Sidor

söndag 28 juni 2009

Marknad och kapitalism alltid bättre än socialism

Lars Ohly hävdar att finanskrisen är "effekterna av en oreglerad kapitalistisk marknad och det har visat sig vara väldigt dåligt för samhället" och vill i stället se socialistiska lösningar som tak för hur stor en bank kan bli och öka det statliga ägandet. Han har visserligen fel i att de oreglerade kapitalistiska marknaderna orsakat finanskrisen, men låt ändå säga att det är så. Även då föredrar jag de konsekvenserna än när socialisterna får fritt spelrum. Jag säger bara Sovjet, Cuba och Kina, för att inte tala om Nordkorea ...

Sydsvenskan

fredag 26 juni 2009

Människorna först!

Malmös parker finns, menar jag, i första hand till för människorna i staden. Framförallt handlar det om rekreation och avkoppling på olika sätt som t ex promenader, joggingturer, solbad, picknickar, föreställningar och konserter. De senaste åren har många av parkernas användare störts av den stora mängd gäss som uppenbarligen också uppskattar stadens gröna oaser. Jag tillhör inte dem som ser gässen som farligt våldsamma eller fruktar att de ska sprida farliga sjukdomar. Däremot kan jag konstatera att gässen smutsar ner i en sådan omfattning att parkerna inte kan utnyttjas i önskvärd omfattning. Många har valt bort parkerna för att slippa nerkletade skor, badlakan och filtar. Parkerna känns helt enkelt inte tillräckligt fräscha. Visst kan gäss vara självklara och oftast trevliga inslag i stadens parker men när de blir så många att de blir ett problem måste något göras. Vilken eller vilka metoder som bör användas låter jag experterna bedöma men jag tycker att diskussionen måste ske utifrån människornas perspektiv. Visst har också gäss ett berättigande men inte självklart i stadens parker och definitivt inte när de smutsar ner så att folk avstår besök. I debatten har det talats om gässens rättigheter och att "gäss är också människor". Min uppmaning är: Sluta tramsa och se till att människorna i Malmö åter kan njuta fullt ut av våra underbara parker!

Sydsvenskan, Sydsvenskan

Rödgrönt (S, V, MP) slöseri

Gårdagens extra sammanträde i kommunfullmäktige i Malmö hade endast ett ärende på dagordningen; att inrätta BoPlats Syd, en kommunal bostadsförmedling.

Den rödgröna majoriteten har även i detta ärende hafsat och slarvat. Därför blev det återremitterat förra veckan och vi var tvungna att hålla ett extra sammanträde i går. Den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill ha en kommunal bostadsförmedling för att att en sådan skulle göra bostadssökandet mer rättvist. Man menar att det skulle bli tydligare och säkrare för den som söker bostad när det finns en kommunal kö. Eftersom de privata fastighetsägarna inte kan tvingas att använda den kommunala bostadsförmedlingen är tanken att den ska bli så attraktiv att de frivilligt vill ansluta sig.

Vår, Alliansens och därmed Moderaternas, inställning i ärendet är att det är ok med en kommunal bostadsförmedling men att den måste vara självfinansierad. Om i huvudsak detta handlade den timslånga debatten och ledde fram till att vi yrkade avslag på förslaget eftersom vi inte fick tillräckliga garantier för att förmedlingen blir självfinansierad. I stället framgick att den årliga kostnaden för skattebetalarna beräknas till 3-4 miljoner kronor. Eftersom det också framgick att sannolikheten är stor att det endast blir det kommunala bostadsbolaget MKB som kommer att ansluta sig anser vi att det är slöseri med skattepengar. MKB har redan i dag en fungerande bostadskö.

Förslaget gick till omröstning och de rödgröna drev igenom det.

Personligen tycker inte jag att kommunen alls ska driva någon bostadsförmedling. Det menar jag är upp till marknaden att sköta själv.

tisdag 16 juni 2009

Moderata inlägg i fullmäktiges budgetdebatt

I dag fortsätter budgetdebatten i Malmö kommunfullmäktige (om gårdagen här). Jag har varit med och debatterat Stadsekologi och konsument. Jag tog upp tre ämnen: Naturbussen, nya direktiv för Miljönämndens tillsynsverksamhet och rättvis handel.

Naturbussen var ett framgångsrikt och uppskattat projekt där Malmö tillsammans med Region Skåne och några andra kommuner gjorde det möjligt för bl a malmöbor och skolbarn att komma ut i Skånes fantastiska natur. Malmö representerades framgångsrikt av den tidigare ledamoten i Miljönämnden och numera ersättaren i Fullmäktige Oddmar Joensen (S) som också var styrgruppens ordförande. Men det var som sagt ett projekt och när verksamheten skulle permanentas hände något. Den förra styrgruppen kopplades bort och nu står verksamheten helt stilla. Det är inte alldeles enkelt att förstå hur man tänkt sig fortsättningen. Ändå har jag verkligen försökt forska i det men inte kommit särkilt långt. Dock leder spåren avseende Malmös engagemang fram till kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (MP). Den rödgröna koalitionen tar upp i budgeten att Malmö stad stödjer Naturbussen. Därför bad jag kommunalrådet att redogör för hur han agerar för att den framgångsrika naturbussverksamheten ska få en fortsättning nu när han tagit över ansvaret för Malmös medverkan.

Jag uppfattade hans svar att han menar att det är Skånetrafiken som fördröjer. Mitt uppmaning är att de ansvariga för verksamheten ska vända sig till någon bussentreprenör som är intresserad av att köra Naturbussen. Jag förstår inte varför man tvunget vill ha med Skånetrafiken som uppenbarligen är ovillig att delta. Nu måste man se till att gå vidare så att den populära och framgångsrika verksamheten får en fortsättning.

De nya direktiven för Miljönämndens tillsynsverksamhet går ut på att tjänstemännen när de är ute som myndighetspersoner och utövar tillsyn på t ex restauranger ska opinionsbilda för bl a hållbar livsstil, ansvarsfullt klimatarbete och hållbar tillväxt. Denna nyordning avvisar vi moderater bestämt. Vi menar att det är ytterst viktigt att skilja på myndighetens tillsyn och politisk opinionsbildning. Vi tar kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

Vi moderater tycker också att Malmö stad ska handla rättvist. Men vi vänder oss mot att den rödgröna majoriteten binder upp Malmö stads arbete för rättvis handel till Fairtrade City och företaget bakom, Rättvisemärkt i Sverige AB, som står för diplomeringen. Vi tycker inte att den diplomeringen är något att eftersträva, tvärtom. Inte så att vi inte tycker att det ska finnas en etisk dimension när Malmö stad handlar och konsumerar men vi menar att ett samarbete med Företaget Rättvisemärkt i Sverige AB inte är det rätta sättet.


Det visar sig att Rättvisemärkt inte håller vad de lovar.

  • endast en liten andel av pengarna når fram till de producenter som finns längst ut i produktionskedjan
  • certifikaten för producenter är dyra och drabbar de allra fattigaste
  • Rättvisemärkts antaganden som landar i en frihandelsfientlig inställning har inget vetenskapligt stöd utan liknar mer resonemang som vi känner igen från det gamla östblocket.

Vi menar att Malmö stad skulle göra mer nytta för fattiga producenter i fattiga länder genom att inte bindas upp av Rättvisemärkts krav. Därför vill vi att Malmö ska avsäga sig sin Fairtrade City-certifiering, och i stället agera för rättvis handel på riktigt. Vi vill att Malmö ska vara en Free Trade City.

Sydsvenskan, Sydsvenskan

Bristande rödgrönt (S, V, MP) ledarskap

I dagarna två är det budgetdebatt i Malmö kommunfullmäktige. Debatten inleddes i går med övergripande allmänpolitisk debatt mellan partiernas ledande företrädare. Därefter följde debatten uppdelad efter åtta olika verksamhetsområden av vilka vi hann avverka hälften.

I debatten om Jämställdhet och demokrati kom de våldsamheter upp som utspelat sig på Malmös gator och torg det senaste året. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att den rödgröna koalitionen (S, V, MP) som styr Malmö tar så lätt på problemen. Både kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) och det ansvariga kommunalrådet Anneli Philipson (V) hävdar att det är enstaka bråkmakare som infiltrerar annars fredliga och demokratiska demonstrationer. Jag håller inte med dem. När jag följt förberedelserna inför t ex European Social Forum (ESF), Stoppa Matchen och senaste helgens Reclaim Västra hamnen tycker jag att språkbruket och uppmaningarna är tydliga. Det handlar till stora delar om att använda skadegörelse, våld och hot om våld som politiska medel. Det är sorgligt att den rödgröna koalitionen som styr Malmö inte kan ta tydligt avstånd från sådana antidemokratiska handlingar.

I debatten om Boende- och stadsmiljö kritiserade jag den rödgröna majoriteten för hur man hanterat framtagandet av det nya miljöprogrammet för Malmö stad. Jag hävdar att det beror på att den rödgröna majoriteten misskött ledarskapet att arbetet med miljöprogrammet havererat och kraftigt försenats. Det ansvariga kommunalrådet Anders Rubin (S) menar att det inte är något konstigt eller onormalt att en komplicerad process som att ta fram ett miljöprogram går snett. Det tycker jag är att ha väl låg ambitionsnivå. Jag påstår att den rödgröna koalitionen schablat och haft obefintlig styrning på projektet. De har därmed misshandlat personalen och slösat med skattebetalarnas pengar.

Sydsvenskan, Sydsvenskan

onsdag 10 juni 2009

Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Återigen är det dags för att vi ska drabbas av aggressiva aktivister på Malmös gator. Den här gången är det Västra hamnen som ligisterna planerar att ge sig på och de hotar i sitt upprop: "De lever i en dröm om det goda livet, en dröm som förutsätter klassamhällets bevarande och det verkar vara upp till oss att krossa den drömmen! De kommer aldrig att kunna stänga in sig nog för att vi inte ska kunna ta oss in!"

Vi minns bl a ESF, de antiisraeliska attackerna och kravallerna i samband med Davis Cup-matchen. Jag hoppas att polisen förbereder sig lika väl den här gången som i samband med Davis Cup-matchen och att man helt enkelt inte tillåter ligisternas demonstration att nå Västra hamnen. Jag hoppas också att Malmös rödgröna politiska ledning den här avstår från att på något sätt stödja ligisternas aktioner.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvendskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet

måndag 8 juni 2009

Integriteten sänke för (M)

Resultatet i EP-valet utföll ganska likt de senaste veckornas uppskattningar och trender i opinionsundersökningarna. Och som moderat känner jag mig inte nöjd. Jag tycker inte att partiets valstrategi har fungerat. Man har inte alls på samma sätt som i valet 2006 lyckats känna av och styra valrörelsen. Om den moderata valstrategin 2006 kunde beskrivas som framsynt och smidig har årets varit tjurskallig och trög.

Jag är framförallt kritisk till hur integritetsfrågorna i debatten om övervakningen av internet har hanterats. Grunderna lades under FRA-debatten förra sommaren då den moderata partiledningen och riksdagsgruppen hamnade fel. Därefter har man följt den linjen och även tagit ståndpunkterna med sig in i EP-valrörelsen. Jag är övertygad om att Moderaterna skulle ha attraherat avsevärt större väljarandel om ställningstagandena i dessa integritetsfrågor hade följt de grundläggande liberala värderingar som annars brukar vara viktiga när partiet utformar sin politik. Framgångarna för Piratpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet menar jag är till betydande del på bekostnad av Moderaterna.

I min kandidatur till Riksdagen kommer jag, som moderat, att driva att enskilda individers integritet, även på internet, ska respekteras. Staten ska t ex inte tillåtas att avlyssna enskildas kommunikation utan att det finns brottsmisstanke.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Tung (M) protest
FRA-lagen: Karskare riksdagsledamöter framöver?
FRA-lagen: Den totala skanningen problemet
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan
Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter