Sidor

tisdag 24 augusti 2010

Inrätta kommunal polis!

Otryggheten i Malmö är ett stort problem.
Därför har jag i dag lämnat in en motion till Malmö kommunfullmäktige i vilken jag yrkar att Kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ansöka om att på prov få inrätta en kommunal polisorganisation i Malmö.

Motionen:

Inrätta kommunala poliser i Malmö!

Otryggheten i Malmö är stor. Många som bor, besöker och verkar i staden är oroliga för att de själva eller deras närstående ska råka ut för brottslighet av olika slag. Förutom att enskilda mår dåligt skadar detta Malmös rykte och därmed stadens möjligheter att vara attraktiv med positiv utveckling. Det finns flera orsaker till den stora otryggheten. En viktig är polisens misslyckande.

Från flera håll kritiseras polisens organisation för att vara ineffektiv med sina 21 regionala myndigheter. Ett alternativ är en nationell polis, som är rikstäckande, kompletterad med lokalt förankrade polisorganisationer.

Jag vill att Malmö ska ta initiativ till att på prov få införa en kommunal polisorganisation. För mig hänger trygghetsfrågorna, som är så viktiga för många människor i deras vardag, intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur, skola och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta område.

I dag är avståndet till det politiska ansvaret för polisen långt för malmöbon, och det demokratiska inflytandet lågt. Det skulle förändras dramatiskt om ansvaret låg på en kommunal nämnd.

Utifrån ovanstående yrkar jag
att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om att på prov få inrätta en kommunal polisorganisation i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Trovärdig kursändring (S, V, MP) för trygghet i Malmö?
Aktivisterna stöds av (S), (V) & (MP)
Fatta nu, lämna Malmö ifred!
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SkD, SvD, DN, AN, SkD, SkD, SDS, SDS, SvD, SDS, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SDS, SDS, SkD, SDS, SkD, SDS, SkD