Sidor

måndag 25 augusti 2008

Invänta Citytunnelns konsekvenser

I dag skriver Sydsvenskan om att länsstyrelsen inte är nöjd med hur Malmö stad jobbar med förbättringen av stadens luftkvalitet och då specifikt kvävedioxidhalten.

Jag tycker också att det är viktigt att luftföroreningarna i Malmö minskar. Men jag har under några års tid argumenterat för att Malmö stad inte ska göra några stora trafikförändringar innan vi ser vilka konsekvenser Citytunneln får för trafiksystemet och resandeströmmarna. Det är omöjligt att förutse exakt vilka konsekvenserna blir men vi kan vara säkra på att de blir betydande och att det kommer att krävas åtgärder för att på olika sätt parera och anpassa. Därför är det inte ansvarsfullt att nu genomföra stora ombyggnader och andra kostsamma åtgärder som om bara ett par år med stor sannolikhet, till stora kostnader, måste rivas upp och ändras.

För att på kort sikt få ner luftföroreningarna till acceptabla nivåer vill jag se enklare begränsningar i utsatta områden för t ex tung trafik, som enligt experter, är de viktigaste bovarna när det gäller utsläppen av kvävedioxid.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bilar och stadsjeepar i Malmö - den ickeskruvade versionen
Insändare: Bilen, ett redskap för frihet
Insändare: Citytunneln förändrar trafiksystemet