Sidor

torsdag 7 mars 2013

Vilks avslöjar Malmö

Den här insändaren fick jag publicerad i gårdagens Kvällsposten:
"Meningen med konst kan vara att provocera; att visa hur individer, grupperingar och makten reagerar på olika uttryck, att ta tempen på samhället.
I det perspektivet är Lars Vilks fenomenal. Bara genom att offentliggöra att han planerar en utställning i Malmö i sommar visar han att staden inte mår bra.
Media reagerar direkt och undrar hur detta ska gå.
Nästan lika snabbt reagerar makten i Malmö. Kommunstyrelsens ordförande uppmanar till bojkott av utställningen. Den sammankallande tjänstemannen för det kommunala s k dialogforumet blixtinkallar till möte i konfliktråd för att ta del av uppfattningar från företrädare för vissa religösa inriktningar.
I Malmö är inte för demokratin avgörande kriterier som yttrandefrihet, mötesfrihet samt frånvaro av religiösa och politiska våldsyttringar självklara.
Vilks har visat att Malmö är febrigt under huden. När han skrapar och irriterar på ytan blommar symptomen på sjukligheten ut.
Malmö har stora problem som måste lösas, inte bara döljas.
"