Sidor

torsdag 28 augusti 2008

Tillåt hundar i parkerna!

Sydsvenskan rapporterar i dag att Tekniska nämnden beslutat att porta hundar från Folkets park under sommarsäsongen. De gör det på begäran av Södra innerstadens stadsdelsnämnd. I samband med att ärendet behandlades i den nämnden kommenterade jag det här.

Jag tycker att det är ett riktigt dåligt beslut. För många många malmöbor är deras hundar bland det allra viktigaste som finns. Familjemedlemmar som man tillbringar stora delar av livet med och som man inrättar sin vardag efter. Ska Malmö stad förändra sin attityd borde det i stället vara i en riktning som är mer positivt inställd till hundägarna och deras fyrfota vänner. När staden planeras och regler upprättas måste stor hänsyn tas till att en stor andel av malmöborna vill att hundar ska vara en naturlig del av vardagslivet. Jag tycker att det är helt befängt att vilja förbjuda hundar i stadens parker. Det är ju där hela familjerna ska kunna umgås, med eller utan hundar.

Beslutet tas också i strid mot parkchefens ståndpunkt. Han talar i stället för att tillåta hundar i parken och att det har en positiv effekt.

Precis som jag varnat för tidigare är risken stor att detta bara är ett första steg när hundägarnas rörelsefrihet i staden ska begränsas. Det finns förslag på gång att införa koppeltvång i hela staden och i Sydsvenskans artikel i dag flaggar Gatudirektören för hundförbud i delar av både Pildammsparken och Slottsparken.

Attackerna mot Malmös hundägare måste bemötas och bekämpas!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ja till hundar i Folkets park!