Sidor

fredag 9 maj 2008

Synd att hyresrätten är hotad

Debatten om marknaden för hyresrätter fortsätter i Skånska Dagbladet. Anette Clairs och min replik som vi skickade den 29/4 har publicerats och dessutom ett svar på den av samma skribent som tidigare. Vi har skrivit denna replik:

"Skribenten fortsätter sin oseriösa debattaktik och tillskriver oss ståndpunkter vi inte gett uttryck för och sedan angriper han oss för dessa av honom påhittade ståndpunkter.

Vi tycker inte synd om vare sig hyresvärdar eller investerare. Däremot tycker vi att det är synd att andelen hyresbostäder blir allt lägre. Det är inte fel att befintliga hyresbostäder omvandlas till bostadsrätter när de boende vill ha det så. Problemet är att alltför få fastighetsägare tycker att det är lönsamt att erbjuda hyresbostäder och att investerare väljer andra branscher att satsa sina pengar i. Det byggs därför för få nya hyresbostäder. Det i sin tur leder till brist. Skulden till detta är den reglering som gäller på hyresmarknaden för bostäder. Bristsituationen i sin tur leder till köer, svart marknad och korruption och att unga och resurssvaga har svårt att skaffa sig boende. Det finns till och med anledning att befara att hyresrätten är hotad. Det är synd!"

Lösningen, och räddningen, är avreglering!