Sidor

måndag 30 november 2009

Bort med fjärrvärmemonopolet!

I dag skriver Karin Jarl-Månsson, VD för Eon Värme, i Sydsvenskan att det är dags att införa konkurrens i fjärrvärmenäten.

Det håller jag med om. Fjärrvärmen behöver effektiviseras inte minst för att kunderna ska kunna få bästa möjliga pris och service. Problemet är att fjärrvärmemarknaden består av lokala monopol och det saknas konkurrens. I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare.
Därför borde fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens på samma sätt som el- och telenäten vilket jag har skrivit om tidigare.

Förra året fick jag med mig en enig miljönämnd att uttala att den vill att fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens så att olika energiproducenter kan sälja direkt till slutkund via samma nät.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skapa fjärrvärmekonkurrens!
Avreglera fjärrvärmen!
Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

fredag 27 november 2009

S, V, MP-haveri i profilfråga

I går behandlades min motion angående den rödgröna koalitionens misskötsel av framtagandet av nytt Miljöprogram av Malmö kommunfullmäktige. Mitt yrkande var att Malmö stad skulle utreda varför projektet havererat och man därmed slösat bort mycket skattepengar och många av medarbetarnas arbetstimmar.

Det ansvariga kommunalrådet, Anders Rubin (S), hävdade att något haveri inte inträffat. Ändå tycks han hålla med om min beskrivning av händelseförloppet: Under mer än ett år arbetade Miljöförvaltningen och ett stort antal tjänstemän från alla kommunens förvaltningar med att ta fram det nya Miljöprogrammet. En politisk referensgrupp i Miljönämnden följde arbetet och bekräftade för de ansvariga tjänstemännen att man var på rätt spår, och ett färdigt förslag lades fram. När den nyinrättade Beredningen för miljöstrategisk samordning tog över den politiska samordningen visade det sig att det tydligen inte fungerat i kommunikationen mellan de rödgrönas företrädare i Miljönämnden och de ansvariga kommunalråden. Det färdiga förslaget fick förödande kritik och på oklart sätt gavs nya riktlinjer till Miljöförvaltningen och det nya programmet arbetades fram på mycket kort tid.

Jag uppfattade på kommunalrådet att han hela tiden varit missnöjd med hur det förra miljöprogrammet varit utformat och därför velat se något nytt och bättre. Vad jag då inte begriper är varför han väntade tills Miljöförvaltningen jobbat över ett år med programmet enligt den gamla modellen innan han gav nya direktiv. Jag frågade om detta i fullmäktigedebatten men fick inget svar.

Malmö stads arbete med klimat och miljö har blivit en viktiga profilfråga för staden. Därför är jag mycket förvånad över att den rödgröna koalitionen länge hanterat den här frågan så slappt och ineffektivt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Motion till Kommunfullmäktige

torsdag 26 november 2009

Bilhat driver S, V och MP

Sydsvenskan skriver i dag om det svar som en oenig Miljönämnd gett till Stadsbyggnadsnämnden angående Malmös parkeringspolicy och parkeringsnorm:
"Miljönämnden föreslår en radikal förändring av parkeringsreglerna: Släpp styrningen och låt byggherrarna själva avgöra hur många parkeringsplatser som behövs vid nya bostadshus."

Vi moderater i Miljönämnden skrev så här i vår reservation:
"Vi tycker att det finns mycket som är intressant i yttrandet. Framförallt är vi positiva till att man föreslår att fastighetsägare och boende ska få ett större ansvar för parkeringsfrågorna. Men vi reagerar starkt mot allt det bilhat som genomsyrar yttrandet och omöjliggör för oss att stödja det. Vi yrkade därför i första hand att yttrandet skulle återremitteras för att bilhatet skulle ”tvättas bort” och i andra hand på avslag."

Den rödgröna majoriteten (S, V, MP) tog inte hänsyn till något av våra yrkanden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Förbättra trafikmiljön

onsdag 25 november 2009

Staten måste ta sitt ansvar!

Det är förfärligt att följa mediarapporteringen om hur grisar behandlas i Sverige. Det räcker att bara en bråkdel av den påstådda misskötseln visar sig vara sann för att det ska röra sig om en jätteskandal. Just nu är tonläget högt så jag avvaktar med mina definitiva synpunkter på grisbönderna, men de har mycket att förklara.

Vad jag dock inte tvekar om är att påstå att Staten inte klarar av djurskyddstillsynen. Jag har tagit upp det här på bloggen flera gånger tidigare och fick det tyvärr bekräftat i går när flera inspektörer vittnade om att de inte klarar sitt jobb. Det är fullständigt oacceptabelt! Staten måste ta sitt ansvar organisatoriskt och ekonomiskt så att djurskyddet fungerar och djur slipper lida.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Djurskyddet missköts
Länsstyrelsen fullgör inte djurskyddet
Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet

SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, KvP, AB, AB, AB, AB, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS

tisdag 24 november 2009

Artikel: SD inga martyrer


Katarina Ausenius och jag får i dag den här debattartikeln publicerad i Kristianstadsbladet. Katarina är Islamolog och driver företaget Minaret Consulting.

"Den 22 oktober 2009 samlades demonstranter utanför brittiska BBC:s tv-hus för att protestera mot nationalistledaren Nick Griffins medverkan i ett debattprogram. BNP-ledaren själv tackade etablissemanget för dess "dumhet". - Jag tackar den politiska klassen och deras allierade för att ha varit så dumma. Den enorma uppståndelse som skapats runt det här har fört oss upp på en helt ny nivå av politiskt erkännande, påstod partiledaren.

I Sverige riskerar vi att få se liknande scenario vad gäller Sverigedemokraterna (SD). Bråket om en tidnings beslut att publicera en debattartikel av SD-ledaren Jimmy Åkesson har fått orimliga proportioner som bara gynnar SD. När etablissemanget diskuterar om det är rätt att SD får synas i debatten och om hur partiet kan utestängas frodas martyrskapet. Medan SD:s motståndare är i luven på varandra och anmälningar görs till höger och vänster sitter säkert partiledare Åkesson och småflinar medan han räknar in röster från väljare som vill knäppa ett högfärdigt etablissemang på näsan. Vi anser att detta är att göra det pinsamt enkelt för SD. I stället borde all denna energi läggas på att bemöta SD och deras politiska budskap. De ska besegras i öppen debatt om värderingar och politisk agenda.

Att SD får relativt stort stöd i opinionen måste tolkas som att SD:s problembeskrivning av många uppfattas som relevant, och att de etablerade partierna inte på ett trovärdigt sätt lyckas visa att man har lösningarna. Det i sig behöver inte vara negativt men blir det eftersom Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt missnöjesparti som bygger sina framgångar på att skrupelfritt skylla i stort sett alla missförhållanden i samhället på invandringen. Därför är det viktigt, inte minst för oss moderater, att analysera och förstå SD:s problembeskrivning så att vi utifrån våra värderingar kan bemöta deras främlingsfientliga politiska agenda.

Vi är övertygade om att synas SD:s politik i sömmarna och debatteras öppet kommer deras väljarstöd inte att räcka till för att ta plats i Riksdagen. Men tillåts de att odla ett martyrskap istället för att försvara sin politik är risken stor att de står som vågmästare efter nästa års val."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SDS, SvD, AB

måndag 23 november 2009

Tandlöst styre (S, V, MP) i Malmö

Återigen skriver Sydsvenskan om att Malmö stad inte gör någonting åt problemen med aggressiva hundar. Den rödgröna koalitionen (S, V, MP) har trots många års beredning av frågan inte lyckats presentera ett trovärdigt förslag till lösning. Frågan kommer inom kort upp i Tekniska nämnden och dess ordförande Emmanuel Morfiadakis säger "Vi är inte beredda att införa koppeltvång.". Det tycker jag i och för sig är bra! Men det får inte innebära att man inte gör någonting alls. Fast detta tycks vara ytterligare en fråga där den rödgröna koalitionen (S, V, MP) visar sin bristande förmåga att styra och leda Malmö.

Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom ett allmänt koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.

För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppelförbud.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Jag vill att Malmö stad ska kräva att Staten inför en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

fredag 20 november 2009

Insändare: Förbättra trafikmiljön


Tillsammans med Anna Gustafsson (M), som är ersättare i Malmö kommunfullmäktige, fick jag den här insändaren publicerad i Skånska Dagbladet i dag.

"Vi vill att Malmö ska fortsätta att vara en attraktiv stad för boende, verksamma och besökande. Vi är dock oroade för att det nu hotas av den rödgröna kartellens (S, V, MP) ökande och aggressiva bilhat. Deras strategi är att göra ägandet och användandet av bilar allt kostsammare och allt krångligare med ständigt ökande avgifter och ständigt nya förbud. Många olika faktorer är viktiga för en stads attraktivitet. Den ska vara tillgänglig och välkomnande för boende, verksamma och besökande även när de väljer att vara bilister. Vi vill också att trafikmiljön i Malmö ska förbättras men den önskan bygger inte på bilhat utan på att vi vill bibehålla och öka stadens dragningskraft.När de rödgröna (S, V, MP) i Malmö talar om hur de vill förändra trafikmiljön i staden handlar det mycket om hur det ska göras svårare för bilisterna att ta sig fram och om hur de på olika sätt vill göra det dyrare att använda bilen. Med bland annat fler fartdämpande gupp och högre parkeringsavgifter vill de rödgröna piska fram sin vilja.

Vi däremot, föredrar att förbättra trafikmiljön med positiva åtgärder. Vi vill se förbättringar av både gång- och cykelvägarna samt av kollektivtrafiken så att trafikanter, när de har möjlighet, frivilligt väljer bort bilen. Det ska vara säkert att gå och cykla i Malmö. Även kollektivtrafiken ska vara trygg men också bekväm, fräsch och tillgänglig. Alternativen till bilen måste vara så attraktiva att bilen inte väljs av slentrian. Det finns mycket kvar att göra för att nå dit.


För att få flyt i trafikflödena anser vi att modern teknik som samordnade trafiksignaler, t ex grön våg, måste byggas ut och förfinas. Forskningen går framåt och det finns ofta smarta lösningar på de trängselproblem som uppstår på en del platser i Malmö. Förutom samordnade trafiksignaler kan korsningar byggas om smart så att de sväljer trafiken effektivare.


Vi menar också att Malmö stad självklart ska vara föregångare genom att de bilar som används inom den kommunala verksamheten ska vara miljöbilar."

onsdag 18 november 2009

Säkerställ soldaternas sjukvård

I dag rapporteras i media att det finns brister i akutsjukvården för de svenska soldaterna i Afghanistan. Det tycker jag låter oroande. Ska de svenska trupperna kunna utföra sina viktiga uppgifter på bästa sätt måste de veta att det finns kvalificerad sjukvård snabbt på plats vid skador. Därför måste åtgärder som säkerställer akutsjukvården prioriteras skyndsamt.

Väl fungerande internationell militär hjälp är avgörande för det afghanska folkets strävan att bygga upp ett fungerande land. Utan det militära stödet hade talibanerna fortfarande styrt landet och förtryckt sin befolkning. Inte minst kvinnorna och flickorna blir offer under islamisternas medeltida människosyn. Men även för oss som lever långt bort från de afghanska bergen spelar det som händer där stor roll. Utan det internationella militära stödet hade terrorgrupper ostört kunnat planera och träna för attentat. Attentat där civila västerlänningar, vars fria livsstil islamisterna hatar, är målet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Soldaterna skyddar även friheten här
Sverige kvar i Afghanistan!

AB

tisdag 17 november 2009

TV4: Intervjuad om e-demokrati

I dag har jag blivit intervjuad av TV4 om Malmö stads två e-demokratiprojekt Malmöpanelen och Malmöinitiativet. Skälet är att jag varit med som ledamot i e-beredningen när projekten skapades och är ledamot i Styrgruppen för demokratiutveckling som nu är projektens styrgrupp.

Jag svarade att jag tycker att Malmöpanelen fungerar bra och förbättrar politikernas beslutsunderlag.

Vidare berättade jag att jag är missnöjd med hur Malmöinitiativet utvecklats. Det kom igång innan alla tekniska frågor var lösta och dessa problem kvarstår. Vi är överens i styrgruppen men förvaltningen genomför inte våra beslut. För mig som oppositionspolitiker är det frustrerande att på mötena få som jag vill men att det sedan inte genomförs.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
E-satsningar ger säkert effekter - men vilka?

Insändare: Tillåt skolavslutningar i kyrkan


Anette Clair (M), som är ersättare i Malmö kommunfullmäktige, och jag har fått den här insändaren publicerad.
17/11/09 i Sydsvenskan
18/11/09 i Skånska Dagbladet

"Vi noterar att skolorna i Malmö allt mer väljer bort traditionen med avslutning i kyrkan. Skälet är att man vill ta hänsyn till elever som har annan bakgrund än ”svensk”. Vi anser att detta är en olycklig och missriktad välvilja, och i värsta fall spär den bara på främlingsfientligheten. Det är viktigt med återkommande ceremonier som har sina rötter i tradition, och som barnen kan dela och jämföra med kompisars och äldre släktingars och vänners. Vi vet att traditioner som avslutningar i kyrkan är viktiga för många malmöbor. För barn som inte vuxit upp med traditionerna kan firandet bli en viktig del av integreringen och borde inte behöva ses som något hotfullt. Självklart ska inga barn tvingas till kyrkan eller utsättas för andra situationer som kan strida mot religion och värderingar, utan det ska finnas alternativ."

måndag 16 november 2009

Skapa fjärrvärmekonkurrens!

I en debattartikel i Sydsvenskan argumenteras för att fjärrvärmenäten i Malmö och Lund ska byggas samman så att energin i det naturgaseldade kraftvärmeverket Öresundsverket i Malmö ska kunna tas tillvara bättre.

Ja, fjärrvärmen behöver effektiviseras inte minst för att kunderna ska kunna få bästa möjliga pris och service. Problemet är att fjärrvärmemarknaden består av lokala monopol och det saknas konkurrens. I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare.
Därför borde fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens på samma sätt som el- och telenäten vilket jag har skrivit om tidigare.

Förra året fick jag med mig en enig miljönämnd att uttala att den vill att fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens så att olika energiproducenter kan sälja direkt till slutkund via samma nät.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Avreglera fjärrvärmen!
Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

söndag 15 november 2009

Lutar åt en femklöverregering

I dagens opinionsundersökning går SD kraftigt framåt och når 5,8%. Noterar också att MP ökar med över två %-enheter  till 9,7% samtidigt som S tappar lika mycket. Det röda blocket (S+V) når 39,2% medan Alliansen (M+FP+C+KD) samlar 44%.

Skulle nästa års val utfalla som den här undersökningen lutar det åt att Sverige får en femklöverregering (M+FP+C+KD+MP).

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SvD, SDS, DN, Aftonbladet, SvD, SvD, DN, DN

lördag 14 november 2009

Oförändrat uttag av vägtrafikskatter

Jag noterar att Sydsvenskan skriver om Hollands nya modell för beskattning av vägtrafiken. Syftet är att minska koldioxidutsläppen med tio procent och trafikstockningarna till hälften.

Förra hösten var jag med i en liten delegation från Region Skånes moderater som tittade på just Hollands nya vägtrafikbeskattning. Det främsta och helt avgörande skälet till förändringen av beskattningen är trängseln på de holländska vägarna som orsaker mycket stora samhällsekonomiska kostnader. En utgångspunkt när man utformade det nya systemet var att det totala skatteuttaget från vägtrafiken inte skulle öka. Nu blir det så att den som kör i rusningstid och mycket betalar mer än den som kör utanför rusningstid och lite. Den som låter bilen stå i garaget betalar ingen skatt alls på sitt bilinnehav.

Det talas i Sverige om att en kilometerskatt kanske borde införas. Som jag ser det är en förutsättning för att det ska bli aktuellt att man ser på det totala skatteuttaget på samma sätt som i Holland. Alltså att det inte ska öka. Jag menar också att det är viktigt att skatteinkomsterna går tillbaka till vägtrafiken så att standard och underhåll på vägarna kan skötas kontinuerligt.

Regleringar ger köer och svarthandel

Sydsvenskan rapporterar att Regeringen föreslår att det inte heller framöver blir marknadshyror för bostäder. Det tycker jag är mycket tråkigt. Ingen marknad mår bra av att vara reglerad. På den svenska bostadsmarknaden är det tydligaste problemet att det är mycket svårt att hitta en hyresbostad i attraktivt läge. Få vill bygga nya hyresbostäder eftersom det är svårt att få tillräckligt bra avkastning på investeringen och de som lyckas att få tag i en drar sig för att lämna den. Marknaden stelnar och blir både svart och korrupt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Synd att hyresrätten är hotad
Fel värdering ger köer och bostadsbrist
Rädda hyresrätten! Betala vad det kostar.

fredag 13 november 2009

Soldaterna skyddar även friheten här

Det är mycket tråkigt att flera svenska soldater skadats och en afghansk tolk dödats nyligen under tjänstgöring i ISAF-styrkan i Afghanistan. Tankarna går till dem och deras anhöriga.

Händelsen visar hur viktigt det är att det afghanska folket får även militär hjälp i sin strävan att bygga upp ett fungerande land. Utan det militära stödet hade talibanerna fortfarande styrt landet och förtryckt sin befolkning. Inte minst kvinnorna och flickorna blir offer under islamisternas medeltida människosyn. Men även för oss som lever långt bort från de afghanska bergen spelar det som händer där stor roll. Utan det internationella militära stödet hade terrorgrupper ostört kunnat planera och träna för attentat. Attentat där civila västerlänningar, vars fria livsstil islamisterna hatar, är målet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Sverige kvar i Afghanistan!

SvD, SDS, DN, SvD, AB

onsdag 11 november 2009

Kommuner vill beskatta mer

Vid den kommunala lobbyorganisationen Avfall Sveriges höstmöte som jag deltar i får jag veta att organisationen vill att Regeringen ska ge kommunerna tillåtelse att avgiftsfinansiera(skattefinansieria), inte bara som idag avfallshantering, utan också återanvändning och återvinning. Man motiverar med att kommunerna är de som kan sköta det bäst.

Jag anser att det är helt fel väg att gå. Det vore i stället bättre om kommunernas järngrepp om avfallsbranschen minskades. Mer marknad och fri konkurrens skulle utveckla branschen till medborgarnas nytta.

Fel fokus i klimatarbetet

Vid Avfall Sveriges höstmöte som jag deltar i talade Miljödepartementets Lars Ekecrantz om de globala klimatförhandlingarna inför COP15. Precis som nästan alla andra talade Ekecrantz uteslutande om koldioxid och andra växthusgaser och om åtgärder för att minska utsläppen av sådana. När jag frågade vad det finns för beredskap att hantera andra orsaker till klimatförändringar och temperaturhöjningar fick jag svaret att det finns ingen. Ekecrantz höll med om att det finns andra orsaker men att växthusgaserna är de enda man anser sig kunna påverka och därför lägger man allt fokus där.

Jag hade inte väntat mig ett så rättframt svar men fick mina farhågor besannade. Fokus är alltså inte satt på utsläppen av växthusgaser för att de självklart påverkar klimatatförändringarna mest utan för att de går att påverka. Kanske borde en mycket större andel av de insatta resurserna användas till att hantera effekterna av klimatförändringar.

tisdag 10 november 2009

måndag 9 november 2009

Kapitalism - om folket får välja

Utifrån en undersökning hävdar Sydsvenskan att Kapitalismens seger är ifrågasatt. Jag vågar påstå att någon tolkar svaren fel. Av det lilla från undersökningen som presenteras i artikeln hittar jag inget som styrker Sydsvenskans rubrik men mycket som skulle motivera Kapitalism - om folket får välja.

