Sidor

fredag 26 september 2008

FRA-lagen: Karskare riksdagsledamöter framöver?

Det är för tidigt att avgöra om Regeringens nya förslag till FRA-lag är tillräckligt bra. Men det är ingen tvekan om att Regeringen tagit intryck av den massiva kritiken. Det är bra och står i bjärt kontrast mot den obehagliga arrogans som många alliansföreträdare tidigare visat i debatten. Viktigt för mig är bl a att ingen massavlyssning tillåts, att avlyssnade underrättas i efterhand och att felaktigt avlyssnade kan få skadestånd.

Det är intressant att höra i rapporteringen om det nya förslaget till FRA-lag att "alla 178 riksdagsledamöterna från allianspartierna nu står bakom förslaget". Jag uppfattar det som något nytt. Att det erkänns någon betydelse vad enskilda riksdagsledamöter har för uppfattning i en fråga. Det tycker jag är en positiv utveckling som jag vill ska fortsätta. Riksdagsledamöter uppfattas ofta som röstboskap och det är sällan det syns ens tecken på något som motsäger det. Kanske kan FRA-debatten vara starten på något nytt och kanske får vi se högre svansföring hos riksdagsledamöterna framöver.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Den totala skanningen problemet
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter

tisdag 23 september 2008

Äntligen skånskt vårdval!

I dag beslutade Regionfullmäktige Skåne att införa ett vårdval, kallat Hälsoval, i den skånska primärvården. Det är ett stort och viktigt beslut som jag är säker på kommer att innebära en bättre tillgänglighet i vården för alla skåningar.

Jag har tidigare uttryckt min förvåning över att socialdemokraterna ställer sig bakom ett förslag som flyttar makt från regionens politiker och tjänstemän till skåningarna. Det är jag inte van vid att socialdemokrater verkar för. I dagens debatt överraskade socialdemokraterna igen genom att framförallt Ingrid Lennewald (s) var den som allra hårdast argumenterade för införandet av vårdvalet. Hon gav bl a vänsterpartisterna, som är motståndare till reformen, uppsträckningar och förklarade fördelarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ännu bättre med fri etablering
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

ESF 2008: (S)tä(mp)la rätt ans(v)ariga

Det finns säkert anledning att syna Polisens insats under ESF i Malmö. Men att utifrån den information som finns så här långt skylla den omfattande skadegörelsen vid Triangeln på fredagskvällen på Polisen menar jag är helt fel. Främst ligger naturligtvis skulden på de enskilda kriminella som genomförde skadegörelsen. Stor skuld har också ESF som låter de maskerade och våldsamma aktivisterna vara en del av sin rörelse. Men en avgörande skuld ligger på den rödgröna majoriteten (s, v, mp) i Malmö som drivit igenom att stödja ESF-arrangemanget i Malmö med 5-6 miljoner kronor. Detta trots att man visste vilka våldsverkare som finns i ESF:s led. Den som välkomnar ESF till sin stad måste tyvärr räkna med våld och skadegörelse och det visste Malmös rödgröna majoritet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan

måndag 22 september 2008

ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse


ESF:s arrangörer intervjuas i dagens Sydsvenskan. Inte heller denna gång tar ESF avstånd från de våldsamma aktivisterna och deras arrangemang. De säger lamt "Men vi vill klargöra att vi inte accepterar skadegörelse". Struntprat!

Hade ESF verkligen velat fjärma sig från de maskerade och våldsamma aktivisterna hade de för det första lagt ett riktigt attraktivt eget arrangemang parallellt med Reclaim The Streets aktivitet i fredags. Och sedan hade man inte tillåtit dem att delta i lördagens demonstration.

Min slutsats efter att ha följt ESF:s hantering av detta under dessa dagar i Malmö är att de maskerade och våldsamma aktivisterna accepteras av ESF som en viktig del av rörelsen. Annars hade man agerat annorlunda och kraftfullt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

söndag 21 september 2008

ESF 2008: Låt kommunen betala


På grund av att ESF har genomförts i Malmö har privatpersoner, företag och fastighetsägare genom vandalism och annan påverkan drabbats av betydande kostnader. ESF har hela tiden värjt sig och påstått att man inte har samröre med de våldsamma grupperingarna som alltid följer deras arrangemang. Men det är inte sant. De vägrar att ta avstånd från arrangörerna av fredagens våldsamheter på Föreningsgatan och de maskerade våldsverkarna välkomnades i ESF:s stora demonstrationståg på lördagen. Det är ingen tvekan om att även de våldsamma grupperingarna är en del av ESF.

Den rödgröna majoriteten i Malmö, med Ilmar Reepalu (s) i spetsen, har drivit igenom att Malmö stad stödjer ESF 2008 med minst 5-6 miljoner kronor. Därigenom har det möjliggjorts för att arrangemanget alls blivit av i Malmö. När kommunen, med visshet om vilka grupperingar som finns i ESF:s hägn och vad de brukar ställa till med, aktivt medverkar till att arrangemanget genomförs i Malmö måste också kommunen ställa upp och betala för de kostnader tredje man drabbats av.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regerade
ESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESFReepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur

Inför ESF i Malmö har jag funderat på bl a tre saker.

Klarar man att administrationen?
Tusentals människor, hundratals arrangemang, boende, mat, transporter, lokaler m m m m. Det verkar man ha gjort. Med stort finansiellt och personellt stöd från Malmö stad ska tilläggas. Men det är självklart bra att detta fungerade. Forumets seriösa deltagare har säkert fått en positiv bild av Malmö som de sprider framöver.

Var står ESF politiskt och ideologiskt?
Att det är en samlingsplats för vänstern visste jag ju. Men de försöker göra sken av att det är en demokratisk vänster som samlas. Och så kan jag konstatera att det inte är. En mycket stor andel av de organisationer som medverkar står för aggressiva politiska budskap, förtryck och diktatur.

Tar ESF avstånd från de våldsamma aktivisterna?
De första signalerna tyckte jag tydde på att ESF fjärmade sig från de maskerade och våldsamma aktivisterna. Men genom hur de förhöll sig till reclaim-aktiviteten i fredags och hur de hanterade sin egen demonstrationen i går bekände ESF färg. De ser maskerade och våldsamma aktivister som en del av sin rörelse. Jag är mycket besviken. Inte minst med tanke på att Malmö stad stött forumet med minst 5-6 miljoner kronor.
Läs mina tidigare relaterade inlägg:

lördag 20 september 2008

Arrogan(s) försenar Hyllieplanen

Malmös byggkommunalråd Anders Rubin (s) kan inte riktigt hantera att socialdemokraterna inte har tillräcklig majoritet i Malmö stad. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags räckte det inte att (s) fick stöd av (v) och (sd) utan förslaget till detaljplan för Hyllie stationstorg återremitterades. Anders Rubin (s) visar den demokratiska processen dålig respekt när han kallar övriga partiers ovilja att följa hans förslag för fjantighet.

Redan i Kommunstyrelsen visade både de borgerliga partierna och (mp) genom reservationer att de inte var helt nöjda med planen. Detta struntade Anders Rubin (s) i och lade fram samma förslag i Kommunfullmäktige. Det är obegripligt att han räknade med att ärendet skulle antas. Det är han och hans parti som har allt ansvar för den försening av ärendet som nu uppstått.

När saken tas upp i Fullmäktige igen den 2/10 räcker enkel majoritet för att ärendet ska gå igenom. Det återstår att se om (s) nöjer sig med den majoritet som utkristalliserade sig i torsdags, (s)+(v)+(sd), eller om man går den borgerliga oppositionen till mötes.

Vi från de borgerliga partierna, (m), (fp), (spi) och (kd) anser att förslaget till detaljplan inte lämnar tillfredsställande svar vad gäller cykeltrafik och parkering för cyklar. Vi anser inte heller att konsekvenserna av trafikbelastningen samt bilparkeringsmöjligheterna i området är tillräckligt utredda. Detta kallar Anders Rubin (s) för fjantigheter men för oss är det viktigt att området blir så bra som möjligt redan från början så att inte onödiga problem uppstår.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Malmö utan fungerade styre

ESF 2008: Svansen regerade

På fredagskvällen var det dags för svansen till European Social Forum att regera i Malmö. Det hade bjudits in till gatufest vid Stadshuset. Jag försöker bemöta ESF 2008 och dess hang arounds med ett öppet sinne. Så jag begav mig till Stadshuset för att bilda mig en uppfattning vad det handlar om. Ett första intryck var nog att det fanns en hel del folk som hade genuint trevligt och faktiskt var där för att festa. Men efterhand som jag strosade runt bland festdeltagarna på den blockerade Föreningsgatan kände jag de aggressiva vibrationerna. Det var ingen fest för festandets skull utan man inväntade något. Jag noterade också att många bar för mig väldigt udda festkläder; huvor, luvor och scarfar som dolde ansikten. Jag fotograferade och det uppskattades inte av alla. En svartklädd maskerad man i ungefär samma storlek som jag själv föste undan min kamera, knuffade mig och kommenderade mig att sluta fotografera. Han höll inte med mig om att gatan tillhörde lika mycket mig som honom och att jag fick fotografera om jag ville. Han uttryckte att jag kunde ju prova och se vad som hände om jag fortsatte. När jag tittade honom i ögonen och frågade om han hotade mig började han säga något till sina lika svartklädda och maskerade kompisar om att här fanns en någonting som jag inte riktigt uppfattade . Men jag fann för gott att smita iväg och inte ta reda på mer. Jag kände mig rejält hotad och blev riktigt rädd. Resten av kvällen höll jag mig mest en bit bakom polisens linjer när jag följde händelserna vid Triangeln fram till strax efter midnatt.

"Festen" övergick efter ett tag till endast en provokation där deltagarna gjorde vad de kunde för att få polisen att attackera dem. Men polisen var otroligt skicklig och lät sig inte provoceras. Jag blev till en början irriterad på polisen och retade mig på att de hela tiden backade undan. Men de visste vad de gjorde. Fler och fler av "fest"-deltagarna tröttnade och gav sig iväg. Jag hörde några som bestämde sig för att gå hem och lyssna på musik i stället eftersom "det ju ändå inte hände något". När jag läser vad en man säger till Sydsvenskan blir jag beklämd: "Det blir ju stökigare ju mer poliser här är." Han kan inte ha varit speciellt observant när han kikade ut.

Tyvärr blev det ju ändå omfattande skadegörelse. Men det kan inte polisen lastas för. Jag kan inte se hur någon annan taktik från deras sida skulle ha lett till mindre vandalism. Snarare tvärtom.
Under lördagen är det dags för ESF:s stora demonstration. Det är viktigt att ESF visar ansvar genom att inte acceptera de kriminella ligisterna i sitt tåg. ESF kan inte direkt lastas för vad våldsverkarna ställde till med under fredagskvällen och de har en god chans att hålla sina händer fortsatt rena om de agerar ansvarsfullt i samband med demonstrationen och den efterföljande festen i Pildammsparken.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Lite avundsjuk

fredag 19 september 2008

ESF 2008: Lite avundsjuk

European Social Forum (ESF) i Malmö pågår för fullt. Det märks runt om i staden. Inte bara genom demonstrationer och protester, som jag i flera fall tycker direkt illa om eftersom de uttrycker så mycket hat och aggressioner, utan också genom att det i vart och vartannat gathörn står någon med karta i handen och kliar sig i huvudet.

Jag är säker på att de allra flesta av ESF-besökarna är i Malmö för att de är seriöst intresserade av forumets aktiviteter och att de vill ha trevliga dagar i staden med gamla och nya vänner. Det är inte utan att jag blir lite avundsjuk när jag ser vilket mastigt aktivitetsprogram de har till sitt förfogande. Inte så att jag känner något sug att delta men jag skulle gärna besöka något liknande som speglar mina värderingar och min världsbild.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

torsdag 18 september 2008

Malmö utan fungerade styre

Efter valet 2006 styrs Malmö av en rödgrön koalition som leds av (s) och där även (v) och (mp) ingår. Men den koalitionen fungerar inte i frågor som rör stadsbyggnadsfrågor och kommunens markägande. Strategiskt helt avgörande frågor för Malmös framtid och malmöbornas välfärd. Detta fick vi två tydliga bevis på vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde.

Det ena ärendet handlad om försäljning av en tomt i Västra hamnen, som kommunen äger, till ett företag som vill bygga och utveckla verksamheter där. (v) är principiellt emot att kommunen säljer mark och röstar nej till sådana förslag. Därför tvingades (s) förlita sig på oppositionen för att förslaget skulle godkännas av Fullmäktige. Det gick bra den här gången och är normalt inget problem i relativt okomplicerade ärenden som det här. Men koalitionen (s)+(v)+(mp) fungerade alltså inte.

Haveriet för (s) inträffade när den viktiga detaljplanen för Hyllie stationstorg, en del av citytunnelnstationen där, behandlades. Redan i Kommunstyrelsen reserverade sig både den borgerliga oppositionen och (mp) på ungefär samma grunder. Det finns i detaljplanen inga tillfredsställande svar på hur cykeltrafiken och parkeringen av cyklar ska lösas och trafikbelastningen i övrigt samt parkeringsmöjligheterna för bilar är inte heller tillräckligt utredda. (s) valde att bortse från den kritiken vilket resulterade i en så kallad minoritetsåterremiss av ärendet.

Jag tycker att det är arrogant och ansvarslöst av (s) att hantera ett så viktigt ärende så slarvigt. (s) borde innan sammanträdet i Kommunfullmäktige säkerställt att det fanns ett förslag med en stabil majoritet bakom. Nu försenas hanteringen och Kommunfullmäktige kallas till ett extra sammanträde. Det återstår att se om (s) nöjer sig med den majoritet som utkristalliserade sig i ärendet i går, (s)+(v)+Sverigedemokraterna, eller om man går den borgerliga oppositionen till mötes.

Sydsvenskan, Sydsvenskan

ESF 2008: Lugn inledning

Inledningen av European Social Forum (ESF) i Malmö tycks ha avlöpt lugnt och fridfullt. Inget våld och ingen skadegörelse. Låt oss hoppas att det fortsätter så!

I dag kommer ESF upp för diskussion i Rådhuset när Kommunfullmäktige sammanträder. Kommunstyrelsens vice ordförande, Anja Sonesson (m), undrar i en så kallad enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande, Ilmar Reepalu (s), om han anser att konsekvensanalysen var tillfredsställande när Malmö stad tog på sig värdskapet för arrangemanget. Jag frågar Tekniska nämndens ordförande, Emmanuel Morfiadakis (s), om det är rätt att ESF slipper betala när man tar kommunal mark i anspråk samtidigt som andra organisationer måste betala.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

onsdag 17 september 2008

ESF 2008: Välkomna till Malmö!

I dag drar European Social Forum (ESF) igång i Malmö. Jag är direkt negativ till att Malmö stad stödjer arrangemanget med kontanter, arbetsinsatser och uteblivna avgifter till ett värde av minst 5-6 miljoner kronor. Jag hade helst sett att ESF inte genomför sitt arrangemang i Malmö eftersom riskerna för våld och skadegörelse är stor. På den rödgröna majoriteten i Malmö, med Ilmar Reepalu (s) och Anneli Philipson (v) i spetsen, vilar ett tungt ansvar eftersom man aktivt drivit på för att få arrangemanget till staden.

Men jag vill ändå välkomna alla de individer som kommer till Malmö med anledning av ESF 2008. Jag vill att Malmö ska vara en attraktiv stad för bl a konferenser och kongresser av olika slag. Människor från världens alla hörn ska vilja träffas i Malmö för att gemensamt driva sina organisationer och projekt vidare.

