Sidor

torsdag 25 november 2010

Kvinnor dummare?

Sju framgångsrika kvinnor, inom framförallt media, skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet häromdagen att kvinnor, andra kvinnor antar jag, behöver skyddas särskilt mot tobaksreklam. Debattörerna kräver (jo, faktiskt) att Riksdagen ska skärpa de redan hårda reglerna för marknadsföring och försäljning av tobaksvaror.

I går svarade två andra kvinnor; riksdagsledamoten från Malmö Kajsa Lunderquist (M) och bloggerskan och entreprenören Katrin Zytomierska. De vänder sig bl a mot det förlegade att hävda att kvinnor skulle vara mindre kapabla än andra att tänka själva, samt mot det exponeringsförbud som debattörerna kräver. Lunderquist och Zytomierska skriver att ett exponeringsförbud för tobaksvaror kan leda till att samma ska gälla för annat som anses skadligt som t ex godis, chips, läsk "och vem vet, kanske kommer det dyka upp debattörer som kommer föreslå regleringar för modemagasin för att skydda kvinnor från jobbiga skönhetsideal".

Jag håller med Lunderquist och Zytomierska. Det är inte genom moraliska pekpinnar och överregleringar som människor väljer bort farliga produkter eller farligt beteende, utan genom eget ansvar för sina liv. Jag menar att politiken inte kan, och inte ens ska försöka, skydda människor från allt som man av olika skäl, inte sällan moraliska, anser vara farligt och skadligt.

De sju framgångsrika kvinnorna som av omsorg för sina mindre lyckligt lottade medsystrar vill reglera, förbjuda och kontrollera människors liv och leverne tycker jag ger uttryck för elitism.

onsdag 24 november 2010

Koppeltvång ingen lösning

Jag kunde tyvärr inte vara med i går när Malmö kommunfullmäktige debatterade aggressiva hundar. Det krockade med ett möte med den moderata regionfullmäktigegruppen.

Jag läser i Skånska Dagbladet att ett förslag om utvidgat koppeltvång röstades ner. Det tycker jag är bra.

Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.

För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppeltvång.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S, V, MP förhalar medan hundarna biter
Rätt att avvisa koppeltvång
Koppeltvång inte lösningen
Tandlöst styre (S, V, MP) i Malmö
Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

fredag 24 september 2010

Dödsstraff ALLTID fel!

En kvinna som dömts till döden för anstiftan till mord har avrättats i delstaten Virginia i USA.

Jag är en stor beundrare av USA där respekten för individen och mänskliga rättigheter är stor. Men det finns ett stort problem: flera delstater praktiserar fortfarande dödsstraff. Dödsstraff är, anser jag, ALLTID fel. Ingen, inte ens staten, har rätt att släcka en människas liv, oavsett hur vidriga brott som har begåtts.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Dödsstraff är fel!

SvD, DN, AB

torsdag 23 september 2010

Bri(s)ter i beslutsunderlag

Jag läser på Skånskan.se att Fritidsnämnden säger nej till min motion enligt vilken jag vill att Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Malmö och Öresundsregionen. Nämndens ordförande säger enligt Skånskan "Det skulle troligen vara mycket kostsamt och inte tillföra särskilt mycket. Cyklisterna susar bara förbi en kort sekund." Det uttalandet visar att det behövs en utredning som verkligen bedömer möjligheterna, kostnaderna och nyttan för Malmö. Fritidsnämndens ordförande vet tydligen inget om kostnaderna eftersom han säger "troligen ... mycket kostsamt". Han vet uppenbarligen inte heller mycket om hur ett arrangemang av en Tour de France-etapp ser ut när han säger "Cyklisterna susar bara förbi en kort sekund.". Beslutsunderlaget i Fritidsnämnden tycks ha varit minst sagt bristfälligt. Tyvärr är det typiskt när Malmös (S)-ledda majoritet behandlar oppositionens motioner. Deras ställningstaganden bygger mer på tyckande än på fakta.

Nästa instans för min motion är Kommunstyrelsen som utifrån remissvaren från bl a Fritidsnämnden föreslår hur Kommunfullmäktige ska besluta när ärendet slutligen hamnar där.

Jag har startat en grupp på Facebook för att samla stöd för mitt initiativ.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tour-motion på remiss
Contador till Malmö?
Touren till Öresund!
Touren till Malmö!
Touren till Öresundsregionen!
Hellre Tour de France än sommar-OS
Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

onsdag 22 september 2010

(V) lika illa som (SD)

Nu när valresultat på många håll runt om i landet pekar på att varken Alliansen (M, FP, C, KD) eller den rödgröna trojkan (S, V, MP) får egen majoritet har diskussionen om Sverigedemokraterna accelererat. Jag tycker att det är bra att i stort sett alla tar avstånd från SD och avvisar samarbete. Men jag berörs illa av att Vänsterpartiet inte behandlas på samma sätt.

Båda partierna (V, SD) bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. I båda fallen skulle förverkligande av politiken leda till förtryck, kränkningar och brott mot mänskliga rättigheter.

Därför, det är bra med avståndstagande från (SD), och (V) borde behandlas likadant.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet som på många håll samarbetar med (V) har mycket att förklara. Det är bra att svenska folket tydligt visade sitt missnöja med det samarbetet i riksdagsvalet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD utan inflytande
SD inte vågmästare!
Nej till både SD och V!
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, DN, DN, DN, SkD, SkD, SkD, AB, AB, AB, SDS, SDS, SDS, SkD, SDS, SkD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SDS, SDS, SDS, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, SkD, DN, DN, SDS, SvD, DN, DN, KvP, SkD, SDS

måndag 20 september 2010

(M)almöperspektiv på valet

Riksdagen

Riksdagsvalet gick historiskt bra för oss moderater i Malmö. Vi är stadens största riksdagsparti. Klart större än Socialdemokraterna som förlorar ett mandat. Tyvärr ger det inte oss fler riksdagsmandat.

Riksdagsvalet i Malmö visar att det i staden finns ett stort stöd för både Alliansen och för moderat politik.

Det är naturligtvis också glädjande att Alliansen behåller regeringsmakten och att Moderaterna går starkt framåt i landet.

Regionfullmäktige Skåne

Även regionvalet gick bra för oss moderater i Malmö. Trots att vi varit det ledande majoritetspartiet i Region Skåne under en tuff mandatperiod gick vi rejält framåt och tog minst ett nytt mandat i Malmö. Ett utjämningsmandat som tillfallit Moderaterna ligger och skvalpar och kan när de sista rösterna räknats på onsdag tillfalla Malmö. I så fall bidrar Malmös regionmoderater med två av de fem nya mandaten Moderaterna erövrat i Regionfullmäktig Skåne. Som valledare för regionmoderaterna i Malmö är detta naturligtvis mycket glädjande.

Moderaterna blir största parti i Region Skåne och går alltså fram med fem mandat. Den samlade Alliansen (M, FP, C, KD) går plus minus noll eftersom alla de andra allianspartierna backar något. Den samlade styrande Femklövern (Alliansen +MP) går framåt eftersom Miljöpartiet ökar tre mandat. De röda partierna, Socialdemokraterna och Vänstern, backar hela sex respektive ett mandat. Det är ett tydligt underkännande av deras oppositionspolitik.

Jag räknar med att Femklövern fortsätter att framgångsrikt styra Region Skåne.

Jag har ingått i regionmoderaternas valstrategigrupp som under cirka halvtannat år förberett vår valrörelse. Vi har varit optimistiska och det känns mycket bra att vi uppnådde vårt mål sånär på ett mandat.


Malmö stad

Också i kommunvalet går vi moderater framåt och tar ett nytt mandat. Men eftersom vi varit i opposition i 16 år samtidigt som den styrande rödgröna majoriteten (S, V, MP) misslyckats gravt på flera områden kan vi inte vara nöjda. Alliansen tappar totalt ett mandat precis som den rödgröna majoriteten. De rödgröna behåller en majoritet med minsta möjliga marginal.

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, DN, DN, KvP, AB, AB, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SDS, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, DN, DN, KvP, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, KvP

fredag 17 september 2010

De(s)perata lögner

Hälsovalet, som vårdvalet heter i Skåne, har varit en succé. Valfrihet och konkurrens är bra för skåningarna och har gett både avsevärt bättre tillgänglighet och avsevärt bättre service. Det moderatledda styret i Region Skåne har drivit på så att Hälsovalet kunde bli verklighet.

Skulle söndagens val till Regionfullmäktige Skåne innebära att de röda partierna bildar majoritet kommer Hälsovalet att försvinna. Den makt som valfrihet och konkurrens ger skåningarna genom Hälsovalet kommer att återföras till politiker och tjänstemän. Tillgängligheten och servicen kommer åter att försämras.

För att vinna väljare i region- och landstingsvalen försöker Socialdemokraterna få folk att tro att Alliansens politik skapar gräddfiler inom vården som innebär att det går att betala sig förbi köerna i den skattefinansierade sjukvården. Men det är inte sant utan en lögn! Ledande socialdemokrater, med Mona Sahlin i spetsen, försöker ogenerat ljuga svenska folket rakt upp i ansiktet. De försöker genom sina lögner skapa myter.

Sanningen är att det finns inga sådana gräddfiler i den skattefinansierade sjukvården och Alliansens politik leder inte heller till sådana. Ingen ställs åt sidan för att någon som betalar extra ska få gå före.

Sanningen är att Alliansens (M, FP, C, KD) sjukvårdspolitik handlar om stor valfrihet för patienterna, hög tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande. De röda partiernas sjukvårdspolitik leder till mindre valfrihet för patienterna, ransonering och resursslöseri.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vårdval ökar tillgänglighet och service
Fortsatt succé för Hälsovalet!
S-lögner från Sahlin & Johansson
Valfrihet bättre än ransonering!
Succé för Hälsovalet!
Äntligen skånskt vårdval!
Ännu bättre med fri etablering
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

SDS, SkD, DN, SDS

torsdag 16 september 2010

(M)aktskifte i Malmö

Jag har inte riktigt vågat tro på det. Vi har haft väldigt mycket att ta igen. Men nu känner jag vinden i ryggen, och att många malmöbor vill att vi moderater tar över styret i staden. Mycket talar för att valet på söndag ger (M)aktskifte i Malmö.

Det var en härlig stämning på Lilla Torg i tisdags när statsminister Fredrik Reinfeldt (M), finansminister Anders Borg (M) och utrikesminister Carl Bildt (M) tillsammans med vår kandidat till ks-ordförandeposten här i Malmö, Anja Sonesson (M), förklarade varför det är så viktigt att det blir (M)aktskifte i Malmö.

Vi malmömoderater gör en riktigt bra valrörelse. Vi beskriver tillståndet i staden efter 16 år med Socialdemokraterna:
 • Sveriges sämsta skolresultat
 • Sveriges mest segregerade stad
 • stor otrygghet på gator, torg och i parker
 • oattraktiv äldreomsorg
Vi kommer därför:
 • att satsa på kvalitet, kunskap och arbetsro i skolan
 • tillfälligt flyktingstopp i Malmö
 • nolltolerans mot brott
 • fler alternativ för de äldre
Vi märker att malmöborna lyssnar, håller med oss och gillar vår förslag.

Socialdemokraterna som tycks ha räknat med en promenadseger har varit rejält oroliga ett tag och börjar nu få panik. Dom vill inte diskutera skola, äldreomsorg, trygghet och segregation. Och det är ju förståeligt; misslyckandet på dessa områden är totalt. Istället försöker Socialdemokraterna lura malmöborna och påstår att det är (S) som ligger bakom alla viktiga satsningar i Malmö som t ex Bron, Högskolan, Västra hamnen och utvecklingen av Malmö City. Sanningen är att vi moderater stått bakom alla samt varit drivande och till och med initiativtagare till flera. Alltså, socialdemokraternas egen politik leder till misslyckande efter misslyckande medan när det är vår politik (M) som genomförs blir det succé och utveckling. Därför, får vi moderater genomföra hela vår politik är det bra för Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(S) för gräddfiler
ÄR (S) i Malmö korrupt?
Korrupt (s)tyre i Malmö?
Korrupta S-pampar?
Ilmareffekten bygger på lögner
S, V & MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SkD, SkD, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SDS, SDS, SkD, SkD, SDS, SkD, DN, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SDS, SkD, SDS, SkD, SkD, SkD, SDS, SkD, SkD, SDS, SDS, SkD, SDS

måndag 13 september 2010

Ohly (V) hycklar

Jag läser att vänsterpartiledaren Lars Ohly fördömer våldet mot SD. Det förvånar mig lite först, men sedan kommer förklaringen. Enligt Skånska Dagbladet säger Ohly (V) "Men naturligtvis måste alla vi som arbetar politiskt protestera, för nästa gång kan det vara vi som drabbas."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(S)ahlin kramar kommunister

SDS, DN

fredag 10 september 2010

(S) för gräddfiler

Jag har inte förstått vad (S) i Malmö menat med "gräddfiler" i sin valpropaganda. Men det gör jag nu när det uppdagats att socialdemokrater kan höra av sig till det kommunala parkeringsbolaget och slippa betala sina p-böter.

Men det går ändå inte riktigt ihop. Enligt propagandan tycks man vara emot gräddfiler. Men det var inte Malmös ledande (S)-politiker Ilmar Reepalu när han debatterade p-botsskandalen i fullmäktige. Han tyckte det var helt ok att bolagsordföranden (S) lät sin partikamrat glida förbi i gräddfilen och slippa betala sin p-bot.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ÄR (S) i Malmö korrupt?
Korrupt (s)tyre i Malmö?
Korrupta S-pampar?

SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, SDS, SkD, SkD, DN, AN, AN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS

torsdag 9 september 2010

ÄR (S) i Malmö korrupt?

Vid dagens Kommunfullmäktigesammanträde svarade ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) på min så kallade enkla fråga angående det uppdagade korrupta beteendet (S) i kommunens parkeringsbolag. Till min förvåning försvarade han att ordföranden (S) i Parkering Malmö, mot gällande regler, fixat så att en partikamrat sluppit en parkeringsbot. Som jag uppfattade honom menade han att ordföranden (S) i P-Malmö visserligen inte följt reglerna men att hennes agerande ändå var helt ok. Den som fått boten, partikamraten (S), hade gjort nästan rätt så det var enligt ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) inte så mycket att prata om.

Ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) var påtagligt störd över min fråga och tyckte att det var fel av mig att i sammanhanget nämna ordet korruption. Sedan började han prata om att verklig korruption i kommunen hade förekommit tidigare och han hävdade att ett antal icke namngivna fullmäktigeledamöter deltagit i detta. Då blev det stökigt i salen. Allan Widman (FP) menade att det var fel av ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) att så svepande anklaga personer i salen, att lämna ämnet och att prata om annat än det som frågan handlade om samt att Fullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Landgren (S) lät detta ske.

Jag konstaterar att ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) inte svarade på min fråga: "Har det vidtagits åtgärder för att utröna hur utbrett det korrupta beteendet är i de kommunala verksamheterna och för att förhindra att det upprepas i framtiden?" Men jag tolkar hans uteblivna svar som att några åtgärdet inte har vidtagits och att han inte alls ser allvarligt på hur ordföranden (S) i parkeringsbolaget gynnat sin partikamrat.

Jag menar att det är allvarligt att ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) inte tycks anse att det är allvarligt när en politisk makthavare (S) regelvidrigt gynnar en partikamrat. Det borde ligga i hans intresse att både utreda om övertrampet i p-bolaget är en engångsföreteelse och att vidta åtgärder så att det inte upprepas. Men av någon anledning vill han inte det.

Ilmar Reepalus (S) svar i dag leder till att man måste fråga sig:
 • kan socialdemokrater gå före i bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget MKB?
 • kan socialdemokrater gå före i kön till kommunens äldreboenden?
 • kan socialdemokrater påverka hur deras barn betygsätts i kommunens skolor?
 • kan socialdemokrater gynnas vid bygglovsansökningar?
 • kan socialdemokrater ...
Ja, frågorna låter helt otroliga, men det tyckte jag också ända tills förra veckan om:
 • kan socialdemokrater slippa sina böter hos det kommunala bolaget Parkering Malmö?
Svaret på den frågan är ju alldeles uppenbart Ja!. Det kanske det är på någon eller några av de andra frågorna också.

Allvarlig är också ks-ordförande Reeplus (S) signal som säger att det kan vara helt ok för ordföranden (S) i nämnder och bolag att gynna sina partikamrater. Hans överslätande attityd närmast sanktionerar korrupt beteende.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Korrupt (s)tyre i Malmö?
Korrupta S-pampar?

SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, SDS, SkD, SkD, DN, AN, AN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS

tisdag 7 september 2010

Korrupt (s)tyre i Malmö?

Med anledning av att det kommit fram att ordföranden (S) i det kommunala parkeringsbolaget i Malmö missbrukat sin ställning och utanför regelverket fixat så att en partikamrats p-bot makulerats ställer jag vid torsdagens kommunfullmäktigesammanträde en så kallad enkel fråga till ks-ordföranden Ilmar Reepalu (S):

"Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) angående att det uppdagats korrupt beteende i den kommunala verksamheten.

Det har framkommit att ordföranden (S) i Malmö stads helägda parkeringsbolag Parkering Malmö, i strid med gällande regelverk, utnyttjat sin ställning och agerat så att en partikamrat fått sin parkeringsbot makulerad.

Det är mycket allvarligt att en politisk makthavare på detta sätt missbrukar sin ställning. Frågan är om detta är en isolerad företeelse eller om det finns systemfel i Malmö stads verksamheter? Finns det en kultur bland ordförandena i Malmö stad som innebär att partikamrater, och kanske andra, särbehandlas och gynnas?

Med anledning av detta frågar jag kommunstyrelsens ordförande:
Har det vidtagits åtgärder för att utröna hur utbrett det korrupta beteendet är i de kommunala verksamheterna och för att förhindra att det upprepas i framtiden?"


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Korrupta S-pampar?

måndag 6 september 2010

(S)ahlin kramar kommunister

Partiordföranden Mona Sahlin (S) tycks inte anses duga att uppträda solo utan verkar i behov av att uppträda tillsammans med andra socialdemokrater. Helst sådana som uppfattas som framgångsrika. I dag var det ks-ordförande Ilmar Reepalus (S) tur att ställa upp, och övervaka. Det gjorde han på Möllevångstorget i Malmö. Och jag var där.Reepalu (S) hade börjat sitt tal innan utsatt tid. Och jag hann bara höra honom säga att Malmö mår bäst med fortsatt rögdgrönt styre. Hade varit intressant att höra varför han menar att Malmö mår bra av fortsatt misskött skola, fortsatt misskött äldreomsorg, fortsatt misskött integration och fortsatt stor otrygghet.Därefter, också innan utsatt tid, höll Sahlin (S) sitt mycket korta tal. Som vanligt framhöll hon bidragslinjen framför jobblinjen. Av någon anledning tog hon upp Sverigedemokraterna i sitt tal och gjorde klart att hon, aldrig, aldrig, aldrig kommer att göra sig beroende av det partiet. Jag tycker att det är bra att hon är tydlig med att ett samarbete med främlingsfientliga SD är uteslutet. Men hon sa ingenting om kommunisterna i Vänsterpartiet. Jag menar att ett samarbete med det partiet är precis lika illa. Det faktum, att Mona Sahlin (S) kramar kommunister och vill ha med dom i en regering, är tillräckligt för att rösten för de allra flesta borde gå till Alliansen i årets val.Även i Malmö har socialdemokraterna med Reepalu i spetsen för avsikt att bilda majoritet med kommunistiska Vänsterpartiet. Den som tror att Reepalus (S)-politik är annorlunda jämfört med Sahlins har fel.

Efter avtackning och matta applåder höll Sahlin (S), av någon anledning, sitt korta tal en gång till. Det var inte bättre andra gången ...

SvD, DN, SDS SkD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, SDS, SDS, SvD, DN, DN, DN, SkD, SDS, SvD, SvD, DN, SkD, SDS, SvD, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, SkD, SvD, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SDS, SDS, SvD, SvD, DN, DN, DN, AB, SDS, SDS, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, AB, AB, AB, SDS, SDS, SkD

Insändare om touretapp

City Malmö Lund publicerar en insändare av mig där jag skriver om min Tour de France-motion:

"I samband med att årets upplaga av cykeltävlingen Tour de France startade i juli lämnade jag in en motion till Malmö kommunfullmäktige. Jag vill att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

För Malmös fortsatta utveckling är det viktigt att staden är attraktiv på olika sätt och då inte minst som evenemangsstad. Jag är säker på att genomförandet av en Tour de France-etapp skulle ge Malmö och Öresundsregionen mycket värdefull uppmärksamhet och öka intresset för att lokalisera även andra evenemang av olika slag här.

Tour de France är ett av världens mest uppmärksammade årliga evenemang. Under tre veckor i juli varje år följer miljoner människor tävlingarna på plats och många tiotals miljoner över hela världen ser tv-sändningarna. Tv-sändningarna, många timmar var och en av de 20 tävlingsdagarna, är enastående marknadsföringstillfällen för regionerna och städerna som loppet går genom. Till skillnad från de flesta andra evenemang exponeras under Tour de France städer och landskap mycket. Kommentatorerna är oftast mycket pålästa och ger tittarna mycket information om såväl sevärdheter och turisttips som kultur och näringsliv.

Varje år cyklas hela eller delar av etapperna i andra länder än Frankrike. I år fanns Holland och Belgien med på tourkartan. 2009 var Schweiz, Italien och Spanien med. Tidigare har t ex de Brittiska öarna också varit med.

En Tour de France-etapp i Öresundsregionen, med t ex sträckningen Köpenhamn-Bron-Skåne-Malmö-Bron-Köpenhamn, skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra inte minst Malmö för en stor publik över hela världen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar, åter över Bron och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn!"

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tour-motion på remiss
Contador till Malmö?
Touren till Öresund!
Touren till Malmö!
Touren till Öresundsregionen!
Hellre Tour de France än sommar-OS
Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

onsdag 1 september 2010

Korrupta S-pampar?

Sydsvenskan rapporterar att andre vice ordföranden i Malmö kommunfullmäktige, Christina Wessling (S), i sin egenskap av ordförande i det kommunala parkeringsbolaget Parkering Malmö har utnyttjat sin position så att en partikamrats p-bot blivit makulerad. Enligt Sydsvenskan säger hon själv att hon ringde bolagets vd och frågade om det var möjligt att makulera kamratens bot eftersom det var "ett enkelt och smidigt sätt att hantera det på". Hon menade att kamraten hade en giltig biljett.

Enligt Sydsvenskan saknar parkeringsvakter i Malmö nu förtroende både för Wessling (S) och för vd:n eftersom de inte följt reglerna som säger att det endast är p-vakten som kan göra en så kallad skälighetsbedömning.

Enligt Sydsvenskans rapportering verkar det som om varken Wessling (S) eller vd:n förstår allvaret i deras handlande. Wessling säger "Jag är förvånad att det kommit fram först nu. Det är ju inte så att en person försöker smita från sina böter" och vd.n "Jag har bett om ursäkt för att jag agerade för snabbt. Det är självklart att det är viktigt att vi håller oss till reglerna, men i det här fallet var det en person som hade fått en felaktig bot". Problemet är att de överhuvudtaget kunde tänka sig att detta var ett alternativt sätt att hantera saken på. Att ingen av dom ens tycks ha funderat på att det kan uppfattas som ett korrupt beteende att en ordförande i ett kommunalt parkeringsbolag utnyttjar sin position för att hjälpa en partikamrat att komma undan en parkeringsbot.

Med tanke på Wesslings (S) och vd:ns reaktion kan man undra om det är så här det brukar gå till i Parkering Malmö och i andra kommunala verksamheter i Malmö där S-politiker styr.

SDS, SDS, HD, SDS, SDS, KvP, SDS, SDS

(S)kyfflar undan problemen

Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) föreslår att det ska byggas en tågtunnel mellan Centralen i Malmö och Österport i Köpenhamn. Det är ett intressant förslag. En ökad integration med Köpenhamn är bra för Malmö.

Det är bra att ks-ordförande Reepalu (S) driver viktiga infrastrukturfrågor som vi moderater ofta kan stödja. Tyvärr är han och hans socialdemokrater i Malmö inte lika engagerade när det gäller att bekämpa utanförskapet, att förbättra resultaten i skolan, att möjliggöra livskvalitet för äldre samt att öka tryggheten på gator, torg och i parker.
 
Jag har skrivit om detta tidigare. Att det går riktigt bra för Malmö på de områden där det från (S) finns samsyn med Moderaterna och övriga allianspartier medan det går direkt uselt på de områden där (S) samarbetar med de bakåtsträvande i (V) och (MP). 

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ilmareffekten bygger på lögner
S, V & MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

SDS, SDS, SkD

tisdag 31 augusti 2010

S, V, MP riskerar liv och hälsa

Sydsvenskan skriver om en rapport om livsmedelskontroll som presenterades vid Miljönämndens senaste sammanträde. Det är Miljönämnden som ansvarar för livsmedels- och miljötillsynen i Malmö.

Rapporten visar att märkningen av 85 olika kosttillskott i 22 olika hälsokostbutiker i staden är mycket bristfällig. Endast 22% av kosttillskotten bedömdes utan anmärkning. Det skulle kunna utgöra risker för konsumenter i Malmö. Inte minst allergiker. Bristerna följs nu upp av Miljöförvaltningen som har sanktioner i olika nivåer att ta till om någon verksamhetsutövare inte ser till att leva upp till lagstiftningen.

Jag anser att livsmedelstillsynen tillhör Miljönämndens viktigaste uppgifter. En väl fungerande livsmedelstillsyn ger konsumenter i Malmö rimligt hög säkerhet när de handlar livsmedel och äter på restaurang. Det är viktigt att tilliten till livsmedelstillsynen är stor, både bland konsumenter och bland verksamhetsutövarna. Jag uppfattar att det är så i dag och att avdelningarna för livsmedels- och miljötillsyn fungerar mycket bra.

Tyvärr riskerar den rödgröna majoriteten (S, V, MP) i Malmö den tilliten. Sedan något år tillbaka vill den rödgröna trojkan (S, V, MP) att livsmedels- och miljötillsynen ska användas i kommunens lobbying och opinionsbilning. Förändringen innebär att myndighetsfunktionerna ska kombineras med opinionsbildande arbete. Sammanblandningen gör att det blir oklart för verksamhetsutövare vad som är den kommunala myndighetens lagstyrda tillsyn och vad som är stadens politiska majoritets opinionsbildning. Jag menar att en sådan sammanblandning absolut inte får ske. Det måste vara otvetydigt vad som är lagreglerad tillsyn, som kan resultera i olika sanktioner mot den enskilde verksamhetsutövaren, och vad som är de styrande politikernas tyckande, som inte kan backas upp med lagliga sanktioner. Vi moderater har på olika sätt tagit kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

SkD, SkD

onsdag 25 augusti 2010

Tour-motion på remiss

Jag ser i en notis i Sydsvenskan (ej på nätet) att min motion till Kommunfullmäktige, om en Tour de France-etapp till Malmö, nu skickats på remiss till Fritidsnämnden och Tekniska nämnden. Hoppas att den blir väl behandlad där och att Fullmäktige sedan bifaller min motion. Det vore bra för Malmö, Skåne och hela Öresundsregionen!

Strax innan årets upplaga av Tour de France startade, skickade jag in en motion till Malmö kommunfullmäktige. I den yrkar jag att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

En Tour de France-etapp i Öresundsregionen, med t ex sträckningen Köpenhamn-Bron-Skåne-Malmö-Bron-Köpenhamn, skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra inte minst Malmö för en stor publik över hela världen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar, åter över Bron och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Contador till Malmö?
Touren till Öresund!
Touren till Malmö!
Touren till Öresundsregionen!
Hellre Tour de France än sommar-OS
Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

tisdag 24 augusti 2010

Inrätta kommunal polis!

Otryggheten i Malmö är ett stort problem.
Därför har jag i dag lämnat in en motion till Malmö kommunfullmäktige i vilken jag yrkar att Kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ansöka om att på prov få inrätta en kommunal polisorganisation i Malmö.

Motionen:

Inrätta kommunala poliser i Malmö!

Otryggheten i Malmö är stor. Många som bor, besöker och verkar i staden är oroliga för att de själva eller deras närstående ska råka ut för brottslighet av olika slag. Förutom att enskilda mår dåligt skadar detta Malmös rykte och därmed stadens möjligheter att vara attraktiv med positiv utveckling. Det finns flera orsaker till den stora otryggheten. En viktig är polisens misslyckande.

Från flera håll kritiseras polisens organisation för att vara ineffektiv med sina 21 regionala myndigheter. Ett alternativ är en nationell polis, som är rikstäckande, kompletterad med lokalt förankrade polisorganisationer.

Jag vill att Malmö ska ta initiativ till att på prov få införa en kommunal polisorganisation. För mig hänger trygghetsfrågorna, som är så viktiga för många människor i deras vardag, intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur, skola och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta område.

I dag är avståndet till det politiska ansvaret för polisen långt för malmöbon, och det demokratiska inflytandet lågt. Det skulle förändras dramatiskt om ansvaret låg på en kommunal nämnd.

Utifrån ovanstående yrkar jag
att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om att på prov få inrätta en kommunal polisorganisation i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Trovärdig kursändring (S, V, MP) för trygghet i Malmö?
Aktivisterna stöds av (S), (V) & (MP)
Fatta nu, lämna Malmö ifred!
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SkD, SvD, DN, AN, SkD, SkD, SDS, SDS, SvD, SDS, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SDS, SDS, SkD, SDS, SkD, SDS, SkD

torsdag 19 augusti 2010

Förlorat roder för SD i Malmö

Tidigare i veckan kom det tråkiga beskedet att Sten Andersson, kommun- och regionfullmäktigeledamoten för SD, är död.

Jag lärde känna Sten när jag engagerade mig politiskt i början på 90-talet. Han var då ledande moderat i Malmö, och riksdagsledamot. Jag förstod snart Stens stora förmåga att läsa den allmänna opinionen och hans skicklighet att i artiklar, insändare och intervjuer få ut sitt budskap. Jag uppfattade att han gick sin egen väg och satsade mer på ett brett stöd bland medlemmar och allmänhet än på att tillfredsställa partietablissemanget. Jag gillade Sten som person och imponerades av hans skicklighet att samla stöd för sitt politiska arbete. Samtidigt hade vi skilda förhållningsätt till den misslyckade integrationen och utanförskapet, dess orsaker och lösningar. Jag vet att vi bland annat i slutet av 90-talet hade några livliga diskussioner om detta.

SD i Malmö utan roder
En statsvetare tror inte att Sten Anderssons bortgång kommer att spela någon roll för valresultatet. Jag tror att han har fel. En hel del såg nog Sten Andersson som ett alibi för att trots allt rösta på SD. På något sätt var han ingen riktig sverigedemokrat. Dessutom har Sverigedemokraterna i Malmö, genom Sten Anderssons frånfälle, förlorat både politisk fingertoppskänsla och politisk erfarenhet. SD i Malmö driver på så sätt utan roder.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD utan inflytande
SD inte vågmästare!
Nej till både SD och V!
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SDS, SvD, SDS, DN, AB, AB, SkD

onsdag 18 augusti 2010

Miljö mer än klimat

Jag har fått den här insändaren publicerad på Lokaltidningens hemsida:
"I en debattduell där jag deltagit framgick det att den rödgröna trojkan i Malmö (S, V, MP) inte har någon bred miljöpolitik. I stället inriktar man den kommunala miljöpolitiken helt på klimatfrågan. Den är visserligen viktig, men det är andra miljöproblem som direkt, allvarligt och på kort sikt påverkar dem som bor, besöker och verkar i Malmö. Därför menar jag att luftkvalitet, buller samt föroreningar i mark & vatten måste prioriteras högre när malmöbornas skattepengar till miljöpolitiken budgeteras. Det är viktigt för människors hälsa och övriga livskvalitet."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
MP utan miljöpolitik
S, V, MP inte trovärdiga!

SkD

tisdag 17 augusti 2010

Skånsk valupptakt (M)

I kväll samlades Skånes moderater till valupptakt i Höör. Fem ministrar plus en lysande statsminister peppade och stämningen var hög.

På min facebook-sida har jag lagt upp och kommenterat fler bilder.