Sidor

fredag 27 januari 2012

Omodern ledarkröning (S)

I dag är det kröning av socialdemokraternas nye partiledare. När jag den senaste veckan följt spektaklet är det mer ceremonier av religiösa eller monarkistiska slag jag tänker på, än på en process som ska utse ledaren för ett politiskt parti i en demokrati. Ett påveval ligger kanske närmast till hands att jämföra med. Man utser socialdemokratins företrädare på jorden.

Men all den publiciteten ska (S) nog vara glada för. De har lyckats växla om drevet mot Juholt till ett osannolikt stort intresse för vem som ska bli den nye ledaren. Skickligt av (S), eller är kanske media ett självspelande piano? Det kanske vänder snart igen?

Jag är dock mest förvånad, och fascinerad, av att (S) på detta sätt; snabbt, toppstyrt och utan att diskutera politikens innehåll, väljer att utse en ledare som förväntas leda dem i valet 2014.
Nu hade dom ju chansen! Att modernisera sig, att öppna sig och att utveckla politiken.
Varför utser man inte en tillfällig partiordförande, som får uppdraget att inför den ordinarie partistämman nästa år dels arbeta fram politiken man ska gå till val på, dels leda en öppen process där kandidater kampanjar för sina kandidaturer? Partistämman skulle kunna bli ett kraftfullt avstamp för en valkampanj med både nyvald partiledare och en politik i tiden. Man skulle kunna framstå som modernt, öppet och lyssnande.

Jag tycker att (S), genom sitt sätt att utnämna sin ledare, bekräftar att man är kvar i 1900-talet.

SkD, SkD, SkD, DN, DN, SvD, SvD, SkD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN

onsdag 25 januari 2012

(S)-ledda styret i Malmö motarbetar företagen

Det (S)-ledda styret i Malmö vill enligt bl a Sydsvenskan motverka svartarbete, skatteflykt och lönedumpning. Och det låter ju naturligtvis bra.

Men man vill göra det genom att ta fram en ny modell för kommunens upphandlingar, som årligen uppgår till cirka fem miljarder kronor, och det förslaget ser inte bra ut. Förslaget motarbetar aktivt företag och företagande.

Man skriver att vinnare av Malmö stads upphandlingar förbinder sig att:
1. Bara använda underleverantörer med kollektivavtalsenliga villkor.
2. Inte anlita svart arbetskraft.
3. Inte använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft.
4. Aktivt undersöka om underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter.
5. Ta emot arbetslösa, ordna praktik- och lärlingsplatser.
6. Inte föra pengarna från en upphandling till skatteparadis.
Och för att underlätta kontrollen:
7. Att dokumentera närvaro av alla anställda (motsvarande personalliggare i restaurang- och frisörbranschen).
8. Att acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen.

Flera punkter handlar endast om att företagen ska följa gällande lagar och är därmed helt onödiga. Möjligen speglar de det (S)-ledda styrets syn på företagare.
Andra punkter lägger stora byråkratiska och praktiska bördor, utöver det egentliga uppdraget, på företagen vilket säkert kommer att få många företag att avstå.
En punkt är direkt stötande och en skymf mot företagen, den att företagen ska "acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen". Fackföreningarnas uppgift är att företräda sina medlemmar, ofta gentemot företag. Jag ser inte hur den går att kombinera med att fackföreningar på kommunens vägnar kontrollerar företag.

Det (S)-ledda styrets förslag speglar deras syn på företag och företagande. Man misstänker dem generellt för lagbrott och ohederlighet. I stället borde Malmö stad underlätta företagsamheten och göra Malmö ännu attraktivare, t ex som jag och några partikollegor föreslog i en motion som majoriteten avvisade 2010. Men man går alltså helt i motsatt riktning och motarbetar företag och företagande.


SDS, SkD

tisdag 24 januari 2012

Oväntat med cyklande pendlare?

Det har på olika håll uppmärksammats att kommunen forslar bort cyklar som parkeras utanför cykelställen vid Citytunnelns ingångar vid Triangeln i Malmö. En del är upprörda och menar att det är kriminellt, medan andra tycker att det är ganska självklart.

Den som följt hur Malmö stad efterhand har hanterat cykelsituationen vid Triangelnstationen sedan invigningen kan nog lätt tro att kommunen blivit överraskad av att pendlare överhuvudtaget tar cykeln till tåget. Där finns vad som ser ut som provisoriska cykelställ på slumpvisa ställen, som blivit fler efterhand som antalet cyklar ökat. Men något som liknar permanenta, anpassade och snygga lösningar finns inte. Det förvånar mig.
När jag 2003-2006 var vice ordförande i Tekniska nämnden var vi på studieresa och tittade bl a på ett underjordiskt cykelgarage vid tågstationen i den tyska staden Münster. Förutom cykelparkering  erbjuds där service som reparationer och butiker i garaget, som har direkt access till stationen. Vi tyckte att det såg mycket bra ut och att det kunde utgöra förebild för Malmö. Men så har det alltså inte blivit.

Jag blir också förvånad när jag läser om vilka planer kommunen tycks ha för Triangelnstationen.
Det ska tydligen byggas ett cykelgarage ovan jord vid den södra ingången. Och det är ju bra. Men ingenting vid den norra. Och det är, om det stämmer, ..., ja, mycket mycket märkligt ... för att uttrycka sig milt.

Vad som behövs är väl genomtänkta cykelgarage både vid den norra och den södra ingången till Triangelnstationen. Helst med bra service och enkel access till perrongen.


Dessutom ser jag gärna ett väl utbyggt system med hyrcyklar för pendlare. Som i Paris t ex.

Men trots dessa tillkortakommanden från kommunens sida håller jag inte med dem som upprörs över att Malmö stad forslar bort felparkerade cyklar. Det finns lediga cykelställ att använda, även om det innebär att man måste gå 50-100 meter längre. Och jag förundras inte minst över hur de vuxna människor tänker som i stort sett parkerar sina cyklar mitt i stationens ingång. Det handlar om tillgänglighet och hänsyn, förutom de säkerhetsaspekter kommunen hänvisar till.

Uppdatering:
Läser att kommunen kommer att ha cykelvärdar på plats för att visa cyklister till rätta. Bra tycker jag!

SDS, SDS, SDS, SkD, KvP, SkD

onsdag 18 januari 2012

(S) låter kriminella ta över

Är det våldsverkare och brottslingar som ska bestämma hur viktiga samhällsfunktioner ska utföras?
Svaret borde självklart vara ett tydligt Nej. Men det är det inte (S)-styrda Malmö.

I stadsdelen Seved har det under hösten varit obehagligt och osäkert för Postens anställda att utföra sitt viktiga arbete.
Kommunens lösning på problemen är att anställa i området ”välkända ansikten” som enligt kommunens områdeskoordinator kan vara ”någon som normalt inte skulle få en anställning”, som i stället ska dela ut posten och paketen och ersätta Postens anställda som förflyttas till andra områden.

Jag tycker att ser ut som om kommunen abdikerar och låter våldsverkarna och brottslingarna regera.
Det ligger nära till hands att fundera över citat om satsningen som ”… först så tar kriminella ungdomar makten över kvarterets gator, sedan får de ansvaret för att dela ut brev, paket och värdehandlingar.”.

Boende i området har också reagerat och oroas över kommunens initiativ.
Skulle jag beställa ett nytt bankkort då? Inte en chans. Jag kan sätta en årslön på att de gäng som styr här på något sätt, genom hot eller kontakter, kommer att få del av denna information.” Det säger, enligt Sydsvenskan, en Sevedsbo på Rasmusgatan.

Jag tycker att detta är en mycket olycklig utveckling, att kommunens insatser med fog kan uppfattas som undfallenhet mot brottslingar och att kommunens insatser gör att malmöbor med fog fruktar att viktiga samhällsfunktioner ska tas över av kriminella.
I det (S)-styrda Malmö har utanförskapet ökat undan för undan. Ett utanförskap som jag är säker på har stor betydelse för utvecklingen av den otrygghet i staden som bl a visar sig på Seved. Man rättar inte till det misslyckandet med satsningar som denna.SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, DN, SvD

fredag 13 januari 2012

Malmö (S) för farligt för Posten

I en debattartikel i dagens Kvällsposten uppmanar Anja Sonesson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Ilmar Reepalu (S), ordförande i ks, att "lägga prestigen åt sidan och aktivt arbeta för att hitta breda lösningar där hela samhället samverkar för att lösa Malmös problem".

Det är lätt att hålla med!
Som malmöbo är det frustrerande när den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden gång på gång tar avstånd från eget ansvar och skyller alla Malmös problem på i första hand regeringen.

Förhoppningsvis lyckas Anja med sin uppmaning så att vi i framtiden kan slippa läsa om att Posten, av säkerhetsskäl, överger vissa bostadsområden och låter invånarna dela ut posten själva.

torsdag 12 januari 2012

Fel med straffrabatt!

Sydsvenskan skriver i dag om personer som är misstänkta för ett stort antal brott. Dessa personer kommer troligen inte att bli åtalade för en del av brotten, trots goda bevislägen. Skälet är, om jag förstått rätt, att de även misstänks för ännu grövre brott och att om de blir dömda för dessa kommer de mindre grova brotten inte att spela någon roll för påföljden.

Detta anser jag att Riksdagen måste ändra på!
Jag menar att brottslingar inte ska få rabatt. Principen borde vara att de åtalas för varje misstänkt brott, döms för vart och ett som de är skyldiga till samt får avtjäna vart och ett av straffen. Alltså att dom läggs till dom och att det ska vara den totala summan av skadestånd, bötesbelopp och tid av frihetsberövande som ska gälla. Det borde avskräcka från seriebrottslighet. Dessutom är det ett stort svek mot brottsoffren att underlåta åtal.

Dessutom anser jag att seriebrottslingar ska dömas hårdare genom att den som döms för andra, tredje ... gången ska tilldömas "ränta" på straffet. Som exempel tänker jag att den seriebrottsling som döms för ett brott som normalt skulle ge sex månaders fängelse i stället får sju, åtta ... månader beroende på hur långt den kommit i serien.

onsdag 11 januari 2012

Stark USA-militär viktig

De republikanska primärvalen inför presidentvalet den 6 november är nu igång. Det första hölls förra veckan och det sista hålls den 26 juni. Men mycket talar nog för att det är avgjort innan dess. Fast man vet ju aldrig.
Genom sin seger i går i New Hampshire ser Mitt Romney fortsatt stark ut.

När jag de senaste dagarna läst olika nyhetssidor samt analyser av bl a Per T Ohlsson och tycker jag att Romney verkar vara en tillräckligt bra kandidat utifrån mina värderingar. Viktigt för mig är att han vill att USA ska ha en stark krigsmakt som håller onda makter världen över på mattan, samt att han tydligt försvarar fri företagsamhet.
Ron Paul tog en stark andraplats i New Hampshire. Efter att bl a ha läst Erik Herbertsons bloggpost hoppas jag att Paul inte når längre än så. Inte minst därför att han inte vill att USA ska agera militärt ute i världen.

AB, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SkD

tisdag 10 januari 2012

(S)kolan i Malmö skapar kriminalitet?

Det är bra att Skåne- och Malmöpolisen får förstärkningar så att man klarar av att utreda de ouppklarade grova brotten som begåtts under den senaste tiden i Malmö. Men jag håller, för ovanlighetens skull, med bloggen Röda Malmö som anser att detta inte är tillräckligt och som skriver: "Under många år har de ansvariga politikerna lagt ner fritidsgårdar och låtit skolorna förfalla. Många unga människor, som redan har svårigheter, får inte tillräckligt stöd för att få hopp för framtiden. Arbetslöshet, trångboddhet, bostadsbrist och ökande misär lägger också hinder i vägen. Bristen på framtidshopp blir till en rekryteringsgrund för kriminella gäng."

Detta tror jag är viktigt!
Jag tror också att bristen på framtidshopp är en viktig rekryteringsgrund för den organiserade brottsligheten.
Det som kanske är viktigast för att ge unga framtidshopp är en fungerande skola. Tyvärr är den generella bilden i Malmö att skolorna är i svår kris och att väldigt många elever inte får den skolgång de har rätt till.
Därför är det mycket bra att socialdemokraterna i Malmö äntligen går oss moderater till mötes och nu vill "se över hela skolorganisationen och eventuellt frånta stadsdelarna ansvaret för grundskolan". Det anser jag är ett viktigt steg för att skolsituationen i Malmö ska kunna komma in på rätt spår.


DN

måndag 9 januari 2012

Redo för 2012!

I dag börjar mitt arbetsår på riktigt.

Mitt huvuduppdrag inom politiken är ordförande i Beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne.
Det finns fyra beredningar för medborgardialog i Skåne, en i varje "hörn".
Strax innan jul färdigställde en referensgrupp inom beredningarna, som jag varit sammankallande för, en rapport om metoder för medborgardialog. I den ger vi bl a förslag till beredningarna, Regionstyrelsen och Regionfullmäktige på olika metoder och aktiviteter som kan införas för att medborgarnas inflytande och medverkan i Region Skåne ska kunna öka. Det ska bli spännande att se hur dessa förslag tas emot när de presenteras nu i början av året. Jag kommer att återkomma till detta efterhand.
I övrigt så fortsätter beredningarna att genom medborgardialog på olika sätt genomföra uppdrag för Region Skånes nämnder.

Som ledamot i både Malmö kommunfullmäktige och Regionfullmäktige Skåne följer och deltar jag i de övergripande diskussionerna och besluten.

Som egenföretagare växlar jag nu över till att nästan uteslutande jobba brett med rådgivning till företag. Företrädesvis hjälper jag företag i deras relationer till politiskt styrda organisationer.
Jag har bl a ett större uppdrag för sopsugsföretaget Envac.
Jag räknar också med att inom kort inleda ett samarbete med en byrå i branschen.

Jag känner mig redo för 2012!
Förutsättningarna är utmärkta för goda resultat.