Jag är alltså orolig för att ESF 2008 och dess svans ska leda till våld och skadegörelse i Malmö. Nu hoppas jag att jag blir överraskad.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

måndag 15 september 2008

Ännu bättre med fri etablering

Nästa vecka beslutar Regionfullmäktige Skåne om att införa vårdval. Det tycker jag är mycket bra eftersom jag räknar med att tillgängligheten kommer att öka samtidigt som vårdgivarna stimuleras att utveckla sina verksamheter på vårdtagarnas villkor.

Sydsvenskan rapporterar i dag att överenskommelsen är blocköverskridande. Det kan tyckas förvånande att socialdemokraterna ställer sig bakom en reform som minskar politikernas makt till förmån för medborgarna. Kanske är deras analys att vårdvalet har stora möjligheter att bli en succé och då vill man i framtida valrörelser slippa förklara varför man en gång varit emot.

Jag är dock inte helt nöjd med utformningen av det vårdval som nu genomförs. Det blir ingen fri etableringsrätt för vårdgivare som uppfyller kraven utan vårdgivarna måste dessutom avtala förutsättningar med Region Skåne. Det tycker jag är fel. Risken är stor att det blir politiken som styr etableringarna i stället för marknaden och det betyder alltid köer, slöseri och ineffektivitet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

tisdag 9 september 2008

Begränsa inte offentlighetsprincipen!

Via fildelarsajten The Pirate Bay går det att ladda ner obehagliga och upprörande dokument. Det är inget nytt. Men en högt uppskruvad debatt (Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan) har pågått några dagar sedan det uppmärksammats att bland det som går att ladda ner finns förundersökningen i ett aktuellt mordfall. Pappan till de mördade barnen har bett The Pirate Bay att ta bort dokumentet eller i alla fall vissa bilder. Denna vädjan har The Pirate Bay avvisat med hänvisning till att de inte censurerar lagligt material. Detta i sin tur har lett till kritik mot The Pirate Bay från olika håll.

Representanter för gammelmedierna var snabbt på banan. De anklagar The Pirate Bay för att genom att möjliggöra nedladdning av dokumenten riskerar de att politikerna går in och begränsar offentlighetsprincipen som är så viktig för granskningen av makten. Justitieministern reagerade i sin tur precis som gammelmedierna önskade och uttalade att hon kan tänka sig begränsningar.

Det är inte svårt att inse i vilken fruktansvärd situation den i det här fallet drabbade pappan är. Men samtidigt måste man besinna sig innan man börjar ropa på begränsningar och förbud.

Jag menar att man inte ens ska överväga begränsningar och förbud. Bland det allra viktigaste i den svenska demokratin är just offentlighetsprincipen. Den håller tummen i ögat på politiker och offentliga tjänstemän och möjliggör en effektiv granskning av den offentliga makten.

Jag tycker mig märka att den uppkomna debatten handlar om att gammelmedierna vill försvara sin position. De vill vara det filter som bestämmer vad som ska nå ut till en bredare krets. De vill att det ska vara omständligt att få tag i offentliga handlingar och gärna lite av en yrkeskonst i sig. När nu dokument finns relativt enkelt tillgängliga för alla intresserade, och däribland de nya medierna, minskar gammelmediernas makt.

Gammelmedierna är snabba på att göra en jämförelse och säga att de skulle aldrig, så som The Pirate Bay, publicera det aktuella materialet. Men det är en felaktig jämförelse. The Pirate Bay är ingen tidning, tv-kanal och faktiskt inte heller en nyhetssajt. Den som går in på The Pirate Bay får inte en snaskig eller otäck detalj från ett lagrat dokument kastat i ansiktet på sig så som det kan bli när man öppnar en tidning eller slår på tv:n utan det kräver ett aktivt sökande. The Pirate Bay är mer av ett arkiv. Fast inte svårtillgängligt som offentliga arkiv kan vara utan tillgängligt för alla med en internetuppkoppling.

måndag 8 september 2008

(v) gillar inte patientmakt

Jag har reagerat på gårdagens artikel under Aktuella frågor i Sydsvenskan och skickat iväg den här insändaren till Skånes tidningar:

