Sidor

torsdag 31 december 2009

Omdömeslösa poliser; skiter i politiska beslut

Sydsvenskan har frågat Polisen hur den förhåller sig till Malmö kommunfullmäktiges nya lokala ordningsföreskrifter som endast tillåter användning av fyrverkerier mellan 18 och 02 på nyårsafton. Polisens svar, enligt Sydsvenskan, är förenklat att man skiter i det. Man har inte för avsikt att ens försöka se till att det som Malmös högsta beslutande församling bestämt efterföljs.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Polisen inte gör någonting extra dagarna innan nyår för att se till att de nya ordningsföreskrifterna följs. Och jag anser att det är direkt omdömeslöst av Polisen att i intervjuer säga att det i princip är fritt fram att bryta mot föreskrifterna eftersom de inte kommer att ingripa.

Detta får mig att ytterligare stärkas i min övertygelse att vi behöver en kommunal polis som styrs av de lokala politikerna och de lokala prioriteringar.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Mer rödgrönt (S, V, MP) schabbel i Malmö?
S ville inte stoppa smällandet
Fyrverkerieländet: Äntligen beslut i Malmö
Fyrverkerieländet: Positiv debatt
Fyrverkerieländet: Polisen äntligen fattat
Öka föräldrars ansvar!
Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

SDS, SDS

Mer rödgrönt (S, V, MP) schabbel i Malmö?

Det var bra när den rödgröna majoriteten i Malmö för snart ett år sedan äntligen lade fram förslag, som Kommunfullmäktige antog, för att komma till rätta med fyrverkerieländet i staden. Då hade jag under mer än två år engagerat mig i frågan genom att bl a ha ställt frågor i fullmäktige, lämnat in motion till fullmäktige samt fått publicerat ett flertal insändare och debattartiklar. Jag anser att det är oacceptabelt att människor inte ska våga gå ut veckorna innan nyår, att egendom skadas samt att hundar och andra djur plågas. Från början svarade den rödgröna majoriteten (S, V, MP) att kommunen kunde inte göra något utan smällandet fick malmöborna leva med. Men efterhand blev trycket för stort och de rödgröna tvingades att komma med förslag till åtgärder.

I dag skriver Sydsvenskan att det finns risk att de rödgröna majoriteten schabblat med genomförandet av reglerna som begränsar användningen av fyrverkerier i Malmö till mellan 18 och 02 på nyårsafton. Kanske har kungörelsen av beslutet inte gjorts på rätt sätt. Jag får hoppas att det inte stämmer för sådant schabbel är oacceptabelt! Men jag skulle inte bli förvånad. Den rödgröna regimen i Malmö (S, V, MP) har klantat sig förr.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S ville inte stoppa smällandet
Fyrverkerieländet: Äntligen beslut i Malmö
Fyrverkerieländet: Positiv debatt
Fyrverkerieländet: Polisen äntligen fattat
Öka föräldrars ansvar!
Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

SvD

tisdag 29 december 2009

S ville inte stoppa smällandet

Sydsvenskan skriver i dag om Malmö stads restriktioner i lokala ordningsstadgan som tillåter att fyrverkerier används endast mellan 18 och 02 på nyårsafton. Den som läser artikeln kan få uppfattningen att det är Socialdemokraterna, Räddningstjänsten eller Folkpartiet som drivit på så att stadgan ändrades genom beslut i Kommunfullmäktige i januari i år. Det är synd eftersom det inte alls stämmer. Det är faktiskt mitt engagemang i frågan, sedan jag valdes in i Kommunfullmäktige 2006, som ligger bakom.

När jag första gången ställde en s k enkel fråga i Kommunfullmäktige om saken viftade ledande socialdemokrater undan problemet och menade att det fanns inget att göra, smällandet fick man leva med. Men jag gav inte upp utan tog upp frågan gång på gång genom bl a många debattartiklar och insändare samt fler s k enkla frågor. Jag lämnade också i årsskiftet 2006/2007 in en motion i Kommunfullmäktige. Under flera år hände i stort ingenting utan Socialdemokraterna fortsatte att ignorera problemen varje gång jag tog upp dem. Men, plötsligt, för snart två år sedan skrev tre tunga malmösocialdemokrater, med ks-ordförande Reepalu i spetsen, en debattartikel där man efterlyste åtgärder "så att vi får stopp på fyrverkerieländet". Äntligen!, var min reaktion då och visst blev det startskottet för den process som ledde fram till förslaget som klubbades i januari i år.

När min motion, efter två års beredning i den kommunala byråkratin, togs upp i Kommunfullmäktige resulterade den i de förändringarna i lokala ordningsstadgan som tillåter fyrverkerier endast mellan 18 och 02 på nyårsafton. Det var naturligtvis en stor seger för mig och visar att det går att påverka även om man tillhör minoriteten och även om Socialdemokraterna från början tyckte att problemet var en bagatell.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fyrverkerieländet: Äntligen beslut i Malmö
Fyrverkerieländet: Positiv debatt
Fyrverkerieländet: Polisen äntligen fattat
Öka föräldrars ansvar!
Fyrverkerieländet: Förstärk övervakningen
Fyrverkerieländet: Dåligt omdöme
Fyrverkerieländet: Positiv attitydförändring
Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket
Äntligen agerar (s) i Malmö i fyrverkerifrågan

SDS

måndag 28 december 2009

En röst på SD är bortkastad

Sifo har frågat svenska väljare om de vill att en framtida regering ska samarbeta med Sverigedemokraterna om partiet blir vågmästare i Riksdagen. Nästan hela 90% svarade att det vill de inte. En förkrossande majoritet!
Intressant att läsa rubrikerna i några stora tidningar:

Sydsvenskan: En av tio säger ja till SD-koalition
Svenskan: 9 av 10 säger nej till SD-koalition
DN: En av tio säger ja till SD-koalition

Vad är egentligen det intressanta? Jag menar att det är Svenskan som fångar det. Att en förkrossande majoritet av väljarna inte vill att en framtida regering samarbetar med SD. Det borde betyda att en röst på SD i september är en bortkastad röst.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Väljarna genomskådar SD
Gör inte SD till martyrer
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

fredag 25 december 2009

Kränkande mångfald


Den 21 december fick jag den här insändaren publicerad i City Malmö Lund.

"Majoriteten (S, V, MP) i Miljönämnden i Malmö har antagit en mångfaldsplan som uppmanar till kränkningar av både redan anställd personal och jobbsökande. Den rödgröna koalitionen (S, V, MP) har inte nöjt sig med att personalen ska spegla befolkningen utifrån ålder, kön och utländsk bakgrund som brukligt är, utan definierar mångfald utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen som är etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, kön, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det innebär alltså att förvaltningen vid rekrytering måste veta hur mångfalden, utifrån dessa kriterier, ser ut i Malmö, hur den ser ut i förvaltningen och måste ta reda på den sökandes profil utifrån dessa grunder. Vi moderater i nämnden menar att detta är ett fullständigt orimligt beslut. För det första är det inte möjligt att ta reda på hur denna mångfald ser ut i Malmö eftersom medborgarna tack och lov (ännu?) inte registreras utifrån dessa grunder. För det andra vore det djupt kränkande mot de redan anställda och mot jobbsökande att ställa frågor för att utröna deras profil utifrån diskrimineringsgrunderna. Men trots vårt motstånd drev den rödgröna majoritetskoalitionen (S, V, MP) igenom planen. Därigenom uppmanar den förvaltningens chefer att fråga både redan anställda och jobbsökande om deras etnicitet, religion, sexuella läggning samt eventuella funktionshinder och könsöverskridande identitet. Planen är så orimlig att den blir skrattretande. Men den är på riktigt och skrattet fastnar i halsen. Vi moderater i nämnden finner mångfaldsplanens utformning, som är både stötande och djupt oetiskt, som mycket olycklig."

torsdag 24 december 2009

Frustrerande att så få döms


Sydsvenskan rapporterar att en 19-åring åtalas för bl a våldsamt upplopp för sitt deltagande vid kravallerna i samband med Davis Cup-matchen i Malmö i våras. Han misstänks för att ha avfyrat fyrverkerier mot polismän och hästar, att ha uppmanat en annan aktivist att kasta sten mot polisen och att ha deltagit i vandaliseringen av en polisbil.

Några få personer har tidigare dömts för att på olika sätt deltagit i Davis Cup-kravallerna. Bl a har en dömts till nio månaders fängelse för våldsamt upplopp. Men vi som var där och såg hur det gick till vet att det var hundratals individer som deltog i kravallerna på sådant sätt att de gjorde sig skyldiga till allvarliga brott. För mig är det oerhört frustrerande att aggressiva aktivister, som föraktar vår demokrati, ska komma undan när dom hänsynslöst använder våld som verktyg i sin politiska aktivism.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet

DN

onsdag 23 december 2009

Slappa myndigheter

Läser i Sydsvenskan att myndigheterna inte förmår att skydda samhället från en 16-åring som dömts för både våldtäkt och brutal misshandel. Han är dömd till sluten ungdomsvård men har sedan domen i slutet på förra året varit bakom lås och bom endast halva tiden. I juli rymde han och greps inte förrän i söndags. I natt fritogs han från det ungdomshem där han tillfälligt placerats.

Att det är möjligt för individer som tycks uppenbart farliga för andra att synbarligen enkelt rymma och under långa tider hålla sig undan myndigheterna är fullständigt oacceptabelt. Farliga brottslingar, oavsett ålder, ska sitta inne så att vi andra vågar vara ute.

Myndigheterna måste skärpa sig!

fredag 18 december 2009

Fokusera nu på anställningsbarhet

Det tycks som om läget i Rosengård verkligen har förändrats sedan kravallerna där för ett år sedan. När polisen äntligen tog tag i problemen på allvar och kraftsamlade lugnade det ner sig. Räddningstjänsten fick en dräglig arbetsmiljö och de boendes trygghet ökade. Detta har följts av insatser och förändrade arbetssätt från bl a räddningstjänsten och sociala myndigheter vilket också har lugnat och stabiliserat i området. Men som jag ser det har alla åtgärder så här långt nästan helt och hållet handlat om att lindra symptomen. Symptomen på det utbredda utanförskapet.

Utanförskapet handlar som jag ser det mycket om bristande självförsörjning och därmed bristande möjligheter för många att kontrollera och påverka sina liv vilket i sin tur leder till frustration och destruktiva handlingar. Arbetslinjen är därför extra viktig i ett område som Rosengård. Den bästa hjälpen för många enskilda individer menar jag är att fokusera på den enskildes anställningsbarhet. Se vad som står i vägen och sedan systematiskt ta bort hindren. Den för tillfället relativt lugna situationen i Rosengård får inte leda till nöjdhet utan måste utnyttjas för att dra igång arbetet som går till rötterna av problemen och inte endast lindrar symptom.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Polisen lägger grunden i Rosengård
Viktigt med polisnärvaro
Polisnärvaro ger effekt
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!

torsdag 17 december 2009

Vänsteretablissemanget demokratins dödgrävare

Från det stora klimatmötet i Köpenhamn har det rapporterats minst lika mycket om sammanstötningar mellan polis och demonstranter som från själva klimatförhandlingarna. I artiklar i t ex Sydsvenskan gråter vänsteretablissemangets företrädare ut om de stygga danska poliserna. Journalisten Petter Larsson skriver att demonstrationsfriheten kränks och att demonstranterna utsätts för grym, omänsklig och förnedrande behandling. Dokumentärfilmaren Fredrik Rubin skriver om statligt sanktionerad misshandel. Deras kritik mot den danska polisen, myndigheterna och de folkvalda som står bakom besluten som möjliggör extraordinära insatser under klimatmötet är hård och skoningslös. Men deras snyftreportage innehåller inte ett uns av kritik mot dem som är skulden till att polisen överhuvudtaget måste ingripa. Inte en gnutta kritik mot dem som med våld avser att tränga sig in i klimatmötets lokaler och som uppviglar andra att följa eller mot dem som anser sig ha rätt att misshandla och ställa till med skadegörelse för att uttrycka sina åsikter.

Vänsteretablissemanget är sig likt. De är inte demokratins försvarare utan dens dödgrävare när de gång på gång försvarar de antidemokratiska krafterna och deras metoder.

SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, AB, AB, AB

tisdag 15 december 2009

Räcker inte med bara snack!


Skånska Dagbladet rapporterar att Malmö stad genom ökad jakt och pickning av ägg vill minska problemen med gäss i parkerna. Det kommer sådana rapporter då och då men ytterst lite verkar bli gjort. Vissa perioder när parkerna borde vara fräscha och avkopplande platser för stadens människor översvämmas de av nedsmutsande och skränande gäss.

Malmö stad och de ansvariga förvaltningarna måste ta den här frågan på allvar. Gässen är ett problem som på avgörande sätt minskar Malmös attraktivitet. Nu är det dags att inte bara snacka utan att också få något gjort!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Äntligen krafttag mot gässen
Människorna först!
Samlar information om gåsproblemen

måndag 14 december 2009

Bättre med utveckling än inskränkning

Ännu en gång skriver Björn Lomborg, chef för tankesmedjan Copenhagen Consensus Center, intressant om klimatfrågan. I Sydsvenskan visar han hur tomma löftena från världens länder varit gång på gång. Man lovar att minska utsläppen av koldioxid, får beröm av FN och sedan händer inget. Enligt Lomborg har i praktiken ingenting hänt sedan Kyoto. Ett viktigt skäl enligt honom är att kostnaderna för att reducera koldioxid är extremt höga och ingen är egentligen beredd betala dom.

Björn Lomborg uppmanar världens ledare att i stället satsa på investeringar som gör koldioxidfria energikällor billigare än fossila bränslen. Det tycker jag låter som en mer positiv och realistisk strategi än att begränsa, reglera och förbjuda. Men jag är säker på att den inte kommer att välkomnas av alla. För många handlar engagemanget i klimatfrågan just om möjligheten för politiken att kunna begränsa, reglera och förbjuda.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Climategate borde uppröra alla
Sätt forskarbluffen under luppen!
Börja granska Climategate!
FN:s klimatrapport en bluff?
Hinner klimatdimman skingras?
Stryp inte klimatdebatten!
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Polisen lägger grunden i Rosengård

I dag skriver både Dagens Nyheter och Skånska Dagbladet att det är ett år sedan de omfattande kravallerna i Rosengård och att polisens satsning sedan dess med bl a ökad närvaro har gett effekt.

Jag tycker att det är bra att detta uppmärksammas. Inte för att polisens närvaro och trygghetsskapande åtgärder är lösningen på problemen i Rosengård, utan för att de är en förutsättning för att stadsdelen överhuvudtaget ska kunna utvecklas vidare. Utan grundläggande trygghet samt ordning och reda i området får andra åtgärder liten effekt. Rädsla och otrygghet passiviserar och stänger ute. Därför är polisens lyckade satsning viktig.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Viktigt med polisnärvaro
Polisnärvaro ger effekt
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!

lördag 12 december 2009

Bra med förebyggande brandskydd

Sydsvenskan skriver i dag om att brandmännen i Malmö ska börja göra hembesök för att få ner antalet brandolyckor.

Malmö är en del av Räddningstjänsten Syd som är ett kommunalförbund där också Lund, Eslöv, Kävlinge, Burlöv ingår. Jag är ledamot i direktionen och där har vi sedan en tid tillbaka lagt om brandmännens tid så att 20% ägnas åt förebyggande arbete. Det handlar om en omfattande förändring av organisationens sätt att arbeta som tagit både resurser och tid att förbereda och genomföra. Det ska bli mycket intressant att framöver se om utvärderingarna visar på de goda resultat vi räknar med. Tanken är att antalet olyckor ska minimeras och om de ändå inträffar ska de drabbade veta hur de ska hantera situationen. Färre ska dödas och skadas i olyckor och kostnaderna ska minska.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bra med förebyggande brandskydd

fredag 11 december 2009

Väljarna genomskådar SD

Sydsvenskans Olle Lönnaeus spekulerar i att Moderaternas tapp, och Sverigedemokraternas lyft, i senaste SCB-undersökningen beror på migrationsminister Tobias Billströms tydlighet ifråga om kommunernas ansvar att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Lönnaeus frågar om en massa moderater blivit sverigedemokrater och svarar själv att vissa tecken tyder på det. Jag är ganska säker på att han tolkar tecknen fel.

Vad Sverigedemokraternas lyft är ett tecken på tror jag är att många känner igen sig i deras problembeskrivning av en del förhållanden i samhället. Den må vara överdriven och kanske till och med felaktig men uppfattas av många som en verklighet. Det kan locka en del att i en undersökning sympatisera med Sverigedemokraterna.

Men att det skulle leda så långt att väljare "blir sverigedemokrater" tror jag är en feltolkning. När valsedel väl ska väljas på riktigt i september nästa år är jag säker på att de flesta väljarna kommer att genomskåda, och ta avstånd från, Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik.

Viktigt för oss moderater är att analysera och förstå SD:s problembeskrivning så att vi utifrån våra värderingar kan bemöta deras främlingsfientliga politiska agenda.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Gör inte SD till martyrer
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

Stöd våra svenska soldater!

Claes Arvidsson skriver i Svenska Dagbladet om vikten av att vi visar stöd och tacksamhet för våra svenska soldater i Afghanistan som tar stora risker för att försvara viktiga grundläggande värden. Jag håller med honom. De svenska soldaterna gör livet drägligare för inte minst många afghanska kvinnor och flickor som annars skulle leva under medeltida förhållanden. De svenska soldaterna i Afghanistan bidrar också till att öka säkerheten för oss som lever i den demokratiska västvärlden genom att försvåra för potentiella terrorister att planera och träna.

Sitt stöd kan man t ex visa genom http://www.stodvarasoldater.se/.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Säkerställ soldaternas sjukvård
Soldaterna skyddar även friheten här
Sverige kvar i Afghanistan!

onsdag 9 december 2009

Rätt att avvisa koppeltvång


Sydsvenskan rapporterar att Tekniska nämnden i Malmö ännu en gång väntas att säga nej till ett generellt koppeltvång för hundar när den sammanträder i dag. Det tycker jag är bra.

Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom ett allmänt koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.
För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppelförbud.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Jag anser att Malmö stad ska uppvakta Staten och förespråka att en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare införs.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Koppeltvång inte lösningen
Tandlöst styre (S, V, MP) i Malmö
Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

SDS, SkD, SDS

tisdag 8 december 2009

Förbättra Malmös trafikmiljö

I dag publicerar Kvällsposten Anna Gustafssons (M) och min debattartikel om trafiksituationen i Malmö. Den har tidigare publicerats i Skånska Dagbladet.

"Vi vill att Malmö ska fortsätta att vara en attraktiv stad för boende, verksamma och besökande. Vi är dock oroade för att det nu hotas av den rödgröna kartellens (S, V, MP) ökande och aggressiva bilhat. Deras strategi är att göra ägandet och användandet av bilar allt kostsammare och allt krångligare med ständigt ökande avgifter och ständigt nya förbud. Många olika faktorer är viktiga för en stads attraktivitet. Den ska vara tillgänglig och välkomnande för boende, verksamma och besökande även när de väljer att vara bilister. Vi vill också att trafikmiljön i Malmö ska förbättras men den önskan bygger inte på bilhat utan på att vi vill bibehålla och öka stadens dragningskraft.

När de rödgröna (S, V, MP) i Malmö talar om hur de vill förändra trafikmiljön i staden handlar det mycket om hur det ska göras svårare för bilisterna att ta sig fram och om hur de på olika sätt vill göra det dyrare att använda bilen. Med bland annat fler fartdämpande gupp och högre parkeringsavgifter vill de rödgröna piska fram sin vilja.

Vi däremot, föredrar att förbättra trafikmiljön med positiva åtgärder. Vi vill se förbättringar av både gång- och cykelvägarna samt av kollektivtrafiken så att trafikanter, när de har möjlighet, frivilligt väljer bort bilen. Det ska vara säkert att gå och cykla i Malmö. Även kollektivtrafiken ska vara trygg men också bekväm, fräsch och tillgänglig. Alternativen till bilen måste vara så attraktiva att bilen inte väljs av slentrian. Det finns mycket kvar att göra för att nå dit.

För att få flyt i trafikflödena anser vi att modern teknik som samordnade trafiksignaler, t ex grön våg, måste byggas ut och förfinas. Forskningen går framåt och det finns ofta smarta lösningar på de trängselproblem som uppstår på en del platser i Malmö. Förutom samordnade trafiksignaler kan korsningar byggas om smart så att de sväljer trafiken effektivare.

Vi menar också att Malmö stad självklart ska vara föregångare genom att de bilar som används inom den kommunala verksamheten ska vara miljöbilar."

Genmäle: Tillåt skolavslutningar i kyrkan


I dag publicerar Sydsvenskan Anette Clairs (M) och mitt genmäle i debatten om skolavslutning i skolan eller inte.

"Anna Andersson (S) och Anders Törnblad (MP) uppskattar inte att vi tycker att det är olyckligt och missriktad välvilja när skolor i Malmö allt mer väljer bort traditionen med avslutning i kyrkan. Båda har fått för sig att det är den av Riksdagen beslutade läroplanen som sätter hinder i vägen för skolavslutningar i kyrkan. Det hade vi kollat upp med Skolverkets rekommendationer i saken redan innan vår första insändare och det visade sig att det inte finns några sådana hinder.

Det är också tråkigt att Anders Törnblad (MP) inte bemödar sig med att läsa vår insändare ordentligt innan han skickar iväg sitt indignerade svar. Det är inte vi utan skolledare i Malmö som skyller på hänsynen till elever som har annan bakgrund än ”svensk” när de väljer bort skolavslutningar i kyrkan. Ännu mer förvirrat framstår Anders Törnblads (MP) svar när han hävdar att om vi får inflytande så väntar ”obligatorisk indoktrinering i kristendom”. Vi var mycket tydliga med att ”Självklart ska inga barn tvingas till kyrkan eller utsättas för andra situationer som kan strida mot religion och värderingar, utan det ska finnas alternativ.”.

För oss är individens frihet en bärande ideologisk grundsten. Motsatsen tycks gälla för både Anna Andersson (S) och Anders Törnblad (MP). De vill att deras personliga åsikter ska gälla som tvingande och uppfostrande regler för andra. De vill vara domare och avgöra andras val. Vårt inlägg däremot, handlar inte om den enda vägen som ska gälla för alla utan vi vill hålla många vägar, många möjligheter, öppna för alla.

I Sverige har vi även andra fina traditioner som t ex julen och midsommar. Som en del av integrationen och förståelsen av Sverige, är vi övertygade om att många nya svenskar har stor behållning av att ta del av dessa traditioner."

Vårt första inlägg går att läsa här: Tillåt skolavslutningar i kyrkan

måndag 7 december 2009

Gör inte SD till martyrer


Apropå Folkpartiets agerande vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Malmö skriver Sydsvenskan i dag om "Principen att inte stödja SD". Katarina Ausenius och jag har berört detta tidigare i en debattartikel publicerad i Kristianstadsbladet. Katarina är Islamolog och driver företaget Minaret Consulting.

"Den 22 oktober 2009 samlades demonstranter utanför brittiska BBC:s tv-hus för att protestera mot nationalistledaren Nick Griffins medverkan i ett debattprogram. BNP-ledaren själv tackade etablissemanget för dess "dumhet". - Jag tackar den politiska klassen och deras allierade för att ha varit så dumma. Den enorma uppståndelse som skapats runt det här har fört oss upp på en helt ny nivå av politiskt erkännande, påstod partiledaren.

I Sverige riskerar vi att få se liknande scenario vad gäller Sverigedemokraterna (SD). Bråket om en tidnings beslut att publicera en debattartikel av SD-ledaren Jimmy Åkesson har fått orimliga proportioner som bara gynnar SD. När etablissemanget diskuterar om det är rätt att SD får synas i debatten och om hur partiet kan utestängas frodas martyrskapet. Medan SD:s motståndare är i luven på varandra och anmälningar görs till höger och vänster sitter säkert partiledare Åkesson och småflinar medan han räknar in röster från väljare som vill knäppa ett högfärdigt etablissemang på näsan. Vi anser att detta är att göra det pinsamt enkelt för SD. I stället borde all denna energi läggas på att bemöta SD och deras politiska budskap. De ska besegras i öppen debatt om värderingar och politisk agenda.

Att SD får relativt stort stöd i opinionen måste tolkas som att SD:s problembeskrivning av många uppfattas som relevant, och att de etablerade partierna inte på ett trovärdigt sätt lyckas visa att man har lösningarna. Det i sig behöver inte vara negativt men blir det eftersom Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt missnöjesparti som bygger sina framgångar på att skrupelfritt skylla i stort sett alla missförhållanden i samhället på invandringen. Därför är det viktigt, inte minst för oss moderater, att analysera och förstå SD:s problembeskrivning så att vi utifrån våra värderingar kan bemöta deras främlingsfientliga politiska agenda.

Vi är övertygade om att synas SD:s politik i sömmarna och debatteras öppet kommer deras väljarstöd inte att räcka till för att ta plats i Riksdagen. Men tillåts de att odla ett martyrskap istället för att försvara sin politik är risken stor att de står som vågmästare efter nästa års val."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

söndag 6 december 2009

Climategate borde uppröra alla

Det börjar komma en och annan nyhetsartikel i svenska medier om Climategate. Men som t ex i den här i Sydsvenskan blir det ofta konstigt. Man rapporterar att FN:s klimatpanel, som bygger sina klimatprognoser på de fakta som nu ifrågasätts, bedömer avslöjandena som allvarliga och att de måste undersökas. Man rapporterar att chefen för det avslöjade forskningsinstitutet tvingats ta timeout medan saken utreds. Men man skriver också

"Händelsen döptes snabbt till Climategate av ”klimatskeptiker”, som tvivlar på slutsatserna att de klimatförändringar som pågår orsakats av människan. Skeptikerna tog fasta på uttryck och formuleringar i meddelandena som de anser vara bevis på att CRU medvetet manipulerat forskningsresultat för att överdriva klimatförändringarna.".

Som om det egentligen bara handlar om något bagatellartat som några tokstollar som inte förstår bättre upprörs över. Men jag menar att det tycks vara en forskarskandal som alla, som vill att viktiga beslut, av politiker och andra, ska kunna tas utifrån trovärdiga och icke manipulerade fakta, borde uppröras över. Alldeles oavsett om den här skandalen spelar någon roll för om klimatalarmisterna har rätt eller fel.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Sätt forskarbluffen under luppen!
Börja granska Climategate!
FN:s klimatrapport en bluff?
Hinner klimatdimman skingras?
Stryp inte klimatdebatten!
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, AB, SDS, DN, SDS, SDS

Teknikutveckling sätter Malmö i fokus

Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) och EU-kommissionären Margot Wallström (S) skriver i Sydsvenskan om att det i Malmö, parallellt med det stora klimatmötet i Köpenhamn, arrangeras en konferens i Malmö om klimatsmart teknik.

Jag tycker att S-topparna i sin inledning i artikeln tar till väl höga övertoner när de varnar för vad som händer om klimatförhandlingarna i Köpenhamn inte levererar det som de vill. Men avslutningen tycker jag är balanserad och bra. Man behöver inte vara klimatalarmist för att tycka att det är önskvärt både att minska behovet av fossila bränslen och att spara energi. Jag menar att det är mycket positivt för Malmö att stå som värd för en konferens om teknikutveckling som handlar om just detta, att minska behovet av fossila bränslen och att spara energi. Jag håller med om att den tekniken är en drivkraft och en viktig förutsättning för tillväxt, välstånd och konkurrenskraft. Det är bra att blickarna riktas mot Malmö i det sammanhanget.

Det är också roligt att Reepalu (S) och Wallström (S) inte bara nämner Malmös satsningar utan också berömmer det borgerligt styrda Region Skånes.

lördag 5 december 2009

Invigningstalare på Forix Storforum

I dag invigningstalade kommunalrådet Anneli Philipson (V) och jag inför en påtagligt ointresserad publik vid Forix, Förorternas Riksdags, Storforum i Malmö. Jag sade ungefär så här:

"Varm välkomna till Malmö!

Som kommunfullmäktigeledamot och representant för Moderaterna i Malmö, men också som stolt malmöbo, tycker jag att det är mycket trevligt att ni valt att lägga ert årliga möte här. Hoppas att ni kommer att trivas och att ni får ett givande möte här i Malmö.

Det är mycket bra med forum som detta som visar exempel på demokratins arbetssätt.

Som visar:

• att i en demokrati har man respekt för individen och individens åsikter.

• att i en demokrati debatteras meningsmotsättningar. Man behöver inte övertygas eller gilla andras åsikter, men respektera att andra har dom och att dom framförs.

Så fungerar demokratin. Och det är bra med forum som detta som visar hur det kan fungera.

