Sidor

fredag 31 juli 2009

Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!


Läser på Sydsvenskan.se att vänsteraktivister ska genomföra "Reclaim Rosengård" lördagen den 22 augusti. Deras främsta paroll är "Snuten ut ur Rosengård!".

I början av året rådde närmast laglöshet i Rosengård. Räddningstjänsten larmades gång på gång för att släcka anlagda bränder i bland annat soprum och containrar. Brandmännen möttes ofta av stenkastning och var tvungna att arbeta under polisskydd. Flera gånger kunde inte polisen hantera situationerna utan tvingades att retirera. Under några dagar lämnade polisen Rosengård vind för våg när arbetssituationen ansågs ohållbar.

Polisens tillbakadragande fick berättigad kritik från flera håll och man gjorde helt om. I stället satsades på ständig och massiv närvaro. Sedan den satsningen har situationen i Rosengård avsevärt förbättrats. Personer på plats talar om trygghet och lugn.

Denna positiva utveckling tål av någon anledning inte vänsteraktivisterna som med aggressivt språkbruk kallar till "gatufest" för att jaga "snuten ut ur Rosengård". Varför tycker vänsteraktivisterna att boende och verksamma i Rosengård inte ska kunna leva och verka i trygghet och lugn?

Vi minns bl a ESF, de antiisraeliska attackerna och kravallerna i samband med Davis Cup-matchen. Jag hoppas att polisen förbereder sig lika väl den här gången som i samband med Davis Cup-matchen och att man helt enkelt inte tillåter ligisternas aktion att få fäste. Jag hoppas också att Malmös rödgröna politiska ledning den här avstår från att på något sätt stödja ligisternas aktion.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Sydsvenskan, Sydsvenskan

lördag 25 juli 2009

Djurskyddet missköts

Den 25/7 fick jag den här insändaren publicerad i Kristianstadsbladet:
27/7: Kvällsposten (ej on line)

"Sedan ansvaret för djurskyddet vid årsskiftet flyttades från kommunerna till Länsstyrelsen har media vid flertalet tillfällen rapporterat om allvarliga brister och om en organisation som går på knäna. Tillsynen i Skåne har blivit eftersatt och det kan dröja veckor innan akuta anmälningar om missförhållanden undersöks. Förutom vanvårdade djur på kommersiella gårdar kan det t ex röra sig om hundar och kattor som missköts och därmed lider.

Redan när förslaget om att flytta djurskyddet från kommunerna till länsstyrelsen diskuterades för ett par år sedan kritiserades det av en enig miljönämnd i Malmö. Vi menade bl a att den lokala kännedomen och samordningen med annan tillsyn gör kommunerna bättre lämpade som ansvariga för djurskyddet.

Nu måste Länsstyrelsen, utan dröjsmål, se till att handläggningstiderna för djurskyddsanmälningar kortas till rimliga nivåer. För akuta ärenden menar jag att en undersökning i princip ska kunna inledas på dagen."


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Länsstyrelsen fullgör inte djurskyddet
Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet

Svenska Dagbladet

onsdag 22 juli 2009

Subventionerna hotar EU:s legitimitet

Läser i Sydsvenskan att EU ska fortsätta att subventionera mjölkbönderna. Det betyder att skattebetalarna ska fortsätta att tvingas betala för att mjölkbönderna inte är tillräckligt effektiva och inte producerar det konsumenterna vill ha. Konsumenterna i sin tur tvingas betala högre priser än de skulle behövt om den fria marknaden fått råda även för mjölkprodukter.

Detta är en av EU:s avarter som man måste komma tillrätta med. De är av sådan dignitet att hela EU-projektets legitimitet sätts på spel. Svenska företrädare, i ministerråd och i parlamentet, måste aktivt driva frågan, dra den till sin spets och sätta hårt mot hårt.

Polisnärvaro ger effekt

Sydsvenskan rapporterar i dag att den ökade polisiära närvaron i Rosengård har effekt. Sedan polisen i början av maj inledde sin stora satsning i Rosengård har oroligheterna dämpats och vi slipper dagliga rapporter om brinnande containrar, attackerade brandmän och retirerande polisstyrkor.

I debatten är det ofta svårt att få gehör för att det ska finnas fler poliser och framförallt avsevärt fler synliga poliser. Jag tycker att utvecklingen i Rosengård visar hur viktig polisiär närvaro är för att trygga vardagen för vanligt folk vilket jag menar är en av statens absolut viktigaste uppgifter.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!

Sydsvenskan

Stoppa massavlyssningen!

Betänkandet Signalspaning för polisiära behov har presenterats. Förslaget handlar om att FRA ska kunna få i uppgift att signalspana åt polisen.

Detta är säkert viktigt och intressant och måste utredas men jag tycker inte att det grundläggande problemet i sammanhanget har diskuterats färdigt. Och det är att staten via FRA kopplar in sig på kablarna och massavlyssnar all trafik. Det är fullständigt oacceptabelt och måste stoppas!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter

tisdag 21 juli 2009

Bötfäll nedskräparna!

I går fick jag den här insändaren publicerad i Kvällsposten (inte on line):

"Vi har en riktigt fin sommar i Malmö så här långt. I stort sett varje dag går att använda till sommaraktiviteter av olika slag; t ex bad på Ribban eller i Västra hamnen, sena krogbesök på ljumna uteserveringar eller aktiviteter i någon av de underbara parkerna. Tyvärr kan jag konstatera, både genom egna erfarenheter och genom malmöbor som kontaktat mig, att omfattande nedskräpning gör aktiviteterna i parkerna mindre trevliga än vad de kunde ha varit. Trots att Malmö stad lägger ner stora resurser på renhållningen i parkerna och trots att personalen gör ett gott arbete hinner man inte städa i samma omfattning som samvetslösa individer lämnar skräp efter sig.

Traditionella åtgärder som t ex ökad information räcker uppenbarligen inte för att komma tillrätta med nedskräpningen. Jag menar att Malmö stad måste ta till nya metoder. Därför tycker jag att det ska införas en bot eller avgift mot nedskräpning i Malmö. Precis som det svider i plånboken för den som parkerar sin bil fel, menar jag att det ska göra det också för den som medvetet skräpar ner i staden på olika sätt.

Vi moderater har vid flera tillfällen i Malmö kommunfullmäktige lyft frågan om en bot mot nedskräpning men den rödgröna koalitionen (S, V, MP) har varje gång avslagit vår begäran. Men vi ger oss inte. Kanske kan verkligheten i Malmös parker den här sommaren få dem på andra tankar så att de följer vårt förslag nästa gång."


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bötfäll nedskräparna!
Bötfäll nedskräparna!

Länsstyrelsen fullgör inte djurskyddet

Det är tråkigt att läsa, i Sydsvenskan, att Länsstyrelsen fortfarande inte fått djurskyddet att fungera sedan den vid årsskiftet tog över från kommunerna. Enligt artikeln går organisationen på knäna och Länsstyrelsen klarar inte av tillsynen. Detta kan naturligtvis leda till att djur missköts och att djur lider.

När förslaget om att flytta djurskyddet från kommunerna till länsstyrelsen diskuterades kritiserades det av en enig miljönämnd i Malmö. Vi menade bl a att den lokala kännedomen och samordningen med annan tillsyn gör kommunerna bättre lämpade som ansvariga för djurskyddet.

Länsstyrelsen måste omedelbart agera så att djurskyddstillsynen fullgörs!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet

måndag 20 juli 2009

Stryp inte klimatdebatten!

Björn Lomborg, chef för tankesmedjan Copenhagen Consensus Center, skrev den 20/7 2009 under Aktuella frågor i Sydsvenskan om klimatet i klimatdebatten. Han är orolig för att dörren stängs i klimatdebatten när debattörer som bl a Al Gore och Paul Krugman hävdar att den demokratiska processen inte fungerar när det handlar om den globala uppvärmningen och när de vill brännmärka dem som argumenterar emot klimatalarmisterna. Lomborg menar att det i stället är viktigt med en bred öppen debatt eftersom det inte på något sätt är självklart hur problemen ska hanteras.

För mig är det självklart att klimatdebatten inte får strypas. Även när det gäller hanteringen av klimatfrågan finns det olika åsikter om hur de tillgängliga resurserna ska användas.

Som jag ser det får demokratin och debatten aldrig begränsas, inte heller med argumentet att just en speciell fråga är så viktig att avvikande åsikter inte får framföras.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet

fredag 17 juli 2009

Knäck subventionsintressenterna!

Sydsvenskans ledarsida skriver i dag om EU:s groteska jordbrukssubventioner. Subventioner som är negativa för europeiska konsumenter som tvingas betala både högre skatter och mer för maten och negativa för fattiga bönder runt om i världen som inte kan exportera till Europa och som även konkurreras ut på sina hemmamarknader av prisdumpade europeiska varor.

Jordbrukssubventionerna är en skam för EU! Dom strider mot allt vad frihandel står för och motverkar aktivt fattiga länders strävan mot välstånd och oberoende. Tyvärr är det få av medlemsstaterna som agerar för att avveckla subventionerna.

Som Sydsvenskan skriver kan Lissabonfördragets införande förändra situationen då parlamentet får mer makt över bl a jordbrukspolitiken. Men jag är tyvärr inte speciellt optimistisk. De subventionerade jordbruksintressena i Europa tycks ha stort inflytande över politiken. De intressena måste knäckas!

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet

torsdag 16 juli 2009

Sans och balans i klimatdebatten

I sin kolumn i Dagens Nyheter skriver Hans Bergström ännu en gång om klimatdebatten. Den här gången tar han upp det gamla skämtet att ”En del politiker har så höga tankar om politikens makt att de nästintill är beredda att besluta om vädret.” och konstaterar att det skämtet nu är förbrukat. Bergström skriver vidare "Världsledarna – med statsminister Reinfeldt med vid bordet i egenskap av EU-ordförande – anser sig också veta hur vädret ska styras. De gör anspråk på att besitta en klimatmodell som förklarar varför temperaturen blir som den blir år 2050. Vidare tror de sig förfoga över politiska medel som intervenerar i klimatmodellen på ett sådant sätt att temperaturen blir just två grader högre än på 1700-talet, världen över, och det vid en tidpunkt som världens ledare bestämmer på en FN-konferens.
Imponerande! Om inte detta leder till ett kollektivt Nobelpris till Obama och de övriga ledarna i G8, vad är då värt att belöna?"


Bergström kritiserar också att världens länder försöker minska de globala koldioxidutsläppen genom "en detaljerad plan för utsläppsrätter, FN-skatt etcetera". Han menar att det är dödfött eftersom det är sannolikt att USA aldrig kommer att gå med på något världssystem för utsläppsrätter i FN:s regi. I USA är misstron mot den demokratiska legitimiteten hos en FN-byråkrati stor.

Bergström tror ändå att koldioxidutsläppen kan minskas genom olika länders upplysta egenintressen. T ex har USA säkerhetsskäl att minska beroendet av olja från fientligt sinnade länder. Det visar sig att USA gjort lika mycket som Europa i CO2-frågan, utan att ha ratificerat Kyoto-protokollet. Även andra länder med stora koldioxidutsläpp har upplysta egenintressen att ta hänsyn till som leder till minskade utsläpp.

Bergström avslutar med "Alternativet till en detaljerad planhushållning i FN-regi kan vara upplyst egenintresse inom en ram av successivt ökad förståelse av utmaningar och chanser. I vart fall kan den tanken vara värd att ha i bakhuvudet den dag FN-planen havererar.".

Hans Bergström är en viktig röst som sansar och balanserar klimatdebatten.


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Stryp inte klimatdebatten!
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Dagens Nyheter

onsdag 15 juli 2009

Stärk demokratin!

Den 15 juli 2009 fick jag den här debattartikeln publicerad i HD:
Även i NST (ej on line)
16/7 Trelleborgs Allehanda
17/7 Kristianstadsbladet
20/7 Kvällsposten

"På senare tid har svenska parlamentarikers villkor uppmärksammats. Dels i samband med att riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson (M) från Lund meddelat att hon inte ställer upp för omval, dels genom debatten under EP-valrörelsen om ledamöternas löner och hur de använder sina pengar.

Lönedebatten under EP-valrörelsen visar att det finns en upprördhet över, och ifrågasättande av, EP-ledamöternas lönenivåer.

Anne-Marie Pålsson skriver i en debattartikel att Riksdagen inte fungerar som hon förväntat sig och att hon inte tycker att det är meningsfullt att verka där under nuvarande omständigheter. Enligt henne bestämmer partiledningarna allt och utrymmet för ledamöterna att representera väljarna är obefintligt. Skälen till partiernas starka ställning är bl a valsystemets utformning och att pengarna som följer med mandaten går till partierna.

Som jag ser det skulle demokratin i Sverige stärkas om partiernas makt minskade. I dag har partierna makten över valens kandidatlistor och makten över partistödet. Med den makten har partierna järngrepp på parlamentarikerna. Parlamentariker som vill bli omvalda gör klokt i att vara följsamma mot sina partier. Detsamma gäller om de vill få hjälp med underlag, fakta och annat stöd i sitt politiska arbete. Det är inte utan skäl att riksdagsledamöter ganska ofta kallas för nickedockor.

För att minska partiernas makt skulle jag vilja se att valen avgjordes i majoritetsval i enmansvalkretsar, att partistödet ställdes direkt till varje ledamots förfogande och att ledamöterna ersattes för förlorad arbetsinkomst i stället för att de får lön.

Enmansvalkretsar skulle tydliggöra för väljarna vem de egentligen röstar på och vem som är deras representant i parlamentet. Det skulle bli möjligt för oberoende kandidater att utmana, och därmed tvinga partierna till större lyhördhet.

Om ledamöterna förfogade över partistödet skulle de själva bestämma på vilket sätt de organiserade sitt arbete som parlamentariker. De kunde anställa medarbetare, köpa tjänster eller samordna understödet med andra ledamöter. Partierna hade blivit beroende av sina parlamentariker.

Eftersom jag anser att politiker inte är ett yrke utan ett förtroendeuppdrag menar jag att t ex parlamentariker inte ska ha lön utan ersättas för den förlorade arbetsinkomst de eventuellt har när de fullgör sitt politiska uppdrag. Att ägna sig åt politik skulle då handla om engagemang och inte vara en ekonomisk karriärväg. Fler skulle då ha en rimlig reträttväg och inte behöva klamra sig fast vid sina politiska uppdrag av ekonomiska skäl. De skulle då stå starkare mot sina partier.

För att stärka demokratin kan man också på längre sikt tänka sig någon form av formell maktdelning, som t ex att statsministern, regeringsbildaren, utses direkt i allmänna val."


Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

fredag 10 juli 2009

Motion till Kommunfullmäktige

I dag har jag mejlat in en motion till Malmö kommunfullmäktige med rubriken Tillsätt en haverikommission för Miljöprogrammet!. Skälet är kortfattat att den rödgröna majoriteten i Malmö enligt min mening underlåtit att ta ansvar för och styra det stora projektet att ta fram ett nytt miljöprogram för staden som Kommunfullmäktige beslutade om för snart två år sedan. Det tycks ha brustit i kommunikationen mellan de ansvariga politikerna vilket resulterat i att mer än ett års arbete som utförts av ett stort antal av stadens medarbetare nu är bortkastat. När arbetet presenterades för en nämndsövergripande beredning blev det underkänt på alla punkter. I stället gav den rödgröna majoriteten på oklara sätt "ändrade politiska direktiv" och ett nytt, på alla sätt annorlunda, program togs skyndsamt fram.

Framtagandet av ett nytt miljöprogram är ett viktigt projekt för Malmö stad som gjort miljöarbetet till en profilfråga. Därför, utöver behandlingen av medarbetarna och de stora kostnaderna, är det allvarligt att projektet havererat. Och därför är det också viktigt att ta lärdom av det inträffade så att något liknande inte händer igen. Därför vill jag att det utreds varför projektet havererade.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rödgrönt (S, V, MP) slöseri

Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!

I dagens DN skriver Hans Bergström om att det behövs skepsis i miljödebatten. Han har så rätt!

Jag är mycket orolig för att den stämning som råder i miljödebatten kommer att leda till att vi om några decennier kommer stå med nya stora miljöproblem som nonchalerats då allt fokus riktats mot klimathotet. Blicken måste både höjas och breddas.

Det är viktigt för oss liberaler att stå upp i den här debatten. Förespråkarna för socialism och planstyrning använder klimathotet för att försöka få acceptans för begränsningar av individernas frihet för att ge ännu mer makt åt politiker och byråkrater.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Sydsvenskan

tisdag 7 juli 2009

S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet

Svenska Dagbladet skriver i dag om en rapport som analyserar det politiska våldet i Sverige. Forskarna varnar för att se mellan fingrarna med vänstervåldet.

Malmö har vid upprepade tillfällen det senaste året utsatts för vänsterrörelsernas politiska våld; i samband med European Social Forum (ESF), i samband med israelers manifestationer och i samband med Davis Cup-matchen. Tyvärr har de ledande företrädarna för Malmös rödgröna styre inte agerat i enlighet med forkarnas rekommendationer. I stället har man snarare romantiserat och bagatelliserat vänsterrörelsernas politiska våld. Det är dåligt för Malmö, malmöborna och Malmös attraktionskraft.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Dagens Nyheter, Sydsvenskan

lördag 4 juli 2009

Touren till Öresundsregionen!

Nu körs cykeltävlingen Tour de France som är ett av världens största och mest exponerade årliga evenemang. Och visst är det ett sprakande skådespel med ett utstuderat smart upplägg som ger nya dramer nästan varje dag under tre veckor. Har man en gång väl fastnat vill man gärna ha en tv inom räckhåll dessa sommarveckor.

Jag har under några år funderat på en ganska tokig idé; en Tour de France-etapp på sträckningen Köpenhamn-Bron-Malmö-Skåne-Bron-Köpenhamn. Den är inte fullt så tokig som den först låter. Tour de France-etapper går då och då i andra länder. Främst i de direkta grannländerna men även på de Brittiska öarna.

Danmark är sedan gammalt ett stort cykelsportland. Sverige har varit det för många år sedan och intresset har ökat igen de senaste åren. Det skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra regionen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn. Jag tycker att det är en mycket attraktiv tanke, en dröm.

Jag har tagit upp idén några gånger med personer med rätt ansvar och inflytande. Än så länge har jag inte lyckats förankra den. Men när idéer om OS i regionen lyfts då och då tycker jag att man ska tänka Tour de France i stället. Det passar enligt min mening bättre in. Det är hanterbart och ger unika möjligheter att marknadsföra regionen.

Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

fredag 3 juli 2009

Äntligen krafttag mot gässen

Sydsvenskan skriver i dag att Malmö stad och Länsstyrelsen kommit överens om att antalet gäss i Malmös parker ska minskas avsevärt. Jag har skrivit om problemen med för många gäss tidigare och tycker det är på tiden att Malmö stad verkligen gör något. Insatserna hittills har inte varit tillräckliga.


Förhoppningsvis får de nya åtgärderna snabb effekt så att malmöbor och besökare fullt ut kan njuta i parkerna redan denna sommar.

torsdag 2 juli 2009

Adoption bättre för många otrygga fosterbarn

Svenska Dagbladet skrev den 2 juli 2009 om en utredning som föreslår att det ska bli lättare att adoptera bort svenska barn. Det tycker jag låter mycket bra. Jag har skrivit om detta här tidigare.

När jag suttit som ledamot i socialnämnder och beslutat om vad som ska hända med barn som under kortare eller längre tider inte kan bo med sina föräldrar, har jag ofta ifrågasatt om det verkligen är rätt att så gott som alltid eftersträva återförening. Men det har varit en i det närmaste helig riktlinje för socialtjänsterna. Även när föräldrarna oändligt många gånger visat sin oförmåga att skapa ens rimliga uppväxtförhållanden för sina barn.

Det förefaller mig troligt att det är bättre för ett barn att växa upp i en familj där det är en fullvärdig medlem än i ett fosterhem där ingen vet hur länge placeringen ska vara. Jag föreställer mig att så fort det fosterhemsplacerade barnet är gammalt nog att förstå lider det av en gnagande oro för vad som ska hända och vet inte hur starkt det vågar knyta an till sin fosterfamilj. Dessutom är jag inte säker på att fosterhemmen alltid är så bra uppväxtmiljöer. Min uppfattning är att det är svårt att hitta tillräckligt bra familjer och de man hittar överbelastar man därför. Däremot finns det många bra familjer som gärna skulle adoptera om de fick möjlighet.

Förhoppningsvis är den aktuella utredningen ett viktigt steg i rätt riktning.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet