Sidor

fredag 17 april 2009

Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd

I går kväll attackerades brandmän återigen när de släckte bränder på Rosengård. En av styrkeledarna säger att brandmän mår psykiskt dåligt och är nära att sjukskriva sig. Han är uppgiven och menar att det finns inget mer brandmännen kan göra utan nu är det upp till politikerna och tjänstemännen.

Som ledamot i Räddningstjänsten Syds direktion får jag regelbundet information om hur förhållandena vid insatser på Rosengård utvecklas. Min uppfattning är att situationen för brandmännen blir värre och värre. Vid senaste sammanträdet med direktionen fick vi för första gången indikationer på att det gått så långt att brandmän börjat överväga att söka sig från Station Jägersro som är den som i första hand rycker ut vid larm på Rosengård.

Problemen har under en längre tid diskuterats vid i stort sätt varje sammanträde med direktionen. Det är en problematik som det inte finns någon snabb och definitiv lösning på.

Det finns erfarenheter från bl a Storbritannien och Holland där motsvarande händelser började för redan 10-15 år sedan.
På lång sikt handlar det om att bekämpa utanförskapet som är stort i områden som Rosengård. Alliansregeringens jobbpolitik verkar i den riktningen men den pågående krisen gör att effekten inte kommer att slå igenom förrän konjunkturen vänt.
På något kortare sikt handlar det om att Räddningstjänsten måste vinna förtroendet hos Rosengårds invånare. Det arbetet är inlett och Räddningstjänsten finns numera ständigt på plats i Rosengård för dialog och samverkan på olika sätt. Men även denna process behöver tid för att få effekt.
På kort sikt handlar det om ett utvecklat samarbete med polisen, rutiner för att vid varje insats bedöma säkerhetsläget och anskaffning av säkerhetsutrustning. Bl a finns det en ansökan inlämnad till Länsstyrelsen om att få använda bevakningskameror på brandbilarna som kan dokumentera attacker och skadegörelse. Tyvärr tar Länsstyrelsen god tid på sig.

Det finns ingen enkel lösning på problemen för Räddningstjänsten på Rosengård. Men jag menar att på kort sikt måste hårda tag vara ett förberett alternativ för att säkerheten för brandmännen samt invånarna och verksamma i området ska kunna upprätthållas.

Sydsvenskan

onsdag 15 april 2009

Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet

Sydsvenskan rapporterar i dag att djurskyddet i Skåne blivit eftersatt sedan länsstyrelsen tog över ansvaret från kommunerna vid årsskiftet. Det kan dröja veckor innan länsstyrelsen undersöker akuta anmälningar om missförhållanden. Det kan t ex röra sig om hundar som missköts och därmed lider.

När förslaget om att flytta djurskyddet från kommunerna till länsstyrelsen diskuterades kritiserades det av en enig miljönämnd i Malmö. Vi menade bl a att den lokala kännedomen och samordningen med annan tillsyn gör kommunerna bättre lämpade som ansvariga för djurskyddet.

Nu måste länsstyrelsen, utan dröjsmål, se till att handläggningstiderna för djurskyddsanmälningar kortas till rimliga nivåer. För akuta ärenden menar jag att en undersökning i princip ska kunna inledas på dagen.

Sydsvenskan

onsdag 8 april 2009

Alliansregeringen visar kompetens, igen

Det meddelas under morgonen att den i USA för mord livstidsdömda Annika Östberg landat på svensk mark.

Demokratin och rättsstaten Sverige ska enligt min mening alltid ta sig an landets egna medborgare och t ex verka för att svenskar som dömts för brott utomlands får avtjäna sina straff i Sverige. Det gäller även dom som likt Östberg dömts för så avskyvärda brott som mord.

Under många många år har svenska regeringar försökt få till stånd en överflyttning av Östberg till svensk kriminalvård. Men inte förrän nu har en överenskommelse med de amerikanska myndigheterna kommit till stånd. Återigen visar Alliansregeringen sin kompetens.

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter

måndag 6 april 2009

S, V, MP förödande för Malmös rykte

Ännu en gång ställer beslut som den rödgröna majoriteten i Malmö (S, V, MP) tagit till det för andra parter.

I höstas genomfördes European Social Forum (ESF) i Malmö och den rödgröna majoriteten agerade aktivt för att få arrangemanget till staden trots att man kände till riskerna. Tyvärr besannades farhågorna och ESF-arrangemanget ledde till omfattande skadegörelse för privatpersoner, fastighetsägare och företag. Kostnaderna för skadegörelsen vägrade den rödgröna majoriteten låta Malmö stad betala utan det fick de drabbade, som inte kunde påverka händelserna, stå för själva.

I början av mars spelades en Davis Cup-match i tennis i Malmö. Sverige mötte Israel och Malmös rödgröna majoritet valde att utnyttja det faktum att Malmö stad köpt matchen, och därmed var ansvarig arrangör, för att visa sitt hat mot Israel. Man skyllde på säkerhetsproblem och beslutade att matchen skulle spelas utan publik. Beslutet har lett till att Svenska tennisförbundet får böta eftersom arrangemanget inte genomfördes som det skulle. På dagens Sydsvenskan avvisar kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) att Malmö stad, som är orsaken till böterna, ska betala.

Det är förödande för Malmös rykte att stadens majoritetspolitiker (S, V, MP) upprepade gånger tar beslut som drabbar privatpersoner, idrottsorganisationer, fastighetsägare och företag med betydande negativa ekonomiska konsekvenser.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan