Sidor

tisdag 31 augusti 2010

S, V, MP riskerar liv och hälsa

Sydsvenskan skriver om en rapport om livsmedelskontroll som presenterades vid Miljönämndens senaste sammanträde. Det är Miljönämnden som ansvarar för livsmedels- och miljötillsynen i Malmö.

Rapporten visar att märkningen av 85 olika kosttillskott i 22 olika hälsokostbutiker i staden är mycket bristfällig. Endast 22% av kosttillskotten bedömdes utan anmärkning. Det skulle kunna utgöra risker för konsumenter i Malmö. Inte minst allergiker. Bristerna följs nu upp av Miljöförvaltningen som har sanktioner i olika nivåer att ta till om någon verksamhetsutövare inte ser till att leva upp till lagstiftningen.

Jag anser att livsmedelstillsynen tillhör Miljönämndens viktigaste uppgifter. En väl fungerande livsmedelstillsyn ger konsumenter i Malmö rimligt hög säkerhet när de handlar livsmedel och äter på restaurang. Det är viktigt att tilliten till livsmedelstillsynen är stor, både bland konsumenter och bland verksamhetsutövarna. Jag uppfattar att det är så i dag och att avdelningarna för livsmedels- och miljötillsyn fungerar mycket bra.

Tyvärr riskerar den rödgröna majoriteten (S, V, MP) i Malmö den tilliten. Sedan något år tillbaka vill den rödgröna trojkan (S, V, MP) att livsmedels- och miljötillsynen ska användas i kommunens lobbying och opinionsbilning. Förändringen innebär att myndighetsfunktionerna ska kombineras med opinionsbildande arbete. Sammanblandningen gör att det blir oklart för verksamhetsutövare vad som är den kommunala myndighetens lagstyrda tillsyn och vad som är stadens politiska majoritets opinionsbildning. Jag menar att en sådan sammanblandning absolut inte får ske. Det måste vara otvetydigt vad som är lagreglerad tillsyn, som kan resultera i olika sanktioner mot den enskilde verksamhetsutövaren, och vad som är de styrande politikernas tyckande, som inte kan backas upp med lagliga sanktioner. Vi moderater har på olika sätt tagit kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

SkD, SkD