Sidor

lördag 26 juli 2008

FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ

I dagens Svenska Dagbladet analyserar Tomas Gür hur Regeringen ska ta sig ur FRA-debatten utan att omöjliggöra en ny valseger 2010 och utan att skada den svenska underrättelsetjänsten.

Under min tid på Timbro hade jag förmånen att samarbeta med Tomas Gür vid några tillfällen. Han är en fristående skarp tänkare som jag har mycket stor respekt för. Därför tycker jag att det är intressant när han skriver om FRA-debatten som engagerar mig mycket.

Tomas Gürs slutsats är att Regeringen kan krångla sig ur situationen, man genom sin oskicklighet försatt sig i, genom att arbeta om FRA-lagen i enlighet med utslag i Europadomstolen i liknande fall och i enlighet med den kritik som kommit från Centrum för Rättvisa.

Jag vet inte hur långt en sådan omarbetning skulle nå men den skulle i alla fall mjuka upp den låsning som blivit mellan Regeringen och lagens kritiker. Regeringen skulle visa god vilja och en process som kan leda till en för alla godtagbar lösning skulle kunna uppnås. För visst är det precis som Tomas Gür skriver: "Det är bland borgerlighetens opinionsbildare som såväl motståndet som demoraliseringen är som mest märkbar. Och det är dessa grästoppar som i valkampanjen 2010 ska gå ut bland väljarna och argumentera för fyra år till med Reinfeldt som statsminister. Lyckas inte alliansregeringen landa debatten om FRA-lagen på ett för den interna borgerliga kritikerkåren tillfredsställande sätt, är det ingen vild gissning att dessa tyckare och pratare inte kommer att vara vidare entusiastiska i mötet med väljarna."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post