Sidor

torsdag 12 januari 2012

Fel med straffrabatt!

Sydsvenskan skriver i dag om personer som är misstänkta för ett stort antal brott. Dessa personer kommer troligen inte att bli åtalade för en del av brotten, trots goda bevislägen. Skälet är, om jag förstått rätt, att de även misstänks för ännu grövre brott och att om de blir dömda för dessa kommer de mindre grova brotten inte att spela någon roll för påföljden.

Detta anser jag att Riksdagen måste ändra på!
Jag menar att brottslingar inte ska få rabatt. Principen borde vara att de åtalas för varje misstänkt brott, döms för vart och ett som de är skyldiga till samt får avtjäna vart och ett av straffen. Alltså att dom läggs till dom och att det ska vara den totala summan av skadestånd, bötesbelopp och tid av frihetsberövande som ska gälla. Det borde avskräcka från seriebrottslighet. Dessutom är det ett stort svek mot brottsoffren att underlåta åtal.

Dessutom anser jag att seriebrottslingar ska dömas hårdare genom att den som döms för andra, tredje ... gången ska tilldömas "ränta" på straffet. Som exempel tänker jag att den seriebrottsling som döms för ett brott som normalt skulle ge sex månaders fängelse i stället får sju, åtta ... månader beroende på hur långt den kommit i serien.