Sidor

tisdag 12 april 2011

Skärpning! Malmö stad

I dag har jag fått den här insändaren publicerad i Sydsvenskan:
"Visst har vintern varit ovanligt snörik, men jag tycker ändå att man kan begära att Malmö stad ska vara bättre förberedd. Nu stod man i stället handfallen och visste inte var man skulle göra av all bortskottad snö från gator, gång- och cykelbanor. Då bestämde Malmö stad plötsligt att snön skulle dumpas bl a på Tallriken i Pildammsparken. På en plats som dagligen används av många många malmöbor för rekreation på olika sätt.

Stora lastbilar, som verkligen inte hör hemma i parken, körde i veckor i tät skytteltrafik och dumpade snö på Tallriken. Platsen blev oanvändbar för rekreation. Farhågor väcktes för att Tallriken skulle bli vattensjuk för lång tid när snön smälte och för att föroreningar från den skottade snön skulle förgifta marken och skada träd.

Nu är vi inne i april. Tallriken är skitig och gyttjig och fortfarande obrukbar för rekreation. Och det har uppmätts kraftigt förhöjda kloridvärden.

Jag tycker inte att det är acceptabelt att Malmö stads bristande planering och beredskap leder till att en av stadens viktigaste platser för malmöbornas dagliga rekreation görs oanvändbar i fyra-fem månader. Och att parkens fina gamla träd riskerar att förgiftas. Skärpning!"


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Oacceptabelt dålig planering

Bristande planering?