Som man frågar får man svar. Såvitt jag förstår har man i undersökningen inte gett deltagarna alternativen a) fri demokratisk kapitalistisk marknadsekonomi respektive b) repressiv diktatorisk socialistisk planekonomi. I stället tycks man ha frågat om deltagarna tycker att kapitalismen fungerar väl. 11 procent har svarat ja och det tolkas alltså som att Kapitalismens seger är ifrågasatt. Men 51 procent har svarat att man tror att problemen kan lösas med regleringar och reformer och det är ju en del av kapitalismen. Alltså är förtroendet för kapitalismen utbrett och segern över socialismen förkrossande.

Kapitalism och marknadsekonomi är förutsättningar för frihet och demokrati. Socialism och planekonomi leder alltid till förtryck och diktatur. Undersökningen tyder på att det är en utbredd uppfattning.

söndag 8 november 2009

SD+M i Malmö uteslutet!

I Sydsvenskans genomgång av partierna inför kommunalvalet i Malmö 2010 har turen kommit till Moderaterna. Jag förstod direkt när jag läste artikeln vad som kommer att uppmärksammas. Den avgående riksdagsledamoten Staffan Appelros (M) från Malmö är enligt Sydsvenskan "inte helt främmande för ett samarbete med Sverigedemokraterna" och citeras: "Vi i Skåne är nog mer benägna att tala med SD än partiet är på riksplan.". Han påstås även tycka "att partiet har en skyldighet mot väljarna att inte hålla sig för fint för att ta stöd från SD om det finns en chans att få makten över Malmö". Enligt olika medier dementerar vårt oppositionsråd Anja Sonesson (M) Appelros påståenden.

Jag hoppas att Appelros är missförstådd och felciterad. För mig är det helt otänkbart, och fullständigt uteslutet, att vi moderater i Malmö skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Lika otänkbart som att vi skulle samarbeta med Vänsterpartiet. De båda partierna bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. Båda hör hemma långt ut på vänsterkanten. För mig som är libertarian och sätter den okränkbara individen i centrum är det obegripligt att överhuvudtaget överväga ett samarbete med SD eller V. Ett kraftfullt avståndstagande är självklart!

Jag har här på bloggen tidigare resonerat om situationen att SD skulle bli vågmästare i Riksdagen och bl a skrivit: "Situationen med SD som vågmästare uppstod i Region Skåne efter valet 2006. Då bildades en majoritet i form av Femklövern (M, FP, C, KD, MP) som framgångsrikt styrt regionen den här mandatperioden. Femklövern i Region Skåne borde stå som förebild om det främlingsfientliga SD blir vågmästare i Riksdagen 2010." Samma sak menar jag gäller om motsvarande läge uppstår i Malmö stad.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Sydsvenskan, Aftonbladet, Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Kristianstadsbladet, Kvällsposten

lördag 7 november 2009

Wetterstrands (MP) briljans räcker inte

Det visar sig i en undersökning att Maria Wetterstrand (MP) är den partiledare som har näst mest förtroende bland väljarna. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är överlägsen etta men Wetterstrand har sedan förra mätningen gått förbi både vice statsminister Maud Olofsson (C) och oppositionsledaren(?) Mona Sahlin (S). Sahlin hamnar alltså först på fjärde plats. I botten på listan hittar vi Peter Eriksson (MP) och Lars Ohly (V).

Inget i den här undersökningen är egentligen överraskande. Statsminister Reinfeldt sköter sitt uppdrag mycket stabilt och imponerar på den världspolitiska scenen. Sahlin övertygar inte som ledare och har svårt i debatterna. Ohly har för länge sedan spelat bort sitt förtroendekapital och ingen tror väl annat än att han fortfarande är kommunist i själ och hjärta. Eriksson har det inte lätt i skuggan av sin språkrörskollega.

Wetterstrand har jag länge ansett vara en lysande stjärna. När hon sitter tillsammans med Sahlin, Ohly och Eriksson tycker jag att man nästan kan se hur hon håller igen för att inte överglänsa och genera de andra. När hon nu en tid tagit plats i debatten syns det också i förtroendemätningen. Men jag tror inte att detta räcker till framgångar för det rödgröna experimentet (S, V, MP). Det avgörande misstaget var när Vänsterpartiet trots allt togs med fullt ut i samarbetet. Klyftan mellan det kosmetiskt reformerade kommunistpartiet och det i grunden borgerligt gröna är gigantisk och en aldrig så briljant Wetterstrand kan överbrygga den.

Jag kan mycket väl tänka mig en femklöver (M, FP, C, KD, MP) på riksplanet, efter den modell vi har i Region Skåne, som för lång tid framöver håller socialisterna borta från makten. Det skulle långsiktigt vara bra för jobben och välfärden i Sverige.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

Svenska Dagbladet

fredag 6 november 2009

Insändare: Bygg inte i parkerna!


Den här insändaren fick jag publicerad i City Malmö-Lund den 4/11/09:

"Det finns planer på att använda delar av en park i Lugnet i centrala Malmö till en förskola. Spontant tycker jag att det är en dålig idé. I centrala Malmö finns det snarare för lite parkområden än för mycket. Det ansvariga kommunalrådet Anders Rubin (S) tycker enligt media inte att det är något problem och säger "Det är ett grönområde med låg kvalitet som är avgränsat av murar och annat.". Om grönområdet är av låg kvalitet menar jag att en upprustning borde vara alternativet. Inte att minska parkytorna i centrala Malmö.


Det här fallet visar hur viktig den förändring i Malmös nya miljöprogram är som vi moderater och folkpartister i Miljönämnden fått igenom: att stärka skyddet för Malmös parker och grönområden."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skydda parkerna!

torsdag 5 november 2009

Kris för vindkraften

Jag deltog i Green Energy Weeks seminarium om Vindkraft, Vågkraft och Vätgas. Bakom Green Energy Week står Malmö stad och Ekocentrum. Seminariet var intressant och lärorikt och jag tycker att det var en väl använd dag.

Därför blir jag förvånad och besviken när jag dagen efter läser i Sydsvenskan om det havererade vindkraftverket i Sege Park. Det småskaliga vindkraftverket skulle vara ett huvudnummer under Green Energy Week. I stället fick vi under seminariet överslätande förklaringar till varför verket monterats ner och leverantören ville inte berätta vad som hänt. Sydsvenskan rapporterar att det andra verket som levererats till Malmö och står vid Augustenborgsskolan tills vidare stoppats. Det stämmer inte riktigt. Det var det verket leverantören förevisade oss under seminariets avslutande studiebesök. Då var det igång och inte alls stoppat.

Den här hanteringen av haveriet är inte bra för branschen. Först en massa hysch-hysch om själva haveriet och sedan oklarheter om man stoppat liknande verk av säkerhetsskäl eller inte. Ska vindkraften kunna bli en betydande energikälla måste branschen vara öppen och tydlig även när den upplever kriser. Redan i dag finns det mycket skepsis bland allmänheten att få vindkraftverk nära bostad eller arbetsplats. Hanteras inte branschens kriser bättre framöver kommer den skepsisen att öka.

onsdag 4 november 2009

Miljönämndens krav ger resultat

Ägaren tillsammans med förvaltaren till de ökända fastigheterna på Herrgården i Rosengård har presenterat en plan för hur de ska komma tillrätta med det gravt eftersatta underhållet. Det är bra och jag hoppas att planen håller när Miljöförvaltningen granskar den inför de överväganden vi har att ta i Miljönämnden. Framförallt för de boende i husen är det viktigt att förbättringar sker skyndsamt och med tillräckligt hög och varaktig kvalitet.

När jag översiktligt tittat på ägarens plan tycker jag att den ser ambitiös ut. Jag är säker på att det är ett resultat av att Miljöförvaltningen och Miljönämnden varit mycket tydliga i sina krav. Stor roll spelar säkert också att både nämndens ordförande och jag som viceordförande klargjort i möten med representanter för ägaren och förvaltaren att vi inte under några som helst villkor är beredda att godkänna en plan som inte skyndsamt åtgärdar brister som kan orsaka hälsorisker för de boende.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rapport från Miljönämnden 9/09
Rapport från Miljönämnden 8/09
Socialtjänstens ansvar