Sidor

tisdag 26 juni 2012

Ny uppdragsgivare i egna firman


Min egna firma Wendel Politik & Påverkan har inlett ett samarbete med JCDecaux Sverige. Jag ska bidra med rådgivning och kompetens avseende i första hand JCDecaux:s kontakter med skånska kommuner.

JCDecaux är ett av Sveriges, och världens, största mediebolag och säljer reklamytor utomhus, på flygplatser och på centralstationer – ett fullserviceföretag inom Out of Home Media. JCDecaux erbjuder de bästa platserna i de största städerna – en filosofi sedan starten.
JCDecaux startade sin verksamhet i Sverige 1989 och kom att under de första åren på 1990-talet teckna kontrakt med de flesta av de största kommunerna i landet. Kommunerna, tillsammans med företaget, utarbetade en plan för att möblera gaturummet med en ny design av gatumöbler.
JCDecaux-koncernen finns etablerad i mer än 3 500 städer och på nära 160 flygplatser.