Sidor

måndag 21 juni 2010

Falska socialister (S, V)

De socialistiska partierna inom den rödgröna trojkan som utmanar Alliansen är i grunden motståndare till att privata företag ska få leverera tjänster som betalas med skattemedel. Enligt Sydsvenskan säger vänsterledaren Lars Ohly att offentliga medel på detta sätt försvinner ner i fickorna på giriga kapitalister till förfång för såväl elever som skattebetalare.

Tidigare har den ledande socialdemokraten Carin Jämtin på samma ohederliga sätt kritiserat privata företag i välfärdssektorn.

Sydsvenskans ledare konstaterar att Ohlys (V), och därmed även Jämtins (S), argument är falska: "I själva verket är det inget som är konstigt eller olämpligt med att stat, kommuner och landsting använder skattemedel för att köpa varor och tjänster från privata företag. Det möter ju heller inga invändningar när vinstdrivande företag producerar läkemedel eller tillverkar medicinsk utrustning. Inte heller när de bygger skollokaler eller ger ut läromedel. Följaktligen borde det också vara okontroversiellt att bolag sysslar med skolundervisning.".

Jag håller med Sydsvenskan och frågar mig varför Ohly (V) och Jämtin (S) endast ger sig på de kvinnodominerade tjänsteföretagen i välfärdsbranschen och inte de som bygger lokalerna, producerar läkemedlen och tillverkar den medicinska utrustningen? Varför ska inte kvinnor få verka inom de kreativa och utvecklande verksamheterna som de vinstdrivande företagen i välfärdsbranschen är?

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vinst är bra - även i vården
Befria skolan i Malmö
(M)er frihet i skolan - inte ökad (s)ocialism
(s) vill inte elevernas bästa
Frigörande moderat skolinitiativ