeringen att ta ett steg tillbaka och ompröva FRA-lagen. Det tycker jag är bra. Men jag tycker att artikeln handlar för mycket om att Alliansen kan förlora röster på att hålla fast vid lagen än om att lagen, oavsett förankring bland medborgarna, är fel. Dock finns de viktigaste argumenten med.

Trycket i frågan hålls uppe och jag är säker på att det inte minskar förrän Regeringen verkligen backat. I samband med sitt sommartal i går sa fp-ledaren att han är beredd att göra förändringar av lagen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Tjänstemännens personliga agendor ointressanta

I dagens Sydsvenskan intervjuas chefen för Malmö stads miljöförvaltning. Hon berättar om sin syn på hur kommunen bör förhålla sig till olika miljöfrågor. Det är i och för sig intressant att läsa om hennes tankar men jag förstår inte Sydsvenskans syfte med artikeln. Om tidningen vill informera sina läsare om kommunens hållning i miljöfrågor är det de ansvariga kommunalrådens, och Miljönämndens majoritets, intentioner som är det mest väsentliga. Vill man berätta om miljödirektören som makthavare menar jag att det mest intressanta är vilken förmåga hon har att förverkliga politiska beslut. Det är faktiskt det som är hennes jobb.

När kommunens förvaltningschefer utses anser jag att det allra viktigaste är just förmågan att genomföra de politiska besluten. En förvaltningschef ska också effektivt kunna föra fram förvaltningens expertkunskaper till politikerna. Dessutom tycker jag att det är väsentligt med erfarenhet från politiskt styrda organisationer och närvaro i relevanta nätverk. Nyfikenhet och initiativkraft är också viktigt.

I samma tidning publiceras en insändare av mig. Där beskriver jag en del av min syn på bilismen i Malmö.

lördag 2 augusti 2008

Kina-OS? Ja, men inte på diktaturens villkor

Om en vecka är OS i Peking invigt. Ännu en gång arrangerar Internationella Olympiska Kommittén sina spel i en diktatur. Och av döma av rapporteringen gör man det på diktaturens villkor. Men något annat är kanske inte att vänta av en organisation som bland sina medlemmar har flera som representerar, eller har representerat, diktaturregimer.

Jag skrev om den här frågan den 12 april i år och upprepar mig till stora delar här.

Det som förvånar mig är att en del debattörer kräver mer av idrottsutövare än man gör av politiker, diplomater och affärsmän. Varför idrottsutövare ska bojkotta OS i Kina medan politiker har utbyte, diplomater förhandlar och företag gör affärer förstår jag inte. Som om idrott bara skulle vara obetydlig onödig lek. I verkligheten har säkert idrotten och dess utövare större möjligheter att påverka på bred front än några andra.

Jag anser att det viktiga är att alla från den fria världen som på något sätt har utbyte med diktaturer och deras företrädare alltid är tydliga med vår syn på mänskliga rättigheter och demokrati. Vi måste stå upp för att demokrati är rätt och diktatur fel. Det får inte finnas utrymme för missförstånd.

Därför, utöva på olika sätt utbyte med Kina men försök alltid på något sätt att markera mot regimen. Det gäller såväl politiker som idrottare, artister, turister, diplomater och affärsmän. Är man inte beredd till detta bör man enligt min mening avstå.

Sydsvenskan och Svenska Dagbladet har artiklar på ämnet i dag.