Sidor

måndag 31 maj 2010

S, V, MP förhalar medan hundarna biter

Återigen har en aggressiva hundar ställt till skada i Malmö. En kvinna blev svårt biten av en kopplad hund och en man av en lösspringande.

Problemen med aggressiva hundar i Malmö har jag tagit upp vid flera tillfällen här på bloggen, det har flitigt debatterats i olika forum samt det ligger sedan länge två motioner i ämnet i Malmö kommunfullmäktige och väntar på beslut. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i maj fanns de två motionerna med på dagordningen. Men vid sammanträdets öppnande meddelade ordföranden (S) att ärendena dragits tillbaka eftersom de inte var färdigberedda. Den styrande rödgröna majoriteten (S, V, MP) i Malmö klarar inte av att komma fram med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen med aggressiva hundar i staden. Den fortsätter istället att förhala frågan. Det är inte bra för Malmö och tryggheten i staden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rätt att avvisa koppeltvång
Koppeltvång inte lösningen
Tandlöst styre (S, V, MP) i Malmö
Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

SkD

torsdag 27 maj 2010

Hellre Thatcher än Brandt

Idag debatterades i Kommunfullmäktige den gästprofessur till Willy Brandts minne vid Malmö högskola som Malmös skattebetalare finansierar. De rödgröna (S, V, MP) drev igenom en tioårig fortsättning av detta hårt politiserade projekt. Bl a vi moderater kritiserar och undrar vad Willy Brandt har med Malmö att göra.
Jag tycker att Kvällspostens politiske redaktör Peter J Olsson får till det bra i sin bloggkommentar till beslutet: "Bara namnet är lite besvärande. Hur ska man få en borgerlig vetenskapsman att vilja söka en professur med så strak socialdemokratisk bindning?
Kanske skulle man de kommande åren istället uppkalla professuren efter Margaret Thatcher.
Mot det kan invändas att Thatcher inte har något med Malmö och migration att göra.
Men det gäller i än högre grad Willy Brandt, Margaret börjar ju faktiskt på M, precis som Malmö och migration..."

... och M som i Moderaterna ... vill jag tillägga. ;-)

För övrigt tycker jag att ska Malmö stad hedra någon så är Margaret Thatcher synnerligen lämplig.


lördag 22 maj 2010

Demokratins kärna inte förhandlingsbar

I debatten om hoten mot Lars Vilks har en del slirat på hur omfattande yttrandefriheten ska vara. T ex två av oppositionens partiledare (V, MP). Det är oroväckande. Därför är det bra att Heidi Avellan i sin ledare i dag är så tydlig:

"Men en grundbult i detta multikulturella samhälle är att det finns en gemensam kärna:

Lagen och grundläggande normer som demokrati och mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och yttrandefrihet, jämlikhet och allas rätt att fritt välja sitt liv ...

... Dessa värderingar är inte förhandlingsbara."

Detta skriver jag helhjärtat under på!

fredag 21 maj 2010

Vårdval ökar tillgänglighet och service

Ännu en rapport visar, enligt SvD, att valfrihet och konkurrens i vården är bra för medborgarna. Den här gången är det Konkurrensverket som konstaterar att vårdval har ökat tillgängligheten och servicen. Precis det som varit bristfälligt inom svensk sjukvård.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fortsatt succé för Hälsovalet!
S-lögner från Sahlin & Johansson
Valfrihet bättre än ransonering!
Succé för Hälsovalet!
Äntligen skånskt vårdval!
Ännu bättre med fri etablering
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla

torsdag 20 maj 2010

Kastrup: Copenhagen-Malmo airport

Jag förstår att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) tycker att det är "tveksamt att svenska kommuner och landsting slussar skattemedel till en utländsk flygplats" som han uttrycker det enligt Sydsvenskan. Det handlar om att Region Skåne och skånska kommuner är med och satsar på att Kastrup, Copenhagen airport, marknadsförs ute i världen.

Vilken metod som är bäst har jag ingen bestämd uppfattning om men jag tycker att det är viktigt att Region Skåne och skånska kommuner verkar för goda förutsättningar för Kastrup, som spelar en stor roll för hela regionens utveckling. Jag skulle vilja att en del i arbetet är att ändra flygplatsens internationella namn till Copenhagen-Malmo airport. Då skulle internationella besökare lättare förstå vilken flygplats det är som gäller när de ska boka sin resa till Malmö och Skåne.

tisdag 18 maj 2010

Gårdsförsäljning bra för Skåne!

