Sidor

tisdag 10 januari 2012

(S)kolan i Malmö skapar kriminalitet?

Det är bra att Skåne- och Malmöpolisen får förstärkningar så att man klarar av att utreda de ouppklarade grova brotten som begåtts under den senaste tiden i Malmö. Men jag håller, för ovanlighetens skull, med bloggen Röda Malmö som anser att detta inte är tillräckligt och som skriver: "Under många år har de ansvariga politikerna lagt ner fritidsgårdar och låtit skolorna förfalla. Många unga människor, som redan har svårigheter, får inte tillräckligt stöd för att få hopp för framtiden. Arbetslöshet, trångboddhet, bostadsbrist och ökande misär lägger också hinder i vägen. Bristen på framtidshopp blir till en rekryteringsgrund för kriminella gäng."

Detta tror jag är viktigt!
Jag tror också att bristen på framtidshopp är en viktig rekryteringsgrund för den organiserade brottsligheten.
Det som kanske är viktigast för att ge unga framtidshopp är en fungerande skola. Tyvärr är den generella bilden i Malmö att skolorna är i svår kris och att väldigt många elever inte får den skolgång de har rätt till.
Därför är det mycket bra att socialdemokraterna i Malmö äntligen går oss moderater till mötes och nu vill "se över hela skolorganisationen och eventuellt frånta stadsdelarna ansvaret för grundskolan". Det anser jag är ett viktigt steg för att skolsituationen i Malmö ska kunna komma in på rätt spår.


DN