Sidor

onsdag 13 augusti 2008

(s) vill inte elevernas bästa

Skånska Dagbladet rapporterar i dag att Malmö kommun inte vill att någon av de elva nya friskolor som vill öppna i Malmö ska få göra det. Det ansvariga kommunalrådet säger "... skälet är demagogiskt, vi har haft en kraftig minskning av antalet elever i grundskolan och det fortsätter ännu i flera år. Nya skolor innebär då att redan etablerade skolor tvingas lägga ned. Malmö har haft en kraftig etablering av nya friskolor och när vi pratar med dem är de heller inte intresserade av fler. Samhällsekonomiskt är det rena vansinnet."

Jag antar att hon inte sagt, eller i alla fall inte menat, demagogiskt utan demografiskt. Men enligt Nationalencyklopedin betyder demagogisk "bestickande men osaklig om argument" så det passar ju i och för sig bra.

Nåväl, det är som vanligt. Socialdemokraterna i Malmö är motståndare till friskolor. I stället för utvecklande konkurrens vill man konservera det befintliga. I socialdemokraternas Malmö ska dåliga skolor inte behöva oroa sig för att eleverna väljer nya och bättre alternativ. Förlorare är barnen och deras familjer som inte får så hög kvalitet på skolgången som skulle varit möjlig.

Detta visar hur viktigt det är att de idéer som moderaterna i Riksdagens utbildningsutskott presenterat i en rapport förverkligas. De föreslår förändringar som stärker friskolorna och eleverna som valt friskolor. Jag har kommenterat rapporten här tidigare.