Sidor

söndag 15 augusti 2010

Mitt Shanghai-besök

Sydsvenskan skriver om Malmö stads monter på världsutställningen, Expon, i Shanghai. Man beskriver bl a kostnaderna och att en del av kostnaderna består av att tjänstemän och politiker från Malmö besöker Expon.

Jag är en av de politiker som besökt Expon. Jag har utifrån min position ingen överblick så att jag kan bedöma om de totala kostnaderna för Malmös satsning på Expon uppvägs av nyttan för staden. Men jag upplevde min studieresa som mycket givande och är säker på att jag kommer att ha nytta av den i mitt fortsatta engagemang som politiker i Malmö stad och Region Skåne.

På min facebook-sida har jag lagt upp en liten reseberättelse med bilder.

SDS