Sidor

tisdag 17 augusti 2010

MP utan miljöpolitik

I dag "duellerar" jag i City Malmö Lund mot en av Malmös ledande miljöpartister. Tidningen har låtit en väljare ställa frågor till oss och sedan betygsätter hon svaren. Den utvalda väljaren är doktorand i kemiteknik och aktiv i miljörörelsen, bl a har hon varit styrelseledamot i Miljöförbundet Jordens Vänner och varit klimatkoordinator i Naturskyddsföreningen Skåne.

Min utgångspunkt för miljöpolitiken i Malmö är att dom som bor, besöker och är verksamma i staden ska kunna känna sig säkra och trygga.
  • Därför prioriterar jag i det lokala miljöarbetet luftkvaliteten, bullret och föroreningar av mark och vatten.
  • Jag vill att kommunen ska vara aktiv gentemot exploatörerna så att man i dialog kommer fram till bästa möjliga lösningar, inte minst ur miljösynpunkt, när det byggs och renoveras i staden.
  • Jag vill inte tvinga skolelever och gamla att äta vegetariskt om dom inte själva vill.
  • Tillsammans med goda cykel- och gångstråk vill jag ha en kollektivtrafik som är så attraktiv att dessa alternativ väljs just för att de fungerar så bra. Jag vill inte straffa bilisterna och göra bilkörning omöjlig i staden.
  • Jag vill att Malmö stad ska fortsätta vara en spjutspets i miljöarbetet och i detta arbete involvera lokala företag mer.
Men detta ger låga betyg av den utvalda väljaren. Samtidigt får min motduellant höga betyg när han endast inriktar sin miljöpolitik på klimat, vill försvåra och fördyra för bilisterna, reglera och förbjuda samt tvinga skolelever och gamla att äta vegetariskt.

Det framstår som om Miljöpartiet saknar en miljöpolitik i Malmö när man endast talar om klimatfrågan. Den är viktig men långtifrån den enda miljöfrågan. Varför prioriterar MP inte luftkvaliteten, bullret och föroreningarna? Det är trots allt dessa miljöproblem som direkt, allvarligt och på kort sikt påverkar dem som bor, besöker och verkar i Malmö.

UppdateringKävlingemoderaten Charlotte Lindblad kommenterar på sin blogg duellen och är kritisk till Citys val av väljare att döma en vinnare. Charlotte skriver "City låter en väljare, Anna Bernstad döma vinnare i duellen. Hon utser miljöpartisten till vinnare. Lite längre ner kan man läsa att denna väljare är aktiv i miljörörelsen. Man tar sig lite trött för pannan. Miljöpartiet har i mina ögon långt ifrån den bästa miljöpolitiken men att låta en person från miljörörelsen ta ställning mellan miljöpartiet och ett annat parti är ungefär lika sakligt som att låta Stalin eller Fidel Castro välja mellan kristdemokraterna och vänsterpartiet."
Jag kan bara hålla med. Det känns märkligt att man bland alla väljare valde just en aktivist.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S, V, MP inte trovärdiga!

SkD, SkD, SDS