Sidor

torsdag 16 juli 2009

Sans och balans i klimatdebatten

I sin kolumn i Dagens Nyheter skriver Hans Bergström ännu en gång om klimatdebatten. Den här gången tar han upp det gamla skämtet att ”En del politiker har så höga tankar om politikens makt att de nästintill är beredda att besluta om vädret.” och konstaterar att det skämtet nu är förbrukat. Bergström skriver vidare "Världsledarna – med statsminister Reinfeldt med vid bordet i egenskap av EU-ordförande – anser sig också veta hur vädret ska styras. De gör anspråk på att besitta en klimatmodell som förklarar varför temperaturen blir som den blir år 2050. Vidare tror de sig förfoga över politiska medel som intervenerar i klimatmodellen på ett sådant sätt att temperaturen blir just två grader högre än på 1700-talet, världen över, och det vid en tidpunkt som världens ledare bestämmer på en FN-konferens.
Imponerande! Om inte detta leder till ett kollektivt Nobelpris till Obama och de övriga ledarna i G8, vad är då värt att belöna?"


Bergström kritiserar också att världens länder försöker minska de globala koldioxidutsläppen genom "en detaljerad plan för utsläppsrätter, FN-skatt etcetera". Han menar att det är dödfött eftersom det är sannolikt att USA aldrig kommer att gå med på något världssystem för utsläppsrätter i FN:s regi. I USA är misstron mot den demokratiska legitimiteten hos en FN-byråkrati stor.

Bergström tror ändå att koldioxidutsläppen kan minskas genom olika länders upplysta egenintressen. T ex har USA säkerhetsskäl att minska beroendet av olja från fientligt sinnade länder. Det visar sig att USA gjort lika mycket som Europa i CO2-frågan, utan att ha ratificerat Kyoto-protokollet. Även andra länder med stora koldioxidutsläpp har upplysta egenintressen att ta hänsyn till som leder till minskade utsläpp.

Bergström avslutar med "Alternativet till en detaljerad planhushållning i FN-regi kan vara upplyst egenintresse inom en ram av successivt ökad förståelse av utmaningar och chanser. I vart fall kan den tanken vara värd att ha i bakhuvudet den dag FN-planen havererar.".

Hans Bergström är en viktig röst som sansar och balanserar klimatdebatten.


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Stryp inte klimatdebatten!
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar