Sidor

måndag 3 januari 2011

Nytt år, nya utmaningar

Det nya året innebär för mig en del förändringar arbetsmässigt. Förra mandatperioden, 2006-2010, hade jag som fritidspolitiker många olika politiska uppdrag som ledamot och ersättare i nämnder, beredningar och styrelser. De flesta som företrädare för oppositionen i Malmö kommun. Det innebar många sammanträden och en svårhanterlig kalender. Det var mycket lärorikt, intressant och roligt men gick ut över min privata verksamhet, Wendel Datautbildningar.

Den nyss inledda mandatperioden innebär att jag sitter kvar som ledamot i Regionfullmäktige Skåne, Malmö kommunfullmäktige och VA Syds kommunalförbundsfullmäktige. Och att jag blir ordförande i Region Skånes Beredningen för Medborgardialog Sydväst (BMD SV). Även om ordförandeskapet känns stort och kommer att innebära mycket arbete räknar jag med att få bättre kontroll över kalendern och därmed större möjligheter att också driva den egna firman framgångsrikt.

Ordförandeskapet i BMD SV innebär också att jag blir deltidspolitiker eftersom jag arvoderas med 40% av en regionrådslön.

Arbetet i BMD SV börjar nu i och med årsskiftet, även om jag tjuvstartat med ett par möten för att informeras om förutsättningarna. Mitt arbete i BMD SV kommer att kunna följas här på bloggen.