Sidor

lördag 16 mars 2013

Inga dokusåpor i vården!

I dag får jag den här insändaren publicerad på Kristianstadsbladet:
"Jag är mycket kritisk till att den offentligt finansierade akutsjukvården i Skåne har låtit tv-bolag göra inspelningar för dokusåpor.

Jag anser att man inte tillräckligt respekterar de enskilda individer som är i behov av akut sjukvård. Det påstås att alla som filmats gett sitt medgivande. Det betvivlar jag. Flera patienter verkar vara så sjuka eller skadade att de omöjligt kunnat ta ställning.
För det andra menar jag att ingen, i den extremt utsatta situationen det handlar om, ens ska behöva få frågan om hen vill medverka i en dokusåpa. Det obehaget ska ingen behöva kalkylera med när hen ringer 112 eller på annat sätt beger sig till akuten. Det är också olämpligt att obehöriga personer finns med i situationer när sjuka vårdas. Känsliga personliga uppgifter hanteras och kan då föras vidare.
Jag vill att detta omedelbart stoppas!"

onsdag 13 mars 2013

Medborgardialog förbättrar Skånetrafiken

I dagens Metro Skåne, sid 11, har Skånetrafiken en annons där man beskriver hur medborgardialogen som Region Skånes beredningar för medborgardialog genomförde förra året lett till att flera nya lösningar är på gång för att underlätta för resenärerna. Det är ett klockrent exempel på hur beredningarnas arbete förbättrar politiska beslutsunderlag i Region Skåne.

torsdag 7 mars 2013

Vilks avslöjar Malmö

Den här insändaren fick jag publicerad i gårdagens Kvällsposten:
"Meningen med konst kan vara att provocera; att visa hur individer, grupperingar och makten reagerar på olika uttryck, att ta tempen på samhället.
I det perspektivet är Lars Vilks fenomenal. Bara genom att offentliggöra att han planerar en utställning i Malmö i sommar visar han att staden inte mår bra.
Media reagerar direkt och undrar hur detta ska gå.
Nästan lika snabbt reagerar makten i Malmö. Kommunstyrelsens ordförande uppmanar till bojkott av utställningen. Den sammankallande tjänstemannen för det kommunala s k dialogforumet blixtinkallar till möte i konfliktråd för att ta del av uppfattningar från företrädare för vissa religösa inriktningar.
I Malmö är inte för demokratin avgörande kriterier som yttrandefrihet, mötesfrihet samt frånvaro av religiösa och politiska våldsyttringar självklara.
Vilks har visat att Malmö är febrigt under huden. När han skrapar och irriterar på ytan blommar symptomen på sjukligheten ut.
Malmö har stora problem som måste lösas, inte bara döljas.
"