Sidor

måndag 28 juli 2008

FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav

Jag läser i ett TT-telegram i Sydsvenskan (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter) att FRA har anmält bloggen Henrik-Alexandersson till Justitiekanslern. Den ska ha publicerat ett dokument som anses bevisa att FRA 1996 illegalt skulle ha signalspanat på privatpersoner i kabel. FRA menar att publiceringen av det sekretesskyddade dokumentet är ett yttrandefrihetsbrott.

Jag tror att FRA gräver sin egen grav genom att vara en så aktiv aktör i debatten och opinionsbildningen om FRA-lagen. När stridsdammet en dag lägger sig finns inte tillräckligt förtroende för ett fortsatt arbete. Min gissning är att i den omarbetning av lagen som förr eller senare måste bli resultatet av kritiken försvinner FRA och ersätts av en annan myndighet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!

Försvarsministern ger sig inte. Han fortsätter, i dag under Brännpunkt i Svenska Dagbladet, att argumentera för att det är rätt att ge FRA möjlighet att massavlyssna trafiken i kommunikationskablar. Han, och Regeringen, borde i stället ta till sig av kritiken och omarbeta förslaget.

Jag har t ex skrivit om två intressanta och tänkvärda inlägg i debatten av Tomas Gür respektive Per T Ohlsson vilkas resonemang jag tycker att Regeringen borde begrunda särskilt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Kris kan vändas till historisk framgång
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

söndag 27 juli 2008

FRA-lagen: Kris kan vändas till historisk framgång

I dag är det Per T Ohlsson som i sin söndagskrönika i Sydsvenskan gör ett intressant inlägg i FRA-debatten.

Per T Ohlsson hävdar att FRA-frågans viktigaste dimension inte är politisk utan konstitutionell. Att en allvarlig brist är att Sveriges konstitutionella system saknar spärrar som t ex en författningsdomstol skulle kunna vara. Hittills har det varit en låsning i den frågan. Allianspartierna plus miljöpartiet är för medan socialdemokraterna varit bestämt emot.

Per T Ohlsson menar att FRA-debatten kan ha ruckat på detta förhållande. Han skriver "Om socialdemokraterna verkligen menar allvar när de kritiserar alliansmajoriteten för bristande respekt för den personliga integriteten, så måste de rimligen också acceptera ett starkare skydd mot majoritetsbeslut som inskränker medborgarnas fri- och rättigheter."

Jag hoppas att Per T Ohlsson får rätt. Resonemanget låter rimligt och politiskt logiskt. Om Regeringen och allianspartierna framdeles hanterar frågan skickligt kan krissituation vändas till historiskt viktig framgång. Kanske målar de beskäftiga socialdemokraterna in sig i ett hörn de inte kan ta sig ur och tvingas acceptera den författningsdomstol de varit så emot.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Bötfäll nedskräparna!

Jag tycker att det är alldeles för skräpigt i Malmö.

Många malmöbor, och många som arbetar i eller besöker staden, störs och berörs av nedskräpningen. Det ser inte bara illa ut med skräpiga gator, torg och parker utan undersökningar visar att det också påverkar människors upplevelser av trygghet och säkerhet. Malmös anseende på flera plan står på spel när nedskräpningen fortsätter.

Det har genomförts många projekt för att göra Malmö renare och snyggare. Men trots dessa massiva och kostsamma insatser så har inga varaktiga effekter uppnåtts. Malmö är fortsatt skräpigt med alla de negativa följderna det har.

Därför tycker jag att det borde införas en bot eller avgift mot nedskräpning i Malmö. Precis som det svider i plånboken för den som parkerar sin bil fel, menar jag att det ska göra det också för den som medvetet skräpar ner i staden på olika sätt.

Vi moderater lade som ett av våra förslag vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni att en sådan bot eller avgift ska införas i Malmö. Utan att frågan debatterades avslog majoriteten, s, v och mp, förslaget. Jag funderar på att lägga förslaget som en motion till Kommunfullmäktige för att få en enskild debatt i frågan. Men först har jag lagt det som ett initiativ på Malmö stads nya webbsatsning Malmöinitiativet. Så gillar du mitt förslag så gå in där och stöd det med din signatur.

Sydsvenskan (Sydsvenskan, Sydsvenskan) skriver om detta i dag.

lördag 26 juli 2008

FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ

I dagens Svenska Dagbladet analyserar Tomas Gür hur Regeringen ska ta sig ur FRA-debatten utan att omöjliggöra en ny valseger 2010 och utan att skada den svenska underrättelsetjänsten.

Under min tid på Timbro hade jag förmånen att samarbeta med Tomas Gür vid några tillfällen. Han är en fristående skarp tänkare som jag har mycket stor respekt för. Därför tycker jag att det är intressant när han skriver om FRA-debatten som engagerar mig mycket.

Tomas Gürs slutsats är att Regeringen kan krångla sig ur situationen, man genom sin oskicklighet försatt sig i, genom att arbeta om FRA-lagen i enlighet med utslag i Europadomstolen i liknande fall och i enlighet med den kritik som kommit från Centrum för Rättvisa.

Jag vet inte hur långt en sådan omarbetning skulle nå men den skulle i alla fall mjuka upp den låsning som blivit mellan Regeringen och lagens kritiker. Regeringen skulle visa god vilja och en process som kan leda till en för alla godtagbar lösning skulle kunna uppnås. För visst är det precis som Tomas Gür skriver: "Det är bland borgerlighetens opinionsbildare som såväl motståndet som demoraliseringen är som mest märkbar. Och det är dessa grästoppar som i valkampanjen 2010 ska gå ut bland väljarna och argumentera för fyra år till med Reinfeldt som statsminister. Lyckas inte alliansregeringen landa debatten om FRA-lagen på ett för den interna borgerliga kritikerkåren tillfredsställande sätt, är det ingen vild gissning att dessa tyckare och pratare inte kommer att vara vidare entusiastiska i mötet med väljarna."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

fredag 25 juli 2008

Sprutbyte är bra!

Jag vet inte om det hänt tidigare. Att jag stött delar av ett utspel som vänstersocialdemokraten Ylva Johansson gjort. Men så är det i dag. Hon presenterar på DN-debatt (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet) ett socialdemokratiskt fempunktsprogram för att bekämpa hiv-spridningen i Sverige. Fyra av punkterna är ganska slätstrukna och handlar om informationsspridning och översyn av smittskyddslagen.

I den intressanta punkten talar hon om att de vill införa ett sprutbytesprogram för missbrukare i Stockholms län. Det tycker jag låter klokt. Det har funnits i många år i Malmö och varit mycket framgångsrikt. Ingen i programmet har smittats av hiv de senaste sju åren samtidigt som smittspridningen varit störst bland sprutnarkomaner i Stockholm.

De som är emot sprutbytesprogram hävdar att det legitimerar och ökar knarkandet. Det tror jag inte alls att det gör. Jag tror inte att en enda individ hamnat i eller fortsatt sitt missbruk på grund av sprutbytesprogram. Däremot vet jag flera tagit sig ur sitt missbruk tack vare programmet. För att lyckas med att sluta knarka är det mycket som måste stämma överens samtidigt. Sprutbytesprogrammet gör att missbrukarna regelbundet träffar sjuksköterska, läkare och socialtjänst. Chanserna ökar då att missbrukaren vid ett sådant möte är motiverad att lämna sitt destruktiva leverne och direkt kan få den kvalificerade hjälp som behövs.

Jag tycker att den generella välfärdspolitiken i Sverige griper över alldeles för stora områden där individerna och familjerna i stället skulle ta mycket större eget ansvar. Det handlar om bl a förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Jag menar att staten, landstingen och kommunerna bara ska gripa in när någon verkligen behöver hjälp för att få sitt liv på rätt köl. De som är aktuella för sprutbytesprojekt tillhör just dessa som jag anser behöver och ska få det offentligas hjälp. De tillhör de mest utslagna och de mest utsatta.

Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter

Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!

Sydsvenskan rapporterade den 25 juli 2008 att den nya lag som skulle göra det enklare för polisen att omhänderta aggressiva hundar är tandlös och inte biter. Det krävs fortfarande mycket för att polisen ska kunna ta till denna åtgärd och ofta står ord mot ord. Dessutom är ett omhändertagande den sista åtgärden efter att ägaren först ålagts att hålla sin hund kopplad och/eller använda munkorg (på hunden).

Jag är inte förvånad att lagen inte haft någon nämnvärd effekt. Jag förstår polisens svårigheter att få fram tillräckligt underlag för att kunna använda de allra mest långtgående åtgärderna mot ägarna till aggressiva hundar.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

Sydsvenskan

torsdag 24 juli 2008

FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?

I dagens inlägg i FRA-debatten finns två som vill jaga ut fler i diskussionen.

Janerik Larsson, vice VD för Svenskt Näringsliv, saknar, under Aktuella frågor i Sydsvenskan, den svenska staten i debatten och svar på grundfrågan varför signalspaning behövs. En fundering han har är "FRA har utvecklats och expanderat under många års socialdemokratiskt regeringsinnehav. Rimligtvis har alla s-statsministrar fram till Göran Persson ansett att FRA gjort viktiga insatser. Varför är det så tyst om den saken nu?"

Under Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver den säkerhetspolitiske forskaren vid Uppsala universitet Fredrik Bynander. Han menar att försvarsministern måste motivera att underrättelsebehovet finns och kan försvarsministern inte det bör FRA-lagens motståndare gås tillmötes.

Jag kan också sakna FRA-lagens förespråkare i debatten. Framförallt i sammanhang där de sakligt argumenterar. Det har mest blivit passiva inlägg där man frenetiskt motar bort motståndarargumenten och hafsigt presenterar egna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

onsdag 23 juli 2008

Insändare: Kommunen konkurrerar med riktiga företag

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Malmö Anders Rubin har svarat på en insändare av mig i Kvällsposten. Han skriver att det är en gåta varifrån jag fått uppgifterna att den kommunala verksamheten Skolrestauranger gjort underskott de senaste tre åren. Jag har mejlat in denna replik:

"Kommunalrådet Anders Rubin (s) hävdar att jag har fel när jag skriver att Skolrestauranger, som är en verksamhet inom den kommunala Serviceförvaltningen, gått med underskott de senaste tre åren. Var jag fått det ifrån är en gåta för Anders Rubin. Gåtans lösning är Serviceförvaltningens egna årsrapporter. Där står det: 2005: -1,4 miljoner, 2006: -2,0 miljoner, 2007: -3,1 miljoner. Alltså har skattebetalarna, åtminstone de tre senaste åren, tvingats skjuta till pengar.

Problemet med detta är att Skolrestauranger inte bara är en intern kommunal verksamhet utan att den också konkurrerar med riktiga företag på den öppna marknaden. Skolrestauranger tar alltså mindre betalt för måltiderna än vad det kostar dem att tillverka. Så kan den göra som har skattebetalarnas pengar i ryggen. De privata företagen man konkurrerar med kan inte som kommunen tvångstaxera någon utan måste bygga på frivilliga pengar. Och det är just därför offentliga och privata verksamheter aldrig konkurrerar på lika villkor."

FRA-lagen: Motståndet vinner terräng

Debatten om FRA-lagen fortsätter i dag.

FRA själv går ut och ger exempel på vilken nytta deras signalspaning gjort (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet). Det är intressanta exempel men ger inga argument till försvar för den nya FRA-lagen som ska möjliggöra massavlyssning av kabeltrafik.

Anders Wijkman, som i går var med och bildade det borgerliga nätverket mot FRA-lagen, uttalar sig i dag i Svenska Dagbladet. Han tar upp viktiga erfarenheter från USA: "Vi får inte vara naiva. Där har det skett omfattande avlyssning av medborgare och hundratals personer har frihetsberövats utan rättsprövning. Det visar hur lätt ett demokratiskt samhälle kan öppna upp för missbruk om man inte är på sin vakt."

Birgitta Ohlsson fortsätter i dag sitt replikskifte med FRA-chefen under Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Där tar hon bl a upp att försvararna av FRA-lagen ofta berättar hur väl avgränsad den nya signalspaningen i kablar ska vara. Vad som får göras, och framförallt, vad som inte får göras. Birgitta Ohlsson jämför med PKU-registret som ursprungligen skapades endast för forskning men som nu föreslås få nya användningsområden. Hon skriver att samma sak kan hända med den enorma övervakningsapparat som FRA-lagen skapar. Det är ett viktigt exempel som visar att oavsett dagens beslutsfattares goda intentioner kan ett välkontrollerat steg i dag bli avstampet för nya steg in i användningsområden man från början inte tänkt sig.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

tisdag 22 juli 2008

Insändare: Bilen, ett redskap för frihet

I gårdagens Sydsvenskan svarar miljöpartisten Anders Törnblad på en tidigare insändare av mig. Jag har mejlat in denna replik:

"Miljöpartisten Anders Törnblad skriver att jag som moderat inte förnekar mig när jag tycker att Malmö stad ska invänta konsekvenserna av Citytunneln innan stora resurser läggs på trafikförändringar. Det tar jag som beröm. Vi moderater är rädda om skattebetalarnas pengar och vill inte slösa bort dem på kortsiktiga och kostsamma symbolhandlingar.

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg håller jag med om att luftkvaliteten på sina håll i Malmö är ett problem och jag vill se avhjälpande åtgärder. I den delen finns ingen skillnad även om Anders Törnblad försöker lura i malmöborna det. Men, en skillnad som finns ligger alltså i att jag innan stora satsningar vill se effekterna av Citytunneln. Helt klart är att effekterna av tunneln blir stora men ingen kan med stor säkerhet säga vilka de blir. Att då satsa stora pengar på insatser som endast kommer att få effekt något enstaka år tycker jag är oansvarigt. Anders Törnblad skriver att ett införande av trängselavgifter i Malmö är billigt och effektivt. Men det stämmer inte med de erfarenheter man har från Stockholm och London som han hänvisar till. Det kostar mycket pengar att rigga ett system.

För att på kort sikt få ner luftföroreningarna till acceptabla nivåer vill jag se enklare begränsningar i utsatta områden för t ex tung trafik som, enligt experter, är de viktigaste bovarna när det gäller de utsläpp som är akut mest problematiska. Den åtgärden kommenterar inte ens Anders Törnblad. Men jag anar att det beror på att en sådan begränsning inte påverkar personbilar som en del miljöpartister och många socialister är rabiatiskt fientliga till. Problemet för dem är inte luftföroreningar, buller, trängsel eller personskador utan själva bilen som står för individualism, möjligheter och frihet.

Just för att bilen är så viktig och värdefull för så många malmöbor vill jag att bilen ska fungera även i en modern stad. Bränslet måste bli sådant att utsläppens skadliga effekter minimeras, bullret från bilarna måste minska så att vi kan ha trafikerade gator och passager även där människor ska sova och bo samt trafikreglerna, och acceptansen för dem, måste utvecklas. Personligen är jag inte emot trängselavgifter. Det är ju en intressant marknadslösning där bilisterna får betala för utrymmet på gatorna. Men ännu så länge har vi inte nått sådana nivåer på trängseln i Malmö att den motiverar en så omfattande investering. Jag tror att det dröjer många år till.

Bilen ska inte förbjudas eller göras så dyr att bara de rikaste har råd med den utan utvecklas så att den fungerar i ett modernt samhälle och kan fortsätta vara ett fantastiskt frihetsredskap för den stora mängden människor."

FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras

dagens DN-debatt (kommenteras i Sydsvenskan och Svenska Dagbladet) lanserar "femton tunga borgerliga politiker" ett nätverk mot FRA-lagen. Nätverket uppmanar regeringen att riva upp lagen innan den träder i kraft och vill att en parlamentarisk utredning får till uppgift att ta fram en signalspaning som är acceptabel från integritetssynpunkt.

