Sidor

onsdag 18 augusti 2010

Miljö mer än klimat

Jag har fått den här insändaren publicerad på Lokaltidningens hemsida:
"I en debattduell där jag deltagit framgick det att den rödgröna trojkan i Malmö (S, V, MP) inte har någon bred miljöpolitik. I stället inriktar man den kommunala miljöpolitiken helt på klimatfrågan. Den är visserligen viktig, men det är andra miljöproblem som direkt, allvarligt och på kort sikt påverkar dem som bor, besöker och verkar i Malmö. Därför menar jag att luftkvalitet, buller samt föroreningar i mark & vatten måste prioriteras högre när malmöbornas skattepengar till miljöpolitiken budgeteras. Det är viktigt för människors hälsa och övriga livskvalitet."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
MP utan miljöpolitik
S, V, MP inte trovärdiga!

SkD