Sidor

måndag 15 september 2008

Ännu bättre med fri etablering

Nästa vecka beslutar Regionfullmäktige Skåne om att införa vårdval. Det tycker jag är mycket bra eftersom jag räknar med att tillgängligheten kommer att öka samtidigt som vårdgivarna stimuleras att utveckla sina verksamheter på vårdtagarnas villkor.

Sydsvenskan rapporterar i dag att överenskommelsen är blocköverskridande. Det kan tyckas förvånande att socialdemokraterna ställer sig bakom en reform som minskar politikernas makt till förmån för medborgarna. Kanske är deras analys att vårdvalet har stora möjligheter att bli en succé och då vill man i framtida valrörelser slippa förklara varför man en gång varit emot.

Jag är dock inte helt nöjd med utformningen av det vårdval som nu genomförs. Det blir ingen fri etableringsrätt för vårdgivare som uppfyller kraven utan vårdgivarna måste dessutom avtala förutsättningar med Region Skåne. Det tycker jag är fel. Risken är stor att det blir politiken som styr etableringarna i stället för marknaden och det betyder alltid köer, slöseri och ineffektivitet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla