Sidor

fredag 9 maj 2008

Burmadiktaturen förvärrar katastrofen

Ingenting talar för att den burmesiska regimen, utan omfattande insatser utifrån, kan hjälpa sin cyklondrabbade befolkning på ett tillfredsställande sätt. Hade Burma varit ett demokratiskt land där de styrande varit beroende av medborgarnas förtroende hade internationell hjälp, både personellt och materiellt, redan varit på plats och räddat liv. Nu fördröjer istället diktaturens företrädare hjälpinsatsen. Ur deras synvinkel är agerandet logiskt eftersom det kanske viktigaste för regimens bevarande är avskärmning mot omvärlden. Men människoliv offras och det är naturligtvis oacceptabelt. Därför måste den internationella hjälp som står beredd omedelbart sättas in, oavsett vad den burmesiska regimen säger.

Som vanligt kommer antagligen inte FN att vara till någon större hjälp. Där har diktaturerna samma status som de demokratiska staterna och diktaturerna tillåts hålla varandra om ryggen. Det ser, som så många gånger tidigare, ut som om de drabbade får lita till USA. Den här gången stött av Frankrike. USA har kvalificerad personal och utrustning beredd att omedelbart sätta igång hjälparbetet. GO!

(Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan)