Sidor

tisdag 12 augusti 2008

Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras

Både i går och i förrgår (Sydsvenskan, Sydsvenskan) skadade återigen aggressiva hundar människor och andra hundar i Malmö. Det kommer att fortsätta att hända gång på gång tills polisen får effektiva verktyg att bekämpa problemet. Trots att lagarna nyligen ändrats är det fortfarande mycket svårt för polisen att ta till de allra mest långtgående åtgärderna mot ägarna till aggressiva hundar. Polisen kan inte heller agera förrän en hund redan ställt till med betydande skada. Detta måste åtgärdas!

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg