Sidor

lördag 20 september 2008

Arrogan(s) försenar Hyllieplanen

Malmös byggkommunalråd Anders Rubin (s) kan inte riktigt hantera att socialdemokraterna inte har tillräcklig majoritet i Malmö stad. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags räckte det inte att (s) fick stöd av (v) och (sd) utan förslaget till detaljplan för Hyllie stationstorg återremitterades. Anders Rubin (s) visar den demokratiska processen dålig respekt när han kallar övriga partiers ovilja att följa hans förslag för fjantighet.

Redan i Kommunstyrelsen visade både de borgerliga partierna och (mp) genom reservationer att de inte var helt nöjda med planen. Detta struntade Anders Rubin (s) i och lade fram samma förslag i Kommunfullmäktige. Det är obegripligt att han räknade med att ärendet skulle antas. Det är han och hans parti som har allt ansvar för den försening av ärendet som nu uppstått.

När saken tas upp i Fullmäktige igen den 2/10 räcker enkel majoritet för att ärendet ska gå igenom. Det återstår att se om (s) nöjer sig med den majoritet som utkristalliserade sig i torsdags, (s)+(v)+(sd), eller om man går den borgerliga oppositionen till mötes.

Vi från de borgerliga partierna, (m), (fp), (spi) och (kd) anser att förslaget till detaljplan inte lämnar tillfredsställande svar vad gäller cykeltrafik och parkering för cyklar. Vi anser inte heller att konsekvenserna av trafikbelastningen samt bilparkeringsmöjligheterna i området är tillräckligt utredda. Detta kallar Anders Rubin (s) för fjantigheter men för oss är det viktigt att området blir så bra som möjligt redan från början så att inte onödiga problem uppstår.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Malmö utan fungerade styre