Vi har tyvärr dåliga erfarenheter i Malmö. Vid flera tillfällen de senaste åren har våldsamma antidemokratiska krafter genomfört aktioner i staden. Aktivister har med hot, skadegörelse och våld som metoder propagerat för sina egna politiska ståndpunkter och försökt hindra andra från att framföra deras. Det är fullständigt oacceptabelt!

Jag ger några exempel på sådana oacceptabla antidemokratiska aktioner i Malmö.

I samband med ESF, European Social Forum, förra året genomfördes en reclaimaktion. Misshandel och förstörd egendom till stora värden blev resultatet av den.

I början av detta året genomfördes vid ett par tillfällen israelmanifestationer på Stortorget i Malmö. Vid det ena tillfället tvingades manifestationen avbrytas och vid ett annat kunde den genomföras endast tack vare massiv polisbevakning. Mycket aggressiva aktivister visade sitt förakt för demokratins spelregler och tvekade inte att använda våld som medel för att backa upp sina politiska ståndpunkter.

Någon månad senare hedrades Malmö med att en Davis Cup-match i tennis spelades i här. Men arrangemanget hotades av aggressiva aktivister och genomfördes i stympad form under massiv polisbevakning. Festen uteblev och Malmö fick dåligt rykte som arrangemangsstad. Skälet var att olika politiska och andra grupperingar inte nöjde sig med att inom demokratins ramar kritisera Sveriges motståndare i Davis Cup-matchen, som var Israel, utan framförde mycket allvarliga hot varav vilka man försökte genomföra flera.

Det finns fler exempel.

Jag vill bara visa att vi här i Malmö har mycket dåliga erfarenheter av de antidemokratiska krafterna och därför är jag glad att ni, som så tydligt tillhör dom demokratiska, valt Malmö som plats för ert storforum där jag i programmet ser att ni på ett föredömligt sätt ska diskutera förhållandena i samhället och på så sätt visa hur demokratins arbetssätt kan se ut.

Många förorter är utsatta områden och tuffa ställen att växa upp på. Det är lätt att hamna i utanförskap som det är svårt att ta sig ur. Därför, menar jag, är skola & kunskap, arbete och trygghet tillsammans med en meningsfull fritid extra viktigt för den som är ung i förorten.

Tyvärr visar sig ofta verkligheten vara sådan att den som på något sätt har en annorlunda bakgrund måste vara duktigare än sina konkurrenter för att väljas till ett jobb. Därför måste barnen i de utsatta områdena ha tillgång till de bästa skolorna med de bästa lärarna. För att uppnå det tror jag att det är viktigt med fria skolval och fri etablering av skolor.

Eftersom många arbetsgivare är skeptiska till både att anställa unga utan erfarenhet och människor med annorlunda bakgrund är det viktigt med en flexibel arbetsmarknad. Det danska flexicuritysystemet har visat sig gynna både unga och sådana med annorlunda bakgrund. Systemet gör det visserligen enklare för arbetsgivaren att säga upp personal men det viktiga är att det samtidigt gör det mycket enklare för alla att skaffa sig ett nytt jobb. Sverige borde lära av det danska flexicuritysystemet.

Ska man som ung i förorten få det att fungera med skola och jobb krävs det också att man känner sig trygg i sin närmiljö. Att man vågar röra sig fritt och slipper känna sig hotad. Därför är det viktigt att kraven på trygghet är minst lika höga i förorterna som i samhället i övrigt. Polisen, samhällsplanerarna och andra som jobbar med trygghetsfrågor måste ge förorterna hög prioritet.

Jag vet att ni under dagen kommer att diskutera många viktiga frågor och jag ser fram mot att ta del av vad ni kommer fram till. Lycka till och hoppas att ni får en bra och givande dag här i Malmö!"

SDS

Koppeltvång inte lösningen

Skånska Dagbladet rapporterar om två hundägare som skrivit till Malmö stad och kräver krafttag mot aggressiva hundar. De begär att koppeltvång och munkorgstvång i hela Malmö införs.

Jag förstår de två hundägarna. Det är mycket otäckt med aggressiva hundar och både andra hundar och människor kan råka väldigt illa ut. Men som jag skrivit tidigare tror jag inte att ett införande av koppeltvång i hela Malmö skulle hjälpa. I stället argumenterar jag för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare.

Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom ett allmänt koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.
För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppelförbud.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tandlöst styre (S, V, MP) i Malmö
Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

torsdag 3 december 2009

Minister Carl Bennet (S)?


I dag var industri- och finansmannen Carl Bennet gäst på Rapidus välbesökta frukostmöte i Malmö. Carl Bennet tycktes trivas när han blev utfrågad av den väl förberedde Jan Wifstrand. Det var dock mer underhållnings- än skjutjärnsjournalistik och Carl Bennet blev aldrig pressad i någon fråga. Men dom trevliga formerna och Carl Bennets till synes naturliga öppenhet gav ändå flera intressanta inblickar.

Carl Bennet var tydlig med att tack vare att han är företagare i egen regi kan han vara öppen och han kan ta strider som han tycker är viktiga. Som exempel togs kontroversen upp som han hade som vice ordförande i TeliaSonera med den finske ordföranden.

Att nätverkande är viktigt och kan leda till det mest osannolika visar Carl Bennets historia från när han för många år sedan jobbade i Libyen. Vid ett mycket lokalt möte i en liten by ute i öknen träffade han på några lokala makthavare som han egentligen inte trodde skulle spela någon roll för affärerna. Inte väldigt mycket senare var en Libysk affärsdelegation i Sverige och Carl Bennet deltog i mötet. Då visade det sig att den obetydlige lokale makthavaren från Libyens öken nu var minister och ledde delegationen. Det blev visst bra affärer ...

Mest intressant tyckte jag att det blev när Jan Wifstrand utnämnde Carl Bennet till sossarnas favoritkapitalist. Riktigt så ville Carl Bennet inte uttrycka det men tillstod att han är en av de kapitalister sossarna diskuterar med. Han sa också att han delar flera sossevärderingar.

Carl Bennet förklarade att han tror på ett samhälle som håller ihop. Att vård, skola och omsorg kräver höga skatter och det tror han att folk är beredda att betala. Det framgick inte varför han menar att just vård, skola och omsorg måste vara i politikernas våld och skattefinansierat för att samhället ska hålla ihop. Och varför inte t ex livsmedelsförsörjningen. Carl Bennets engagemang verkar vara äkta men hur det står till med insikterna om politikens realiteter framgick inte.

Vad jag tyckte framgick tydligt var att socialdemokraterna visat stort intresse för att få honom som näringslivsminister i någon av sina tidigare regeringar. Carl Bennets diplomatiska svar var att han "inte fått frågan direkt". Sossarna har i alla fall önskat sig att kunna skriva "näringslivsminister Carl Bennet (S)". Den skalpen hade dom gärna räknat in.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bo Lundgren, comeback kid

Sätt forskarbluffen under luppen!

För första gången ser jag svenska nyhetsartiklar om Climategate. Det är Sydsvenskan och Aftonbladet som rapporterar om att chefen för det brittiska forskningsinstitutet som anklagas för att överdriva klimatförändringarna stiger tillfälligt åt sidan. Det är bra att nyhetsartiklarna börjar komma. Nu väntar jag på analyserna, granskningarna och fördjupningarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Börja granska Climategate!
FN:s klimatrapport en bluff?
Hinner klimatdimman skingras?
Stryp inte klimatdebatten!
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

onsdag 2 december 2009

Börja granska Climategate!

I dag tar Dagens Nyheter på ledarplats upp Climategate. Visserligen i en ganska lam artikel och visserligen utan att benämna den misstänkta bluffen som Climategate. Men man nämner i alla fall att det framkommit uppgifter som kan tyda på en forskarskandal av stora mått. Jag saknar rapportering om den här misstänkta skandalen i svenska medier. Det är dags att de svenska nyhetsredaktionerna börjar granska Climategate nu!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FN:s klimatrapport en bluff?
Hinner klimatdimman skingras?
Stryp inte klimatdebatten!
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Gårdsförsäljning bra för Skåne

Fyra ledande politiker i Region Skåne skriver i en debattartikel i Kvällsposten att gårdsförsäljning av svenskt vin borde vara tillåtet. Det håller jag med om. Redan den 19 maj hade jag den här debattartikeln publicerad i Kvällsposten:

"Alkohollagsutredningen har lagt fram sitt förslag. Det är nog tänkt att uppfattas som någon slags uppluckring men liberaliseringarna är mycket försiktiga samtidigt som det också finns skärpningar. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer att vara en lagstiftning byggd på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.
Man upptäcker snabbt att en del rent trams tas upp i utredningens förslag. Det stipuleras till exempel hur många millimeter en annons för alkoholvaror får vara i en tidning av tabloidformat.

Viktigare är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga. Inte ens så kallad gårdsförsäljning föreslås bli tillåten. Alltså att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. Det hade ur ett skånskt perspektiv varit mycket önskvärt. Här finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.

Det i förslaget som antagligen får störst betydelse för Malmö är att alkoholservering inte ska kunna medges längre än till 03, i stället för som i dag till 05. En handfull nattklubbar i Malmö tvingas alltså att tidigarelägga stängningsdags om utredningens förslag antas av Riksdagen. Det finns inga hållbara argument för en sådan inskränkning. Däremot finns många emot. Först att Staten inte har att göra med när på dygnet folk är ute på krogen eller nattklubbar och dricker alkohol. Sedan att om det behövs restriktioner av till exempel ordnings- eller störningsskäl är kommunerna mycket mer lämpliga att göra de lokala bedömningarna, utan statliga pekpinnar. En annan konsekvens kan bli att fler svartklubbar etableras. Det finns en efterfrågan på att kunna festa framåt småtimmarna och tillgodoses inte den av en laglig marknad så uppstår en svart.

Förhoppningsvis leder remissrundan åtminstone fram till att gårdsförsäljning blir tillåten och att inskränkningarna av öppettiderna tas bort. Det vore bra för Skåne och Malmö. Gårdsförsäljning skulle kunna bli en injektion för framför allt mindre producenter över hela regionen. En inskränkning av öppettiderna skulle bara gynna de kriminella verksamheterna och göra utelivet otryggare."

tisdag 1 december 2009

FN:s klimatrapport en bluff?

I dag skriver Lars Bern, ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, i Sydsvenskan om Climategate som han menar visar att data manipulerats för att blåsa upp klimathotet genom att FN:s klimatforskare:
  • utövar påtryckningar på vetenskapliga tidskrifter för att hindra forskare med en annan övertygelse att föra ut sin uppfattning.
  • systematiskt manipulerar temperaturdata för att överdriva uppvärmningen.
  • vägrar lämna ut de data som man utgår ifrån.
  • använder datormodeller med en i förväg programmerad katastrofutveckling av jordens klimat.
I så fall är FN:s klimatrapport inte en forskarrapport utan en simpel bluff. En bluff som ligger till grund för många politiska ställningstaganden som det anses mycket politiskt inkorrekt att ifrågasätta. Oerhört stora pengar avsätts för att genomföra åtgärder som motiveras av bl a FN:s klimatrapport. Avslöjandena i Climategate måste granskas och värderas. Nu är dags att visa sans och balans i klimatfrågan!

 
Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Hinner klimatdimman skingras?
Stryp inte klimatdebatten!
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

måndag 30 november 2009

Bort med fjärrvärmemonopolet!

I dag skriver Karin Jarl-Månsson, VD för Eon Värme, i Sydsvenskan att det är dags att införa konkurrens i fjärrvärmenäten.

Det håller jag med om. Fjärrvärmen behöver effektiviseras inte minst för att kunderna ska kunna få bästa möjliga pris och service. Problemet är att fjärrvärmemarknaden består av lokala monopol och det saknas konkurrens. I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare.
Därför borde fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens på samma sätt som el- och telenäten vilket jag har skrivit om tidigare.

Förra året fick jag med mig en enig miljönämnd att uttala att den vill att fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens så att olika energiproducenter kan sälja direkt till slutkund via samma nät.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skapa fjärrvärmekonkurrens!
Avreglera fjärrvärmen!
Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

fredag 27 november 2009

S, V, MP-haveri i profilfråga

I går behandlades min motion angående den rödgröna koalitionens misskötsel av framtagandet av nytt Miljöprogram av Malmö kommunfullmäktige. Mitt yrkande var att Malmö stad skulle utreda varför projektet havererat och man därmed slösat bort mycket skattepengar och många av medarbetarnas arbetstimmar.

Det ansvariga kommunalrådet, Anders Rubin (S), hävdade att något haveri inte inträffat. Ändå tycks han hålla med om min beskrivning av händelseförloppet: Under mer än ett år arbetade Miljöförvaltningen och ett stort antal tjänstemän från alla kommunens förvaltningar med att ta fram det nya Miljöprogrammet. En politisk referensgrupp i Miljönämnden följde arbetet och bekräftade för de ansvariga tjänstemännen att man var på rätt spår, och ett färdigt förslag lades fram. När den nyinrättade Beredningen för miljöstrategisk samordning tog över den politiska samordningen visade det sig att det tydligen inte fungerat i kommunikationen mellan de rödgrönas företrädare i Miljönämnden och de ansvariga kommunalråden. Det färdiga förslaget fick förödande kritik och på oklart sätt gavs nya riktlinjer till Miljöförvaltningen och det nya programmet arbetades fram på mycket kort tid.

Jag uppfattade på kommunalrådet att han hela tiden varit missnöjd med hur det förra miljöprogrammet varit utformat och därför velat se något nytt och bättre. Vad jag då inte begriper är varför han väntade tills Miljöförvaltningen jobbat över ett år med programmet enligt den gamla modellen innan han gav nya direktiv. Jag frågade om detta i fullmäktigedebatten men fick inget svar.

Malmö stads arbete med klimat och miljö har blivit en viktiga profilfråga för staden. Därför är jag mycket förvånad över att den rödgröna koalitionen länge hanterat den här frågan så slappt och ineffektivt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Motion till Kommunfullmäktige

torsdag 26 november 2009

Bilhat driver S, V och MP

Sydsvenskan skriver i dag om det svar som en oenig Miljönämnd gett till Stadsbyggnadsnämnden angående Malmös parkeringspolicy och parkeringsnorm:
"Miljönämnden föreslår en radikal förändring av parkeringsreglerna: Släpp styrningen och låt byggherrarna själva avgöra hur många parkeringsplatser som behövs vid nya bostadshus."

Vi moderater i Miljönämnden skrev så här i vår reservation:
"Vi tycker att det finns mycket som är intressant i yttrandet. Framförallt är vi positiva till att man föreslår att fastighetsägare och boende ska få ett större ansvar för parkeringsfrågorna. Men vi reagerar starkt mot allt det bilhat som genomsyrar yttrandet och omöjliggör för oss att stödja det. Vi yrkade därför i första hand att yttrandet skulle återremitteras för att bilhatet skulle ”tvättas bort” och i andra hand på avslag."

Den rödgröna majoriteten (S, V, MP) tog inte hänsyn till något av våra yrkanden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Förbättra trafikmiljön

onsdag 25 november 2009

Staten måste ta sitt ansvar!

Det är förfärligt att följa mediarapporteringen om hur grisar behandlas i Sverige. Det räcker att bara en bråkdel av den påstådda misskötseln visar sig vara sann för att det ska röra sig om en jätteskandal. Just nu är tonläget högt så jag avvaktar med mina definitiva synpunkter på grisbönderna, men de har mycket att förklara.

Vad jag dock inte tvekar om är att påstå att Staten inte klarar av djurskyddstillsynen. Jag har tagit upp det här på bloggen flera gånger tidigare och fick det tyvärr bekräftat i går när flera inspektörer vittnade om att de inte klarar sitt jobb. Det är fullständigt oacceptabelt! Staten måste ta sitt ansvar organisatoriskt och ekonomiskt så att djurskyddet fungerar och djur slipper lida.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Djurskyddet missköts
Länsstyrelsen fullgör inte djurskyddet
Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet

SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, KvP, AB, AB, AB, AB, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS

tisdag 24 november 2009

Artikel: SD inga martyrer


Katarina Ausenius och jag får i dag den här debattartikeln publicerad i Kristianstadsbladet. Katarina är Islamolog och driver företaget Minaret Consulting.

"Den 22 oktober 2009 samlades demonstranter utanför brittiska BBC:s tv-hus för att protestera mot nationalistledaren Nick Griffins medverkan i ett debattprogram. BNP-ledaren själv tackade etablissemanget för dess "dumhet". - Jag tackar den politiska klassen och deras allierade för att ha varit så dumma. Den enorma uppståndelse som skapats runt det här har fört oss upp på en helt ny nivå av politiskt erkännande, påstod partiledaren.

I Sverige riskerar vi att få se liknande scenario vad gäller Sverigedemokraterna (SD). Bråket om en tidnings beslut att publicera en debattartikel av SD-ledaren Jimmy Åkesson har fått orimliga proportioner som bara gynnar SD. När etablissemanget diskuterar om det är rätt att SD får synas i debatten och om hur partiet kan utestängas frodas martyrskapet. Medan SD:s motståndare är i luven på varandra och anmälningar görs till höger och vänster sitter säkert partiledare Åkesson och småflinar medan han räknar in röster från väljare som vill knäppa ett högfärdigt etablissemang på näsan. Vi anser att detta är att göra det pinsamt enkelt för SD. I stället borde all denna energi läggas på att bemöta SD och deras politiska budskap. De ska besegras i öppen debatt om värderingar och politisk agenda.

Att SD får relativt stort stöd i opinionen måste tolkas som att SD:s problembeskrivning av många uppfattas som relevant, och att de etablerade partierna inte på ett trovärdigt sätt lyckas visa att man har lösningarna. Det i sig behöver inte vara negativt men blir det eftersom Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt missnöjesparti som bygger sina framgångar på att skrupelfritt skylla i stort sett alla missförhållanden i samhället på invandringen. Därför är det viktigt, inte minst för oss moderater, att analysera och förstå SD:s problembeskrivning så att vi utifrån våra värderingar kan bemöta deras främlingsfientliga politiska agenda.

Vi är övertygade om att synas SD:s politik i sömmarna och debatteras öppet kommer deras väljarstöd inte att räcka till för att ta plats i Riksdagen. Men tillåts de att odla ett martyrskap istället för att försvara sin politik är risken stor att de står som vågmästare efter nästa års val."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SDS, SvD, AB

måndag 23 november 2009

Tandlöst styre (S, V, MP) i Malmö

Återigen skriver Sydsvenskan om att Malmö stad inte gör någonting åt problemen med aggressiva hundar. Den rödgröna koalitionen (S, V, MP) har trots många års beredning av frågan inte lyckats presentera ett trovärdigt förslag till lösning. Frågan kommer inom kort upp i Tekniska nämnden och dess ordförande Emmanuel Morfiadakis säger "Vi är inte beredda att införa koppeltvång.". Det tycker jag i och för sig är bra! Men det får inte innebära att man inte gör någonting alls. Fast detta tycks vara ytterligare en fråga där den rödgröna koalitionen (S, V, MP) visar sin bristande förmåga att styra och leda Malmö.

Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom ett allmänt koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.

För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppelförbud.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Jag vill att Malmö stad ska kräva att Staten inför en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

fredag 20 november 2009

Insändare: Förbättra trafikmiljön


Tillsammans med Anna Gustafsson (M), som är ersättare i Malmö kommunfullmäktige, fick jag den här insändaren publicerad i Skånska Dagbladet i dag.

"Vi vill att Malmö ska fortsätta att vara en attraktiv stad för boende, verksamma och besökande. Vi är dock oroade för att det nu hotas av den rödgröna kartellens (S, V, MP) ökande och aggressiva bilhat. Deras strategi är att göra ägandet och användandet av bilar allt kostsammare och allt krångligare med ständigt ökande avgifter och ständigt nya förbud. Många olika faktorer är viktiga för en stads attraktivitet. Den ska vara tillgänglig och välkomnande för boende, verksamma och besökande även när de väljer att vara bilister. Vi vill också att trafikmiljön i Malmö ska förbättras men den önskan bygger inte på bilhat utan på att vi vill bibehålla och öka stadens dragningskraft.När de rödgröna (S, V, MP) i Malmö talar om hur de vill förändra trafikmiljön i staden handlar det mycket om hur det ska göras svårare för bilisterna att ta sig fram och om hur de på olika sätt vill göra det dyrare att använda bilen. Med bland annat fler fartdämpande gupp och högre parkeringsavgifter vill de rödgröna piska fram sin vilja.

Vi däremot, föredrar att förbättra trafikmiljön med positiva åtgärder. Vi vill se förbättringar av både gång- och cykelvägarna samt av kollektivtrafiken så att trafikanter, när de har möjlighet, frivilligt väljer bort bilen. Det ska vara säkert att gå och cykla i Malmö. Även kollektivtrafiken ska vara trygg men också bekväm, fräsch och tillgänglig. Alternativen till bilen måste vara så attraktiva att bilen inte väljs av slentrian. Det finns mycket kvar att göra för att nå dit.


För att få flyt i trafikflödena anser vi att modern teknik som samordnade trafiksignaler, t ex grön våg, måste byggas ut och förfinas. Forskningen går framåt och det finns ofta smarta lösningar på de trängselproblem som uppstår på en del platser i Malmö. Förutom samordnade trafiksignaler kan korsningar byggas om smart så att de sväljer trafiken effektivare.


Vi menar också att Malmö stad självklart ska vara föregångare genom att de bilar som används inom den kommunala verksamheten ska vara miljöbilar."

onsdag 18 november 2009

Säkerställ soldaternas sjukvård

I dag rapporteras i media att det finns brister i akutsjukvården för de svenska soldaterna i Afghanistan. Det tycker jag låter oroande. Ska de svenska trupperna kunna utföra sina viktiga uppgifter på bästa sätt måste de veta att det finns kvalificerad sjukvård snabbt på plats vid skador. Därför måste åtgärder som säkerställer akutsjukvården prioriteras skyndsamt.

Väl fungerande internationell militär hjälp är avgörande för det afghanska folkets strävan att bygga upp ett fungerande land. Utan det militära stödet hade talibanerna fortfarande styrt landet och förtryckt sin befolkning. Inte minst kvinnorna och flickorna blir offer under islamisternas medeltida människosyn. Men även för oss som lever långt bort från de afghanska bergen spelar det som händer där stor roll. Utan det internationella militära stödet hade terrorgrupper ostört kunnat planera och träna för attentat. Attentat där civila västerlänningar, vars fria livsstil islamisterna hatar, är målet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Soldaterna skyddar även friheten här
Sverige kvar i Afghanistan!

AB

tisdag 17 november 2009

TV4: Intervjuad om e-demokrati

I dag har jag blivit intervjuad av TV4 om Malmö stads två e-demokratiprojekt Malmöpanelen och Malmöinitiativet. Skälet är att jag varit med som ledamot i e-beredningen när projekten skapades och är ledamot i Styrgruppen för demokratiutveckling som nu är projektens styrgrupp.

Jag svarade att jag tycker att Malmöpanelen fungerar bra och förbättrar politikernas beslutsunderlag.

Vidare berättade jag att jag är missnöjd med hur Malmöinitiativet utvecklats. Det kom igång innan alla tekniska frågor var lösta och dessa problem kvarstår. Vi är överens i styrgruppen men förvaltningen genomför inte våra beslut. För mig som oppositionspolitiker är det frustrerande att på mötena få som jag vill men att det sedan inte genomförs.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
E-satsningar ger säkert effekter - men vilka?

Insändare: Tillåt skolavslutningar i kyrkan


Anette Clair (M), som är ersättare i Malmö kommunfullmäktige, och jag har fått den här insändaren publicerad.
17/11/09 i Sydsvenskan
18/11/09 i Skånska Dagbladet

"Vi noterar att skolorna i Malmö allt mer väljer bort traditionen med avslutning i kyrkan. Skälet är att man vill ta hänsyn till elever som har annan bakgrund än ”svensk”. Vi anser att detta är en olycklig och missriktad välvilja, och i värsta fall spär den bara på främlingsfientligheten. Det är viktigt med återkommande ceremonier som har sina rötter i tradition, och som barnen kan dela och jämföra med kompisars och äldre släktingars och vänners. Vi vet att traditioner som avslutningar i kyrkan är viktiga för många malmöbor. För barn som inte vuxit upp med traditionerna kan firandet bli en viktig del av integreringen och borde inte behöva ses som något hotfullt. Självklart ska inga barn tvingas till kyrkan eller utsättas för andra situationer som kan strida mot religion och värderingar, utan det ska finnas alternativ."

måndag 16 november 2009

Skapa fjärrvärmekonkurrens!

I en debattartikel i Sydsvenskan argumenteras för att fjärrvärmenäten i Malmö och Lund ska byggas samman så att energin i det naturgaseldade kraftvärmeverket Öresundsverket i Malmö ska kunna tas tillvara bättre.

Ja, fjärrvärmen behöver effektiviseras inte minst för att kunderna ska kunna få bästa möjliga pris och service. Problemet är att fjärrvärmemarknaden består av lokala monopol och det saknas konkurrens. I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare.
Därför borde fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens på samma sätt som el- och telenäten vilket jag har skrivit om tidigare.

Förra året fick jag med mig en enig miljönämnd att uttala att den vill att fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens så att olika energiproducenter kan sälja direkt till slutkund via samma nät.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Avreglera fjärrvärmen!
Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

söndag 15 november 2009

Lutar åt en femklöverregering

I dagens opinionsundersökning går SD kraftigt framåt och når 5,8%. Noterar också att MP ökar med över två %-enheter  till 9,7% samtidigt som S tappar lika mycket. Det röda blocket (S+V) når 39,2% medan Alliansen (M+FP+C+KD) samlar 44%.

Skulle nästa års val utfalla som den här undersökningen lutar det åt att Sverige får en femklöverregering (M+FP+C+KD+MP).

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SvD, SDS, DN, Aftonbladet, SvD, SvD, DN, DN

lördag 14 november 2009

Oförändrat uttag av vägtrafikskatter

Jag noterar att Sydsvenskan skriver om Hollands nya modell för beskattning av vägtrafiken. Syftet är att minska koldioxidutsläppen med tio procent och trafikstockningarna till hälften.

Förra hösten var jag med i en liten delegation från Region Skånes moderater som tittade på just Hollands nya vägtrafikbeskattning. Det främsta och helt avgörande skälet till förändringen av beskattningen är trängseln på de holländska vägarna som orsaker mycket stora samhällsekonomiska kostnader. En utgångspunkt när man utformade det nya systemet var att det totala skatteuttaget från vägtrafiken inte skulle öka. Nu blir det så att den som kör i rusningstid och mycket betalar mer än den som kör utanför rusningstid och lite. Den som låter bilen stå i garaget betalar ingen skatt alls på sitt bilinnehav.

Det talas i Sverige om att en kilometerskatt kanske borde införas. Som jag ser det är en förutsättning för att det ska bli aktuellt att man ser på det totala skatteuttaget på samma sätt som i Holland. Alltså att det inte ska öka. Jag menar också att det är viktigt att skatteinkomsterna går tillbaka till vägtrafiken så att standard och underhåll på vägarna kan skötas kontinuerligt.

Regleringar ger köer och svarthandel

Sydsvenskan rapporterar att Regeringen föreslår att det inte heller framöver blir marknadshyror för bostäder. Det tycker jag är mycket tråkigt. Ingen marknad mår bra av att vara reglerad. På den svenska bostadsmarknaden är det tydligaste problemet att det är mycket svårt att hitta en hyresbostad i attraktivt läge. Få vill bygga nya hyresbostäder eftersom det är svårt att få tillräckligt bra avkastning på investeringen och de som lyckas att få tag i en drar sig för att lämna den. Marknaden stelnar och blir både svart och korrupt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Synd att hyresrätten är hotad
Fel värdering ger köer och bostadsbrist
Rädda hyresrätten! Betala vad det kostar.

fredag 13 november 2009

Soldaterna skyddar även friheten här

Det är mycket tråkigt att flera svenska soldater skadats och en afghansk tolk dödats nyligen under tjänstgöring i ISAF-styrkan i Afghanistan. Tankarna går till dem och deras anhöriga.

Händelsen visar hur viktigt det är att det afghanska folket får även militär hjälp i sin strävan att bygga upp ett fungerande land. Utan det militära stödet hade talibanerna fortfarande styrt landet och förtryckt sin befolkning. Inte minst kvinnorna och flickorna blir offer under islamisternas medeltida människosyn. Men även för oss som lever långt bort från de afghanska bergen spelar det som händer där stor roll. Utan det internationella militära stödet hade terrorgrupper ostört kunnat planera och träna för attentat. Attentat där civila västerlänningar, vars fria livsstil islamisterna hatar, är målet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Sverige kvar i Afghanistan!

SvD, SDS, DN, SvD, AB