Sidor

måndag 26 juli 2010

Nej till både SD och V!

Kandidater långt ner på Folkpartiets kommunlista i Malmö säger till Sydsvenskan att de kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna. Jag hoppas att de inte får något inflytande över Folkpartiets ställningstaganden efter valet. För mig är det självklart att det för allianspartierna är uteslutet att samarbeta såväl med Sverigedemokraterna som med Vänsterpartiet.

Jag har bl a skrivit så här tidigare: "För mig är det helt otänkbart, och fullständigt uteslutet, att vi moderater i Malmö skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Lika otänkbart som att vi skulle samarbeta med Vänsterpartiet. De båda partierna bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. Båda hör hemma långt ut på vänsterkanten. För mig som är libertarian och sätter den okränkbara individen i centrum är det obegripligt att överhuvudtaget överväga ett samarbete med SD eller V. Ett kraftfullt avståndstagande är självklart!"

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SkD, SDS

Desperat (MP)?

Fredrik Fernqvist (MP) replikerade på min debattartikel i Kvällsposten som handlade om hur Moderaterna gör Malmö tryggare. Han skev att moderaternas "övervakningspolitik påminner om metoderna i Östtyskland". I dag publicerar Kvällsposten mitt genmäle:

"Fredrik Fernqvist och hans miljöpartister i Malmö ger intrycket att vara desperata när valet närmar sig. Fernqvist (MP) kritiserar moderaternas förslag att det ska bli enklare att kameraövervaka speciellt utsatta platser och hävdar att moderaternas "övervakningspolitik påminner om metoderna i Östtyskland" (KvP 5/7).

Hur tänker han? Relativiserar han medvetet, eller är han helt enkelt okunnig? På vilket sätt menar han att vårt moderata engagemang för att öka människors vardagstrygghet liknar den östtyska diktaturens blodiga förtryck av sina egna medborgare? Samtidigt är det han och Miljöpartiet som fördjupar sitt samarbete med Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet som ända fram till Murens fall skickade hyllningar till Östtysklands blodiga mördardiktatur och vars nuvarande partiledare är kommunist.

Jag tycker att Fernqvist borde rannsaka sig själv, sitt parti och MP:s samarbetspartners innan han svingar yvigt mot oss moderater och vårt engagemang för att öka människors trygghet.

Många upplever stor otrygghet i Malmö. Det är upplevelser vi moderater, till skillnad mot Miljöpartiet, tar på stort allvar. Bland flera åtgärder för ett tryggare Malmö föreslår vi moderater att det ska bli enklare att kameraövervaka speciellt utsatta platser. Detta förslag har den rödgröna trojkan (S, V, MP) i Malmö problem med. Vänsterpartiet skriver i ett pressmeddelande att de vänder sig mot alla förslag som innebär att användningen av kameraövervakning underlättas. Fredrik Fernqvist (MP), säger enligt Sydsvenskan att Miljöpartiet är emot utökad kameraövervakning. Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) är tjurigast av alla. Han är inte nöjd trots att han, enligt Sydsvenskan, beskriver Moderaternas förslag som en kopia av förslag som han själv står bakom.

Kameraövervakning löser inte alla trygghetsproblem men kan vara ett av flera viktiga verktyg. Viktigt för mig är att kameraövervakning av offentliga platser som gator, torg och parker inte tillåts slentrianmässigt.

Och att när kameraövervakning tillåts så måste det finnas integritetsskydd som till exempel begränsar vem som får tillgång till filmerna, under vilka omständigheter och att filmerna förstörs efter en viss tid. Dessutom måste det finnas en aktiv tillsyn som ser till att regelverken verkligen följs. Enskildas integritet väger mycket tungt och får inte kränkas."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(M) ökar tryggheten i Malmö

söndag 25 juli 2010

Contador till Malmö?

Så är då årets Tour de France i mål och vi som gärna följer den tre veckor långa tävlingen kan nu ta semester på riktigt. Jag tycker att det har varit en bra och spännande Tour som gett mycket underhållning. Spanjoren Contador är en mycket värdig vinnare som egentligen aldrig var riktigt hotad. Om jag får som jag vill kanske vi om några år får se Contador och dom andra stjärnorna tävla i Touren när dom cyklar en etapp över Bron genom både Malmö och Köpenhamn.

Strax innan årets upplaga av Tour de France startade, skickade jag in en motion till Malmö kommunfullmäktige. I den yrkar jag att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

En Tour de France-etapp i Öresundsregionen, med t ex sträckningen Köpenhamn-Bron-Skåne-Malmö-Bron-Köpenhamn, skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra inte minst Malmö för en stor publik över hela världen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar, åter över Bron och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Touren till Öresund!
Touren till Malmö!
Touren till Öresundsregionen!
Hellre Tour de France än sommar-OS
Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

SvD, SvD

fredag 23 juli 2010

Touren till Öresund!

I går, den 22/7, var det en högtidsdag för alla oss världen över som älskar Tour de France. Den tuffa etappen med flera bergstoppar för cyklisterna att passera och målgång uppe på Col du Tourmalet var bäddad för en stenhård duell mellan huvudkombattanterna Contador och Schleck. Och precis så blev det. Sida vid sida klättrade dom uppför de sista branterna. Schleck var tvungen att attackera medan Contador hade att försvara. Schleck vann etappen, men Contador duellen eftersom han inte förlorade någon tid i sammandraget och därmed har ett mycket gott utgångsläge inför de tre sista etapperna.

Strax innan årets upplaga av Tour de France startade, skickade jag in en motion till Malmö kommunfullmäktige. I den yrkar jag att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

En Tour de France-etapp i Öresundsregionen, med t ex sträckningen Köpenhamn-Bron-Skåne-Malmö-Bron-Köpenhamn, skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra inte minst Malmö för en stor publik över hela världen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar, åter över Bron och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Touren till Malmö!
Touren till Öresundsregionen!
Hellre Tour de France än sommar-OS
Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

torsdag 22 juli 2010

Kränkande malmötrojka (S, V, MP)

Den här debattartikeln fick jag publicerad i Skånska Dagbladet den 28 juni.

"Majoriteten (S, V, MP) i Miljönämnden i Malmö har antagit en mångfaldsplan som uppmanar till kränkningar av både redan anställd personal och jobbsökande. Den rödgröna koalitionen (S, V, MP) har inte nöjt sig med att personalen ska spegla befolkningen utifrån ålder, kön och utländsk bakgrund som brukligt är, utan definierar mångfald utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen som är etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, kön, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det innebär alltså att förvaltningen vid rekrytering måste veta hur mångfalden, utifrån dessa kriterier, ser ut i Malmö, hur den ser ut i förvaltningen och måste ta reda på den sökandes profil utifrån dessa grunder. Vi moderater i nämnden menar att detta är ett fullständigt orimligt beslut. För det första är det inte möjligt att ta reda på hur denna mångfald ser ut i Malmö eftersom medborgarna tack och lov (ännu?) inte registreras utifrån dessa grunder. För det andra vore det djupt kränkande mot de redan anställda och mot jobbsökande att ställa frågor för att utröna deras profil utifrån diskrimineringsgrunderna. Men trots vårt motstånd drev den rödgröna majoritetskoalitionen (S, V, MP) igenom planen. Därigenom uppmanar den förvaltningens chefer att fråga både redan anställda och jobbsökande om deras etnicitet, religion, sexuella läggning samt eventuella funktionshinder och könsöverskridande identitet. Planen är så orimlig att den blir skrattretande. Men den är på riktigt och skrattet fastnar i halsen. Vi moderater i nämnden finner mångfaldsplanens utformning, som är både stötande och djupt oetiskt, som mycket olycklig."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Nej till kategorisering och registrering av medborgarna
Kränkande mångfald

(M) ökar tryggheten i Malmö

Den 5 juli fick jag publicerat den här debattartikeln i Kvällsposten.

"Många upplever stor otrygghet i Malmö. Moderaterna är partiet som, på alla nivåer, verkligen tar oron på allvar och agerar för Malmös bästa.

Kommunen försöker på olika sätt att öka tryggheten. Inte minst genom hur stadsmiljön planeras när staden byggs om och byggs ut. Redan under förra mandatperioden ansökte Malmö stad om att få kameraövervaka stråket mellan Centralen och Möllevångstorget. Men ansökan fick underkänt och de statliga myndigheterna har inte gått att blidka.

Malmös främsta politiska företrädare har i enighet försökt påverka både den förra S-regeringen och den nuvarande Alliansregeringen. Det har sett hopplöst ut. Ända till nu! Nyligen presenterade nämligen justitieministern i Alliansregeringen, Beatrice Ask (M), förslag som ska förenkla för den som vill sätta upp övervakningskameror.

Jag tycker att det är bra att till exempel butiksägare inte ska behöva söka tillstånd för att kameraövervaka sin butik och att till exempel kommuner lättare ska kunna få lov att kameraövervaka speciellt utsatta platser. Utifrån vad jag tagit del av verkar förslagen balanserade och inriktade på att ta bort de orimligheter som i dag gör det alltför svårt att få tillstånd att kameraövervaka.

Viktigt för mig är att kameraövervakning av offentliga platser som gator, torg och parker inte tillåts slentrianmässigt. Och att när kameraövervakning tillåts så måste det finnas integritetsskydd som till exempel begränsar vem som får tillgång till filmerna, under vilka omständigheter och att filmerna förstörs efter en viss tid. Dessutom måste det finnas en aktiv tillsyn som ser till att regelverken verkligen följs. Enskildas integritet väger mycket tungt och får inte kränkas.

Den rödgröna trojkan (S, V, MP) har problem med justitieminister Beatrice Asks förenklingsförslag. V skriver i ett pressmeddelande att de vänder sig mot alla förslag som innebär att användningen av kameraövervakning underlättas. MP:s starke man i Malmö, Fredrik Fernqvist, säger enligt Sydsvenskan att Miljöpartiet är emot utökad kameraövervakning. Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) är tjurigast av alla. Han är inte nöjd trots att han, enligt Sydsvenskan, beskriver Asks förslag som en kopia av förslag som han själv står bakom.

Jag konstaterar att den förra S-regeringen nonchalerade Malmös önskan att genom kameraövervakning öka tryggheten i Malmö medan Alliansregeringen med justitieminister Beatrice Asks i spetsen har tagit oron på allvar och agerat. Moderaterna är bra för Malmö!"

SDS, SkD

tisdag 20 juli 2010

Vänsterpolitik skadlig för Malmö

Vänsterpartiet i Malmö har tydligen, enligt Sydsvenskan, presenterat ett handlingsprogram. Och man förnekar sig inte. Vänsterpolitik, som de vill fortsätta att föra tillsammans med sina trojkakamrater S & MP i Malmö, är skadlig för staden.

Skatter
Man säger att "Malmöbornas behov av vård, omsorg och skola ska ligga till grund för nivån på den kommunala skatten". Det är illavarslande för malmöborna. När det röda Vänsterpartiet bedömer kollektiva behov och vad de får kosta finns inga gränser. Deras besked är alltså att stora skattehöjningar är att vänta om de får bestämma.

Trygghet
Jag menar att de stora hoten mot tryggheten i Malmö är den organiserade brottsligheten, "vardagskriminaliteten" och de våldsamma antidemokratiska aktivisterna. Dessa hot nämner Vänsterpartiet överhuvudtaget inte. Kanske inte helt förvånande eftersom Vänsterpartiet tillsammans med sina trojkakamrater S & MP till och med stött aktivisterna med miljoner av malmöbornas skattepengar.

Förskola och skola
Vänsterpartiet vill att "Gymnasieorganisationen ska ses över och intagningssystemet ska utformas på ett sätt som medvetet blandar Malmöelever med olika klassbakgrund, kön och etnicitet". Det innebär alltså att barn i Vänsterpartiets Malmö ska märkas med klasstillhörighet och etnicitet. Det tycker jag är helt fel väg att gå eftersom jag vill minska, inte öka, utanförskapet i Malmö. Men Vänsterpartiets åtskiljande politik bekräftar den de varit med och fört i Miljönämnden tillsammans med trojkakamraterna S & MP. I Miljönämnden vill Trojkan (S, V, MP) att alla malmöbor och anställda i kommunen ska registreras efter etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder och könsöverskridande identitet.

Arbete
I Vänsterpartiets värld ska tydligen allt arbete ske i offentlig regi. Inte ett ord i deras program om hur det ska kunna skapas arbete i andra verksamheter. Men så röstade de också, tillsammans med sina trojkakamrater S & MP i Fullmäktige, mot min och mina kollegors motion om hur det ska kunna bli enklare att vara företagar i Malmö.

Bostäder
Vänsterpartiet ska fortsätta att motsätta sig att kommunal mark säljs. Tack och lov har de ännu inte lyckats få med sig S på den politiken så vårt moderata stöd har garanterat en framgångsrik utbyggnad av Malmö.

Vård och omsorg
Vänsterpartiet fjärmar sig än tydligare från framgångsrika reformer som t ex Skånes Hälsoval genom att säga att all vård och omsorg ska bedrivas i offentlig regi. Vi moderater har drivit igenom det framgångsrika Hälsovalet i Skåne och är stolta för det.

Trafik och miljö
Vänsterpartiet lovar att fortsätta sin bilfientliga politik som inte handlar om miljön utan om hat mot bilen som frihetsredskap och -symbol. Nu vill man göra både Amiralsgatan och Nobelvägen bilfria. Det skulle vara till stor skada för Malmö.

En röst på något av trojkapartierna S, V & MP i Malmö är till stöd av Vänsterpartiets politik. Vänsterpolitik skadar Malmö.

måndag 19 juli 2010

Trojkan (S, V, MP) motarbetar företagsamhet

I Malmö där den rödgröna trojkan (S, V, MP) styr är det ofta besvärligt och kostsamt för den som vill starta och driva verksamheter. I dagens Sydsvenskan kan man läsa om ett exempel på det. En person som ansökt om att få starta verksamhet med dagbarnvårdare i Malmö har väntat på kommunens svar sedan i september. Det är naturligtvis oacceptabelt, men inte förvånande när man vet hur Trojkan (S,V, MP) förhåller sig till frågor som denna.

Ett annat exempel på hur Trojkan (S, V, MP) behandlar verksamhetsutövare i Malmö beskrivs i en debattartikel i Kvällsposten den 15 juni. Handlare som anmält till kommunen att man säljer tobaksvaror kontrolleras medan oseriösa som säljer smuggelvaror inte kontrolleras.

Jag och några av mina moderata kollegor i Kommunfullmäktige har uppmärksammat detta tidigare och i november förra året lämnade vi in motionen Enklare regler för ett ännu attraktivare Malmö - det ska vara lättare att säga ja. Trojkan (S, V, MP) visade inte oväntat sitt förhållningssätt till ämnet genom att nonchalant föreslå Fullmäktige att motionen skulle anses besvarad. Detta förslag underkändes av Fullmäktige som minoritetsåterremitterade motionen.

Motionen:
Enklare regler för ett ännu attraktivare Malmö

- det ska vara lättare att säga ja

Vi vill att Malmö ska bli en ännu attraktivare stad. Viktigt för Malmös attraktivitet är att det är lätt och billigt att starta företag, att driva verksamheter och att bo i staden. En del faktorer som påverkar detta har Malmö stad rådighet över.

Därför anser vi att Malmö stads hantering av tillstånd och tillsyn måste förenklas och bli effektivare. Det skulle underlätta och minska kostnaderna för dem som driver verksamheter, som t ex restauranger, livsmedelsbutiker och industrier, eller har fastigheter för boende i Malmö.

Våra erfarenheter i de nämnder som ansvarar för merparten av Malmö stads tillståndsbeslut och tillsyn föranleder oss att anta att det går att effektivisera byråkratin, bättre anpassa avgiftsnivåerna samt avveckla en del krav och debiteringar. Det är också viktigt att den som ska betala en avgift ser ett klart samband mellan avgiftens storlek och kommunens kostnader för tjänsten eller tillsynen. Vi menar att det är dags för en samordnad nämnds- och förvaltningsövergripande översyn med verksamhetsutövarna och de boende i fokus.


Utifrån ovanstående yrkar vi

att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Sociala Resursnämnden, Miljönämnden och Räddningstjänsten Syds direktion utreda förutsättningarna för att förenkla och effektivisera Malmö stads hantering av tillstånd och tillsyn i syfte att förenkla och minska kostnaderna för verksamhetsutövare och boende.


Malmö 23 november 2009

Håkan Fäldt, vice ordförande Tekniska nämnden
Lars Hedåker, vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden
Rickard Wendel, vice ordförande Miljönämnden
Peter Österlin, vice ordförande Sociala Resursnämnden

torsdag 15 juli 2010

Touren till Malmö!

För snart två veckor sedan, dagen innan årets upplaga av cykeltävlingen Tour de France startade, skickade jag in en motion till Malmö kommunfullmäktige. I den yrkar jag att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

Motionen uppmärksammades i Sydsvenskan (ej på nätet), Helsingborgs Dagblad och i Lokaltidningen.

Motionen:
Tour de France till Malmö!

Cykeltävlingen Tour de France är ett av världens mest uppmärksammade årliga evenemang. Under tre veckor i juli varje år följer miljoner människor tävlingarna på plats och många tiotals miljoner över hela världen ser tv-sändningarna.

Tv-sändningarna, många timmar var och en av de 20 tävlingsdagarna, är enastående marknadsföringstillfällen för regionerna och städerna som loppet går genom. Till skillnad från de flesta andra evenemang exponeras under Tour de France städer och landskap mycket. Kommentatorerna är oftast mycket pålästa och ger tittarna mycket information om såväl sevärdheter och turisttips som kultur och näringsliv.

Varje år cyklas hela eller delar av etapperna i andra länder än Frankrike. 2010 finns Holland och Belgien med på tourkartan. 2009 var Schweiz, Italien och Spanien med. Tidigare har t ex de Brittiska öarna också varit med.

En Tour de France-etapp i Öresundsregionen, med t ex sträckningen Köpenhamn-Bron-Skåne-Malmö-Bron-Köpenhamn, skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra inte minst Malmö för en stor publik över hela världen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar, åter över Bron och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Malmö stad skulle kunna samarbeta med bl a Region Skåne, Københavns Kommune, Region Hovedstaden och Svenska Cykelförbundet för att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

Utifrån ovanstående yrkar jagatt Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Touren till Öresundsregionen!
Hellre Tour de France än sommar-OS
Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

SDS, DN, AB, SDS, DN, AB, SDS, DN, SDS, SDS, SDS, SDS, DN, AB, AB

onsdag 14 juli 2010

"Peter": Sålde sex till AB´s Jan Helin.

Jag undrar om jag verkligen förstått saken rätt? Att uppgiftslämnaren ”Anna” enligt Aftonbladet påstått ett och annat om den tidigare arbetsmarknadsministern som han i sin tur tillbakavisat. Och att detta faktum av Aftonbladet beskrivs som att ”ord står mot ord”. För mig låter det som om Aftonbladet försöker göra inte bara en höna av en fjäder utan en stor struts. Dessutom kan jag inte låta bli att misstänka att Aftonbladet själva konstruerat fjädern från början … Frågan är vart den här Aftonbladet-affären tar vägen.

Förresten, jag har haft kontakt med ”Peter”, 33. Han hävdar att han sålde sex till Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Jan Helin för fyra år sedan. Om jag valde att konfrontera Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Jan Helin med dessa uppgifter skulle han säkert påstå att dom inte var sanna. Enligt Aftonbladet-logiken står alltså ord mot ord i denna Helin-affär.

Notera: Namnet "Peter" i bloggposten är fingerat, liksom åldern 33.

SDS, AB, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, AB, AB, SDS, DN, AB, SvD, AB, SvD, DN, SDS, SvD, SvD, SvD, DN, AB