Sidor

onsdag 25 januari 2012

(S)-ledda styret i Malmö motarbetar företagen

Det (S)-ledda styret i Malmö vill enligt bl a Sydsvenskan motverka svartarbete, skatteflykt och lönedumpning. Och det låter ju naturligtvis bra.

Men man vill göra det genom att ta fram en ny modell för kommunens upphandlingar, som årligen uppgår till cirka fem miljarder kronor, och det förslaget ser inte bra ut. Förslaget motarbetar aktivt företag och företagande.

Man skriver att vinnare av Malmö stads upphandlingar förbinder sig att:
1. Bara använda underleverantörer med kollektivavtalsenliga villkor.
2. Inte anlita svart arbetskraft.
3. Inte använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft.
4. Aktivt undersöka om underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter.
5. Ta emot arbetslösa, ordna praktik- och lärlingsplatser.
6. Inte föra pengarna från en upphandling till skatteparadis.
Och för att underlätta kontrollen:
7. Att dokumentera närvaro av alla anställda (motsvarande personalliggare i restaurang- och frisörbranschen).
8. Att acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen.

Flera punkter handlar endast om att företagen ska följa gällande lagar och är därmed helt onödiga. Möjligen speglar de det (S)-ledda styrets syn på företagare.
Andra punkter lägger stora byråkratiska och praktiska bördor, utöver det egentliga uppdraget, på företagen vilket säkert kommer att få många företag att avstå.
En punkt är direkt stötande och en skymf mot företagen, den att företagen ska "acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen". Fackföreningarnas uppgift är att företräda sina medlemmar, ofta gentemot företag. Jag ser inte hur den går att kombinera med att fackföreningar på kommunens vägnar kontrollerar företag.

Det (S)-ledda styrets förslag speglar deras syn på företag och företagande. Man misstänker dem generellt för lagbrott och ohederlighet. I stället borde Malmö stad underlätta företagsamheten och göra Malmö ännu attraktivare, t ex som jag och några partikollegor föreslog i en motion som majoriteten avvisade 2010. Men man går alltså helt i motsatt riktning och motarbetar företag och företagande.


SDS, SkD