Ett bra initiativ tycker jag. Utöver den oacceptabla urskillningslösa massavlyssningen pekar man också på problemet i lagen att "Den som blir felaktigt granskad av FRA kommer aldrig att få reda på detta och ännu mindre kunna beviljas skadestånd i efterhand." vilket jag tycker är en mycket viktig brist som måste åtgärdas i ett framtida nytt förslag.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

lördag 19 juli 2008

FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet

De sex folkpartistiska riksdagsledamöternas krav för att ställa sig bakom FRA-lagen, att det måste föreligga brottsmisstanke för avlyssning, fick snabbt underkänt av försvarsminister Sten Tolgfors. Dagens huvudledare i Sydsvenskan uttrycker förståelse för försvarsministern och frågar sig "Hur skall FRA kunna massavlyssna datatrafik om myndigheten först måste presentera misstanke om brott? Hur realistiskt är det?"

Det är antagligen inte alls realistiskt och därför ska det inte heller förekomma någon massavlyssning!

Svenska Dagbladet skriver också om detta på ledarplats i dag.
Så även Dagens Nyheter.

Jag vill också rekommendera Göran Skyttes krönika i dagens Svenska Dagbladet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

fredag 18 juli 2008

What´s next? Vad kommer efter FRA-förslaget?

Författaren Per Ström skriver i dag under Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Per Ström menar att FRA-debatten bara är ett steg av många som gör ingrepp i den personliga integriteten. Han listar kommande steg som ha hoppas får samma uppmärksamhet som FRA-lagen.

Jag tycker hans inlägg är viktigt. Vi får inte stirra oss blinda på FRA-förslaget utan vara uppmärksamma, och beredda att mobilisera, när det dyker upp nya idéer om hur medborgarna kan övervakas.

Vinande piskor (mp)

Den miljöpartistiska (tidigare vänsterpartistiska) riksdagsledamoten Karin Svensson Smith vill enligt Sydsvenskan minska lastbilstrafiken på det svenska vägnätet. Det behöver inte vara något fel i det. Det skulle kanske vara bra för miljön och det skulle definitivt öka säkerheten på vägarna. Säkert kan åkerinäringen bli effektivare. Vad jag vänder mig mot är Svensson Smiths krav som hon kallar morötter och att hon fokuserar fel.

Svensson Smith vill bl a införa lastbilsfria perioder, minska lastbilarnas maxvikt och införa kilometerskatt för lastbilar. Detta för att försämra lastbilarnas konkurrenskraft. Och det kallar hon för morötter! Det är ju piskor som viner.

Detta är ett exempel på de problem som hela tiden kommer upp när klimathotet får styra den politiska agendan. Klimathotet får stå som argument mot sådant som egentligen ogillas av andra skäl. Om lastbilstrafiken ses som ett problem utifrån klimathotet är det ju bränslet man ska ge sig på. Och då är jag säker på att det är mer framgångsrikt att locka med mumsiga morötter än att hota med svidande piskor.

FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte

Sex folkpartistiska riksdagsledamöter säger enligt Sydsvenskan och Dagens Nyheter att de kommer att rösta nej till Regeringens FRA-lagförslag när det behandlas igen i Riksdagen till hösten. De vill inte avskaffa FRA-lagen helt men kräver att det måste finnas misstanke om brott för att avlyssning ska få ske.

Det är bra. Det skulle vara ett viktigt steg. Men för att ett godkännande alls ska kunna bli aktuellt måste lagen också garantera att avlyssnade blir informerade i efterhand och att de som blivit avlyssnade utan rimliga skäl, ska kunna tilldelas skadestånd.

Nu hoppas jag att dessa riksdagsledamöter står pall, skruvar upp sina krav ytterligare och att vi slipper hulkande ledamöter i talarstolen den här gången.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

torsdag 17 juli 2008

FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme

Under Aktuella frågor i dagens Sydsvenskan skriver en professor i informationsteknologi att FRA-lagen inte innebär någon märkbart ökad risk mot den personliga integriteten. Det låter ju intressant. Hur har professorn kommit fram till det? Visar professorn med vetenskapen som grund att de utlovade kontrollmekanismerna kommer att fungera nästintill felfritt? Nej, inte alls.

I sin artikel argumenterar professorn inte emot den kritik som varnar för att FRA-lagen kommer att kränka den personliga integriteten. Men professorn menar att det redan samlas in så mycket information av inte minst kriminella att FRA-lagens betydelse i dessa hänseenden är försumbar.

Ja, vad ska man säga? För mig är det självklart att man inte kan försvara att staten, utan brottsmisstanke, ska avlyssna sina medborgare med att kriminella aktörer ändå praktiserar det så det spelar ingen roll om staten också gör det. Tänk om man skulle resonera likadant avseende rättsskipningen! "Inom kriminella kretsar är fysisk bestraffning utbredd så det är ok om staten gör likadant." Så ska vi natutligtvis inte ha det utan staten ska alltid motarbeta kränkningar av den personliga integriteten, såväl som fysisk bestraffning.

I stället för att med stor ihärdighet göra det möjligt för staten att utan brottsmisstanke avlyssna landets medborgare borde Regeringen satsa på att bekämpa bl a all den kriminalitet som professorn beskriver i artikeln.

onsdag 16 juli 2008

Våld och mord metoder för arbetarrörelsen?

I dagens Sydsvenskan publiceras en insändare om Amatheamordet och jag har sänt in en reaktion till debattredaktionen:

"Insändarskribenten gör sig i sin insändare till uttolkare av arbetarrörelsens värderingar. Jag vet inte hur representativ han är men hans slutsats tycker jag är oroväckande.

Apropå de brittiska arbetarna som bodde på skeppet Amalthea när Anton Nilson och hans kumpaner utförde sitt mord skriver insändarskribenten att s k strejkbrytare aldrig kan vara oskyldiga. Han skriver vidare att Anton Nilson m fl kämpade för drägliga villkor och mat för dagen. För det första är s k strejkbryteri ingen olaglig handling av den arbetstagare som utför arbete. Möjligen kan det i dag vara ett avtalsbrott från arbetsgivarens sida men det gällde knappast 1908. Alltså är det missvisande att tala om skyldiga eller icke. För det andra kämpade även de brittiska arbetarna för drägliga villkor och mat för dagen när de tog arbete i Malmö. Socialister av olika nyans brukar tala om internationell solidaritet men i praktiken gällde det tydligen lika lite 1908 som i dag. Jämför t ex Vaxholm där fackföreningsombudsmän stod och skanderade "go home" till baltiska byggnadsarbetare.

Insändarskribenten hävdar att Anton Nilson och hans medbrottslingar genom sitt handlande visade att de delade arbetarrörelsens värderingar. Jag tycker att denna slutsats är oroväckande. Menar insändarskribenten att våld och mord som aktionsmetod är en del av arbetarrörelsens värderingar?"

Se även andra inlägg, inlägg på denna blogg.

måndag 14 juli 2008

FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdagsomröstning

DN debatt (refereras i Sydsvenskan, Sydsvenskan) skriver i dag tre tidigare folkpartistiska partiledare tillsammans med fyra nuvarande folkpartistiska riksdagsledamöter en uppmaning till Regeringen att ta till sig av kritiken mot FRA-lagen. Jag har inget att direkt invända mot det de skriver. De tar upp flera viktiga punkter som även jag tycker att Regeringen borde fundera närmare på.

Det jag reagerar på är att tre av riksdagsledamöterna vid omröstningen i Riksdagen inte röstade i linje med vad de nu skriver under på. En var frånvarande, en avstod och en röstade ja till förslaget. De framför en åsikt i debattartiklar och andra medieuttalanden, men röstar för en annan i Riksdagen.

söndag 13 juli 2008

Insändare: Företag utkonkurreras m h a skattepengar

Kommunalrådet Anders Rubin (s) har skrivit en debattartikel i dagens Skånska Dagbladet. Med anledning av den har skickat denna insändare till Malmötidningarnas insändarsidor:

"I ett uttalande om den kommunala verksamheten Malmö skolrestauranger irriterar sig kommunalrådet Anders Rubin (s) på att kritiker tycker att det är fel att en kommunal verksamhet konkurrerar med privata. "Men om nu verksamheten inte var effektiv och konkurrenskraftig hur kan då privata kunder alls välja denna service?" frågar han. Svaret hittar man i Malmö skolrestaurangers ekonomiska redovisning. 2005: -1,35 miljoner, 2006: -2 miljoner, 2007: -3,1 miljoner. Åtminstone de tre senaste åren har skattebetalarna tvingats skjuta till pengar. Klart att det är lätt att konkurrera när man inte täcker sina kostnader. Så var det med den effektiviteten och konkurrenskraften. Malmö skolrestauranger tar mindre betalt för måltiderna än vad det kostar dem att tillverka. Så kan den göra som har skattebetalarnas pengar i ryggen. Privata företag kan inte som kommunen tvångstaxera någon utan måste bygga på frivilliga pengar. Och det är just därför offentliga och privata verksamheter aldrig konkurrerar på lika villkor."

lördag 12 juli 2008

Tvinga hundägare till ansvar!

Det är lika förtvivlat gräsligt och hemskt varje gång det händer. Att en hund biter ihjäl en annan hund, eller svårt skadar eller till och med dödar en människa. I dag har det hänt igen. Sydsvenskan skriver om en lösspringande rottweiler som attackerade en kvinna och hennes tax. Det slutade med att taxen blev ihjälbiten och kvinnan skadad i handen. Jag lider med den drabbade kvinnan.

Måste sådant verkligen behöva hända? Jag vet inget om detaljerna i det som hänt i dag men olyckor kan alltid hända och det finns inga rimliga åtgärder som utesluter allt. Men det kunde definitivt göras mer. Jag har skrivit om den här saken tidigare och jag tror alltså inte på att ett koppeltvång skulle ha någon stor effekt. Däremot skulle jag vilja att det infördes en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. En sådan skulle sätta en hårdare press på alla, och inte minst på oseriösa, hundägare att antingen skärpa sig, välja en lämpligare hundras eller helt enkelt avstå från att ha hund.

Läs här där jag utvecklar mina tankar om detta.

AB

fredag 11 juli 2008

Mördarhyllningarna måste bort!

I söndags skrev jag om mördaren Anton Nilson som för hundra år sedan genom ett bombattentat dödade en brittisk arbetare och svårt skadade flera andra. Jag vänder mig mot dem som på olika sätt hyllar hans dåd som en "kamp för arbete, frihet och bröd". Ja, så står det faktiskt på den skylt som Malmö Ungsocialistiska klubb placerat på kajen vid platsen för illgärningen.

I dag skriver Sydsvenskan om skyltarna som monterats utan kommunens samtycke. Förutom den svenska skylten är det en på italienska från anarkistiska marmorarbetare i Carrarra.

För mig är det självklart att skyltarna ska bort. En av kommunens tjänstemän säger att så länge skyltarna inte stör kommunens anläggning och inte är "anstötande" så låter kommunen de vara. Han låter sig också imponeras av att skyltarna är välgjorda. Nu är ju faktiskt den svenska skylten direkt anstötlig när den hyllar mördare, så den måste tas bort omedelbart. Den italienska texten kan jag inte bedöma men det förutsätter jag att kommunen gör.

Sydsvenskan skriver också om kommunens egna minnesplatta som avtäckts i dag.
Sydsvenskan kommenterar också på ledarplats.
Även en artikel på kultursidorna i Sydsvenskan.
Se även andra inlägg, inlägg på denna blogg.

torsdag 10 juli 2008

Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

Så här långt har årets Tour de France varit extra roligt och intressant att följa. En svensk hänger med i toppen (Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan) även efter tempolopp och de första bergen.

Tour de France är ett av världens största och mest exponerade årliga evenemang. Och visst är det ett sprakande skådespel med ett utstuderat smart upplägg som ger nya dramer nästan varje dag under tre veckor. Har man en gång väl fastnat vill man gärna ha en tv inom räckhåll dessa sommarveckor.

Jag har under några år funderat på en ganska tokig idé; en Tour de France-etapp på sträckningen Köpenhamn-Bron-Malmö-Skåne-Bron-Köpenhamn. Den är inte fullt så tokig som den först låter. Tour de France-etapper går då och då i andra länder. Främst i de direkta grannländerna men även på de Brittiska öarna.

Danmark är sedan gammalt ett stort cykelsportland. Sverige har varit det för många år sedan och intresset har ökat igen de senaste åren. Det skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra regionen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn. Jag tycker att det är en mycket attraktiv tanke, en dröm.

Jag har tagit upp idén några gånger med personer med rätt ansvar och inflytande. Än så länge har jag inte lyckats förankra den. Men nu när idéer om OS eller fotbolls-VM i regionen lyfts då och då tycker jag att man ska tänka Tour de France i stället. Det passar enligt min mening bättre in. Det är hanterbart och ger unika möjligheter att marknadsföra regionen.

Fel förbjuda opinionsmätningar veckan före val

Enligt Sydsvenskan vill 39 procent av riksdagsledamöterna förbjuda opinionsundersökningar under veckan före valdagen. Undersökningen har gjorts av Göteborgs universitet och en forskare där säger att de argument som brukar framföras är att opinionsmätningar kan påverka valutgången och väljarna och att det kan ske på ett irrationellt sätt.

Jag menar att det vore fel att förbjuda opinionsundersökningar i samband med val.

För det första måste man då fundera på vad som mer påverkar valutgången och på vilka sätt. Vilka sätt är önskvärda? Vilka är det inte? Den processen kan jag inte se sluta lyckligt. Den hör inte hemma i ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle.

För det andra tycker jag att det är bra med opinionsundersökningar när väljarna ska bestämma sig. Det är en del av beslutsunderlaget. T ex, har man tänkt rösta på ett parti som det visar sig inte har en chans att komma över spärren kan man använda sin röst bättre, eller, om ett koalitionsparti till ens förstahandsval ligger på gränsen för spärren kan man lägga sin röst där.

Jag är säker på att väljarna tillräckligt klokt kan väga in opinionsmätningar, och de fallgropar de medför, i sitt beslutsunderlag.

Insändare: Oärligt (s, v, mp) lova sänkta busspriser

I dagens Sydsvenskan svarar kommunalrådet Anders Rubin (s) på en insändare jag fått publicerad tidigare. Jag har sänt in en replik:

"Jag håller med kommunalrådet Anders Rubin (s) att det vore bra om hela Malmö vore en sammanhållen taxezon i kollektivtrafiken och kan jag på något sätt hjälpa till att förverkliga det ställer jag upp.

Men min kritik gick ut på att den rödgröna majoritetens budget i Malmö ger intryck av att man lovar att göra staden till en enda taxezon. Att även resande till och från Oxie och Tygelsjö ska åka till samma pris som andra inom stadens gränser. Men (s), (v) och (mp) har inte avsatt en enda krona i budgeten för detta. Det tycker jag är oärligt eftersom de lösningar man hittills pratat om kommer att kosta Malmö stad många tiotals miljoner kronor."

onsdag 9 juli 2008

Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen

I dag skriver åtta ledande it-direktörer på DN-debatt om FRA-lagens konsekvenser för deras bransch. Sverige har varit ett spjutspetsland för it-teknologi. Inte minst därför att vi svenskar tydligen är väldigt hågade att prova på ny teknik och nya tjänster. Sverige har helt enkelt haft ett mycket gott rykte i branschen. Ska man lyssna på de åtta it-direktörerna, och det ska man nog, riskerar detta goda rykte att sargas svårt av FRA-lagen.

För mig räcker i och för sig de allvarliga integritetskränkningarna i FRA-lagen för att jag vill se den upphävd. Men it-direktörernas inlägg är också i sig själva starka och ger goda skäl att ifrågasätta lagen.

tisdag 8 juli 2008

Bort med subventionerna - låt marknaden styra!

Enligt Sydsvenskan vill EU-kommissionen lägga nära två miljarder kronor årligen på att skolorna i medlemsländerna ska tilldelas gratis frukt och grönt. Hälften av pengarna ska medlemsländerna stå för själva. Det tycks vara ett sätt att ta hand om överproduktion eftersom frukten och grönsakerna annars hade förstörts. Jag antar att det är en del av EU:s absurda jordbruksstöd.

För det första borde jordbrukssubventionerna omedelbart avskaffas och marknaden få styra även den näringen. För det andra ska inte EU syssla med sådan detaljstyrning som det innebär när man vill bestämma om frukttilldelning till skolorna. EU ska hålla sig till beslut som måste tas på överstatlig nivå.

FRA-lagen: Inte bättre med (s)

I dag har försvarsminister Sten Tolgfors (m) pratat FRA i Almedalen. Han avvisar enligt Sydsvenskan socialdemokraternas inviter och säger: - Det är bara ett spel från deras sida. Det har han naturligtvis rätt i. Det är inte alls omöjligt att den lag han fick Riksdagen att godkänna inte är lika dålig som den socialdemokraterna hade drivit igenom om de hade haft makten.

Mona Sahlin (s) lovar att vid ett maktskifte ska FRA-lagen upphävas (Sydsvenskan). Det har hon kommit överens med miljöpartiet om säger hon. Innehållet i det uttalandet är inte det intressanta utan att vänsterpartiet inte är med på vagnen. Det lär behövas tre rödgröna partier för att erövra makten och då är endast besked alla tre är överens om intressanta.

Men Tolgfors FRA-lag är ändå så dålig att den måste upphävas. Ju förr desto bättre.

FRA-lagen: Regeringen måste backa

I sitt tal i Almedalen i går berörde Maud Olofsson FRA-lagen och ställde enligt Sydsvenskan krav på att integritetsskydd förs in i grundlagen. Det skulle väl i för sig vara bra men det är ju samma riksdagledamöter som i så fall skulle införa det skyddet som röstade igenom FRA-lagen och då kan man ju fundera på hur bra det skyddet skulle bli. Jag kan inte se Olofssons utspel som något annat än ett försök att slingra sig. Det enda rimliga vore att hon lovat att Regeringen ska föreslå att FRA-lagen upphävs.

Olofsson konstaterade också att diskussionerna om integritet kommer att fortsätta om övervakningskameror, arbetsgivarnas kontroll och vem som har tillgång till PKU-registret. Med tanke på hur hon "värnat" om den personliga integriteten i FRA-frågan känns hennes konstaterande som ett hot.

Ska Regeringen få förtroende i de här frågorna måste den backa i FRA-frågan.

söndag 6 juli 2008

Anton Nilson var en mördare och ska så benämnas

Jag blir illamående när jag läser om mördaren Anton Nilson (bl a Sydsvenskan, Sydsvenskan)som genom ett bombattentat dödade en person och allvarligt skadade flera andra i Malmö för hundra år sedan. För mig är det självklart att man måste ta avstånd från en handling som den Nilson utförde och även mot honom som person eftersom han aldrig tog avstånd utan snarare försvarade sitt illdåd och beklagade att inte fler var lika hårdföra som han själv.

Tyvärr förs det ofta fram förmildrande omständigheter och Nilsons mord och mordförsök relativiseras. Det är oacceptablet. Anton Nilson var en mördare som ansåg sig ha rätt att släcka andra männsikors liv och dessutom verkade stolt över sin gärning. Han var ingen hjälte utan en simpel brottsling.

Se även andra inlägg, inlägg på denna blogg.

Samlar information om gåsproblemen

Jag såg i gårdagens tidningar att både Skånska Dagbladet och Sydsvenskan noterar att jag varit i mejlkontakt med stadsträdgårdsmästaren om problemen som gässen i parkerna ställer till med. Jag vet att många störs och begränsas av gässen och jag samlar på mig information för att se vad som kan göras åt saken. Även om gässen är ett önskat inslag i parkmiljöerna bidrar den mängd av dem som finns i dag till att sänka parkernas upplevelsekvalitet.

fredag 4 juli 2008

Insändare: Citytunneln förändrar trafiksystemet

I en debattartikel i Sydsvenskan skriver i dag miljöpartisten Anders Törnblad att det behövs "hårdare tag" mot bilisterna i Malmö. Jag tycker att hans inlägg kommer med dålig timing; samma dag som Sydsvenskan skriver att Citytunneln kommer att invigas ett halvår tidigare än planerat. Jag skriver om detta i ett svar som jag sänt till insändarredaktionen:

"Jag håller med Anders Törnblad (mp) om att luftkvaliteten på en del ställen i Malmö är ett problem. Men jag förstår inte varför han just nu vill "sluta dalta" med bilisterna och i stället "köra lite hårda tag", som han uttrycker det. Hans hårda tag går ut på att göra delar av Malmö så otillgängligt och dyrt för bilister att de avstår. Det är stora, omfattande och omvälvande åtgärder han vill genomföra.

Jag begriper alltså inte varför han kommer med detta just nu. Samma dag som Citytunneln meddelar att tunneln kommer att invigas ett halvår före planerat. Jag har under några års tid argumenterat för att Malmö stad inte ska göra några stora trafikförändringar innan vi ser vilka konsekvenser Citytunneln får för trafiksystemet och resandeströmmarna. Det är omöjligt att förutse exakt vilka konsekvenserna blir men vi kan vara säkra på att de blir betydande och att det kommer att krävas åtgärder för att på olika sätt parera och anpassa. Därför är det inte ansvarsfullt att nu genomföra stora ombyggnader och andra kostsamma åtgärder som om bara ett par år med stor sannolikhet, till stora kostnader, måste rivas upp och ändras.

För att på kort sikt få ner luftföroreningarna till acceptabla nivåer vill jag se enklare begränsningar i utsatta områden för t ex tung trafik, som enligt experter, är de viktigaste bovarna när det gäller de utsläpp som är akut mest problematiskt."

torsdag 3 juli 2008

FRA-lagen: Kritik från alla håll

I dag, torsdag, var det demonstration i Malmö mot FRA-lagen. Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta men har läst om den i Sydsvenskan som också länkar till en film från demonstrationen som jag tittat på. Det verkar ha varit lyckat och mycket folk.

Jag kommenterade här i går Statsministerns uttalande där han menar att lagens kritiker inte förstått lagen. Jag märker att många av kritikerna är personer som inte annars kan anklagas för att vara trögtänkta ...

På tal om inte annars trögtänkta skriver journalisten och författaren Ola Wong intressant i Sydsvenskan om FRA-lagen.

Insändare: Inget heltäckande DNA-register tillgängligt för polisen!

Under Ordet i dagens Sydsvenskan tycker en skribent att polisen i sitt brottsbekämpningsarbete borde ha tillgång till ett DNA-register över medborgarna. Jag har sänt in en reaktion:

"Jag och insändarskribenten brukar oftast vara överens. Både när jag läser hans artiklar och när vi då och då träffas och diskuterar. Men när insändarskribenten skriver att han tycker att det borde vara rimligt att polisen har tillgång till ett DNA-register i brottsbekämpningsarbetet måste jag argumentera emot honom.

Insändarskribenten undrar hur det kan vara ok att bilister stoppas och alkotestas medan ett DNA-register tillgängligt för polisen uppfattas som ett oacceptabelt brott mot den personliga integriteten.

För det första håller jag med om att det för en bilist är en betydande kränkning att utan misstanke om brott bli stoppad av polisen och alkotestas. Men jag kan acceptera den kränkningen eftersom jag tycker att den som vill tillåtas köra bil och utsätta andra människor och egendom för fara måste låta sig utsättas för en del frihetsinskränkningar.

Jag uppfattar det DNA-register insändarskribenten tänker sig som ett register där alla medborgare finns med. Även medborgare som är ostraffade. Det finns alltså ingen möjlighet att undvika kränkningen. Jag menar att den som inte dömts för något brott ska inte heller behöva finnas med i ett register skapat för polisens brottsbekämpning. Även om registret omgärdas med rigorösa regler finns det där och kan missbrukas på olika sätt.

En annan kränkning som är tillåten men som jag anser inte borde vara det är när tullen stickprovsmässigt stoppar den som reser in i landet, och ställer frågor. Det är en metod att bl a upptäcka narkotika och illegal spritimport. Den kränkningen anser inte jag motiverad eftersom även om den kontrollerade bär mig sig narkotika eller illegalt importerad sprit finns ingen omedelbar fara för andra människor och egendom. Jag menar att tullen endast ska kunna stoppa och kontrollera någon om det finns misstanke om brott."

onsdag 2 juli 2008

Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?

Enligt Sydsvenskan säger Statsministern att FRA-lagens kritiker inte förstått vad den går ut på.

Vad är det vi inte har förstått? Gör inte lagen det möjligt för FRA att avlyssna all kommunikation som passerar landets gränser? Är det inte meningen att FRA sedan ska avgöra vad som är relevant för försvarsunderrättelseverksamheten? Innebär inte det i sin tur att svenskar, utan misstanke om brott, kommer att avlyssnas? De avlyssnade kommer väl inte heller att informeras om avlyssningen i efterhand och de kommer väl inte att ha möjlighet att begära upprättelse och skadestånd?

Såvitt jag förstår har jag rätt i dessa påståenden och det är bl a just det att dessa påståenden stämmer som är problemet och att jag är kritisk till lagen.

Problemet i den här saken är att Statsministern, Alliansens ledningar och nästan alla Alliansens riksdagsledamöter inte förstått hur principiellt viktig den här frågan är för liberaler. Dessutom begriper inte jag varför man satsat så mycket prestige och försvarar lagen så ihärdigt. Det finns t ex inga vallöften bakom.

tisdag 1 juli 2008

Förenkla för företagen - och sänk skatten

Enligt Sydsvenskan visar en undersökning att en stor andel politiker vill se hårdare tag mot skattefuskande företag.

Jag håller med om att det är allvarligt att konkurrensen mellan företag snedvrids när en del av dem fuskar med t ex skatten. Men jag är inte säker på att det är metoder för hårdare tag man ska koncentrera sig på att utveckla. Bättre vore att skattereglerna förenklades så att det inte fanns utrymme för fusk. Och allra bäst vore om skatterna var så låga att fusk inte lönade sig.