När statsminister Fredrik Reinfeldt i går besökte Kivik talade han för att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.Det tycker jag är bra. Redan den 19 maj, förra året, hade jag den här debattartikeln publicerad i Kvällsposten:

"Alkohollagsutredningen har lagt fram sitt förslag. Det är nog tänkt att uppfattas som någon slags uppluckring men liberaliseringarna är mycket försiktiga samtidigt som det också finns skärpningar. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer att vara en lagstiftning byggd på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.
Man upptäcker snabbt att en del rent trams tas upp i utredningens förslag. Det stipuleras till exempel hur många millimeter en annons för alkoholvaror får vara i en tidning av tabloidformat.

Viktigare är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga. Inte ens så kallad gårdsförsäljning föreslås bli tillåten. Alltså att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. Det hade ur ett skånskt perspektiv varit mycket önskvärt. Här finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.

Det i förslaget som antagligen får störst betydelse för Malmö är att alkoholservering inte ska kunna medges längre än till 03, i stället för som i dag till 05. En handfull nattklubbar i Malmö tvingas alltså att tidigarelägga stängningsdags om utredningens förslag antas av Riksdagen. Det finns inga hållbara argument för en sådan inskränkning. Däremot finns många emot. Först att Staten inte har att göra med när på dygnet folk är ute på krogen eller nattklubbar och dricker alkohol. Sedan att om det behövs restriktioner av till exempel ordnings- eller störningsskäl är kommunerna mycket mer lämpliga att göra de lokala bedömningarna, utan statliga pekpinnar. En annan konsekvens kan bli att fler svartklubbar etableras. Det finns en efterfrågan på att kunna festa framåt småtimmarna och tillgodoses inte den av en laglig marknad så uppstår en svart.

Förhoppningsvis leder remissrundan åtminstone fram till att gårdsförsäljning blir tillåten och att inskränkningarna av öppettiderna tas bort. Det vore bra för Skåne och Malmö. Gårdsförsäljning skulle kunna bli en injektion för framför allt mindre producenter över hela regionen. En inskränkning av öppettiderna skulle bara gynna de kriminella verksamheterna och göra utelivet otryggare."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skrota Systemets monopol!
Krångla inte till alkoholförsäljningen
Systembolaget motarbetar gårdsförsäljning
Gårdsförsäljning bra för Skåne

tisdag 4 maj 2010

Rödgröna (S, V, MP) klarar inte att regera

Den rödgröna koalitionen (S, V, MP), som gör anspråk på regeringsmakten, visar allt tydligare sin oförmåga att regera. För någon månad sedan erkände man att man inte kunde komma överens om trafiklösningen Förbifarten i Stockholm och lovade därför en folkomröstning i frågan vid en rödgrön valseger. I dag meddelar den rödgröna koalitionen, genom vänsterledaren Lars Ohly, att man inför valet inte heller kan komma överens om den svenska militära styrkan i Afghanistan. Dessutom säger han att det också finns stor oenighet inom koalitionen i avgörande migrationsfrågor.

Det är inga små och obetydliga frågor som den rödgröna koalitionen (S, V, MP) är oense om, utan stora och ideologiskt viktiga. Inte ens nu, i lugn och ro under opposition, klarar man av att bli ense. Hur skulle det fungera om man satt vid makten och var pressad att ta skarpa beslut att omsätta i verkligheten? Jag hoppas att vi slipper få veta ...

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Viktigt att Sverige fortsätter bidra i Afghanistan
Svik inte Afghanistan!
Stöd våra svenska soldater!
Säkerställ soldaternas sjukvård
Soldaterna skyddar även friheten här
Sverige kvar i Afghanistan!

måndag 3 maj 2010

Fortsatt succé för Hälsovalet!

En artikel på Sydsvenskan beskriver framgångarna med det skånska vårdvalet, Hälsovalet. Tillgängligheten och servicen har förbättrats avsevärt. Precis som vi moderater hela tiden hävdat när vi drivit på för att vårdval skulle införas i Skåne.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S-lögner från Sahlin & Johansson
Valfrihet bättre än ransonering!
Succé för Hälsovalet!
Äntligen skånskt vårdval!
Ännu bättre med fri etablering
(v) gillar inte patientmakt
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla