Sidor

söndag 27 juli 2008

Bötfäll nedskräparna!

Jag tycker att det är alldeles för skräpigt i Malmö.

Många malmöbor, och många som arbetar i eller besöker staden, störs och berörs av nedskräpningen. Det ser inte bara illa ut med skräpiga gator, torg och parker utan undersökningar visar att det också påverkar människors upplevelser av trygghet och säkerhet. Malmös anseende på flera plan står på spel när nedskräpningen fortsätter.

Det har genomförts många projekt för att göra Malmö renare och snyggare. Men trots dessa massiva och kostsamma insatser så har inga varaktiga effekter uppnåtts. Malmö är fortsatt skräpigt med alla de negativa följderna det har.

Därför tycker jag att det borde införas en bot eller avgift mot nedskräpning i Malmö. Precis som det svider i plånboken för den som parkerar sin bil fel, menar jag att det ska göra det också för den som medvetet skräpar ner i staden på olika sätt.

Vi moderater lade som ett av våra förslag vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni att en sådan bot eller avgift ska införas i Malmö. Utan att frågan debatterades avslog majoriteten, s, v och mp, förslaget. Jag funderar på att lägga förslaget som en motion till Kommunfullmäktige för att få en enskild debatt i frågan. Men först har jag lagt det som ett initiativ på Malmö stads nya webbsatsning Malmöinitiativet. Så gillar du mitt förslag så gå in där och stöd det med din signatur.

Sydsvenskan (Sydsvenskan, Sydsvenskan) skriver om detta i dag.