Sidor

måndag 16 augusti 2010

S, V, MP inte trovärdiga!

Tre av toppolitikerna i den rödgröna trojkan (S, V, MP) i Malmö skriver i en debattartikel i Sydsvenskan om hur de ska se till att fler bostäder byggs i Malmö. Det man inte lyckats med under 16 år vid makten ska man fixa nu. Känns inte vidare trovärdigt.

Bl a skriver de rödgröna kamraterna (S, V, MP) att de underlättar för sanering av förorenad mark i Malmö. Det är inte sant! Tvärtom fungerar det rödgröna styret (S, V, MP) så dåligt att oenigheter mellan tjänstemän på olika förvaltningar i staden tillåtits lamslå hanteringen av just saneringen av förorenad mark. Initiativ från oss allianspolitiker (M, FP) i Miljönämnden har satt fart på den viktiga hanteringen igen.

Annars uppfattar jag deras budskap så att även bostadsfrågan ska bli en del av de rödgrönas bidragspolitik. Jobbpolitik som leder till egen försörjning är inte deras modell.

SkD