Sidor

tisdag 22 juni 2010

Ask (M) lyssnar på Malmö - Reepalu (S) tjurar

I går var justitieminister Beatrice Ask i Malmö och presenterade förslag som ska förenkla för den som vill sätta upp övervakningskameror.

Jag tycker att det är bra att t ex butiksägare inte ska behöva söka tillstånd för att kameraövervaka sin butik och att t ex kommuner lättare ska kunna få lov att kameraövervaka speciellt utsatta platser. Utifrån vad jag tagit del av i media verkar förslagen balanserade och inriktade på att ta bort de orimligheter som i dag gör det alltför svårt att få tillstånd att kameraövervaka.

Viktigt för mig är att kameraövervakning av offentliga platser som gator, torg och parker inte tillåts slentrianmässigt. Och att när kameraövervakning tillåts så måste det finnas integritetsskydd som t ex begränsar vem som får tillgång till filmerna, under vilka omständigheter och att filmerna förstörs efter en viss tid. Dessutom måste det finnas en aktiv tillsyn som ser till att regelverken verkligen följs. Enskildas integritet väger mycket tungt och får inte kränkas.

Enligt Sydsvenskan tjurar Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) trots att justitieminister Ask (M) föreslår det som han beskriver som en kopia av hans egna förslag.

Även Reepalus (S) kamrat i Malmös styrande trojka Fredrik Fernqvist (MP) tjurar. Miljöpartiet är enligt Sydsvenskan emot utökad kameraövervakning. Det kan man ju vara, och det har jag respekt för. Men samtidigt säger Fernqvist (MP) att han i stället vill se annat förebyggande arbete – exempelvis stadsplanering som öppnar för en levande stad dygnet runt. Det har han rätt i, och så fungerar det redan i Malmö. Jag upplever att sedan flera år prioriteras trygghetsfrågorna när Malmö utvecklas på olika sätt. Inte minst med aktivt stöd från oss moderater.

SDS, SDS, DN, SvD, SkD, SkD, SkD, SvD

måndag 21 juni 2010

Falska socialister (S, V)

De socialistiska partierna inom den rödgröna trojkan som utmanar Alliansen är i grunden motståndare till att privata företag ska få leverera tjänster som betalas med skattemedel. Enligt Sydsvenskan säger vänsterledaren Lars Ohly att offentliga medel på detta sätt försvinner ner i fickorna på giriga kapitalister till förfång för såväl elever som skattebetalare.

Tidigare har den ledande socialdemokraten Carin Jämtin på samma ohederliga sätt kritiserat privata företag i välfärdssektorn.

Sydsvenskans ledare konstaterar att Ohlys (V), och därmed även Jämtins (S), argument är falska: "I själva verket är det inget som är konstigt eller olämpligt med att stat, kommuner och landsting använder skattemedel för att köpa varor och tjänster från privata företag. Det möter ju heller inga invändningar när vinstdrivande företag producerar läkemedel eller tillverkar medicinsk utrustning. Inte heller när de bygger skollokaler eller ger ut läromedel. Följaktligen borde det också vara okontroversiellt att bolag sysslar med skolundervisning.".

Jag håller med Sydsvenskan och frågar mig varför Ohly (V) och Jämtin (S) endast ger sig på de kvinnodominerade tjänsteföretagen i välfärdsbranschen och inte de som bygger lokalerna, producerar läkemedlen och tillverkar den medicinska utrustningen? Varför ska inte kvinnor få verka inom de kreativa och utvecklande verksamheterna som de vinstdrivande företagen i välfärdsbranschen är?

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vinst är bra - även i vården
Befria skolan i Malmö
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ

lördag 19 juni 2010

Tobinskatt? - Nej tack!

Enligt Sydsvenskan står EU-länderna nu samfällt bakom tanken på en Tobinskatt, en skatt på internationella finansiella transaktioner. Ett skatteförslag som tidigare förts fram av vänstergrupper som är emot globalisering, i Sverige framför allt av Attac och Vänsterpartiet.

Det är ett dåligt förslag. Globalisering och internationell handel är bra, ger ökat välstånd, och strävan borde i stället vara att uppmuntra den. Säg nej till Tobinskatt!

torsdag 17 juni 2010

Bloggen i City Malmö Lund

I sin granskning av politikens närvaro i de sociala medierna uppmärksammar City Malmö Lund idag den här bloggen.

onsdag 16 juni 2010

Nej till både SD och V

Appropå att SD i en opinionsmätning uppnår vågmästarposition i Riksdagen säger Moderaternas partisekreterare i Svenska Dagbladet: "Vi har en väldigt tydlig policy att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Om det blir ett oklart parlamentariskt läge i riksdagen kommer vi att söka ett bredare stöd för vår politik - i första hand hos Miljöpartiet." Det tycker jag är ett mycket bra ställningstagande.

Jag har bl a skrivit så här tidigare: "För mig är det helt otänkbart, och fullständigt uteslutet, att vi moderater i Malmö skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Lika otänkbart som att vi skulle samarbeta med Vänsterpartiet. De båda partierna bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. Båda hör hemma långt ut på vänsterkanten. För mig som är libertarian och sätter den okränkbara individen i centrum är det obegripligt att överhuvudtaget överväga ett samarbete med SD eller V. Ett kraftfullt avståndstagande är självklart!"

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SDS, SDS

onsdag 9 juni 2010

Stötande! Mördare sommarpratar.

Jag begriper inte hur Sveriges Radio tänker när man släpper fram mördaren Annika Östberg som sommarpratare. Är det dags för Jackie Arklöv nästa år?

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Alliansregeringen visar kompetens, igen

SDS, AB, SDS, SDS

måndag 7 juni 2010

Bra att FP läser min blogg ;-)

I fredags reagerade jag här på bloggen på Miljöpartiets förslag att göra Inre ringvägen i Malmö till trafikbegränsande stadsgata. Min idé är att istället gräva ner Inre ringvägen och förtäta staden ovanpå. Jag publicerade mitt inlägg cirka klockan 11. Klockan 15 kunde jag läsa på Sydsvenskan att Folkpartiet föreslår precis samma sak som jag. Jag tar det som bevis på att Folkpartiet följer min blogg. Det är naturligtvis mycket bra, och kopierar dom mina idéer ökar ju chanserna att dom förverkligas. Kom bara ihåg vem som kläckte idén och var först med förslaget. ;-)

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Gräv hellre ner Inre ringvägen
Intervjuad av Sydsvenskan

fredag 4 juni 2010

Gräv hellre ner Inre ringvägen

Enligt Sydsvenskan vill Miljöpartiet göra Inre ringvägen i Malmö till en stadsgata kantad av butiker och annan verksamhet med begränsad hastighet till 40-50 kilometer i timmen. Miljöpartiet säger att Malmös trafiksystem är överdimensionerat.

Jag menar att Miljöpartiet har fel. Både befolkningen och antalet arbetsplatser kommer att öka i regionen. Vårt behov av kommunikationer i Malmö kommer därför att öka och då behövs både vägar med hög kapacitet och en attraktiv kollektivtrafik. Miljöpartiets påstående att trafiksystemet skulle vara överdimensionerat tror jag mer är ett resultat av deras bilfientlighet än av en seriös analys.

Men visst hade det varit trevligt om barriären som Inre ringvägen utgör hade ersatts med en stadsgata kantad av bostäder, butiker och verksamheter. För att uppnå detta skulle man kunna gräva ner och däcka över Inre ringvägen så att den gick genom en tunnel. Ovanpå skulle man då kunna bygga bort barriären och förtäta staden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Intervjuad av Sydsvenskan

SDS, SDS

torsdag 3 juni 2010

Stoppa lagring av nätsökningar!

Enligt ett TT-telegram vill 324 EU-parlamentariker skärpa det kontroversiella datalagringdirektivet så att folks sökningar på Google och andra söktjänster ska lagras från sex månader upp till två år. Motivet ska vara att bekämpa barnporr.

Det är enligt min mening ett förslag som inte får förverkligas. Människors integritet kränks redan idag i orimligt stor omfattning och kränkningarna borde minskas, inte ökas.

Det är bra att EU-parlamentarikerna vill skydda barn från vidriga övergrepp. Men att föreslå lagring av nätsökningar är inget annat än en symbolhandling som knappast kommer att skydda barn. Politikerna vill visa handlingskraft och kommer med en enkel lösning. Att verkligen komma åt problemet, och dom som förgriper sig på barn, är mycket svårare och då har politikerna tydligen ingenting att komma med.

Svenska parlamentariker som skrivit under förslaget är enligt uppgift bl a Alf Svensson (KD) och Anna Maria Corazza Bildt (M).

DN

onsdag 2 juni 2010

Mankell hotar Israel

Galjonsfiguren för palestinaaktivisternas provokation Ship to Gaza, Henning Mankell, uttalade sig i går efter att ha landat i Sverige. Utifrån Sydsvenskans rapportering uppfattar jag att Henning Mankell bekräftar att aktionen var en provokation. Han säger sig vara nöjd och att man lyckats. Han hotar också Israel "Vad händer nästa år när vi kommer med hundra båtar. . .".

Jag är väl egentligen inte förvånad men blir ändå sorgsen. När provokationen övergått i hatfyllt våld som allvarligt skadat många och flera människor t o m dött då säger sig aktionens affischnamn vara nöjd och att man lyckats. Palestinaaktivisternas israelhat är bestialiskt och omänskligt.

Illa är också att den framträdande socialdemokratiska riksdagsledamoten, och skuggministern, Veronica Palm, på sin blogg undrar "vem Dom Utvalda skall bränna nästa gång". Häpnadsväckande associationer!

Några som står upp för Israel även när det blåser är Dick Erixon, Anna Gustafsson och Philip Wendahl.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
"Ship to Gaza" en aggressiv provokation

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, SvD, SDS, SDS, SDS, SDS, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, AB, AB, AB, AB, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS

tisdag 1 juni 2010

"Ship to Gaza" en aggressiv provokation

Någon fullständig bild av vad som hände när israelisk militär bordade båtarna i palestinaaktivisternas provokation "Ship to Gaza" framgår ännu inte. Det tycks dock stå klart att den israeliska militära personalen som firades ner på minst en av båtarna attackerades våldsamt av vad som på bilderna framstår som rena lynchmobben.

Palestinaaktivisterna har påstått att provokationen "Ship to Gaza" är en fredlig aktion. Det är möjligt att deras måttstock ser annorlunda ut än min, men av rapporteringen hittills menar jag att det framgår att aktivisterna inte förberett sig för att genomföra aktionen fredligt. Det förefaller uppenbart att det fanns gott om vapen och tillhyggen förberedda på åtminstone en av båtarna. Om provokatörerna i "Ship to Gaza" är de fredliga palestinaaktivisterna, hur ser då de militanta ut?

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS