Sidor

fredag 31 oktober 2008

Malmö har ett antidemokratikommunalråd (v)

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde "utnämnde" jag vänsterpartiets Anneli Philipson till antidemokratikommunalråd. Det kan tyckas hårt men jag menar att hon som demokratikommunalråd, och vänsterpartiet för att vara ett trovärdigt parti, måste ta avstånd från de antidemokratiska krafterna som tillåter sig att störa och avbryta politiska partiers möten på allmän plats. Inte heller vid gårdagens debatt tog Anneli Philipson chansen att fjärma sig från antidemokraterna utan argumenterade för att det var upp till var och en hur de vill uttrycka sig på gator och torg.

Jag anser att Anneli Philipson (v) som demokratikommunalråd har uppgiften att verka för ett positivt och konstruktivt klimat för politisk debatt och diskussion i Malmö. Då kan man inte acceptera att politiska partier inte kan genomföra möten på allmän plats. Det oroar mig också att ledande vänsterpartister i Skåne på olika sätt uttrycker sitt stöd för antidemokraterna och deras metoder.

Jag önskar att vi hade ett demokratikommunalråd som verkligen stått upp för demokratin och yttrandefriheten. Att hon presenterat ett batteri av åtgärder för att mota bort antidemokraterna från Malmös gator. Men tills vidare gäller att majoriteten i Malmö, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, försett Malmö med ett antidemokratikommunalråd.

Kommentar på Kvällspostens ledarsida.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(v) och (sd) i samma båt
Enkel fråga: Agerar (v) mot antidemokraterna?
Antidemokrater på Malmös gator

Sydsvenskan, Sydsvenskan

tisdag 28 oktober 2008

Enkel fråga: Vill (s) ersätta ESF:s offer?

Den 21 september skrev jag i bloggen angående att privatpersoner, fastighetsägare och företag drabbats av kostnader på grund av att European Social Forum genomfördes i Malmö, att Malmö stad borde ersätta de drabbade. Inför Kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag har jag skrivit en så kallad enkel fråga i saken:

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) angående ersättningar till drabbade under European Social Forum i Malmö.

Malmö stad stödde direkt och indirekt genomförandet av European Social Forum (ESF) i Malmö under hösten till ett värde av minst 5-6 miljoner kronor. När beslut om stöden togs var det känt vilka grupperingar som finns inom ESF:s hägn och vad de brukar ställa till med. Tyvärr besannades farhågorna och privatpersoner, fastighetsägare och företag drabbades på grund av ESF:s arrangemang i Malmö av betydande skadegörelse och andra kostnader.

Eftersom Malmö stad, trots vetskapen om riskerna, aktivt gjorde det möjligt för ESF att genomföra arrangemanget i Malmö menar jag att det är rimligt att staden ersätter de drabbade.

Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande:
Är kommunstyrelsens ordförande beredd att verka för att Malmö stad ersätter privatpersoner, fastighetsägare och företag som drabbades av skadegörelse och andra kostnader i samband med att European Social Forum genomfördes i Malmö?


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: (S)tä(mp)la rätt ans(v)ariga
ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

lördag 18 oktober 2008

(v) och (sd) i samma båt

Det är med sorg jag tar del av rapporteringen (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter) från antidemokraternas framfart på Malmös gator i dag. Återigen organiseras i Malmö en stor mobb för att angripa ett torgmöte som hålls av Sverigedemokraterna. Även om jag är mycket kritisk till sd:s politik, som jag bl a uppfattar som starkt främlingsfientlig, försvarar jag deras rätt att framföra sitt budskap utan att bli tystade så som de blivit vid två tillfällen i Malmö på kort tid. I den svenska demokratin är det fullständigt oacceptabelt att delta i aktioner som omöjliggör politiska möten på allmän plats som det getts tillstånd för. Demokratins försvarare måste kraftfullt ta avstånd från antidemokraterna och deras metoder. Om inte det görs är risken stor att de antidemokratiska mobbarna vinner och det demokratiska samtalet skräms till tystnad.

Det är mycket obehagligt att Vänsterpartiet i Skåne inte tar avstånd från antidemokraterna. Och inte bara det. De försvarar metoderna och ledande företrädare deltar till och med i de antidemokratiska mobbarna.

Anneli Philipson (v), som är kommunalråd i Malmö med ansvar bl a för demokratifrågor, tycker att det är helt okej att genom aktioner störa partiers möten och säger i City att Sverigedemokraterna får skaffa sig bättre ljudanläggningar om de vill höras.

Vilmer Andersen (v), som är sitt partis gruppledare i Skånes regionfullmäktige, är enligt Sydsvenskan medlem i gruppen Blockera SD på Facebook.

I dagens Skånska Dagbladet skriver Morgan Svensson (v), som är sitt partis ordförande i Malmö, att han deltog i den antidemokratiska mobben för ett par veckor sedan och uppmanar malmöborna att fortsätta angripa sd på samma sätt. Han skriver att han tycker att metoden är rätt.

Jag måste tyvärr konstatera att Vänsterpartiet i Skåne inte uppfyller kraven för att kunna betraktas som ett parti som står för demokrati. Morgan Svensson (v) skriver att man inte kan acceptera sd som vilket parti som helst. Jag håller med honom, och konstaterar att det kan man inte med Vänsterpartiet i Skåne heller. De sitter i samma båt.

En annan observation är att polisen inte klarade av sitt jobb den här gången heller. Det är mycket allvarligt att politiska partier inte kan genomföra möten som de sökt och fått tillstånd för.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Enkel fråga: Agerar (v) mot antidemokraterna?
Antidemokrater på Malmös gator

Sydsvenskan

fredag 10 oktober 2008

Enkel fråga: Agerar (v) mot antidemokraterna?

Inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober har jag sänt in en så kallad enkel fråga:

Enkel fråga till demokratikommunalrådet Anneli Philipson (v) angående antidemokratiska mobbar på Malmös gator.

Lördagen den 4 oktober försökte Sverigedemokraterna hålla torgmöte i Malmö. Men de stördes och avbröts av en antidemokratisk mobb. Jag tycker mycket illa om sd:s politik. Enligt min mening är den främlingsfientlig och sd skyller allt ont i Sverige på "massinvandringen" och mångkulturen. Men likaväl har de i Sverige rätt att framföra sitt budskap. De hade sökt och fått tillstånd för sitt möte på allmän plats. Ändå mobiliserade någon en mobb för att störa och avbryta mötet. Det är att agera antidemokratiskt och är fullständigt oacceptabelt.

Sydsvenskan hade pratat med några personer på plats. En som sa sig vara förtroendevald i Malmö stad ryckte på axlarna åt att mobben som hon deltog i angrep sd-mötet och sa enligt Sydsvenskan "Så kan det bli. Folk blir arga av sd, de ljuger." En annan person Sydsvenskan pratade med motiverade sitt antidemokratiska handlande med "De är kräk som ljuger. Man kan inte diskutera med dem.”.

Jag tycker att det är mycket oroväckande att antidemokrater härjar på Malmös gator på det här sättet. I en demokrati måste det vara möjligt att framföra även obehagliga budskap som provocerar.

Jag frågar därför demokratikommunalrådet: Agerar demokratikommunalrådet på något sätt för att händelser som den här beskrivna inte ska upprepas i Malmö?


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Antidemokrater på Malmös gator

Sydsvenskan

onsdag 8 oktober 2008

Senfärdig brandkår?

I måndags sammanträde Räddningstjänsten Syds direktion. På dagordningen fanns bland annat Delårsbokslut 2. Det ser i stort bra ut. Ekonomin är under kontroll och verksamheten fortlöper som den ska. Utom på en punkt. De uppsatta målen för framkomsttiderna vid utryckningar uppnås inte.

Målen är att Räddningstjänsten Syd ska nå olycksplatsen inom 10 minuter vid 90% och inom 20 minuter vid 100% av larmen. Utfallet enligt delårsbokslutet är för maj-augusti 2008 66% (73%) respektive 93% (93%), januari-april inom parentes.

Det är alltså en betydande avvikelse som redovisas. Verksamhetsledningen kunde vid sammanträdet inte redogöra för om siffrorna alls stämmer, och därmed inte heller vad avvikelserna beror på, utan skriver i rapporten att en arbetsgrupp för analys och utvärdering startas upp under hösten och att märkbara resultat inte bedöms kunna uppvisas förrän under 2009.

Jag tycker inte att denna hantering är tillräcklig. Eftersom framkomsttiderna har avgörande betydelse för att Räddningstjänsten Syd ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste Direktionen enligt min mening snarast säkerställa att målen uppnås. Därför yrkade jag att förbundsdirektören vid Direktionens sammanträde i december i år ska redovisa:
  • huruvida siffrorna i delårsbokslutet avseende framkomsttiderna stämmer
  • vad avvikelserna beror på
  • hur och när målen kommer att uppnås

Jag inte fick gehör för mitt yrkande från några andra ledamöter och reserverade mig därför till förmån för mitt eget yrkande.

söndag 5 oktober 2008

Antidemokrater på Malmös gator

I går försökte Sverigedemokraterna hålla torgmöte i Malmö. Men de stördes och avbröts av en antidemokratisk mobb. Jag tycker mycket illa om sd:s politik. Enligt min mening är den främlingsfientlig och sd skyller allt ont i Sverige på "massinvandringen" och mångkulturen. Men likaväl har de i Sverige rätt att framföra sitt budskap. De hade sökt och fått tillstånd för sitt möte på allmän plats. Ändå mobiliserade någon en mobb för att störa och avbryta mötet. Det är att agera antidemokratiskt och är fullständigt oacceptabelt.

Sydsvenskan har pratat med några personer på plats. En är Ann-Sofie Jakobsson som enligt Sydsvenskan är vänsterpartist och sitter i Tekniska nämnden i Malmö. Hon rycker på axlarna åt att mobben som hon deltar i angriper sd-mötet och säger enligt Sydsvenskan "Så kan det bli. Folk blir arga av sd, de ljuger." En annan person Sydsvenskan pratar med är medarbetare på vänstertidskriften Mana. Han motiverar sitt antidemokratiska handlande med "De är kräk som ljuger. Man kan inte diskutera med dem.". Det var tidskriften Mana som i februari rasade mot att deras statliga stöd ifrågasattes. En ledande person bakom tidskriften sa då att det var med respekt för yttrandefriheten som staten borde stödja deras verksamhet. Deras yttrandefrihet ska tydligen respekteras men inte andras. Men så har de också idolporträtt av Che Guevara på redaktionens väggar.

Jag är förvånad över att polisen inte var bättre förbered. Det måste betraktas som ett gravt misslyckande när ett möte den givit sitt tillstånd till inte kan genomföras som planerat.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan