Sidor

måndag 11 augusti 2008

Bilar och stadsjeepar i Malmö - den ickeskruvade versionen

Tidningen Malmö Lund City skriver att jag vill förbjuda bensinslukande bilar i centrala Malmö, att jag inte vill se stadsjeepar där och att jag vill att polisen ska se till att sådana förbud efterföljs.

Journalisten har valt ut en liten del av en längre diskussion han och jag hade och sedan skruvat den långt.

Han kontaktade mig med anledning av att han läst min debatt i Sydsvenskan (här och här) med en av stadens miljöpartister. Miljöpartisten tycker att Malmö stad genast måste ta till mycket drastiska åtgärder med långtgående begränsningar för att komma tillrätta med luftföroreningar. Jag håller med om att det är viktigt att begränsa luftföroreningarna men tycker att staden ska vänta med stora och kostsamma satsningar tills vi sett vilka effekter Citytunneln får.

Till journalisten på Malmö Lund City sa jag att när man sett effekterna av Citytunneln och det fortfarande finns problem med luftföroreningar som kan härledas till personbilar så är det intressantare att använda begränsningar som stimulerar till effektivare fordon än att generellt förbjuda och införa bilfientliga regleringar.

Jag håller fast vid att bilen inte ska förbjudas eller göras så dyr att bara de rikaste har råd med den utan utvecklas så att den fungerar i ett modernt samhälle och kan fortsätta vara ett fantastiskt frihetsredskap för den stora mängden människor.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Citytunneln förändrar trafiksystemet
Insändare: Bilen, ett redskap för frihet