Sidor

torsdag 27 januari 2011

Mina motioner i Fullmäktige: Positivt om Touren

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde i Malmö behandlades två motioner som jag lämnat in.

Den första, Tour de France till Malmö!, i vilken jag yrkar att Malmö stad ska utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen fick egentligen ett ganska bra mottagande. Kommunstyrelsen gör ingen bedömning av möjligheterna att få hit en etapp utan hänvisar till det pågående arbetet med Marknadsplan Malmö 2015 och säger att det är där frågor av denna karaktär ska behandlas. Därmed ansåg man att motionen skulle anses besvarad, vilket Fullmäktige också beslutade.

Kommunstyrelsens föredragande, vice KS-ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), sa bl a att hon tycker att min idé är ganska kul och att många tycker så. Kommunalrådet för Boende & Infrastruktur, Anders Rubin (S), gjorde också ett inlägg i vilket han uttryckte hur tilltalande han tycker idén med en Tour de France-etapp i regionen är. Jag hoppas att dom som jobbar med Marknadsplan Malmö 2015 hörde dessa ledande politiker och på allvar tittar närmare på möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

De enda som argumenterade emot var Sverigedemokraterna. Först förstod jag inte varför de alls var emot och definitivt inte varför det verkade så känslosamt. Men sedan framgick det: Enligt SD i Malmö kan cykling vara kultur någon annanstans i världen men inte här hos oss. En sån sak som Tour de France passar enligt dem inte in här hos oss. Det skulle vara "som att flytta asiatiska mästerskapen hit här". Till och med i en fråga som denna visar SD sitt fula tryne. Deras främlingshat visar inga begränsningar.

Den andra motionen, Inrätta kommunala poliser i Malmö, fick inte samma positiva bemötande. Kommunstyrelsen anser att eftersom brottsligheten inte bryr sig om kommungränser är det inget bra med kommunala poliser. Jag tycker inte att det är ett bra argument. För det första är redan i dag Polisen organiserad i 21 regionala polismyndigheter så geografisk indelning torde inte vara ovant för Polisen att hantera. För det andra bygger jag mitt förslag på en idé att slå samman den nationella Polisen från 21 myndigheter till en (1) som kompletteras med kommunala polisorganisationer som arbetar främst med trafik- och ordningsfrågor. Men jag lyckades inte nå fram med mina argument, att det vore bättre för malmöborna om det politiska ansvaret för vissa polisfrågor låg på lokala politiker, så jag får finna mig i att motionen avslogs. Jag får slipa vidare på mina argument och återkomma när tiden är mogen. För jag tycker fortfarande att kommunala poliser är en bra idé.

SkD, HD

onsdag 26 januari 2011

Malmö - evenemangsstaden

I går tog jag Citytunneln från Triangeln till Hyllie och Malmö Arena. Där såg jag matchen i handbolls-VM mellan Sverige och Danmark. Visst blev Sverige stundtals riktigt utklassat men det hela var ändå en trevlig upplevelse. Ett välskött arrangemang i en fantastisk anläggning. Läget och kommunikationerna sörjde för en publik som gav både Sverige och Danmark hemmaplan.

Jag vill att det ska vara bra att bo i Malmö. Då är det viktigt att Malmö är en attraktiv stad för boende, verksamma och besökande. En del av detta är att vara en stad som lockar till sig evenemang av olika slag, som t ex handbolls-VM. För att göra det krävs fungerande infrastruktur som kommunikationer, boende och lokaliteter. Mer eller mindre nödvändiga förutsättningar för att handbolls-VM alls skulle kunna genomföras i Sydsverige är Kastrup, Citytunneln och Malmö Arena.

Inom de närmsta åren förbättras Malmös förutsättningar ytterligare att konkurrera som attraktiv evenemangsstad. En mässanläggning ska byggas vid Hylliestationen och ett konferens- och kongresscenter, kombinerat med konserthus, strax intill Hovrätten på gångavstånd från Centralens citytunnelnstation. Det etableras nya hotell i Malmö och de befintliga utökar. Detta är bra för Malmö och bra för Skåne, och därmed för invånarna här.

I morgon behandlar Malmö kommunfullmäktige min motion om att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen. Den får ett kyligt och passivt svar vilket jag tycker är synd. En Tour de France-etapp i Öresundregionen skulle vara ett unikt tillfälle att marknadsföra vår region och samtidigt visa upp våra ambitioner för en integrerad nationsövergripande region för hela världen.

SkD, SkD, SkD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN

tisdag 25 januari 2011

Fokus på Medborgardialog


Mats Persson (FP), Pontus Lindberg (M), Birgitta Södertun (KD), Henrik Fritzon (S), Carl Johan Sonesson (M), Pia Kinhult (M)
 I går var det heldag i Kristianstad för Region Skånes nya Beredningar för Medborgardialog. Mycket information och utbildning men också en intressant utfrågning av Regionens ledande företrädare och deras syn på medborgardialog och beredningarna. Dagen avslutades med beredningarnas första formella sammanträden.

Det finns fyra Beredningar för Medborgardialog i Region Skåne, en för varje geografiskt hörn. Beredningarna och deras uppdrag har förändrats sedan förra mandatperioden genom att fokus på just medborgardialog har stärkts. Beredningarna är politiskt tillsatta på samma sätt som andra nämnder, styrelser och beredningar i Region Skåne. Sedan årsskiftet är jag ordförande i Beredningen för Medborgardialog - Sydvästra Skåne, BMD SV.

Vid gårdagens utfrågning var Regionens ledande företrädare rörande överens om medborgardialogens viktiga funktion för att Region Skånes olika beslutsinstanser ska kunna ta bästa möjliga politiska beslut till nytta för skåningarna. För oss i beredningarna känns det mycket bra när de ledande företrädarna så tydligt visar att de tycker att vi har en viktig roll och att de har stora förväntningar på oss.

BMD SV:s första sammanträde var av konstituerande karaktär. Men vi tog ett verksamhetsinriktat beslut: att tillsammans med de andra beredningarna utse en Referensgrupp för arbete med ungdomsdialog. Den ska ta fram förslag på hur vi ska jobba med de uppdrag vi får som rör ungdomar. Vi räknar med att inom kort få vårt första uppdrag inom detta område och vill därför vara beredda genom att ha riggat vår organisation.

Gårdagen kändes bra och nu är arbetet igång. Det känns mycket stimulerande.

onsdag 12 januari 2011

Bristande planering?

Som daglig besökare i Pildammsparken har jag funderat över de stora snömassorna från snösvängen som de senaste veckorna dumpats på Tallriken. Är det så väl genomtänkt? Läser på Skånskan.se att fler undrar.

Tallriken i Pildammsparken är året runt en mycket populär rekreationsplats för många malmöbor. Nu är den oanvändbar för rekreation när tunga lastbilar kör i skytteltrafik och fyller den öppna platsen med stora snöhögar. De tunga lastbilarna är inte heller något bra inslag i den annars relativt lugna och ganska fordonsfria parkmiljön.

Hur länge är Tallriken oanvändbar? När kan Tallriken användas igen?
När all snön smälter torde hela ytan bli svårt vattensjuk. Och hur förorenad blir marken? Kan den användas som tidigare av barnfamiljer och hundägare?

Av artikeln på Skånskan.se tycker jag att det framgår att kommunens ansvariga faktiskt inte vet. Man tycks ha blivit överraskade av att ha mycket snö att bli av med och tagit hastiga beslut. Det tycker jag tyder på förvånansvärt bristande planering. Att det någon gång inom överskådlig tid skulle inträffa en vinter med mycket snö borde inte förvåna någon. Borde inte lämpliga platser att dumpa bortskottad snö på varit utsedda och förberedda?

SkD, SkD, SkD

tisdag 11 januari 2011

Orimlig minnesavgift

Läser på SvD.se att den s k rättighetsorganisationen Copyswede anser att USB-minnen och externa hårddiskar är produkter som är särskilt ägnade åt att kopiera, och att organisationen därmed har laglig rätt att ta ut så kallad privatkopieringsersättning. Copyswede är inte överens med elektronikbranschen och har ensidigt satt ersättningarna till en (1) krona per GB på minnen och diskar upp till 80 GB, 120 kronor för minnen mellan 81 och 250 GB och 160 kronor för större minnen.

Jag håller med elektronikbranschens företrädare som säger "Enligt svensk lag ska avgift endast utgå på produkter som är särskilt ägnade åt att kopiera. Och de produkterna får inte i stor utsträckning användas till något annat. Så vi anser att det är lagstridigt att införa en sådan här avgift."

Visst är det så att många använder USB-minnen och externa hårddiskar till annat än att kopiera rättighetsskyddat material. Vanligt är helt säkert att många har med sig PP-presentationer på USB-stickor och att ännu fler sparar familjefoto och -filmer på externa hårddiskar. Därför är det orimligt att dessa användare ska tvingas betala höga ersättningar till en rättighetsorganisation som företräder intressen som inte berörs.

måndag 10 januari 2011

"Reepalu (S) en del av problemet"

Skånskan.se rapporterar att representanter för Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles kommer att besöka Malmö.

Före jul varnade centret judar för att resa till Malmö. Man menar att det finns brister i hur svenska myndigheter hanterar anmälningar om hatbrott mot judar. Centret talesman säger att man ser Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) som en del av problemet.

Det är lätt att hålla med om att KS-ordförande Reepalu (S) är en del av problemet när det gäller den utsatthet judar är föremål för i Malmö. T ex underblåser hans uttalande i samband med DC-matchen i tennis i Malmö 2009, där han antydde att judar i Malmö har sig själva att skylla för utsattheten, hatet mot judar i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

fredag 7 januari 2011

Fördjupa allianssamarbetet!

Ordförandena för Folkpartiets och Centerns ungdomsförbund argumenterar i en debattartikel för att FP och C ska slås ihop. Skälet till deras förslag anger de vara att liberalismen i Alliansen försvagats och att den skulle kunna förstärkas genom en sammanslagning av FP och C.

Jag är tveksam till att liberalismen skulle ha försvagats i Alliansen och till att liberalismen skulle förstärkas av en sammanslagning av C och FP. Men även jag ser behov av fördjupat samarbete inom Alliansen. Mitt främsta och mest akuta argument för det är de tre mindre allianspartiernas svaga ställning i väljarkåren. Det vore mycket illa om Alliansen förlorade makten på grund av att ett eller flera av de mindre allianspartierna i något val framöver inte når upp till 4%-spärren.

Vad jag vill se redan inför valet 2014, är ett formaliserat valtekniskt samarbete; att Alliansen gemensamt går till val under just den beteckningen. Jag tänker mig då i ställer för fyra valsedlar; en för varje parti, fyra valsedlar; alla med partibeteckningen Alliansen. Men på en alliansvalsedel står (M) efter varje namn på listan, en annan (FP), en tredje (C) och den fjärde (KD). Då skulle, om jag förstått vårt valsystem rätt, alla alliansröster tillfalla den samlade Alliansen och de därigenom vunna mandaten fördelas mellan allianspartierna utifrån hur stor andel respektive partis lista fått av de samlade alliansrösterna. Då skulle inga alliansröster vara bortkastade, även om något eller några av allianspartier inte når upp till 4%-spärren.

SvD, DN, DN, SkD

måndag 3 januari 2011

Polisnärvaro skapar lugn

Sydsvenskan rapporterar i dag att ökad polisnärvaro är en trolig orsak till att det blivit lugnare i det ökänt stökiga bostadsområdet Seved i Malmö. Det förvånar inte mig. Jag menar att polisen måste öka sin närvaro på gator och torg i hela staden för att skapa trygghet.

Detta har jag bloggat om flera gånger tidigare:
Inrätta kommunal polis!
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!

Nytt år, nya utmaningar

Det nya året innebär för mig en del förändringar arbetsmässigt. Förra mandatperioden, 2006-2010, hade jag som fritidspolitiker många olika politiska uppdrag som ledamot och ersättare i nämnder, beredningar och styrelser. De flesta som företrädare för oppositionen i Malmö kommun. Det innebar många sammanträden och en svårhanterlig kalender. Det var mycket lärorikt, intressant och roligt men gick ut över min privata verksamhet, Wendel Datautbildningar.

Den nyss inledda mandatperioden innebär att jag sitter kvar som ledamot i Regionfullmäktige Skåne, Malmö kommunfullmäktige och VA Syds kommunalförbundsfullmäktige. Och att jag blir ordförande i Region Skånes Beredningen för Medborgardialog Sydväst (BMD SV). Även om ordförandeskapet känns stort och kommer att innebära mycket arbete räknar jag med att få bättre kontroll över kalendern och därmed större möjligheter att också driva den egna firman framgångsrikt.

Ordförandeskapet i BMD SV innebär också att jag blir deltidspolitiker eftersom jag arvoderas med 40% av en regionrådslön.

Arbetet i BMD SV börjar nu i och med årsskiftet, även om jag tjuvstartat med ett par möten för att informeras om förutsättningarna. Mitt arbete i BMD SV kommer att kunna följas här på bloggen.