Sidor

måndag 20 juli 2009

Stryp inte klimatdebatten!

Björn Lomborg, chef för tankesmedjan Copenhagen Consensus Center, skrev den 20/7 2009 under Aktuella frågor i Sydsvenskan om klimatet i klimatdebatten. Han är orolig för att dörren stängs i klimatdebatten när debattörer som bl a Al Gore och Paul Krugman hävdar att den demokratiska processen inte fungerar när det handlar om den globala uppvärmningen och när de vill brännmärka dem som argumenterar emot klimatalarmisterna. Lomborg menar att det i stället är viktigt med en bred öppen debatt eftersom det inte på något sätt är självklart hur problemen ska hanteras.

För mig är det självklart att klimatdebatten inte får strypas. Även när det gäller hanteringen av klimatfrågan finns det olika åsikter om hur de tillgängliga resurserna ska användas.

Som jag ser det får demokratin och debatten aldrig begränsas, inte heller med argumentet att just en speciell fråga är så viktig att avvikande åsikter inte får framföras.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet

2 kommentarer:

 1. Hej Rickard. Jag gillar din sansade ton och ditt resonerande sätt att närma dig denna svåra fråga.

  Det som får en varningsklocka att ringa hos mig är att många som ifrågasätter klimatforskningen bygger sin argumentation på samma sätt som missnöjespartier, d v s att etablisemanget bara vill ha en åsikt och att de som har en avvikande åsikt förföljs.
  Att "rösta" på t ex Stockholmsinitiativet innebär att man gör upp med den sittande korrupta makten och återinför "sunt förnuft". Självklart vill man inte kallas för skeptiker utan för realister.

  Jag har skrivit mail tilljust STockholmsinitiativet för att få veta hur verksamheten är organiserad och hur den styrs. Svaret på dessa frågor kommer att påverka mig mycket i hur jag tolkar de fakta som har valts ut och sedan framförs i olika forum. Vänligen Thomas

  SvaraRadera
 2. Hej Rickard

  Ska de vara så svårt att lära sig lite strålningsfysik?

  Vad gäller CO2-hotet räcker det med kunskap om den molekylens strålningsegenskaper samt jordens ir-utsläpp.

  Alla andra kunskaper är fullständigt ovidkommande...

  CO2 har möjligheten att exiteras av två våglängder, runt 4,2µm och den oerhört svagare 15µm, ty E=hf (här Planks konstant och frekvensen är hastighet genom våglängd)

  Jorden sänder inte ut någon ir runt 4,2µm och ytterst lite runt 15µm.

  En svartkropp med 288K sänder ut 18,4W/kvm i bandet 14,5-15,5µm (vilket får betecknas som överkant av CO2molekylens förmåga, i jordens atmosfär och tryck).

  En klimatoroad forskare vid university of Cicago s modtran program visar efter studier i alla former av atmosfärer molekylens logaritmiskt avtagande effekt.

  1-2ppm är som 150-238ppm eller dagens 385 till 600ppm.

  Man kan roa sig med att även se att David Acher valt att ge CO2 den dubbla effekten..... (trotts den fysiska överdriften ger hans program bara några tiondels C vid en halthöjning till 600ppm)

  Då hänger sig de klimatoroade på förstärkningseffekter.

  Om det fanns övervägande förstärkningseffekter skulle ju alla temperaturändringar förstärkas, oavsett orsak.

  Så om vi får 600ppm blir det lika varmt som 1998 eller 4c under den högsta temp jorden haft 4000år sedan den senaste istiden.. (se temp från isborrkärnor)kommer det globala klimatet att tippa till en farlig katastrof...

  Tja tro det den som vill.

  Jag anser att det är smartare att motivera utkonkurrering av fossila kolväten med en mängd andra argument.

  ph sänkning i ytliga kalla hav.
  Säkerhetspolitiskt
  Rättvisa mellan länder
  svavel och partikel utsläpp
  hela transport och utvinningshandteringen.

  Vägen mot en tidigareläggning av peak fossilenergi är alltså bara en.

  Billigare energisystem.

  Klart att vi kan leka med dyra odugliga system om vi vill, men det påverkar inget gobalt.

  Värden har idag 17TW och kommer ha 60TW om 40 år
  idag är 80% fossilenergi, lite svårt för dagens form av kärnkraft och vattenkraft att 20 dubblas på 40 år?

  Lösningen är thorium smältsaltreaktorer (så blir vi dessutom av med dagens avfall, det svenska som ska grävas ner till en kostnad av 67miljarder skulle räcka till 500år av elkraft drivmedel och konstgödsel till landet)
  Eller plasma fokus fusion, eller acceleratordriven fusion, eller tröghetsinnesluten fusion eller kanske t.o.m. den form av kall fusion som nyligen visat resultat i ett 20tal lab över världen, (lite skumt dock med system man inte helt kan förklara, även om tekniken är från 20:talet)

  Eller hur?

  SvaraRadera