"Två av Skånes ledande vänsterpartister, Anneli Philipson och Vilmer Andersen, kritiserar i en debattartikel det kommande vårdvalet i Region Skåne. Det är i sig inget förvånande. Vänsterpartister brukar inte tycka om att politikers makt minskar till förmån för enskilda individers. De skriver att "Det är patienternas rätt som skall stärkas - inte vårdgivares rätt att etablera sig.". Det håller jag till fullo med om och just därför är jag en ivrig påhejare för införandet av vårdval i Skåne. I dag är det bara vårdgivarnas rätt som gäller genom att politikerna bestämmer precis var, när och hur vård ska ges. Vårdval flyttar makten, rätten, till patienterna som genom sina val tvingar vårdgivarna att anpassa sig. Vårdgivarna kommer att lägga sina mottagningar där patienterna vill ha dom, hålla öppet under tider som passar patienterna och erbjuda det mottagande patienterna efterfrågar.

Argumenten mot vårdval som Philipson och Andersen för fram stämmer inte överens med verkligheten.

Philipson och Andersen hävdar att vårdval hotar rätten till god vård på lika villor, att privata vinstintressen kommer styra framför medicinska behov och att köerna kommer att öka i områden med de tyngsta vårdbehoven. Jag förstår inte hur de kommit fram till det.

Rätten till god vård på lika villkor påverkas överhuvudtaget inte. Det blir en fortsatt offentlig finansiering med t o m något lägre patientavgifter.

I Hälsoval Skåne, som vårdvalet i Skåne kommer att heta, kommer pengarna som följer varje patient till den vårdgivare den väljer att vara anpassad efter bl a vårdtyngd och socioekonomiska faktorer. Privata vinstintressen kommer alltså inte att styra framför medicinska behov. I stället blir patienter med stora vårdbehov genom vårdvalet intressantare för vårdgivarna än de är i dag.

I dag när politikerna bestämmer exakt var vårdcentralerna ska ligga är det på sina håll långa köer och usel tillgänglighet. Vårdvalet kommer att möjliggöra för nya vårdgivare att etablera sig och det är inte orimligt att tro att det kommer att finnas en önskan att etablera sig i områden där missnöjet med dagens vård är stort. Det finns alltså inte heller något fog för att påstå att köerna kommer att öka i områden med de tyngsta vårdbehoven.
Vårdvalet kommer att stärka patienterna i Skåne, inte försvaga dem som Philipson och Andersen påstår. Däremot kommer politikernas makt att minska, och det är väl det Philipson och Andersen inte gillar."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

fredag 5 september 2008

(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval

Om jag förstår artikeln i dagens Sydsvenskan rätt så har socialdemokraterna i Region Skåne accepterat Femklöverns förslag till vårdval för skåningarna. "Kompromissen" är att vårdval ska kallas hälsoval och vårdpeng vårdersättning. Det kan jag leva med. Men jag är förvånad. Vårdvalet står för mycket av det som socialdemokraterna brukar vara emot: valfrihet för medborgarna, konkurrens och marknad samt minskad politikermakt. Kanske är deras analys att vårdvalet har stora möjligheter att bli en succé och då vill man i framtida valrörelser slippa förklara varför man en gång varit emot.

Jag är en ihärdig påhejare för införandet av vårdval. Mycket av makten flyttas från politiker och tjänstemän till invånarna som själva kan välja den vårdgivare de tycker tillfredsställer deras behov bäst. En vårdpeng som bl a bygger på vårdtyngd och socioekonomiska faktorer följer varje skåning till den vårdgivare den väljer. Det kommer att tvinga vårdgivarna att vara lyhörda för kundernas önskemål.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vårdvalet gynnar alla

torsdag 4 september 2008

Inget kollektivt ansvar för hundägare, heller

På Skånska Dagbladets insändarsida svarar en skribent på en tidigare insändare av mig om hundförbud i Folkets Park. Jag har sänt in en replik:

"Insändarskribenten tycker att eftersom några hundägare inte sköter sig ska det få konsekvenser för alla hundägare. Han skriver att den enskilde hundägaren ansvarar inte bara för sig själv utan för alla andra hundägare också. Därför menar han att det är rätt att förbjuda hundar i Folkets Park. Varför nöjer han sig med hundförbud i Folkets Park? Och varför är det bara bristande ansvarstagande hos hundägare som ska beivras kollektivt? Ska insändarskribentens tes om ansvar och påföljder gälla borde det bl a råda bilförbud och alla barn skulle bo på institution. Det finns ju bilförare som är farliga för andra och då ska ju ingen få kör bil. Eller? Och det finns ju föräldrar som gravt missköter sina barn och då kan ju ingen tillåtas att ta sitt föräldraansvar. Eller?

Nej, insändarskribentens resonemang är befängt. Kollektivt ansvar på det sättet han beskriver är orimligt. Hur ska man kunna ta ansvar för andra som man inte har någon relation till, förutom att man också råkar vara t ex hundägare eller bilist eller förälder?

Jag vidhåller att det är fel med hundförbud i Folkets Park och Malmös övriga parker. För många många malmöbor är deras hundar bland det allra viktigaste som finns. Familjemedlemmar som man tillbringar stora delar av livet med och som man inrättar sin vardag efter. Ska Malmö stad förändra sin attityd borde det i stället vara i en riktning som är mer positivt inställd till hundägarna och deras fyrfota vänner. När staden planeras och regler upprättas måste stor hänsyn tas till att en stor andel av malmöborna vill att hundar ska vara en naturlig del av vardagslivet. Jag tycker att det är helt befängt att förbjuda hundar i stadens parker. Det är ju där hela familjerna ska kunna umgås, med eller utan hundar.

Jag uppmanar Tekniska nämnden att tänka om och ta tillbaka sitt beslut."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tillåt hundar i parkerna!
Ja till hundar i Folkets park!

onsdag 3 september 2008

Fel stödja ESF

Sydsvenskans huvudledare kommenterar i dag debatten som blossat upp inför European Social Forum (ESF) som arrangeras i Malmö om ett par veckor. När kommunstyrelsens vice ordförande Anja Sonesson (m) kritiserar att Malmö stad stödjer forumet med 2,5 miljoner kronor svarar Sydsvenskan med "Även partier som få betraktar som politiskt rumsrena har rätt till ekonomiskt stöd om de lyckas få tillräckligt många röster." Vad har det med saken att göra? ESF är inget parti invalt i Malmö kommunfullmäktige. Sedan skriver Sydsvenskan "Om man börjar tumma på yttrande- och mötesfriheten för att polisinsatserna kostar för mycket är demokratin illa ute." Vem har föreslagit något sådant?

Problemet är att Malmö stad stödjer ESF med 2,5 miljoner kronor. Det finns ingen anledning för staden att göra det. Alla tycks överens om att risken är mycket stor att genomförandet av European Social Forum i Malmö leder till bråk, skadegörelse och i värsta fall kravaller. Därför borde Malmö stad inte aktivt agera för att få det till Malmö. Som en del av våra grundläggande friheter kan inte Malmö stad hindra ESF att hålla sitt arrangemang i Malmö. Och det tycker jag är bra. Det är för mig en hörnpelare i demokratin. Men Malmö stad behöver varken välkomna, eller ekonomiskt och praktiskt stödja, ESF.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Reepalu mjuk mot huliganer

tisdag 2 september 2008

Reepalu mjuk mot huliganer

I dagens Sydsvenskan rapporteras att aktivister under European Social Forum, 18-21 september, i Malmö kommer att "slå tillbaka" och att "bryta upp asfalt". Surfar man runt på aktivisternas hemsidor hittar man mer information om vilka planer som smids. Det känns direkt hotfullt och att det är risk för liv, lem och egendom i Malmö under dessa dagar.

När kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s), om detta säger "Jag hoppas att det bara är ord." tycker jag att han sticker huvudet i sanden. Han är direkt medansvarig för att krafterna släpps lösa i Malmö och borde ha en attityd där han kraftfullt visar att han gör vad han kan för att inga personer och ingen egendom ska komma till skada.