Sidor

fredag 4 juli 2008

Insändare: Citytunneln förändrar trafiksystemet

I en debattartikel i Sydsvenskan skriver i dag miljöpartisten Anders Törnblad att det behövs "hårdare tag" mot bilisterna i Malmö. Jag tycker att hans inlägg kommer med dålig timing; samma dag som Sydsvenskan skriver att Citytunneln kommer att invigas ett halvår tidigare än planerat. Jag skriver om detta i ett svar som jag sänt till insändarredaktionen:

"Jag håller med Anders Törnblad (mp) om att luftkvaliteten på en del ställen i Malmö är ett problem. Men jag förstår inte varför han just nu vill "sluta dalta" med bilisterna och i stället "köra lite hårda tag", som han uttrycker det. Hans hårda tag går ut på att göra delar av Malmö så otillgängligt och dyrt för bilister att de avstår. Det är stora, omfattande och omvälvande åtgärder han vill genomföra.

Jag begriper alltså inte varför han kommer med detta just nu. Samma dag som Citytunneln meddelar att tunneln kommer att invigas ett halvår före planerat. Jag har under några års tid argumenterat för att Malmö stad inte ska göra några stora trafikförändringar innan vi ser vilka konsekvenser Citytunneln får för trafiksystemet och resandeströmmarna. Det är omöjligt att förutse exakt vilka konsekvenserna blir men vi kan vara säkra på att de blir betydande och att det kommer att krävas åtgärder för att på olika sätt parera och anpassa. Därför är det inte ansvarsfullt att nu genomföra stora ombyggnader och andra kostsamma åtgärder som om bara ett par år med stor sannolikhet, till stora kostnader, måste rivas upp och ändras.

För att på kort sikt få ner luftföroreningarna till acceptabla nivåer vill jag se enklare begränsningar i utsatta områden för t ex tung trafik, som enligt experter, är de viktigaste bovarna när det gäller de utsläpp som är akut mest problematiskt."