Sidor

fredag 10 juli 2009

Motion till Kommunfullmäktige

I dag har jag mejlat in en motion till Malmö kommunfullmäktige med rubriken Tillsätt en haverikommission för Miljöprogrammet!. Skälet är kortfattat att den rödgröna majoriteten i Malmö enligt min mening underlåtit att ta ansvar för och styra det stora projektet att ta fram ett nytt miljöprogram för staden som Kommunfullmäktige beslutade om för snart två år sedan. Det tycks ha brustit i kommunikationen mellan de ansvariga politikerna vilket resulterat i att mer än ett års arbete som utförts av ett stort antal av stadens medarbetare nu är bortkastat. När arbetet presenterades för en nämndsövergripande beredning blev det underkänt på alla punkter. I stället gav den rödgröna majoriteten på oklara sätt "ändrade politiska direktiv" och ett nytt, på alla sätt annorlunda, program togs skyndsamt fram.

Framtagandet av ett nytt miljöprogram är ett viktigt projekt för Malmö stad som gjort miljöarbetet till en profilfråga. Därför, utöver behandlingen av medarbetarna och de stora kostnaderna, är det allvarligt att projektet havererat. Och därför är det också viktigt att ta lärdom av det inträffade så att något liknande inte händer igen. Därför vill jag att det utreds varför projektet havererade.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rödgrönt (S, V, MP) slöseri

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar