Sidor

fredag 9 maj 2008

Synd att hyresrätten är hotad

Debatten om marknaden för hyresrätter fortsätter i Skånska Dagbladet. Anette Clairs och min replik som vi skickade den 29/4 har publicerats och dessutom ett svar på den av samma skribent som tidigare. Vi har skrivit denna replik:

"Skribenten fortsätter sin oseriösa debattaktik och tillskriver oss ståndpunkter vi inte gett uttryck för och sedan angriper han oss för dessa av honom påhittade ståndpunkter.

Vi tycker inte synd om vare sig hyresvärdar eller investerare. Däremot tycker vi att det är synd att andelen hyresbostäder blir allt lägre. Det är inte fel att befintliga hyresbostäder omvandlas till bostadsrätter när de boende vill ha det så. Problemet är att alltför få fastighetsägare tycker att det är lönsamt att erbjuda hyresbostäder och att investerare väljer andra branscher att satsa sina pengar i. Det byggs därför för få nya hyresbostäder. Det i sin tur leder till brist. Skulden till detta är den reglering som gäller på hyresmarknaden för bostäder. Bristsituationen i sin tur leder till köer, svart marknad och korruption och att unga och resurssvaga har svårt att skaffa sig boende. Det finns till och med anledning att befara att hyresrätten är hotad. Det är synd!"

Lösningen, och räddningen, är avreglering!

Burmadiktaturen förvärrar katastrofen

Ingenting talar för att den burmesiska regimen, utan omfattande insatser utifrån, kan hjälpa sin cyklondrabbade befolkning på ett tillfredsställande sätt. Hade Burma varit ett demokratiskt land där de styrande varit beroende av medborgarnas förtroende hade internationell hjälp, både personellt och materiellt, redan varit på plats och räddat liv. Nu fördröjer istället diktaturens företrädare hjälpinsatsen. Ur deras synvinkel är agerandet logiskt eftersom det kanske viktigaste för regimens bevarande är avskärmning mot omvärlden. Men människoliv offras och det är naturligtvis oacceptabelt. Därför måste den internationella hjälp som står beredd omedelbart sättas in, oavsett vad den burmesiska regimen säger.

Som vanligt kommer antagligen inte FN att vara till någon större hjälp. Där har diktaturerna samma status som de demokratiska staterna och diktaturerna tillåts hålla varandra om ryggen. Det ser, som så många gånger tidigare, ut som om de drabbade får lita till USA. Den här gången stött av Frankrike. USA har kvalificerad personal och utrustning beredd att omedelbart sätta igång hjälparbetet. GO!

(Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan)